Uff ...  ... 200!

 
 
 
 
TLVP
Home
 
 
 
 
Czytelnia
Book Nook
 
 
 
 
Mahabharata 202 (po polsku)
 
 
 
 
Mahabharata 204 (po polsku)
 
 
 
 
Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
 
 
 
 
Mahabharata Spis opowieści
 
 
 
 
“Good” Violence versus “Bad”
 
 
 
 
Hymny Rigwedy o stworzeniu świata
 
 
 
 
Napisz
do nas

Napisz do nas
Maha­bharata

Opowieść 203:

O tysiącu imion Śiwy

 

opowiada

 

Barbara Mikołajew­ska

 

na podstawie fragmentów Mahābharāta,

Anusasana Parva, Part 1, Section XVII,

w angielskim tłumaczeniu z sanskrytu Kisari Mohan Ganguli,

URL: http://www.sacred-texts.com​/hin​/m06​/index.htm

oraz: http://www.gita-society.com​/section3​/siva​sahasranama​.htm ,

http://vital​coaching.com​/spirit​/shiva1000.htm


Wydanie I internetowe (poprawione)

Copyright © 2015, 2018 by B. Mikołajewska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Porada techniczna i edytorska: F.E.J. Linton

The Lintons’ Video Press
New Haven, CT
06511 USA


e-mail inquiries: tlvpress @ yahoo . com


Spis treści

 

1. Upamanju opowiada o najwyższym sposobie oddawania czci Śiwie, którym jest recytowanie jego tysiąca imion

2. Upamanju oddaje cześć Śiwie, recytując jego tysiąc imion

3. Upamanju mówi o wyzwalającej mocy czczenia Śiwy przez recytowanie jego tysiąca imion

4. Słowniczek Mahabharaty
Upamanju rzekł: „O Kryszna, mając ciebie za świadka, sławiłem w swym hymnie Mahadewę, wymieniając jego tysiąc imion-atrybutów. Któż jednakże zdołała opisać całą wielkość tego Pana wszystkiego, który zasługuje na największe uwielbienie i cześć, skoro nawet bogowie z Brahmą na czele i wielcy riszi nie potrafią tego uczynić? Wychwalałem jego wielkość wspomagany przez moje oddanie i mając na to jego zgodę. Jego wielbiciel o czystej duszy i spokojnym sercu dzięki czczeniu go poprzez recytowanie jego tysiąca imion zwiększa swoją pomyślność i obdarzony jego łaską dociera do swojej jaźni. Wychwalanie go w ten sposób jest najlepszą drogą prowadzącą do Brahmana. Z pomocą tego hymnu jego wielbiciel zdobywa Wyzwolenie”.

(Mahābharāta, Anusasana Parva, Part 1, Section XVII)1. Upamanju opowiada o najwyższym sposobie oddawania czci Śiwie, którym jest recytowanie jego tysiąca imion

Kryszna opowiadał dalej: „O Judhiszthira, powtórzyłem tobie to, co riszi Upamanju opowiedział mi o wychwalaniu Śiwy przez mędrca o imieniu Tandi. Zadowolony z niego Śiwa ukazał się przed nim i na jego prośbę zagwarantował mu, że jego uwielbienie dla niego nigdy nie osłabnie i że będzie nauczał innych riszich właściwego sposobu oddawania mu czci. I tak też się stało. Pewnego dnia Tandi przybył do pustelni Upamanju i opowiedział mu o wszystkim, co się wydarzyło. Mając też na uwadze jego duchowy rozwój wyrecytował przed nim tysiąc imion wychwalających Śiwę, o których wiedzę zdobył dzięki łasce dziadka wszechświata Brahmy. Recytowanie tych imion, które są znane tylko niektórym, jest najwyższym sposobem oddawania czci Mahadewie. Sam Brahma recytował ongiś ich dziesięć tysięcy, jednakże tylko tysiąc z nich pojawia się w pismach”.

Kryszna kontynuował: „O Judhiszthira, Upamanju rzekł do mnie: ‘O Kryszna, pozwól, że oddam teraz cześć temu Bogowi, który zasługuje na cześć wszystkich żywych istot, wymieniając jego imiona sławione we wszystkich trzech światach. Niektóre z nich były recytowane przez Brahmę i riszich, niektóre pojawiają się w Wedach i angach (siedmiu odgałęzieniach Wed). Imiona te będąc nośnikiem Prawdy i mając moc spełniania pragnień tego, kto je recytuje, zostały wypowiedziane ku czci Mahadewy przez mędrca Tandi, który wspomagany przez swoje oddanie czerpał wiedzę z wedyjskich nauk i są one dalej recytowane ku czci Śiwy przez wszystkich tych, którzy uchodzą za wielkich i zdobyli sławę. Pozwól więc, że recytując te imiona, wypowiadane przez osoby znane ze swej prawości i przez ascetów, którzy zdobyli duchową wiedzę, będę wychwalał tego, który jest pierwszy we wszystkim, prowadzi swych wyznawców do nieba, jest zawsze gotowy do czynienia dobra na rzecz wszystkich żywych istot i niesie ze sobą pomyślność. Imiona te wypływają z regionu Brahmy i dają się słyszeć wszędzie we wszechświecie. Pozwól więc, że w twojej obecnoćci przy pomocy tych imion będę czcił tego, który jest Najwyższym Brahmanem, jest wieczny i o którym mówią Wedy’.

Upamanju kontynuował: ‘O Kryszna, ty sam jesteś wielbicielem tego Najwyższego Boga i czcisz słynnego Bhawę, stawiając go ponad innymi bogami, posłuchaj więc mej recytacji jego tysiąca imion z uwagą. Nikt nie może czcić tego Boga bez jego zgody i ja sam zdobyłem jego zgodę swym oddaniem. Nawet jogini praktykujący jogę przez setki lat nie potrafią w pełni poznać jego wielkości i mocy. Zaiste, nawet bogowie nie potrafią zrozumieć jego początku, środka i końca! Skoro tak jest, to któż potrafiłby w pełni opisać jego wszystkie atrybuty? Mając jego zgodę, wyrecytuję przed tobą jego tysiąc atrybutów, tak jak zostały przedstawione w streszczających je słowach i znakach. Są to tylko niektóre spośród imion tego Boga obdarzonego najwyższą mądrością, którego początek jest niezamanifestowany, który przekracza narodziny i śmierć, ma wszechświat za swoją formę i jest Najwyższą Duszą.

Tak jak oczyszczone masło wlewane do ognia jest ekstraktem z zsiadłego mleka, tak te tysiąc imion, które wymienię, jest ekstraktem z dziesięciu tysięcy imion recytowanych w starożyt­nych czasach przez Brahmę. Tak jak złoto jest uzyskiwane ze skalistych gór, miód z kwiatów, oczyszczone masło (ghee) ze śmietanki (manda), tak to tysiąc imion uzyskanych z dziesięciu tysięcy imion recytowanych przez Brahmę stanowi ich esencję. Te tysiąc imion ma moc oczyszczania nawet z najstraszliwszych grzechów i posiada takie same zalety jak cztery Wedy. Duchowy aspirant powinien więc wysłuchać ich z uwagą i zapamiętać. Te dobrze wróżące imiona prowadzące do duchowego rozwoju i odstraszające rakszasów powinny być jednak przekazywane tylko temu, kto ma dość wiary i jest oddany temu wielkiemu Panu. Nie należy nigdy recytować ich przed kimś, komu brak wiary i kto nie ujarzmił swej duszy. Ten, kto ma złe intencje w stosunku do Mahadewy, który jest oryginalną przyczyną wszystkiego, Najwyższą Duszą i wielkim Panem, z całą pewnością znajdzie się w piekle razem ze swoim przodkami i potomkami.

Te tysiąc imion sławiących Mahadewę, które przed tobą wyrecytuję, ma walory jogi. Są one najwyższym przedmiotem medytacji i powinny być ustawicznie recytowane tak jak mantry. Te tysiąc imion jest ekwiwalentem wiedzy i najwyższą tajemnicą. Ten, kto je recytuje w ostatnich chwilach życia lub słucha ich recytacji, realizuje najwyższy cel. Te tysiąc imion jest święte, dobrze wróży i przynosi wszelkiego rodzaju korzyści. Sa one tym, co jest najlepsze z wszystkich możliwych przedmiotów. Dziadek wszechświata Brahma, intonując je w starożytnych czasach, wyzna­czył im najwyższe miejsce wśród wszystkich hymnów. Od tamtego czasu ten hymn ku chwale Mahadewy należy do hymnów najwyżej cenionych przez bogów i jest uważany za króla hymnów. Skomponowany w regionie Brahmy został najpierw przekazany niebiosom, które są regionem niebian. Riszi Tandi otrzymał ten hymn z tego regionu i dlatego jest on nazywany hymnem przez niego skomponowanym. Tandi przeniósł ten hymn z niebios na ziemię. Hymn ten wychwala Jego, który jest Wedą wszystkich Wed, jest najstarszy z wszystkiego, co istnieje, jest energią energii, umartwieniami umartwień; spokojem spokoju, splendorem splendorów, samo-kontrolą samo-kontroli, inteligencją inteligencji; Bogiem bogów, riszim riszich, ofiarą ofiar, pomyślnością pomyślności, Rudrą rudrów, światłem świetlistości; joginem joginów, przyczyną przyczyn, początkiem i końcem wszystkich światów, duszą wszystkich istniejących istnień, Harą o niezmierzonej energii’ .

2. Upamanju oddaje cześć Śiwie, recytując jego tysiąc imion

Kryszna kontynuował: „O Judhiszthira, po tych słowach Upamanju, stojąc z pobożnie złożonymi dłońmi i skoncentrowa­nym umysłem, wyrecytował we właściwym porządku tysiąc osiem imion-atrybutów Śiwy, oddając mu w ten sposób cześć. Recytował te imiona Śiwy[1] w wielkim skupieniu, poprzedzając każde z nich świętą sylabą om:

‘O Bogu bogów, niech będzie Tobie chwała!

 

 [1] W nawiasach podano imiona-atrybuty Śiwy w sanskrycie w wersji niespolszczonej, w tzw. transliteracji naukowej. Recytowanie każdego z imion jest poprzedzone sylabą om i zakończone słowem namah oznacza­jącym „twoje (nie moje) imię”. [Przypis B.M.]

1. Jesteś wieczny i niezmienny (sthiraya).

2. Jesteś osią wszechświata (sthanave).

3. Jesteś Panem wszystkich światów (prabhave).

4. Jesteś przeraźliwy (bhimaya).

5. Jesteś Nim, który we wszystkim jest pierwszy i najważ­niejszy (pravaraya).

6. Jesteś dawcą darów (varadaya).

7. Jesteś najwyższy (varaya).

8. Jesteś duszą wszystkich żywych istot (sarvatmane).

9. Jesteś rdzeniem wszystkiego (sarva vikhyataya).

10. Jesteś wszystkim (sarvasmai).

11. Jesteś Nim, który robi wszystko (sarvakaraya).

12. Jesteś istnieniem (bhavaya).

13. Jesteś Nim, który ma splątane włosy (jatine).

14. Jesteś Nim, który ubiera się w skóry (charmine).

15. Jesteś Nim, który nosi na głowie czubek jak paw, wiążąc włosy w ciężki węzeł (sikhandine).

16. Jesteś Nim, który ma cały wszechświat za swoje kończyny (sarvangaya).

17. Jesteś Nim, który utrzymuje cały wszechświat (sarva bhavanaya).

18. Jesteś Nim, który zalewa cały wszechświat potopem (haraya).

19. Jesteś Nim, który ma oczy jak gazela (harinakshaya).

20. Jesteś niszczycielem wszystkich żywych istot (sarva bhuta haraya).

21. Jesteś Nim, który zabawia się wszystkimi przedmiotami (prabhave).

22. Jesteś manifestowaniem się Niezamanifestowanego, z którego wypływają wszystkie działania (pravritaye).

23. Jesteś pierwotnym stanem, czyli zaniechaniem działań (nivrittaye).

24. Jesteś Nim, który pokonał zmysły (niyataya).

25. Jesteś wieczny (sasvataya).

26. Jesteś niezmienny (dhruvaya).

27. Jesteś Nim, który mieszka na terenie krematorium (smasana vasine).

28. Jesteś Nim, który ma sześć dobrze znanych atrybutów: siłę, sławę, bogactwo, piękno, wyrzeczenie i niezależność (bhagavate).

29. Jesteś Nim, który zamieszkuje przestrzeń w sercu wszyst­kich żywych istot (khacaraya).

30. Jesteś Nim, który zabawia się wszystkim, co posiada zmysły (gocharaya).

31. Jesteś Nim, który niszczy grzeszników (ardanaya).

32. Jesteś Nim, który zasługuje na cześć od wszystkich (abhivadyaya).

33. Jesteś Nim, który wsławił się wieloma bohaterskimi czynami (mahakarmane).

34. Jesteś ascetą, którego bogactwem są umartwienia (tapasvine).

35. Jesteś Nim, który stworzył pięć «wielkich» elementów mocą swej woli (bhuta bhavanaya).

36. Jesteś Nim, który ukrywa swą naturę, przybierając formę szaleńca (unmattavesha prachannaya).

37. Jesteś Panem wszystkiego, co istnieje (sarva loka praja pataye).

38. Jesteś Nim, którego forma nie ma granic (maharupaya).

39. Jesteś Nim, który ma cały wszechświat za swoje ciało (mahakayaya).

40. Jesteś Nim, który ma formę byka będącego symbolem prawości (vrisharupaya).

41. Jesteś Nim, który cieszy się wielką sławą (mahayasase).

42. Jesteś wielką umysłowością (mahatmane).

43. Jesteś duszą wszystkich żywych istot (sarvabhutatmane).

44. Jesteś Nim, który ma cały wszechświat za swoją formę (visvarupaya).

45. Jesteś ogromnymi ustami, które połykają cały wszechświat, gdy nadchodzi Czas Końca (mahahanave).

46. Jesteś obrońcą wszystkich światów (loka palaya).

47. Jesteś duszą głęboko ukrytą w sercu, która jest niepodzielną całością wolną od wpływu ego-świadomości mającej swój początek w ignorancji (antarhitatmane).

