Szekspir: Teatr zazdrości

René Girard

Przekład Barbara Mikołajewska

TLVP, wydanie drugie poprawione, 2014

Pobierz plik PDF: [Go] ; plik MOBI: [Go] ; lub plik EPUB: [Go]

Obecnie również do kupienia w Amazon.pl oraz w innych sklepach Amazon.com.

Return to the page you were on by
clicking your browser’s [Back] button.

Szekspir: Teatr zazdrości to jedna z najważniejszych monografii poświęconych sztuce dramatycznej Wiliama Szekspira. René Girard — emerytowany profesor literatury francuskiej na Uniwersytecie Stanforda, antropolog, krytyk literacki najlepiej znany ze swej mimetycznej interpretacji Ewangelii — proponuje spojrzeć na świat przedstawiony u Szekspira z szekspirowskiej perspektywy, czyli z perspektywy zazdrości i jej skutków obserwowanych na różnych poziomach — zaczynając od pary przyjaciół i kończąc na poziomie społeczeństw i kultur. Identyfikując zazdrość z mimetycznym pragnieniem, czyli pragnieniem posiadania tego, co posiada inny — szczególnie brat lub bliski przyjaciel — odkrywa w kolejnych sztukach Szekspira napędzaną przez mimesis ewolucję tego pragnienia, które rozpoczynając się od niewinnej przyjacielskiej jedności pragnień przekształca się w walkę mimetycznych sobowtórów, prowadzi do upadku kulturowych różnicowań i wreszcie do walki wszystkich z wszystkimi, która nagle kończy się polaryzacją wszystkich przeciw jednemu prowadząc do mordu, który staje się założycielskim mordem nowej kultury dając podstawę nowemu różnicowaniu, na którym nowa kultura bazuje. Fascynujący autor i fascynująca książka, którą prezentujemy polskiemu czytelnikowi w starannym tłumaczeniu Barbary Mikołajewskiej.


Last updated: 11 Jan 2023