48. Jesteś radością płynącą z błogiego spokoju (prasadaya).

49. Jesteś Nim, którego rydwan ciągną muły (haya gardabhaye).

50. Jesteś Nim, który ochrania wcieloną duszę przed ponowny­mi narodzinami (pavitraya).

51. Jesteś godny podziwu i zasługujesz na cześć (mahate).

52. Jesteś Nim, który przybiera formę rozmaitych ślubów i wedyjskich nakazów (niyamaya).

53. Jesteś azylem dla tych, którzy czynią różnego rodzaju śluby, włączając ślub czystości i samo-kontroli (niyamasritaya).

54. Jesteś Nim, który wykonuje wszystkie działania (sarva­karmane).

55. Jesteś Nim, który stworzył sam siebie (svayambhutaya).

56. Jesteś Nim, który jest najstarszy i pierwszy wśród wszystkich żywych istot (adaye).

57. Jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy (adikaraya).

58. Jesteś niewyczerpywalnym skarbem (nidhaye).

59. Jesteś Nim, który patrzy oczami wszystkich (sahasrakshaya).

60. Jesteś Nim, który widzi wszystko (visalakshaya).

61. Jesteś somą (somaya).

62. Jesteś Nim, który odziewa prawe osoby w blask świecący na firmamencie (nakshatra sadhakaya).

63. Jesteś księżycem (chandraya).

64. Jesteś Surją (suryaya).

65. Jesteś planetą Saturn (sanaya).

66. Jesteś zanikającą fazą księżyca zwaną Ketu ((ketave).

67. Jesteś wzrastającą fazą księżyca zwaną Rahu (grahaya).

68. Jesteś najbardziej kłopotliwą planetą zwaną Mangala (Mars) (graha pataye).

69. Jesteś czcigodnym Brihaspatim (Jupiter) (varaya).

70. Jesteś planetą Vudha (Merkury), synem Atriego (atraye).

71. Jesteś wielbicielem żony Atriego o imieniu Anasuja (atrya namaskartre).

72. Jesteś Nim, który w gniewie zniszczył swą strzałą ofiarę Dakszy, powodując, że składana ofiara uciekła, przybierając formę jelenia (mriga banarpanaya).

73. Jesteś bezgrzeszny (anaghaya).

74. Jesteś Nim, którego umartwienia mają moc stwarzania wszechświata (mahatapase).

75. Jesteś Nim, którego umartwienia mają moc niszczenia wszechświata (ghoratapase).

76. Jesteś Nim, który nie jest biedakiem, choć wygląda jak biedak (adinaya).

77. Jesteś Nim, który spełnia życzenia biedaków szukających u Niego obrony (dinasadhakaya).

78. Jesteś Nim, który tworzy rok, gdyż to Ty wprawiasz w ruch koło Czasu, przybierając formę słońca i planet (samvatsarakaraya).

79. Jesteś mistycznym dźwiękiem w formie sylaby om, jak i innych świętych sylab i słów (mantraya).

80. Jesteś Nim, który nadaje autorytet wszystkim działaniom, ukazując się w formie Wed i innych pism (pramanaya).

81. Jesteś najwyższym umartwieniem (pramaya tapase).

82. Jesteś oddany jodze (yogine).

83. Jesteś Nim, który poprzez jogiczne abstrahowanie łączy się z Brahmanem (yojyaya).

84. Jesteś najwyższym nasieniem, Przyczyną przyczyn (maha bhijaya).

85. Jesteś Nim, który ukazuje to, co jest niezamanifestowane w zamanifestowanej formie, w której istnieje wszechświat (maha retase).

86. Jesteś Nim, który ma nieskończoną moc (mahabalaya).

87. Jesteś Nim, którego nasienie jest złotem (svarnaretase).

88. Jesteś wszechwiedzący, będąc wszystkimi rzeczami, jak i tym, kto je zna (sarvagnaya).

89. Jesteś nasieniem wszechświata (subijaya).

90. Jesteś nasieniem działania w formie ignorancji i pragnienia, które unoszą wcieloną duszę do kolejnego świata (bhijavahanaya).

91. Jesteś tym, który ma dziesięć ramion (dasabahave).

92. Jesteś Nim, którego oczy nie mrugają i widzą wszystko (animishaya).

93. Jesteś Nim, który ma niebieską szyję od połknięcia trucizny, która wyłoniła się podczas ubijania oceanu, mającego na celu zdobycie eliksiru nieśmiertelności i która mogła zniszczyć cały wszechświat (nilakantaya).

94. Jesteś mężem Umy (umapataye).

95. Jesteś wszystkimi znanymi formami pojawiającymi się we wszechświecie (viswarupaya).

96. Jesteś Nim, który sam siebie stworzył (svayam sreshthaya).

97. Jesteś herosem słynnym ze swych bohaterskich czynów, takich jak zniszczenie trójmiasta asurów (balaviraya).

98. Jesteś bezwładną materią, opisywaną przez sankhję w języku zasad rzeczywistości materialnej (tattwa), niezdolną do żadnego ruchu, zanim nie zamieszka w niej dusza (abaloganaya).

99. Jesteś twórcą tej materii (ganakartre).

100. Jesteś Panem, który włada i zarządza zasadami tej materii (ganapataye).

101. Jesteś Nim, który wypełnia sobą nieskończoną przestrzeń, mając ją za swoje ubranie (digvasase).

102. Jesteś żądzą (kamaya).

103. Jesteś Nim, który zna wszystkie mantry (mantravide).

104. Jesteś personifikacją filozoficznej prawdy o naturze duszy i jej odmienności od tego, co jest nie-duszą (paramaya mantraya).

105. Jesteś przyczyną wszechświata, ponieważ wszystko, co istnieje, wypływa z Twojej duszy (sarva bhava karaya).

106. Jesteś niezamanifestowanym Brahmanem, który chowa w sobie wszystko to, co przestaje istnieć (haraya).

107. Jesteś Nim, który w dłoni trzyma naczynie na wodę (kamandalu dharaya).

108. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni łuk (dhanvine).

109. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni strzały (bana hastaya).

110. Jesteś Nim, który trzyma  w dłoni czaszkę (kapalavate).

111. Jesteś uzbrojony w piorun (asanaye).

112. Jesteś bronią zwaną szakti, która zabija setki (sataghnine).

113. Jesteś uzbrojony w  miecz (khadgine).

114. Jesteś uzbrojony w topór wojenny Pattisi (pattisine).

115. Jesteś uzbrojony w swój trójząb zwany Śula (ayudhine).

116. Jesteś Nim, który jest godny czci i podziwu (mahate).

117. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni czerpak do wlewania do ognia ofiarnego masła (sruvahastaya).

118. Jesteś Nim, którego forma jest piękna (surupaya).

119. Jesteś Nim, który ma w sobie niewyczerpaną energię (tejase).

120. Jesteś źródłem światła dla wszystkich tych, którzy są Tobie oddani (tejaskaraya nidhaye).

121. Jesteś Nim, który nosi na głowie turban (ushnishine).

122. Jest tym, którego twarz jest piękna (suvaktraya).

123. Jesteś pełen splendoru i mocy (udagraya).

124. Jesteś pokorny i skromny (vinataya).

125. Jesteś niezmiernie wysoki (dirghaya).

126. Jesteś Nim, mocą którego umysł jest zdolny do poznawa­nia za pomocą zmysłów (harikesaya).

127. Jesteś największym z nauczycieli (suthirthaya).

128. Jesteś Najwyższym Brahmanem będącym stanem czystej i nieskończonej błogości (krishnaya).

129. Jesteś Nim, który przybrał formę szakala, aby podnieść na duchu młodego bramina, który obrażony przez pewnego waiśję był gotów popełnić samobójstwo (srugalarupaya).

130. Jesteś Nim, którego cele natychmiast się realizują bez czekania na moc płynącą z umartwień (siddarthaya).

131. Jesteś Nim, który goli głowę, aby żyć jak święty żebrak (mundaya).

132. Jesteś Nim, który działa na rzecz dobra wszystkich żywych istot (sarva subam karaya).

133. Jesteś nienarodzony (ajaya).

134. Jesteś Nim, który ma niezliczoną ilość form (bahurupaya).

135. Jesteś Nim, który odziewa się we wszelkiego rodzaju aro­maty (gandha dharine).

136. Jesteś Nim, który dostarczył wsparcia rzece Ganges, gdy po raz pierwszy zeszła z nieba na ziemię (kapardine).

137. Jesteś brahmacarinem, który nigdy nie złamał przysięgi czystości (urdhva retase).

138. Jesteś Nim, który słynie ze swej zdolności do powstrzymy­wania nasienia (urdhva lingaya).

139. Jesteś Nim, który kładzie się tylko na plecach z twarzą zwróconą ku górze (urdhwa sayine).

140. Jesteś Nim, który zamieszkuje w przestrzeni (nabha sthalaya).

141. Jesteś Nim, który ma skołtunione włosy (trijatine).

142. Jesteś Nim, który przykrywa ciało korą (chiravasase).

143. Jesteś Rudrą z racji swej gwałtowności (rudraya).

144. Jesteś dowódcą armii (senapataye).

145. Jesteś Nim, który przenika wszystko (vibhave).

146. Jesteś Nim, który przybiera formę bogów podróżujących w czasie dnia (ahas charaya).

147. Jesteś Nim, który przybiera formę bogów wędrujących nocą (naktam charaya).

148. Jesteś Nim, który wybucha gwałtownym gniewem (tigmamanyave).

149. Jesteś oślepiającą świetlistością zrodzoną ze studiowania Wed i praktykowania umartwień (suvarchasaya).

150. Jesteś zabójcą potężnego asury, który przybrał formę wściekłego słonia z zamiarem zniszczenia świętego miasta Waranasi (gajaghne).

151. Jesteś zabójcą dajtjów, którzy stali się ciemiężycielami całego wszechświata (daityaghne).

152. Jesteś Czasem (Kala), który jest niszczycielem wszystkiego (kalaya).

153. Jesteś najwyższym zarządcą wszechświata (lokadhatre).

154. Jesteś skarbnicą wielkich zalet (guna karaya).

155. Jesteś Nim, który przybiera formę lwa i tygrysa (simha sardula rupaya).

156. Jesteś Nim, który odziewa się w skórę słonia (ardra charma ambaravrtaya).

157. Jesteś joginem, który oszukuje Czas, przekra­czając jego nieodparty wpływ (kala yogine).

158. Jesteś oryginalnym dźwiękiem, który niezamanifestowany spoczywa ukryty w łonie przestrzeni (maha nadaya).

159. Jesteś urzeczywistnieniem wszystkich życzeń (sarva kamaya).

160. Jesteś Nim, który jest czczony na cztery sposoby jako bycie w obudzonym stanie świadomości (wiśwanara), bycie w śniącym stanie świadomości (taidżasa), bycie w pozbawionym snów stanie świadomości (pradżna) oraz jako bycie w stanie medytacji sensu stricte (siva-dhjana) (chatush pathaya).

161. Jesteś Nim, który włóczy się po nocach (nisa charaya).

162. Jesteś Nim, który przebywa w towarzystwie zmarłych (preta charine).

163. Jesteś Nim, który przebywa w towarzystwie duchów i upiorów (bhuta charine).

164. Jesteś Nim, który stoi nawet ponad Indrą i bogami (maheswaraya).

165. Jesteś Nim, który mnoży się nieskończenie, przybierając formy wszystkich istniejących i nieistniejących przedmiotów (bahu bhutaya).

166. Jesteś Nim, na którym bazuje Mahat, jak i wszystkie inne niezliczone kombinacje pięciu «wielkich» elementów (bahu dharaya).

167. Jesteś pierwotną ignorancją lub ciemnością (tamas) znaną pod imieniem Rahu (svarbhanave).

168. Jesteś bezmierny i stąd nieskończony (amitaya).

169. Jesteś najwyższym celem do osiągnięcia (gataye).

170. Jesteś Nim, który kocha taniec (nrtya priyaya).

171. Jesteś  tym, który zawsze tańczy (nitya nartaya).

172. Jesteś Nim, który powoduje, że wszystko tańczy (nartakaya).

173. Jesteś przyjacielem wszechświata (sarvalalasaya).

174. Jesteś przeraźliwy (ghoraya).

175. Jesteś Nim, który swymi surowymi umartwieniami potrafi stworzyć i zniszczyć wszechświat (maha tapase).

176. Jesteś Nim, który związuje wszystkie żywe istoty łańcuchami swej iluzji (pasaya).

177. Jesteś Nim, który jest ponad zniszczeniem (nityaya).

178. Jesteś Nim, który mieszka na górze Kailasa (giri ruhaya).

179. Jesteś Nim, który przekracza wszystkie więzi i tak jak firmament jest do niczego nieprzywiązany (nabhase).

180. Jesteś Nim, który ma tysiąc ramion (sahasra hastaya).

181. Jesteś zwycięstwem (vijayaya).

182. Jesteś wytrwałością, która prowadzi do  sukcesu i zwycię­stwa (vyavasayaya).

183. Jesteś pozbawiony lenistwa i skłonności do opóźniania działania (atandritaya).

184. Jesteś nieustraszony (adarshanaya).

185. Jesteś Nim, który budzi przerażenie w niegodziwcach (darshanatmane).

186. Jesteś Nim, który niszczy ofiarę wykonywaną z myślą o korzyściach (yajnaghne).

187. Jesteś niszczycielem boga miłości i żądzy Kamy (kama nasakaya).

188. Jesteś Nim, który zniszczył ofiarę Dakszy (daksha yagapaharaye.

189. Jesteś cierpliwy (susahaya).

190. Jesteś bezstronny (madhyamaya).

191. Jesteś straszliwie gwałtowny i okradasz wszystkie żywe istoty z ich energii (tejopaharine).

192. Jesteś zabójcą tych, którzy napuchli od siły i pychy (asury Wala (balaghne).

193. Jesteś zawsze radosny (mudhitaya).

194. Jesteś bogactwem pożądanym przez wszystkich (arthaya).

195. Jesteś niepokonany (ajitaya).

196. Jesteś Nim, który nie ma nikogo ponad sobą (avaraya).

197. Jesteś Nim, który wydaje z siebie ryk głęboki jak ocean (gambhira ghoshaya).

198. Jesteś Nim, który w formie przestrzeni jest tak głęboki, że nikt nie potrafi tej głębi zmierzyć (gambhiraya).

199. Jesteś Nim, który ma potężnych towarzyszy i jeździ na byku, którego mocy i potęgi nikt nigdy nie potrafił zmierzyć (gambhira bala vahanaya).

200. Jesteś drzewem świata, którego korzenie sięgają ku górze, a gałęzie ku dołowi (nyagrodha rupaya).

201. Jesteś drzewem banianowym pośrodku wód zalewających cały wszechświat, pod którym znajduje schronienie nieśmiertelny mędrzec Markandeja (nyagrodhaya).

202. Jesteś Nim, który śpi na liściu drzewa banianowego (vrksha karna sthitaya).

203. Jesteś Nim, który obdarza współczuciem swych wielbicieli, przybierając formy Hari, Hara, Ganeszy, ognia, wiatru, jak i inne (vibhave).

204. Jesteś Nim, który ma niezwykle ostre zęby zdolne do zmiażdżenia i połknięcia niezliczonej ilości światów (sutikshna dasanaya).

205. Jesteś Nim, którego forma jest ogromnych rozmiarów (mahakayaya).

206. Jesteś Nim, który ma ogromne usta zdolne do połknięcia jednym haustem całego wszechświata (mahananaya).

207. Jesteś Nim, który podczas bitwy przegania oddziały dajtjów we wszystkich kierunkach (vishvak senaya).

208. Jesteś Nim, który usuwa zło (haraye).

209. Jesteś uosobieniem ofiary (yajnaya).

210. Jesteś Nim, który ma byka za swego wierzchowca, jak i za ozdobę na swym bitewnym proporcu (samyuga pida vahanaya).

211. Jesteś Nim, który ma formę płonącego ognia (thikshna tapaya).

212. Jesteś Surją, którego rydwan ciągną niebiańskie ogiery (haryasvaya).

213. Jesteś przyjacielem wcielonej duszy (sahayaya).

214. Jesteś Nim, który wie doskonale, kiedy powinny zostać wykonane określone religijne działania (karma kalavide).

215. Jesteś Nim, którego Wisznu zadowolił swym oddaniem, pragnąc zdobyć swój słynny dysk (vishnu prasaditaya).

216. Jesteś ofiarą w formie Wisznu (yajnaya).

217. Jesteś oceanem (samudraya).

218. Jesteś głową klaczy, która chowa się w ocenie, plując bezustannie ogniem i wypijając słoną wodę, tak jak ogień wypija masło ofiarne (badavamukhaya).  

219. Jesteś wiatrem, przyjacielem Agni (hutasana sahayaya).

220. Jesteś duszą spokojną jak ocean w bezwietrzny dzień (prasantatmane).

221. Jesteś Agnim, który wypija oczyszczone masło ofiarne wlewane do ognia przy akompaniamencie recytowanych mantr (hutasanaya).

222. Jesteś Nim, który ma splendor ognistych płomieni (ugra tejase).

223. Jesteś Nim, którego blask rozszerza się na nieskończony wszechświat (mahatejase).

224. Jesteś zawsze bardzo zręczny w bitwie (janyaya).

225. Jesteś Nim, który doskonale wie, kiedy należy podjąć walkę, aby zwyciężyć (vijaya kala vide).

226. Jesteś nauką o ruchu ciał niebieskich (jyotishamayanaya).

227. Jesteś Nim, który ma formę sukcesu i właściwej realizacji celów (siddhaye).

228. Jesteś Nim, którego ciało jest Czasem, ponieważ nigdy nie ulega zniszczeniu (sarva vigrahaya).

229. Jesteś gospodarzem, który nosi kępkę włosów na głowie (sikhine).

230. Jesteś golącym głowę świętym żebrakiem (mundine).

231. Jesteś ascetą o skołtunionych włosach mieszkającym w lesie (jatine).

232. Jesteś Nim, którego wyróżniają ogniste płomienie, gdyż świetlista droga, którą kroczą osoby prawe, jest z Tobą tożsama (jvaline).

233. Jesteś Nim, który pojawia się na firmamencie serca każdej osoby (murtijaya).

234. Jesteś Nim, który wkracza do głowy każdej żywej osoby (murdhagaya).

235. Jesteś silny (baline).

236. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni bambusowy flet (vainavine).

237. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni mały bęben (panavine).

238. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni czynele (taline).

239. Jesteś Nim, który nosi drewniane naczynie na łuskane ziarno (khaline).

240. Jesteś Najwyższym Bogiem, który przykrywa Czas iluzją boga umarłych Jamy (kalakatamkataya).

241. Jesteś astrologiem, którego rozumienie jest zawsze nastawione na ruch koła Czasu, które jest zrobione z ciał niebieskich na firmamencie (nakshatra vigrahamataye).

242. Jesteś wcieloną duszą uwiązaną wśród przedmiotów będących rezultatem działania trzech atrybutów: jasności-dobra (sattwa), namiętności (radżas) i ciemności (tamas) (guna buddhaye).

243. Jesteś Nim, z którym łączą się wszystkie ulegające rozpadowi przedmioty (layaya).

244. Jesteś niezmienny i niewzruszony i nie ma w Tobie nic, co podlegałoby zmianie lub jakiejkolwiek mutacji (agamaya).

245. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (prajapataye).

246. Jesteś Nim, który swymi ramionami obejmuje cały rozległy wszechświat (visvabahave).

247. Jesteś Nim, który ukazuje się w niezliczonej liczbie form, które są zaledwie cząstkami Ciebie (vibhagaya).

248. Jesteś tym, który przenika wszystko (sarvagaya).

249. Jesteś Nim, który nie ma ust, gdyż nie czerpie przyjem­ności z przedmiotów, które stwarza (amukhaya).

250. Jesteś Nim, który uwalnia żywe istoty z więzów tego świata (vimochanaya).

251. Jesteś Nim, który jest łatwo dostępny (susaranaya).

252. Jesteś Nim, który ukazuje się w złotej kolczudze (hiranya kavachodbhavaya).

253. Jesteś Nim, który ukazuje się w formie lingi (medhrajaya).

254. Jesteś Nim, który włóczy się po lesie w poszukiwaniu ptaków i zwierząt (balacharine).

255. Jesteś Nim, który włóczy się po całej ziemi (mahi charine).

256. Jesteś wszechobecny (srutaya).

257. Jesteś Nim, który znajduje przyjemność w grzmiącym dźwięku wytwarzanym przez wszystkie muzyczne instrumenty w trzech światach (sarva turya vinodine).

258. Jesteś Nim, który ma wszystkie żywe istoty za swych krewnych (sarva todya parigrahaya).

259. Jesteś tożsamy z potężnym wężem Śeszą (vyala rupaya).

260. Jesteś Nim, który mieszka w jaskiniach górskich, tak jak Dżaigiszawaja lub inny jogin (guha vasine).

261. Jesteś Nim, który przybiera formę dowódcy armii bogów Guhy (Skandy) (guhaya).

262. Jesteś Nim, którego zdobią girlandy z kwiatów (maline).

263. Jesteś, tym, który cieszy się przyjemnością płynącą z posiadania ziemskich przedmiotów (tarangavide).

264. Jesteś Nim, który dał żywym istotom trzy fazy istnienia: narodziny, życie i śmierć (tridasaya).

265. Jesteś Nim, który dostarcza oparcia wszystkiemu, co istnieje w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (trikala dhruke).

266. Jesteś Nim, który uwalnia żywe istoty od skutków działań wykonanych zarówno w przeszłym, jak i w obecnym życiu oraz od więzi ignorancji i pragnienia (karma sarva bandha vimochanaya).

267. Jesteś Nim, który ujarzmia królów asurów (asurendranam bandhanaya).

268. Jesteś Nim, który niszczy wrogów w walce (yudhi shatru vinasanaya).

269. Jesteś Nim, do którego można dotrzeć tylko ścieżką wiedzy (sankhya prasadaya).

270. Jesteś Nim, który narodził się w formie starożytnego mędrca o imieniu Durwasas (durvasase).

271. Jesteś Nim, którego poszukują wszystkie prawe osoby (sarva sadhu nishevitaya).

272. Jesteś Nim, który powoduje zniszczenie wszystkich bogów łącznie z Brahma (prasakandanaya).

273. Jesteś Nim, który sprawiedliwie przydziela każdej osobie odpowiednią cząstkę radości i smutku, którą zebrała swymi przeszłymi działaniami (vibhagajnaya).

274. Jesteś bez porównania (atulyaya).

275. Jesteś Nim, który rozdziela wśród bogów należną każdemu część ofiary (yajna bhaga vidhe).

276. Jesteś obecny w każdym miejscu (sarva vasaya).

277. Jesteś Nim, który wędruje wszędzie (sarvacharine).

278. Jesteś Nim, który nie nosi ubrań, bo jest wszędzie (durvasase).

279. Jesteś Wasawą (Indra) (vasavaya).

280. Jesteś nieśmiertelny (amaraya).

281. Jesteś tożsamy z górą Himawat (haimaya).

282. Jesteś twórcą czystego złota (hemakaraya).

283. Jesteś Nim, który nie działa (nishkarmaya).

284. Jesteś Nim, który utrzymuje wszystko w mocy (sarva dharine).

285. Jesteś Nim, który stoi najwyżej wśród wszystkich tych, którzy dostarczają wszechświatowi oparcia (darottamaya).

286. Jesteś Nim, który ma czerwone oczy (lohitakshaya).

287. Jesteś Nim, którego zdolność widzenia rozciąga się na cały nieskończony wszechświat (mahakshaya).

288. Jesteś Nim, którego rydwan zawsze przynosi zwycięstwo (vijayakshaya).

289. Jesteś Nim, który ma ogromne kompetencje (visaradaya).

290. Jesteś Nim, który akceptuje swoich wielbicieli (sangrahaya).

291. Jesteś Nim, który ogranicza i kontroluje swe zmysły (nigrahaya).

292. Jesteś Nim, który działa (kartre).

293. Jesteś Nim, którego ubranie ma osnowę i wątek zrobione z wężów (sarpa chiranivasanaya).

294. Jesteś najwyższym wśród niebian (mukhyaya).

295. Jesteś najniższym wśród niebian (amukhyaya).

296. Jesteś Nim, który ma proporcjonalnie zbudowane ciało (dehaya).

297. Jesteś Nim, którego muzycznym instrumentem jest bęben kahala (kahalaye).

298. Jesteś Nim, który spełnia wszystkie pragnienia (sarva kamadaya).

299. Jesteś Nim, który zawsze w każdym momencie czasu obsypuje łaską (sarva kala prasadaya).

300. Jesteś Nim, który zawsze używa swej mocy z korzyścią dla innych (subalaya).

301. Jesteś Nim, który jest silny i piękny jak Balarama, starszy brat Kryszny (bala rupa dhrite).

302. Jesteś Nim, który będąc najwyższym z celów zdobywanych przez żywe istoty, zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich pożądanych przedmiotów (sarva kama varaya).

303. Jesteś Nim, który daje wszystko (sarvadaya).

304. Jesteś Nim, którego twarz jest zwrócona we wszystkich kierunkach (sarvato mukhaya).

305. Jesteś Nim, z którego wypłynęły rozmaite żywe istoty, choć mówi się, że wszystkie formy wypłynęły z przestrzeni lub są modyfikacjami tego pierwotnego elementu (akasa nirvirupaya).

306. Jesteś Nim, który zdaje się wpadać w sidła zwane ciałem, którym rządzi pragnienie i ignorancja (nipatine).

307. Jesteś Nim, który zdaje się być bezradny, nie mogąc przekroczyć smutku, który jest atrybutem ciała (avasaya).

308. Jesteś Nim, który przebywa na firmamencie serca, tak jak ptak w przestworzach (khagaya).

309. Jesteś Nim, którego forma jest przeraźliwa (roudra rupaya).

310. Jesteś słonecznymi promieniami (amsave).

311. Jesteś słońcem (adityaya).

312. Jesteś Nim, który posiada nieliczoną ilość promieni (bahurasmaye).

313. Jesteś odziany w oślepiający blask (suvarchisine).

314. Jesteś Nim, który ma szybkość wiatru (vasuvegaya).

315. Jesteś szybszy od wiatru (mahavegaya).

316. Jesteś Nim, który ma szybkość umysłu (manovegaya).

317. Jesteś Nim, który zaciemniony przez ignorancję zabawia się przedmiotami (nisacharaya).

318. Jesteś Nim, który zamieszkuje w każdym ciele (sarva vasine).

319. Jesteś Nim, który zamieszkuje w pomyślności, będąc jej towarzyszem (sriyavasine).

320. Jesteś Nim, który przekazuje wiedzę i instrukcje (upadesakaraya).

321. Jesteś Nim, który udziela instrukcji w zupełnej ciszy (akaraya).

322. Jesteś Nim, który uczynił ślub milczenia (munaye).

323. Jesteś Nim, który z pomocą jogi przekracza ciało i widzi duszę (atmaniralokaya).

324. Jesteś Nim, który jest należycie wielbiony (sambhagnaya).

325. Jesteś Nim, który obdarowuje bogactwem, które bóg bogactwa czerpie od Ciebie (sahasradaya).

326. Jesteś królem ptaków Garudą (pakshine).

327. Jesteś przyjacielem udzielającym pomocy (paksharupaya).

328. Jesteś tym o ogromnej jasności, który ma splendor tysiąca słońc (atidiptaya).

329. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (visamptaye).

330. Jesteś Nim, który pobudza żądze (unmadaya).

331. Jesteś bogiem żądzy i pragnienia (madanaya).

332. Jesteś Nim, który przybiera formę pięknej kobiety pożądanej przez wszystkich (kamaya).

333. Jesteś drzewem świata (asvatthaya).

334. Jesteś Panem bogactwa (arthakaraya).

335. Jesteś Nim, który obdarowuje sławą (yasase).

336. Jesteś Nim, który przydziela żywym istotom owoce ich przeszłych działań w formie szczęścia lub niedoli (vamadevaya).

337. Jesteś wielkoduszny (vamaya).

338. Jesteś najstarszy z wszystkiego, sięgając czasów, gdy nie było jeszcze niczego (prache).

339. Jesteś zdolny do przykrycia jednym śladem swej stopy wszystkich trzech światów (dakshinaya).

340. Jesteś karłem Wamaną, w którego wcielił się Wisznu, w celu odebrania demonowi Wali władzy i oddania jej z powrotem Indrze (vamanaya).

341. Jesteś joginem, który tak jak Sanat-Kumara zrealizował najwyższy cel (siddhayogine).

342. Jesteś największym wśród riszich (maharshaye).

343. Jesteś Nim, który zawsze realizuje swe życzenia, tak jak Wriszawa i Dattatreja (siddharthaya).

344. Jesteś Nim, który nakłada wymagania na Siddhów (siddha sadhakaya).

345. Jesteś Nim, który przybiera formę świętego żebraka (bhikshave).

346. Jesteś Nim, którego zdobią symbole żebraczego trybu życia (bhikshu rupaya).

347. Jesteś Nim, który przekracza symbole żebraczego trybu życia (vipanaya).

348. Jesteś o miękkim sercu (mrdave).

349. Jesteś wolny od namiętności i nie ma dla Ciebie różnicy między pochwałą i poniżaniem (avyayaya).

350. Jesteś Nim, który jest nazywany dowódcą niebiańskiej armii (mahasenaya).

351. Jesteś Wiśakhą (jedna z czterech form Skandy), który wyłonił się z ciała boga wojny Skandy, gdy Indra rzucił w niego swym piorunem (visakhaya).

352. Jesteś Nim, który zna wszystkie sześćdziesiąt części wszechświata (shashtibhagaya).

353. Jesteś Panem zmysłów, które funkcjonują pod Twoim przewodnictwem (gavam pataye).

354. Jesteś Nim, który jest uzbrojony w piorun (vajrahastaya).

355. Jesteś Nim, który nie ma granic (vishkambhine).

356. Jesteś Nim, który łamie szeregi dajtjów podczas bitwy (chamustambhanaya).

357. Jesteś Nim, który porusza się na rydwanie, zataczając koła i po zniszczeniu w ten sposób wroga powraca zwycięski (vritta avritta karaya).

358. Jesteś Nim, który znając Brahmana zna największą głębię oceanu świata (talaya).

359. Jesteś Nim, który jest nazywany Madhu, od imienia króla, który był założycielem rodu Jadawów, w którym narodził się Kryszna (madhave).

360. Jesteś Nim, którego oczy mają kolor miodu (madhuka lochanaya).

361. Jesteś Nim, który narodził się jako nauczyciel bogów Brihaspati (vachaspataye).

362. Jesteś Nim, który podczas ofiary wykonuje te same działania, co Adhyaryus, czyli kapłan wlewający libację do ognia i nucący wersy z Jadżurwedy [Alternatywne tłumaczenie: Jesteś Nim, który spopularyzował gałąź wedyjskiej wiedzy vajasana.] (vajasanaya).

363. Jesteś Nim, który jest czczony przez ludzi we wszystkich trybach życia (nityamasrita pujitaya).

364. Jesteś oddany Brahmanowi (brahmacharine).

365. Jesteś Nim, który wędruje przez ludzkie osiedla w formie świętego żebraka (lokacharie).

366. Jesteś Nim, który przenika wszystkie żywe istoty (sarva charine).

367. Jesteś Nim, który zna drogę prowadzącą do Prawdy (vichara vide).

368. Jesteś Nim, który zna i prowadzi wszystkie serca (isanaya).

369. Jesteś Nim, który rozprzestrzenia się na cały wszechświat (isvaraya).

370. Jesteś Nim, który gromadzi i przechowuje wszystkie dobre i złe uczynki wykonane przez żywe istoty, aby przydzielać im później owoc ich działań (kalaya).

371. Jesteś Nim, który istnieje nadal podczas nocy następującej po rozpadzie wszechświata (nisacharine).

372. Jesteś obrońcą uzbrojonym w łuk Pinaka (pinakabhrte).

373. Jesteś Nim, który zamieszkuje nawet w dajtjach, przeciw którym kierujesz swe strzały (nimittasthata).

374. Jesteś zasadą prowadzącą do Wyzwolenia (nimittaya).

375. Jesteś skarbnicą wiedzy (nandaye).

376. Jesteś Nim, który przynosi pomyślność (nandikaraya).

377. Jesteś potężną małpą Hanumanem, który wspomagał Wisznu, gdy narodził się na ziemi w formie Ramy, w walce z demonem o imieniu Rawana (haraye).

378. Jesteś Panem duchów i upiorów łącznie z bykiem Nandi, których masz za swoich towarzyszy (nandisvaraya).

379. Jesteś każdym z tych duchów i upiorów (nandine).

380. Jesteś Nim, który przynosi radość wszystkim żywym istotom (nandanaya).

381. Jesteś Nim, który zarówno wzmacnia, jak i odbiera radość żywym istotom (nandivardhanaya).

382. Jesteś Nim, który daje i odbiera suwerenność i pomyślność nawet tak potężnym istotom jak Indra (bhagaharine).

383. Jesteś Nim, który w formie Jamy zabiera życie (nihantre).

384. Jesteś Nim, który rezyduje w sześćdziesięciu czterech Kalach (kalaya).

385. Jesteś ogromny (brahmane).

386. Jesteś Ojcem ojców (pitamahaya).

387. Jesteś dziadkiem wszechświata Brahmą o czterech głowach (chaturmukhaya).

388. Jesteś najwyżej stojącym znakiem (linga) czczonym zarówno przez bogów, jak i asurów (mahalingaya).

389. Jesteś Nim, który ma piękne i miłe atrybuty (charu lingaya).

390. Jesteś Nim, który w formie lingi jest symbolem sprawującym nadzór nad rozmaitością tendencji do działania i zaniechania działania (lingadhyakshaya).

391. Jesteś Panem wszystkich bogów (suradhyakshaya).

392. Jesteś Panem jogi (yogadhyakshaya).

393. Jesteś Nim, którego opierają się wszystkie jugi (eony), gdyż to dzięki Tobie trwają i zmieniają się w regularnych cyklach (yugavahaya).

394. Jesteś Panem nasion, gdyż Jesteś Nim, który przydziela dobre i złe owoce działania (bijadhyakshaya).

395. Jesteś pierwotną przyczyną tych nasion (bijakartre).

396. Jesteś Nim, który działa zgodnie z nakazami pism, zaczynając od tych, które dotyczą duszy (adhyatmanugataya).

397. Jesteś Nim, w którym mieszka potęga i inne atrybuty (balaya).

398. Jesteś Mahabharatą i innymi kronikami podobnego rodzaju (itihasya).

399. Jesteś rozprawami nazywanymi mimansa dyskutującymi zgodność rytualnej tradycji z Upaniszadami (sakalpaya).

400. Jesteś mędrcem Gautamą, twórcą dialektyki (gautamaya).

401 Jesteś autorem wielkiej rozprawy o gramatyce wywodzącej swą nazwę od księżyca (nisakaraya).

402. Jesteś Nim, który karze swych wrogów (dambhaya).

403. Jesteś Nim, którego nikt nie może pokonać (adambhaya).

404. Jesteś drogi dla tych, którzy uwolnili się od pychy (vaidambhaya).

405. Jesteś Nim, który spełnia życzenia swoich wielbicieli (vasyaya).

406. Jesteś Nim, który ma zdolność do podporządkowania sobie innych (vasakaraya).

407. Jesteś Nim, który wywołuje kłótnie asurów z bogami (kalaye).

408. Jesteś Nim, który stworzył czternaście światów (loka kartre).

409. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (pasupataye).

410. Jesteś Nim, który stworzył pięć «wielkich» elementów (mahakartre).

411. Jesteś nieprzywiązany do niczego i dlatego nie czerpiesz z niczego przyjemności (anoushadhaya).

412. Jesteś Nim, który nie podlega procesowi psucia się i niszczenia (aksharaya).

413. Jesteś nieporównywalnym z niczym Brahmanem (paramaya brahmane).

414. Jesteś dumny ze swej potęgi (balavate).

415. Jesteś Śakrą (Indra) (sakraya).

416. Jesteś karą wymierzaną przestępcom, o której mówią roz­prawy o moralności (nityai).

417. Jesteś Nim, który przynosi społeczeństwu tyranię w rezul­tacie nadużycia władzy (anityai).

418. Jesteś czystą duszą (suddhatmane).

419. Jesteś nieskazitelny, będąc ponad wszelkiego rodzaju błędami (suddhaya).

420. Jesteś godny uwielbienia (manyaya).

421. Jesteś światem, który ustawicznie ukazuje się i znika (gatagataya).

422. Jesteś Nim, którego łaska jest najwyższej miary (bahu prasadaya).

423. Jesteś Nim, który przynosi dobre sny (susvapanaya).

424. Jesteś lustrem, w którym odbija się wszechświat (darpanaya).

425. Jesteś Nim, który ujarzmił wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wrogów (amitrajite).

426. Jesteś Stwórcą Wed, których język jest boski (vedakaraya).

427. Jesteś źródłem deklaracji zawartych w Tantrach i Puranach, jak i tych, które ucieleśniły się w ludzkim języku (mantrakaraya).

428. Jesteś ekspertem w każdym rzemiośle (vidushe).

429. Jesteś Nim, który niszczy wroga w bitwie (samara mardanaya).

430. Jesteś Nim, który zamieszkuje w przeraźliwych chmurach pojawiających się w momencie uniwersalnego rozpadu (maha mega nivasine).

431. Jesteś Nim, który ukazuje się w przeraźliwej formie, przynosząc powszechne zniszczenie (maha ghoraya).

432. Jesteś Nim, który odnosi sukces w podporządkowaniu sobie wszystkich żywych istot i wszystkich przedmiotów (vasine).

433. Jesteś wielkim Niszczycielem (karaya).

434. Jesteś ogniem o ogromnej energii (agnijvalaya).

435. Jesteś potężniejszy od ognia (maha jvalaya).

436. Jesteś ogniem Czasu Końca, który konsumuje wszystko (atidhumraya).

437. Jesteś Nim, którego można zadowolić libacją laną do ognia ofiarnego (hutaya).

438. Jesteś libacją laną do ognia ofiarnego, której towarzyszy recytacja świętych mantr (havishe).

439. Jesteś Nim, który w formie boga Prawa rozdziela owoce zebrane dobrymi i złymi działaniami (vrushanaya).

440. Jesteś Nim, który obdarowuje błogością (sankaraya).

441. Jesteś zawsze pełen blasku (nityam varchasvine).

442. Jesteś ogniem przykrytym dymem (dhumaketanaya).

443. Jesteś w kolorze szmaragdu (nilaya).

444. Jesteś zawsze obecny w symbolu lingi (angalubhdhaya).

445. Jesteś źródłem błogosławieństwa (shobhanaya).

446. Jesteś Nim, którego nic nie może zatrzymać w podążaniu za  swymi celami (niravagrahaya).

447. Jesteś Nim, który zawiera się w swej jaźni (svastidaya).

448. Jesteś najwyższym błogosławionym stanem bycia (svasti­bhavaya).

449. Jesteś Nim, który ma swój udział w ofierze (bhagine).

450. Jesteś Nim, który przydziela bogom ich udziały w ofierze (bhagakaraya).

451. Jesteś Nim, który oblewa innych swą łaską (laghave).

452. Jesteś odłączony od wszystkich przedmiotów (utsangaya).

453. Jesteś Nim, który ma najpotężniejsze kończyny (maha ngaya).

454. Jesteś Nim, który chowa w sobie cały wszechświat po jego zniszczeniu (maha garbha parayanaya).

455. Jesteś ciemnej karnacji (krishna varnaya).

456. Jesteś w żółtym kolorze (suvarnaya).

457. Jesteś zmysłami wszystkich żywych istot (sarva dehinam indriyaya).

458. Jesteś Nim, który ma ogromne stopy (maha padaya).

459. Jesteś Nim, który ma ogromne dłonie (maha hastata).

460. Jesteś Nim, który ma ogromne ciało (maha kayaya).

461. Jesteś odziany w sięgającą szeroko sławę (maha yasase).

462. Jesteś Nim, który ma ogromną głowę (maha murdhne).

463. Jesteś Nim, który jest ogromnych rozmiarów (maha matraya).

464. Jesteś Nim, którego atrybutem jest wielka przenikliwość (maha netraya).

465. Jesteś miejscem, gdzie mieszka ciemność i ignorancja (nisalayaya).

466. Jesteś Niszczycielem niszczyciela (maha ntakaya).

467. Jesteś Nim, który ma ogromne uczy (maha karnaya).

468. Jesteś Nim, który ma bezkresne wargi (mahoshtaya).

469. Jesteś Nim, który ma ogromne szczęki (maha hanave).

470. Jesteś Nim, który ma ogromny nos (maha nasaya).

471. Jesteś Nim, który ma ogromny kark (maha kambave).

472. Jesteś Nim, który ma ogromny grzbiet (maha grivaya).

473. Jesteś Nim, który zrywa więzy ciała (osiąga Wyzwolenie) i żyje na terenie krematorium (smasana bhaje).

474. Jesteś Nim, który ma ogromną klatkę piersiową (maha vakshase).

475. Jesteś Nim, który ma szeroką pierś (mahoraskaya).

476. Jesteś wcieloną duszą zamieszkującą we wszystkich żywych istotach (antaratmane).

477. Jesteś Nim, który trzyma na kolanach jelenia (mrigalayaya).

478. Jesteś Nim, na którym wiszą niezliczone światy tak jak owoce na drzewie (lambanaya).

479. Jesteś Nim, który podczas uniwersalnego rozpadu szeroko otwiera usta, aby połknąć wszechświat (lambitoshtaya).

480. Jesteś Nim, który ma wielką moc iluzji (maha mayaya).

481. Jesteś oceanem mleka (payonidhaye).

482. Jesteś Nim, który ma ogromne zęby (maha dantaya).

483. Jesteś Nim, który ma ogromne kły (maha damshtraya).

484. Jesteś Nim, który ma ogromny język (maha jihwaya).

485. Jesteś Nim, który ma ogromne usta (maha mukhaya).

486. Jesteś Nim, który (w formie człowieka-lwa) ma ogromne pazury  (maha nakhaya).

487. Jesteś Nim, który (w formie wielkiego dzika) ma ogromną zjeżoną sierść (maha romaya).

488. Jesteś Nim, który ma włosy związane na czubku głowy w ciężki węzeł (maha kesaya).

489. Jesteś Nim, który ma zmierzwione włosy (maha jataya).

490. Jesteś zawsze wesoły (prasannaya).

491. Jesteś uosobieniem miłości i łaski (prasadaya).

492. Jesteś Nim, który jest wiarą i mądrością (pratyayaya).

493. Jesteś Nim, który w czasie bitwy ma górę Meru za swój łuk (giri sadhanaya).

494. Jesteś Nim, który darzy miłością wszystkie żywe istoty tak jak rodzice swe potomstwo (snehanaya).

495. Jesteś Nim, który nie żywi żadnych uczuć (asnehanaya).

496. Jesteś niepokonany (ajitaya).

497. Jesteś wielkim mędrcem niezmiernie oddanym milczącej jogicznej kontemplacji (maha munaye).

498. Jesteś Nim, który ma formę drzewa świata Aśwattha (vrkshakaraya).

499. Jesteś Najwyższym Bogiem, którego istnienia dowodzi drzewo świata Aśwattha (vrikshaketave).

500. Jesteś nienasycony tak jak ogień (analaya).

501. Jesteś Nim, który ma wiatr za swój rydwan, przenosząc się z miejsca na miejsce jak ogień (vayu vahanaya).

502. Jesteś Nim, który wędruje po pagórkach i wzgórzach (gandaline).

503. Jesteś Nim, który zamieszkuje na górze Meru (meru dhamne).

504. Jesteś Panem bogów (devaditi pataye).

505. Jesteś Nim, który ma Atharwawedę za głowę (atharva sirshaya).

506. Jesteś Nim, który ma hymny Samawedy za swoje usta (samasyaya).

507. Jesteś Nim, który ma tysiące hymnów Rigwedy za swoje niezliczone oczy (riksahasramitekshanaya).

508. Jesteś Nim, który ma hymny Jadżurwedy za swoje stopy i dłonie (yaju pada bhujaya).

509. Jesteś Upaniszadami (guhyaya).

510. Jesteś całym ciałem rytuałów opisywanych w pismach (prakasaya).

511. Jesteś wszystkim, co jest ruchome (jangamaya).

512. Jesteś Nim, który nigdy nie pozostawia modlitw bez odpowiedzi (amogharthaya).

513. Jesteś zawsze skłonny do łaski (prasadaya).

514. Jesteś Nim, który jest łatwy do osiągnięcia (abhigamyaya).

515. Jesteś Nim, który ma piękną formę (sudarsanaya).

516. Jesteś Nim, który przybiera formę dobra czynionego na rzecz kogoś innego (upakaraya).

517. Jesteś Nim, który jest wszystkim drogi (priyaya).

518. Jesteś Nim, który zawsze ukazuje się swym wielbicielom (sarvaya).

519. Jesteś złotem i innymi metalami szlachetnymi, które wszyscy wysoko cenią (kanakaya).

520. Jesteś Nim, którego jasność jest jak wypolerowane złoto (kanchanacchavaye).

521. Jesteś pępkiem wszechświata (nabhaye).

522. Jesteś Nim, który sprawia, że rosną owoce ofiary zbierane przez tych, którzy czczą Cię ofiarą (nandikaraya).

523. Jesteś tą formą wiary i oddania, którą prawa osoba ma w stosunku do ofiary (bhavaya).

524. Jesteś budowniczym wszechświata (pushkara sthapataye).

525. Jesteś nieporuszony jak góra (sthiraya).

526. Jesteś dwunastoma stadiami życia, przez które przechodzi żywa istota od narodzin do śmierci, gdzie stadium jedenastym jest zdobycie nieba, a dwunastym Wyzwolenie (dvadasaya).

527. Jesteś Nim, który powoduje lęk (trasanaya).

528. Jesteś Nim, który jest początkiem wszystkich rzeczy (adyaya).

529. Jesteś religijną praktyką jednoczącą wcieloną duszę z Najwyższym Brahmanem (yajnaya).

530. Jesteś Nim, do którego można dotrzeć poprzez religijną praktykę (yajnasamahitaya).

531. Jesteś niezamanifestowany (naktaya).

532. Jesteś bogiem Kali, który rządzi czwartą jugą (kalijugą), tożsamym z żądzą, gniewem, zachłannością i złymi namiętnoś­ciami (kalaye).

533. Jesteś wiecznym Czasem (kalaya).

534. Jesteś gwiezdną konstelacją w formie żółwia (Wielka Niedźwiedzica) (makaraya).

535. Jesteś Nim, który jest czczony przez samego Niszczyciela o imieniu Kala (kala pujitaya).

536. Jesteś Nim, który żyje wśród towarzyszy zwanych ganami (saganaya).

537. Jesteś Nim, który przyjmuje wielbicieli do grona swych towarzyszy (ganakaraya).

538. Jesteś Nim, który ma Brahmę za woźnicę (bhutavahana sarathaye).

539. Jesteś Nim, który śpi na świętym popiele (bhasma sayaya).

540. Jesteś Nim, który ochrania wszechświat za pomocą świętego popiołu (basmagoptre).

541. Jesteś Nim, którego ciało jest zrobione z oczyszczającego grzechy popiołu (bhasmabhutaya).

542. Jesteś drzewem, które zapewnia spełnienie wszystkich życzeń (tarave).

543. Jesteś Nim, który przybiera formę swych towarzyszy (ganaya).

544. Jesteś obrońcą czternastu regionów (lokapalaya).

545. Jesteś Nim, który przekracza te regiony (alokaya).

546. Jesteś pełnią nie podlegającą procesowi niszczenia (mahatmane).

547. Jesteś Nim, który jest czczony przez wszystkie żywe istoty (sarva pujitaya).

548. Jesteś w białym kolorze, będąc czystym i nieskazitelnym (suklaya).

549. Jesteś Nim, którego ciało, mowa i umysł są nieskazitelne (trisuklaya).

550. Jesteś Nim, który zdobył czystość istnienia zwaną Wyzwoleniem (sampanaya).

551. Jesteś Nim, którego nie może zabrudzić żadna nieczystość (suchaye).

552. Jesteś Nim, do którego dotarli najwięksi nauczyciele starożytności (bhuta nishevitaya).

553. Jesteś Nim, który zamieszkuje w prawości i wszystkich czterech trybach życia (asramasthaya).

554. Jesteś prawością, która przybiera formę rytów i ofiar (kriyavasthaya).

555. Jesteś Nim, który ma formę umiejętności należących do niebiańskiego architekta wszechświata (visvakarma mataye).

556. Jesteś Nim, który jest czczony jako pierwotna forma wszechświata (varaya).

557. Jesteś Nim, który ma ogromne ramiona (visala shakaya).

558. Jesteś Nim, którego usta są w miedzianym kolorze (tamorshtaya).

559. Jesteś Nim, który ma formę oceanu (ambujalaya).

560. Jesteś niezwykle stabilny i nieruchomy, przybierając formę gór i wzgórz (sunischalaya).

561. Jesteś mędrcem Kapilą (kapilaya).

562. Jesteś w kolorze brązowym (kapisaya).

563. Jesteś wszystkimi odcieniami, które zmieszane razem dają kolor biały (suklaya).

564. Jesteś określonym okresem życia (ayushe).

565. Jesteś starożytny (paraya).

566. Jesteś świeżej daty (aparaya).

567. Jesteś Nim, który przybiera formę niebiańskiego muzyka gandharwy (gandharvaya).

568. Jesteś matką bogów w formie Aditi i matką wszystkich rzeczy w formie ziemi (aditaye).

569. Jesteś królem ptaków Garudą, synem Winaty i mędrca Kaśjapy (tarkshyaya).

570. Jesteś Nim, do którego można z łatwością dotrzeć (suvijneyaya).

571. Jesteś Nim, którego mowa jest wspaniała i przyjemna (susaradaya).

572. Jesteś Nim, który jest uzbrojony w wojenny topór (para svadhayudhaya).

573. Jesteś Nim, który szuka zwycięstwa (devya).

574. Jesteś Nim, który pomaga wielbicielom w zrealizowaniu ich planów (anukarine).

575. Jesteś wspaniałym przyjacielem (subandhavaya).

576. Jesteś Nim, który nosi instrument muzyczny zwany wina zrobiony z dwóch pustych tykw (tumbha veenaya).

577. Jesteś Nim, który podczas uniwersalnego rozpadu wybucha strasznym gniewem (mahakrodhaya).

578. Jesteś Nim, który ma potomstwo stojące wyżej od ludzi i bogów, jak Wisznu i Brahma (urdhvaretase).

579. Jesteś Nim, który po uniwersalnym rozpadzie przybiera formę Wisznu leżącego na wodach (jalesayaya).

580. Jesteś Nim, który pożera wszystko z wielką dzikością (ugraya).

581. Jesteś Nim, który płodzi potomstwo (vamsakaraya).

582. Jesteś Nim, który przybiera formę bambusowego fletu (vamsaya).

583. Jesteś grzmiącym dźwiękiem bambusowego fletu (vamsa nadaya).

584. Jesteś bezgrzeszny (aninditaya).

585. Jesteś Nim, który ma ciało o pięknych kończynach (sarvanga rupaya).

586. Jesteś Nim, który stworzył świat, wypełniając go iluzją (mayavine).

587. Jesteś dobry dla innych nie oczekując zapłaty (suhrudaya).

588. Jesteś Nim, który przybiera formę wiatru (anilaya).

589. Jesteś Nim, który przybiera formę ognia (analaya).

590. Jesteś łańcuchami, które wiążą wcieloną duszę z tym światem (bandhanaya).

591. Jesteś Stwórcą tych łańcuchów życia (bandhakartre).

592. Jesteś Nim, który zrywa te łańcuchy życia (subandhana vimochanaya).

593. Jesteś Nim, który zamieszkuje u dajtjów, którzy są wrogami wszystkich rytuałów ofiarnych (sayajnaraye).

594. Jesteś Nim, który zamieszkuje u tych, którzy zaniechali wszystkich działań (sakamaraye).

595. Jesteś Nim, który ma ostre siekacze (mahadamshtraya).

596. Jesteś Nim, który ma  potężną broń (mahayudhaya).

597. Jesteś Nim, który jest obrażany na różne sposoby (bahudha ninditaya).

598. Jesteś Nim, który pozbawił rozumu riszich w Lesie Daruka (sarvaya).

599. Jesteś Nim, który przynosi dobro nawet swoim krytykom, tak jak riszi w Lesie Daruka (samkaraya).

600. Jesteś Nim, który rozwiewa wszystkie lęki i wątpliwości, i po ich rozwianiu obdarowuje Wyzwoleniem (sankaraya).

601. Jesteś Nim, który nic nie posiada na własność, nawet ubrania przykrywającego ciało (adhanaya).

602. Jesteś Panem niebian (amaresaya).

603. Jesteś największym z wszystkich bogów, którego czci zarówno Indra, jak i ci, którzy stoją od niego wyżej (mahadevaya).

604. Jesteś przedmiotem czci nawet dla Wisznu (viswadevaya).

605. Jesteś zabójcą wrogów bogów (surarighne).

606. Jesteś Nim, który w formie wielkiego węża Śeszy zamieszkuje w podziemnych regionach (ahirbudhnyaya).

607. Jesteś Nim, który jest niewidzialny, ale którego można zrozumieć, tak jak można zrozumieć wiatr, który choć niewidzialny jest odczuwany przez każde ciało (anilabhaya).

608. Jesteś Nim, którego wiedza sięga do korzeni wszystkiego i który zna wszystkie rzeczy łącznie z tymi, które mają charakter wewnętrzny (chekitanaya).

609. Jesteś ugotowanym ryżem ofiarowanym bogom (havishe).

610. Jesteś Nim, który wśród jedenastu rudrów nosi imię Adżaikapat (ajaikapadaya).

611. Jesteś suwerenem całego wszechświata (kapaline).

612. Jesteś Nim, który przybiera formę wszystkich wcielonych dusz, przykrywając się trzema atrybutami: sattwą, radżasem i tamasem (trishankave).

613. Jesteś Nim, który nie podlega wpływowi tych trzech atrybutów (ajitaya).

614. Jesteś Nim, który przekracza te trzy atrybuty i jest stanem czystego bycia, którego nie można opisać za pomocą języka (sivaya).

615. Jesteś księciem lekarzy o imieniu Dhanwantari (danvantarye).

616. Jesteś kometą na niebie, gdyż sprowadzasz nieszczęście na grzeszników (dhumaketave).

617. Jesteś dowódcą boskiej armii Skandą (skandaya).

618. Jesteś królem jakszów Kuberą, który jest Twoim nieod­łącznym towarzyszem i Panem bogactwa (vaisravanaya).

619. Jesteś Dhatrim (dhathre).

620. Jesteś Indrą (sakraya).

621. Jesteś Wisznu (vishnave).

622. Jesteś Mitrą (mitraya).

623. Jesteś niebiańskim rzemieślnikiem Twasztrim (tvashtre).

624. Jesteś gwiazdą polarną zwaną Dhruwa (dhruvaya).

625. Jesteś Nim, który utrzymuje wszystkie rzeczy w istnieniu (dharaya).

626. Jesteś Nim, który wśród bogów Wasu jest nazywany Prabhawą (prabhavaya).

627. Jesteś wiatrem zdolnym do poruszania się wszędzie (sarvagaya vayave).

628. Jesteś Arjamanem (aryamne).

629. Jesteś Sawitrim (savitre).

630. Jesteś Rawim (ravaye).

631. Jesteś starożytnym królem o wielkiej sławie o imieniu Uszangu (ushangave).

632. Jesteś Nim, który ochrania wszystkie żywe istoty na różne sposoby (vidhatre).

633. Jesteś Mandhatrim z racji swej zdolności do zadowalania wszystkich żywych istot (mandhatre).

634. Jesteś źródłem, z którego wypływają wszystkie żywe istoty (bhutabhavanaya).

635. Jesteś Nim, który istnieje w rozmaitych formach (vibhave).

636. Jesteś Nim, który powoduje istnienie różnych kolorów we wszechświecie (varna vibhavine).

637. Jesteś Nim, który podtrzymuje wszystkie pragnienia i atrybuty, gdyż z Ciebie one wypływają (sarva kama gunavahaya).

638. Jesteś Nim, z którego pępka wyrasta pierwotny Lotos (padmanabhaya).

639. Jesteś Nim, w którego łonie znajduje się niezliczona mnogość żywych istot (mahagarbhaya).

640. Jesteś Nim, którego twarz jest piękna jak księżyc (chandra vaktraya).

641. Jesteś wiatrem (anilaya).

642. Jesteś ogniem (analaya).

643. Jesteś Nim, który ma ogromną moc (balavate).

644. Jesteś Nim, który zdobył spokój duszy (upasantaya).

645. Jesteś najstarszy (puranaya).

646. Jesteś Nim, którego można poznać dzięki prawości (punyachanchave).

647. Jesteś Nim, który przybiera formę bogini pomyślności Lakszmi (aiyay).

648. Jesteś Stwórcą pola działania (Kurukszetra), gdzie żywe istoty oddają cześć Najwyższemu Bogu (kurukartre).

649. Jesteś Nim, który żyje na tym polu działania (kuru vasine).

650. Jesteś duszą tego pola działania (kuru bhutaya).

651. Jesteś Nim, który inspiruje i ożywia atrybut suwerenności, jak i inne przymioty (gunaushadhaya).

652. Jesteś tym miejscem, w którym wszystko przebywa, gdyż zgodnie z deklaracjami pism masz naturę tej świadomości, która ujawnia się podczas głębokiego, pozbawionego marzeń sennych snu (sarvasayaya).

653. Jesteś Nim, który otrzymuje należną mu część ofiary rozkładanej na trawie dhabha (darbhacharine)

654. Jesteś Panem wszystkich żywych istot odzianych w życiowe oddechy (sarvesham praninam pataye).

655. Jesteś Bogiem bogów (deva devaya).

656. Jesteś Nim, który nie szuka przyjemności (sukhasktaya).

657. Jesteś tym, co rzeczywiste (sat) w formie przyczyny (sate).

658. Jesteś tym, co nierzeczywiste (asat) w formie skutku (asate).

659. Jesteś Nim, który ma w sobie to, co jest we wszystkich rzeczach najlepsze (sarva ratna vide).

660. Jesteś Nim, który mieszka na górze Kailasa (kailasa giri vasine).

661. Jesteś Nim, który często odwiedza górę Himawat (himavat giri samsrayaya).

662. Jesteś Nim, który porywa i unosi wszystko za sobą jak potężny nurt, który wyrywa drzewa z korzeniami (kulaharine).

663. Jesteś Nim, który stworzył święty bród Puszkarę, jak i inne wielkie jeziora i zbiorniki wodne (kulakartre).

664. Jesteś Nim, który ma wszechwiedzę (bahuvidyaya).

665. Jesteś Nim, który rozdaje błogosławieństwa bez ograni­czeń (bahu pradaya).

666. Jesteś kupcem, który dla wygody ludzi troszczy się o wymianę dóbr między różnymi krajami (vanijaya).

667. Jesteś niebiańskim cieślą (vardhakine).

668. Jesteś drzewem świata, które dostarcza budulca do budowy Twojego wojennego topora (vrkshaya).

669. Jesteś drzewem o nazwie Wakula (vakulaya).

670. Jesteś drzewem sandałowym (chandanaya).

671. Jesteś niepomyślnym drzewem Pala (chadhaya).

672. Jesteś Nim, który ma bardzo silny kark (saragrivaya).

673. Jesteś Nim, który ma szerokie ramiona (maha jatrave).

674. Jesteś wzburzony, choć niezmienny w swym działaniu i zdolnościach (alolaya).

675. Jesteś wszystkimi podstawowymi ziołami i roślinami oraz ich produktem w formie ryżu i innych zbóż (mahoushadhaya).

676. Jesteś Nim, który gwarantuje innym sukces w realizowa­niu celów, na które nastawili swe serce (siddharthakarine).

677. Jesteś poprawnymi wnioskami płynącymi zarówno z Wed, jak i z gramatyki (siddhartha chando vyakaranottaraya).

678. Jesteś Nim, który ma głos jak lew (simhanadaya).

679. Jesteś Nim, który ma zęby jak lew (simhadamstraya).

680. Jesteś Nim, który kroczy jak lew (simhagaya).

681. Jesteś Nim, który podróżuje na grzbiecie lwa będącego pojazdem jego małżonki (simhavahanya).

682. Jesteś Nim, który jest nazywany duszą tego, co rzeczywiste (prabhavatmane).

683. Jesteś Nim, który ma Czas (Kala) będący niszczycielem wszechświata za talerz, z którego je (jagat kala sthalaya).

684. Jesteś Nim, który jest zawsze zaangażowany w szukanie tego, co jest dobre dla wszechświata (lokahitaya).

685. Jesteś Nim, który broni wszystkie żywe istoty przed nieszczęściem i prowadzi je ku błogości Wyzwolenia (tarave).

686. Jesteś ptakiem nazywanym Saranga (sarangaya).

687. Jesteś młodym łabędziem (nava chakrangaya).

688. Jesteś Nim, który jest przedstawiany z głową ozdobioną czubem jak u pawia (ketumaline).

689. Jesteś Nim, który ochrania miejsca, gdzie zbierają się mędrcy, aby wymierzać sprawiedliwość (sabhavanaya).

690. Jesteś domem dla wszystkich żywych istot (bhutalaya).

691. Jesteś Nim, który miłuje wszystkie stworzenia (bhuta pataye).

692. Jesteś dniem i nocą, które są elementami składowymi wieczności (ahoratraya).

693. Jesteś Nim, który nie błądzi i stąd nie podlega krytyce (aninditaya).

694. Jesteś Nim, który utrzymuje wszystkie stworzenia w istnieniu (sarvabhutanam vahitre).

695. Jesteś schronieniem dla wszystkich żywych istot (nilaya).

696. Jesteś nienarodzony (vibhave).

697. Jesteś istniejący (bhavaya).

698. Jesteś zawsze i we wszystkim szczodry (amoghaya).

699. Jesteś Nim, który osiągnął najwyższe stadia jogi: dharana, dhjana, samadhi (samyataya).

700. Jesteś ogierem Ukkaihśrawasem, który wyłonił się z ubijanego mlecznego oceanu (asvaya).

701. Jesteś dawcą jedzenia (bhojanaya).

702. Jesteś Nim, który podtrzymuje życiowe oddechy żywych istot (prana dharanaya).

703. Jesteś Nim, który jest cierpliwy (dritimate).

704. Jesteś Nim, który jest inteligentny (matimate).

705. Jesteś obdarzony mocą i zręcznością (dakshaya).

706. Jesteś przez wszystkich czczony (satkritya).

707. Jesteś Nim, który rozdziela owoce prawości i grzechu (yugadhipaya).

708. Jesteś Nim, który zabawia się i zarządza zmysłami (gopalaya).

709. Jesteś Panem wszystkich ciał niebieskich święcących na niebie (gopataye).

710. Jesteś wszystkimi zbiorami przedmiotów (gramaya).

711. Jesteś Nim, którego szaty są zrobione ze skóry bydlęcej (gocharma vasanaya).

712. Jesteś Nim, który rozwiewa smutek swych wielbicieli (haraye).

713. Jesteś Nim, który ma złotą broń (hiranya bahave).

714. Jesteś Nim, który ochrania ciała joginów, którzy szukają dojścia do swej jaźni (pravesinam guhapalaya).

715. Jesteś Nim, który całkowicie zniszczył wrogów w formie namiętności, będąc wzorem dla swych wielbicieli (prakrishtaraye).

716. Jesteś Nim, którego radość jest ogromna (mahaharshaya).

717. Jesteś Nim, który pokonał nieodpartego boga żądzy, (jitakamaya).

718. Jesteś Nim, który ujarzmił swoje zmysły (jithendriyaya).

719. Jesteś Nim, który na muzycznej skali jest nutą ga (gandharaya).

720. Jesteś Nim, który ma wspaniały dom na górze Kailasa (suvasaya).

721. Jesteś Nim, który jest głęboko zanurzony w umartwieniach (tapassaktaya).

722. Jesteś Nim, który ma formę radości i zadowolenia (rataye).

723. Jesteś Nim, który jest nazywany niezmiernym i nieskończonym (naraya).

724. Jesteś Nim, ku czci którego zostały skomponowane najprzedniejsze hymny (maha gitaya).

725. Jesteś Nim, który w tańcu wykonuje ogromne kroki i skoki (maha nrtyaya).

726. Jesteś Nim, który jest czczony przez rozmaite grupy niebiańskich nimf apsar (apsara gana sevitaya).

727. Jesteś Nim, który ma ogromny proporzec ze znakiem byka (maha ketave).

728. Jesteś górą Meru (maha dhatave).

729. Jesteś Nim, który włóczy się po szczytach górskich i górach (naikasanucharaya).

730. Jesteś tak szybki, że nie można cię złapać (chalaya).

731. Jesteś Nim, którego można poznać poprzez nauczyciela, chociaż nie można opisać Cię słowami (avedaniyaya).

732. Jesteś instrukcjami, które nauczyciel przekazuje uczniowi (adeshaya).

733. Jesteś Nim, który może odczuwać wszystkie przyjemne zapachy równocześnie (sarva gandha sukhavahaya).

734. Jesteś bramami prowadzącymi do miast i pałaców (toranaya).

735. Jesteś fosami i rowami otaczającymi obwarowane miasta przynoszącymi im zwycięstwo (taranaya).

736. Jesteś wiatrem (vataya).

737. Jesteś obwarowanymi miastami otoczonymi przez mury i fosy (paridhine).

738. Jesteś królem ptaków Garudą (patikhecharaya).

739. Jesteś Nim, który pomnaża stwarzanie poprzez połączenie przeciwnych płci (samyogaya vardhanaya).

740. Jesteś wśród wszystkich pierwszy pod względem cnót i wiedzy (vrddhaya).

741. Jesteś nawet ponad tymi, który są pierwsi pod względem cnót i wiedzy (ativrddhaya).

742. Jesteś Nim, który przekracza wszystkie cnoty i wiedzę (gunadhikaya).

743. Jesteś wieczny i niezmienny, zależny wyłącznie od siebie (nityamatma sahayaya).

744. Jesteś Panem i obrońcą bogów i asurów (devasurapataye).

745. Jesteś Panem i obrońcą wszystkich stworzeń (pataye).

746. Jesteś Nim, który nosi kolczugę (yuktaya).

747. Jesteś Nim, którego broń jest zdolna zniszczyć wroga (yukta bahave).

748. Jesteś przedmiotem uwielbienia nawet dla tego, który jest nazywany w niebie Suparwan (divi suparvano devaya).

749. Jesteś Nim, który daje żywym istotom moc znoszenia wszystkiego bez ulegania zniszczeniu (ashadhaya).

750. Jesteś Nim, który sam potrafi znieść wszystko (sushadhaya).

751. Jesteś stały i stabilny (dhruvaya).

752. Jesteś biały i czysty, niczym niesplamiony i bez skazy (harinaya).

753. Jesteś Nim, który jest uzbrojony w trójząb zdolny do zniszczenia wszystkiego (haraya).

754. Jesteś Nim, który przydziela formy tym, którzy krążą bez przerwy w kole narodzin i śmierci (avartamanebhyovapushe).

755. Jesteś Nim, który jest wart więcej niż bogactwo (vasu sreshthaya).

756. Jesteś dobrym postępowaniem tych, którzy są prawi (mahapathaya).

757. Jesteś Nim, który po namyśle i bez gniewu urwał Brahmie jedną z jego głów (shiroharine vimarsaya).

758. Jesteś Nim, który nosi dobrze wróżące znaki, o których mowa w naukach o wróżeniu (chiromancja) i frenologii oraz innych gałęziach wiedzy traktujących fizyczne cechy za wskaźnik mentalnych osobliwości (sarva lakshana lakshitaya).

759. Jesteś jak oś rydwanu, który jest metaforą ciała (akshaya rathayogine).

760. Jesteś Nim, który istnieje w każdym przedmiocie jako przenikająca wszystkie przedmioty dusza (sarva yogine).

761. Jesteś obdarzony ogromną siłą, będąc herosem herosów (mahabalaya).

762. Jesteś Wedami (samamnayaya).

763. Jesteś wszystkimi innymi świętymi pismami, jak smriti, eposy (Itihasy) i Purany (asamamnayaya).

764. Jesteś bogiem każdego świętego miejsca (thirthadevaya).

765. Jesteś Nim, który ma ziemię za swój rydwan (maharathya).

766. Jesteś bezwolnymi elementami tworzącymi budulec wszystkich żywych istot (nirjivaya).

767. Jesteś Nim, który daje życie każdej kombinacji tych bezwolnych elementów (jivanaya)

768. Jesteś świętą sylabą om i innymi mantrami, które mają moc ożywiania martwej materii (mantraya).

769. Jesteś Nim, którego oczy rzucają pomyślne spojrzenia (shubhakshaya).

770. Jesteś Nim, który jest ekstremalnie niemiły i niszczy wszystkie przedmioty (bahukarkasaya).

771. Jesteś Nim, który ma niezliczone cenne atrybuty i własności (ratnaprabhutaya).

772. Jesteś Nim, który ma czerwonawy kolor (ratnangaya).

773. Jesteś Nim, który stworzył bezkresne oceany i liczne jeziora dla zaspokojenia swego pragnienia (maha rnavanipanavide).

774. Jesteś korzeniami drzewa świata (mulaya).

775. Jesteś niezmiernie piękny i rozsiewasz wokół blask o niezrównanej wspaniałości (vishalaya).

776. Jesteś eliksirem nieśmiertelności (amrutaya).

777. Jesteś uchwytny dla swych wielbicieli, pozostając niewidzialny dla innych (vyaktavyaktaya).

778. Jesteś oceanem umartwień, będąc wielkim joginem (taponidhaye).

779. Jesteś Nim, który prowadzi swych wielbicieli do najwyż­szego poziomu istnienia (arohanaya).

780. Jesteś Nim, który już zdobył najwyższy poziom istnienia (athirohaya).

781. Jesteś Nim, który charakteryzuje się czystością działań i obrzędów, ochraniając dobre postępowanie (shiladharine).

782. Jesteś Nim, który zdobył wielką sławę swą prawością i postępowaniem (mahayasase).

783. Jesteś ozdobą armii z racji bycia uosobieniem męstwa i odwagi (senakalpaya).

784. Jesteś Nim, którego zdobią niebiańskie ozdoby (maha kalpaya).

785. Jesteś jogą (yogaya).

786. Jesteś Nim, z którego wypływa wieczny Czas, którego miarami są jugi i kalpy (yugakaraya).

787. Jesteś Nim, który wykonując dwa kroki, przykrył sobą niebo i ziemię, i zażądał przestrzeni na wykonanie trzeciego kroku (haraye).

788. Jesteś Nim, który przybiera formę prawości, grzeszności i formę pośrednią między prawością i grzesznością, tak jak kolejne jugi (yuga rupaya).

789. Jesteś wielki i nie masz granic (maha rupaya).

790. Jesteś Nim, który zabił potężnego asurę, który ruszył w kierunku świętego miejsca Waranasi, przybierając formę rozjuszo­nego potężnego słonia (mahanaga hanaya).

791. Jesteś Nim, który przybiera formę śmierci (vadhaya).

792. Jesteś Nim, który spełnia życzenia żywych istot w stopniu odpowiednim do zebranych zasług (nyaya nirvapanaya).

793. Jesteś ostatecznym celem (padaya).

794. Jesteś Nim, który zna wszystko to, co jest poza zasięgiem zmysłów (panditaya).

795. Jesteś niezmienny i znasz wszystkie zasady rzeczywis­tości materialnej (achalopamaya).

796. Jesteś Nim, który nieustannie błyszczy pięknem (bahu malaya).

797. Jesteś Nim, który nosi na szyi girlandę sięgającą aż do stóp (maha malaya).

798. Jesteś Hara, który ma księżyc za swoje piękne oko (sasine harasulocanaya).

799. Jesteś słonym oceanem rozciągającym się na ogromną przestrzeń (vistaraya lavanaya kupaya).

800. Jesteś pierwszymi trzema jugami: kritajugą, tretajugą, dwaparajugą (triyugaya).

801. Jesteś Nim, którego pojawienie się zawsze przynosi innym korzyść (saphalodayaya).

802. Jesteś Nim, który ma troje oczu, które symbolizują pisma, nauczyciela i medytacje (trilochanaya).

803. Jesteś niezmiernie subtelny, będąc subtelną formą pierwotnych elementów (vishannangaya).

804. Jesteś Nim, którego uszy są znudzone noszeniem ozdobio­nych klejnotami kolczyków (manividdhaya).

805. Jesteś Nim, który nosi włosy związane w ciężki węzeł (jatadharaya).

806. Jesteś znakiem w sanskryckim alfabecie, który wskazuje na nosowy dźwięk (bindave).

807. Jesteś znakiem w sanskryckim alfabecie, który wskazuje przydechowe (zasysane) H (visargaya).

808. Jesteś Nim, którego twarz jest doskonała (sumukhaya).

809. Jesteś strzałą wypuszczaną z łuku przez wojownika z intencją zniszczenia wroga (saraya).

810. Jesteś kżdą bronią używaną przez wojowników (sarvayudhaya).

811. Jesteś obdarzony cierpliwością pozwalającą na zniesienie wszystkiego (sahaya).

812. Jesteś wiedzą, która powstaje z zatrzymania fizycznych i mentalnych funkcji (nivedanaya).

813. Jesteś Nim, który po zatrzymaniu fizycznych i mentalnych funkcji ujawnia się jako Prawda (sukhajataya).

814. Jesteś dźwiękiem ga, który powstaje w regionie Gandhara i jest niezwykle słodki dla ucha (sugandharaya).

815. Jesteś uzbrojony w potężny łuk Pinaka (mahadhanushe).

816. Jesteś Nim, który w okresie uniwersalnego zniszczenia zachowuje pamięć przeszłych narodzin (gandhapaline bhagavate).

817. Jesteś Nim, z którego po zniszczeniu wszechświata wypły­wają ponownie wszystkie działania (sarvakarmanam utthanaya).

818. Jesteś wiatrem, który zaczyna wiać w okresie uniwersal­nego rozpadu i jest zdolny do ubijania całego wszechświata tak jak pałka w dłoniach mleczarza ubija mleko w celu uzyskania masła (mandhanaya bahulavayave).

819. Jesteś pełnią (sakalaya).

820. Jesteś Nim, który widzi wszystko (sarva lochanaya.

821. Jesteś dźwiękiem uzyskiwanym poprzez uderzanie w dłonie (talastalaya).

822. Jesteś Nim, którego dłoń służy do trzymania jedzenia lub jako naczynie z jedzeniem (karastaline).

823. Jesteś Nim, który ma ciało twarde jak diament (urdhva samhananaya).

824. Jesteś nadzwyczajnie wielki (mahate).

825. Jesteś Nim, który przynosi ulgę, tak jak chroniący przed słońcem parasol (chatraya).

826. Jesteś Nim, który ma wspaniały chroniący przed słońcem parasol (suchattraya).

827. Jesteś dobrze znany, jako On, który jest tożsamy z wszystkimi żywymi istotami (vikhyata lokaya).

828. Jesteś Nim, który ma dyscyplinę we wszystkim (sarvasrayaya kramaya).

829. Jesteś Nim, który ma ogoloną głowę (mundaya).

830. Jesteś Nim, który przybiera bardzo złą i przeraźliwą formę (virupaya).

831. Jesteś Nim, który ma nieskończoną ilość form, stając się wszystkimi przedmiotami we wszechświecie (vikrutaya).

832. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni laskę będącą symbolem świętego żebraka (dandine).

833. Jesteś Nim, który trzyma w dłoni naczynie na wodę (kundine).

834. Jesteś Nim, do którego nie można dotrzeć poprzez religijne działania (vikurvanaya).

835. Jesteś lwem (haryakshaya).

836. Jesteś wszystkimi kierunkami przestrzeni (kakubhaya).

837. Jesteś królem bogów (vajrine).

838. Jesteś Nim, który ma setkę języków (satajihvaya).

839. Jesteś Nim, który ma tysiąc stóp (sahasrapade).

840. Jesteś Nim, który ma tysiąc głów (sahasra murdhne).

841. Jesteś Panem niebian i jesteś zrobiony z wszystkich bogów (devendraya sarvadeva mayaya).

842. Jesteś wielkim mistrzem lub nauczycielem (gurave).

843. Jesteś Nim, który ma tysiąc ramion (sahasrabahave).

844. Jesteś zdolny do spełnienia każdego życzenia (sarva ngaya).

845. Jesteś Nim, u którego każdy szuka obrony (saranyaya).

846. Jesteś Stwórcą wszystkich światów (sarva lokakrte).

847. Jesteś wielkim czyścicielem z każdego rodzaju grzechu, przybierając formę świętych miejsc i wód (pavitraya).

848. Jesteś Nim, do którego należy potrójna mantra bija-shakthi-keelakam (trikakude mantraya).

849. Jesteś najmłodszym synem Aditi i Kaśjapy, karłem o imieniu Upendra, który pozbawił władzy nad światami asurę Wali i oddał ją z powrotem Indrze (kanishthaya).

850. Jesteś zarówno w czarnym, jak i w opalonym kolorze, przybierając formę znaną jako Hari-Hara (krishna pingalaya).

851. Jesteś Nim, który zrobił dla bramina jego cienką bambusową rózgę sprawiedliwości, która ma formę przekleństwa (brahmadanda vinirmatre).

852. Jesteś uzbrojony w śmiertelne bronie, zwane sathagni, pasa i szakti (sataghni pasa shaktimate).

853. Jesteś Nim, który narodził się w pierwotnym Lotosie (padmagarbhaya).

854. Jesteś Nim, który jest obdarzony ogromnym łonem (maha garbhaya).

855. Jesteś Nim, który ma Wedy w swoim łonie (brahma garbhaya).

856. Jesteś Nim, który unosi się na nieskończonym bezmiarze wód zalewających cały wszechświat po jego zniszczeniu (jalodbhavaya).

857. Jesteś odziany w promienie światła (gabhastaye).

858. Jesteś Nim, który stworzył Wedy (brhamakrte).

859. Jesteś Nim, który studiuje Wedy ((brahmine).

860. Jesteś Nim, który zna znaczenie Wed (brhamavide).

861. Jesteś oddany Wedom (brahmanaya).

862. Jesteś schronieniem dla wszystkich osób oddanych Wedom (gataye).

863. Jesteś Nim, który ma nieskończoną ilość form (ananta rupaya).

864. Jesteś Nim, który ma niezliczoną ilość ciał (naikatmane).

865. Jesteś obdarzony nieodpartą walecznością (svayambhuva tigmatejase).

866. Jesteś duszą, która przekracza trzy uniwersalne atrybuty: sattwę, radżas i tamas (urdhvagatmane).

867. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (pasupataye).

868. Jesteś obdarzony szybkością wiatru (vataramhaya).

869. Jesteś obdarzony szybkością umysłu (manojavaya).

870. Jesteś zawsze pomazany pastą sandałową (chandanine).

871. Jesteś nieskończony, tak jak łodyga pierwotnego Lotosu (padmanalagraya).

872. Jesteś Nim, który swoją klątwą spowodował upadek niebiańskiej krowy Surabhi z najwyższego niebiańskiego regionu do podrzędnego ziemskiego regionu (surabhyuttaranaya).

873. Jesteś Brahmą, który nie potrafił zobaczyć Twojego końca (naraya).

874. Jesteś Nim, którego zdobi girlanda z kwiatów karnikara (karnikara mahasrgvigne).

875. Jesteś Nim, którego głowę zdobi diadem wybijany niebieskimi klejnotami (nilamaulaye).

876. Jesteś Nim, który nosi łuk Pinaka (pinakadhrte).

877. Jesteś Panem nauki o Brahmanie (umapataye).

878. Jesteś Nim, który z pomocą nauki o Brahmanie ujarzmił swe zmysły (umakantaya).

879. Jesteś Nim, który nosi boginię Gangę na swojej głowie (jahnavidhrte).

880. Jesteś mężem Umy, córki króla gór Himawata (umadhavaya).

881. Jesteś potężny, przybierając formę wielkiego dzika, który uniósł w górę zatopioną ziemię (varaya varahaya).

882. Jesteś obrońcą ziemi, który przybiera różne formy (varadaya).

883. Jesteś godny uwielbienia (varenyaya).

884. Jesteś pierwotnym Byciem o końskiej głowie recytującym Wedy grzmiącym głosem (sumahasvanaya).

885. Jesteś Nim, którego łaska jest wielka (mahaprasadaya).

886. Jesteś Nim, który ujarzmia (damanaya).

887. Jesteś Nim, który zniszczył wszystkich wrogów w formie namiętności (satrughne).

888. Jesteś w jednej połowie w kolorze białym, a w drugiej w kolorze opalonym (svetapingalaya).

889. Jesteś Nim, który ma ciało w kolorze złota (pitatmane).

890. Jesteś Nim, który jest czystą radością, będąc ponad pięcio­ma warstwami—cielesną, energetyczną, umysłową, intelektualną, ekstazy—które przykrywają wcieloną duszę (paramatmane).

891. Jesteś kontrolującą się duszą (prayatatmane).

892. Jesteś podstawą (twórczą zasadą) manifestującego się wszechświata (pradhanadhrte).

893. Jesteś Nim, którego twarz zwraca się we wszystkich kierunkach (sarvaparsva mukhaya).

894. Jesteś Nim, który ma troje oczu w formie słońca, księżyca i ognia (trayakshaya).

895. Jesteś Nim, który przewyższa wszystkie żywe istoty w konsekwencji swej prawości, która jest bezmierna (dharma sadharana varaya).

896. Jesteś duszą wszystkich ruchomych i nieruchomych stworzeń (characharatmane).

897. Jesteś tak subtelny, że nie można cię uchwycić myślą (sukshmatmane).

898. Jesteś Nim, który obdarowuje nieśmiertelnością w formie Wyzwolenia, będącą owocem prawych działań wykonywanych bez poszukiwania owocu (amrtaya govrushesvaraya).

899. Jesteś nauczycielem nawet tych, którzy są Bogami bogów (sadyarshaye).

900. Jesteś synem Aditi o imieniu Wasu (vasuradityaya).

901. Jesteś księżycem, który jest odziany w niezliczone promienie światła, stwarza wszechświat i jest somą wypijaną podczas ofiary (vivasvate savitamritaya).

902. Jesteś Wjasą, autorem Puran i innych świętych eposów (vyasaya).

903. Jesteś kreacją umysłu Wjasy, będąc identycznym z Puranami i innymi świętymi eposami zarówno w pełnej, jak i skróconej wersji (sargaya susamkshepaya vistaraya).

904. Jesteś sumą wszystkich wcielonych dusz (paryayo naraya).

905. Jesteś porami roku (ritave).

906. Jesteś rokiem (samvatsaraya).

907. Jesteś miesiącem (masaya).

908. Jesteś dwutygodniowym cyklem księżyca (pakshaya).

909. Jesteś tymi świętymi dniami, które zakańczają te okresy (samkhya samapanaya).

910. Jesteś miarą czasu zwaną kala (kalabhyo).

911. Jesteś miarą czasu zwaną kaszthą (kashthabhyo).

912. Jesteś miarami czasu zwanymi lawami (lavebhyo).

913. Jesteś miarami czasu zwanymi  matrami (matrabhyo).

914. Jesteś jedną trzynastą częścią dnia zwaną muhurta (muhurtaha kshapabhyo).

915. Jesteś miarą czasu zwaną kszana (kshanebhyo).

916. Jesteś ziemią, na której stoi drzewo wszechświata (viswa kshetraya).

917. Jesteś nasieniem wszystkich żywych istot (praja bijaya).

918. Jesteś zasadą (tattwa) nazywaną Mahat (lingaya).

919. Jesteś kiełkiem wcielonej duszy, będąc tą formą świadomości, która następuje po wyłonieniu się tego, co jest nazywane Mahat (adyaya nirgamaya).

920. Jesteś tym, co rzeczywiste (sate).

921. Jesteś Prawdą ukrytą za tym, co nierzeczywiste (asate).

922 Jesteś tym, co zamanifestowane i dostępne dla zmysłów (vyaktaya).

923. Jesteś tym, co niedostępne dla zmysłów (avyaktaya).

924. Jesteś ojcem (pitre).

925. Jesteś matką (matre).

926. Jesteś dziadkiem (pitamahaya).

927. Jesteś bramą do nieba, będąc tożsamym z umartwieniami (svargadvaraya).

928. Jesteś bramą do prokreacji żywych istot, będąc tożsamym z żądzą (prajadvaraya).

929. Jesteś bramą do Wyzwolenia, będąc tożsamym z brakiem żądzy (mokshadvaraya).

930. Jesteś tymi religijnymi działaniami, które prowadzą do nieba (trivishtapaya).

931. Jesteś wyzwolonym istnieniem wolnym od przywiązania i istnienia jako odrębna jednostka (nirvanaya).

932. Jesteś Nim, który daje radość żywym istotom (hladanaya).

933. Jesteś regionem Brahmy, który jest regionem Prawdy, gdzie udają się ci, który są najbardziej prawi (brahmalokaya).

934. Jesteś Nim, który przewyższa nawet region Prawdy (parayai gatyai).

935. Jesteś Nim, który stworzył zarówno bogów, jak i asurów (devasura vinirmatre).

936. Jesteś Nim, który jest schronieniem zarówno dla bogów, jak i asurów (devasura parayanaya).

937. Jesteś Brihaspatim i Śukrą, będąc nauczycielem zarówno bogów, jak i asurów (devasura gurave).

938. Jesteś boski i zwycięski (devaya).

939. Jesteś Nim, który jest czczony zarówno przez bogów, jak i asurów (devasura namaskrtaya).

940. Jesteś Nim, który prowadzi bogów i asurów, tak jak jeździec prowadzi słonia (devasura mahamatraya).

941. Jesteś schronieniem dla wszystkich bogów i asurów (devasura ganasrayaya).

942. Jesteś zarówno Indrą, jak i Wiroczaną, będąc władcą zarówno bogów, jak i asurów (devasura ganadhyakshaya).

943. Jesteś Nim, który podczas bitwy jest zarówno Skandą, jak i Keśim, będąc dowódcą zarówno bogów, jak i asurów (devasura ganagrnyai).

944. Jesteś Nim, który przekracza zmysły i świeci własnym światłem będąc Bogiem bogów (devatidevaya).

945. Jesteś Nim, który przybiera formę Narady i innych nie­biańskich riszich (devarshaye).

946. Jesteś Nim, który w formie Brahmy i Rudry daje dary zarówno bogom, jak i asurom (devasuravarapradaya).

947. Jesteś Nim, który rządzi sercami zarówno bogów, jak i asurów (devasureswaraya).

948. Jesteś Nim, który chowa w sobie cały wszechświat (visvaya).

949. Jesteś schronieniem nawet dla tego, który rządzi sercami bogów i asurów (devasuramahesvaraya).

950. Jesteś Nim, którego ciało jest zrobione z wszystkich bogów—ogień jest Twoją głową, a słońce i księżyc Twoimi oczami (sarva devamayaya).

951. Jesteś Najwyższym Byciem i nad Tobą nie ma nikogo wyższego uchwytnego myślą (achintyaya).

952. Jesteś Nim, który jest duszą bogów (devatatmane).

953. Jesteś Nim, który wypłynął sam z siebie (atmasambavaya).

954. Jesteś Nim, który ukazuje się, niszcząc ignorancję (udbhide).

955. Jesteś Nim, który odmierza wszystkie trzy światy trzema krokami (trivikramaya).

956. Jesteś Nim, który ma wielką wiedzę i umiejętności (vaidyaya).

957. Jesteś nieskazitelny (virajaya).

958. Jesteś wolny od atrybutu namiętności, czyli radżasu (nirajaya).

959. Jesteś Nim, który jest ponad zniszczeniem (amaraya).

960. Jesteś Nim, na cześć którego należy nucić hymny (idyaya).

961. Jesteś Panem tego niepowstrzymanego słonia, którym jest Czas (hast ishvaraya).

962. Jesteś Nim, który przybiera formę Pana tygrysów czczo­nego w kraju Kalingów (vyaghraya).

963. Jesteś Nim, który z racji swego męstwa jest nazywany lwem wśród bogów (devasimhaya).

964. Jesteś Nim, który zajmuje najwyższe miejsce wśród ludzi (nararishabhaya).

965. Jesteś Nim, który jest obdarzony wielką mądrością (vibhudhaya).

966. Jesteś Nim, który pierwszy bierze należną mu część w rytuale ofiarnym (agravaraya).

967. Jesteś nieuchwytny (sukshmaya).

968. Jesteś całkowitą sumą wszystkich bogów (sarvadevaya).

969. Jesteś uosobieniem umartwień (tapo mayaya).

970. Jesteś bardzo uważny (suyuktaya).

971. Jesteś dobrze wróżący i pomyślny (shibhanaya).

972. Jesteś uzbrojony w piorun (vajrine).

973. Jesteś źródłem, z którego pochodzi broń-włócznia zwana prasa (prasanam prabhavaya).

974. Jesteś Nim, do którego wielbiciele docierają różnymi drogami (avyayaya).

975. Jesteś dowódcą niebiańskiej armii zwanym Guha lub Skanda (guhaya).

976. Jesteś najdalej sięgającą  granicą szczęśliwości (kantaya).

977. Jesteś tożsamy ze stwarzaniem (nijaya sargaya).

978. Jesteś Nim, który dając ludziom Wyzwolenie, ratuje ich przed śmiercią (pavitraya).

979. Jesteś czyścicielem wszystkich, łącznie z Brahmą (sarva pavanaya).

980. Jesteś Nim, który przybiera formę byków i innych rogatych zwierząt (srngine).

981. Jesteś Nim, który lubi przebywać na szczytach górskich (srngapriyaya).

982. Jesteś planetą Sani (Saturn) (babhruve).

983. Jesteś królem królów (rajarajaya).

984. Jesteś doskonałą bezbłędnością (niramayaya).

985. Jesteś Nim, który inspiruje radość (abhiramaya).

986. Jesteś wszystkimi niebianami wziętymi razem (sura ganaya).

987. Jesteś zanikiem wszystkich rzeczy (viramaya).

988. Jesteś wszystkimi obowiązkami należącymi do czterech trybów życia (sarva sadhanaya).

989. Jesteś Nim, który ma na czole trzecie oko (lalatakshaya).

990. Jesteś Nim, który zabawia się wszechświatem (viswa devaya).

991. Jesteś Nim, który ma formę jelenia (harinaya).

992. Jesteś Nim, który jest wyposażony w energię płynącą z wiedzy i umartwień (brahma varchasaya).

993. Jesteś Panem wszystkich nieruchomych przedmiotów w formie gór Himawat i Meru (sthavaranam pataye).

994. Jesteś Nim, który ujarzmił swoje zmysły, realizując różne nakazy i śluby (niyamendriya vardhanaya).

995. Jesteś Nim, który zrealizował wszystkie swoje cele (siddharthaya).

996. Jesteś tożsamy z Wyzwoleniem (siddhabhutarthata).

997. Jesteś odmienny od tego, któremu oddajemy cześć (achintyaya).

998. Jesteś Nim, który uczynił Prawdę swoim niezawodnym kredo (satya vrataya).

999. Jesteś o czystym sercu (suchaye).

1000. Jesteś Nim, który zarządza wszystkimi przysięgami i postami, będąc tym, który decyduje o ich owocach (vratadhipaya).

1001. Jesteś Najwyższym Byciem w formie czwartego stanu świadomości zwanego turija (parasmai).

1002. Jesteś Brahmanem (brahmane).

1003. Jesteś najwyższym schronieniem dla swych wielbicieli (bhaktanam paramayai gataye).

1004. Jesteś Nim, który przekracza wszelkie więzi (vimuktaya).

1005. Jesteś Nim, który nie ma ciała (mukthatejase).

1006. Jesteś odziany we wszelkiego rodzaju pomyślność (sreemate).

1007. Jesteś Nim, który zwiększa pomyślność swoich wielbi­cieli (srivardhanaya).

1008. Jesteś Nim, który będąc wszechświatem, przechodzi nieustannie zmiany (jagate)’.

Upamanju zakończył swój hymn, mówiąc:

‘O Bogu w formie ziemi (Sarva),

O Bogu w formie wody (Bhava),

O Bogu w formie ognia (Rudra),

O Bogu w formie wiatru (Ugra),

O Bogu w formie przestrzeni (Bhima),

O Bogu w formie duszy (Paśupata),

O Bogu w formie słońca (Iśana),

O Bogu w formie księżyca (Mahate),

niech będzie Tobie chwała!’ 

3. Upamanju mówi o wyzwalającej mocy czczenia Śiwy przez recytowanie jego tysiąca imion

Kryszna rzekł: „O Judhiszthira, w taki to sposób riszi Upamanju wychwalał Śiwę, recytując jego tysiąc imion w kolejności uwzględniającej ich znaczenie. Gdy zakończył swą pieśń ku jego chwale, rzekł: ‘O Kryszna, mając ciebie za świadka, sławiłem w mym hymnie Mahadewę, wymieniając jego tysiąc imion-atrybutów. Któż jednakże  zdołała opisać całą wielkość tego Pana wszystkiego, który zasługuje na największe uwielbienie i cześć, skoro nawet bogowie z Brahmą na czele i wielcy riszi nie potrafią tego uczynić? Wychwalałem jego wielkość wspomagany przez swoje oddanie i mając na to jego zgodę. Jego wielbiciel o czystej duszy i spokojnym sercu dzięki czczeniu go poprzez recytowanie jego tysiąca imion zwiększa swoją pomyślność i obdarzony jego łaską dociera do swej jaźni. Wychwalanie go w ten sposób jest najlepszą drogą prowadzącą do Brahmana. Z pomocą tego hymnu jego wielbiciel zdobywa Wyzwolenie.

Wszyscy wielcy riszi i bogowie czczą tego Najwyższego Boga, recytując ten hymn. Mahadewa, wychwalany w ten sposób przez osoby o opanowanej duszy, jest z nich zadowolony. Ten słynny bóg jest zawsze miłosierny dla swoich wielbicieli. Będąc wszechmocny, obdarowuje tych, którzy go czczą, Wyzwoleniem. Dlatego też ci najlepsi wśród ludzi, którzy mają dość wiary i oddania, słuchają z nabożeństwem recytacji tysiąca imion tego wiecznego i Najwyż­szego Boga wykonywanej przez innych i sami wychwalają go w obecności innych. Rodząc się ponownie na ziemi, wielbią go bez przerwy w myśli, mowie i uczynku, leżąc, siedząc, śpiąc, nie śpiąc, otwierając i zamykając oczy, i w ten sposób zdobywają szacunek innych, jak i ogromną satysfakcję i wielką radość. Gdy żywe istoty oczyszczą się z wszystkich grzechów w czasie milionów kolejnych narodzin w różnych porządkach istnienia, z ich serc wypływa pełne oddanie Mahadewie. Takie całkowite i wyłączne oddanie Bhawie, który jest oryginalną przyczyną wszechświata, wypływa z serca osoby, która poznała wszystkie sposoby oddawania mu czci, tylko dzięki wyrokowi dobrego losu. Takie nieskalane i czyste oddanie Rudrze, które jest wyłączne i nie do odparcia, jest rzadkie nawet wśród bogów i dla ludzi niedostępne. W sercu człowieka może pojawić się tylko dzięki łasce Rudry, prowadząc do realizacji najwyższego celu. Ten słynny Bóg jest bowiem zawsze skłonny do rozszerzenia swej łaski na tych, którzy szukają go z pokorą, oddając mu się całym sercem i uwalnia ich od obowiązku ponownych narodzin, podczas gdy inni bogowie, z lęku przed osłabieniem swojej mocy, starają się często unieważnić lub przerwać praktykowane przez ludzi umartwienia, nasyłając na nich pokusę w formie pięknej apsary’.

Upamanju kontynuował: ‘O Kryszna, jak już mówiłem, riszi Tandi o spokojnej duszy, przypominający swym splendorem samego Indrę, wychwalał tego słynnego Pana wszystkich istnieją­cych i nieistniejących rzeczy, tego wielkiego Boga odzianego w zwierzęce skóry, recytując jego tysiąc imion. Zaiste, Brahma nucił też ten hymn w obecności Śiwy. Ty sam znasz Brahmana i jesteś oddany wszystkim tym, którzy go znają, rozumiesz więc to, o czym mówię. Mówię o tym, co oczyszcza i zmywa wszystkie grzechy, prowadzi do jogi, Wyzwolenia, nieba i nasycenia. Ten, kto recytuje ten hymn z całkowitym oddaniem Mahadewie, osiąga najwyższy cel realizowany przez wyznawców sankhji. Ten kto recytuje ten hymn przez rok każdego dnia z całkowitym oddaniem, zrealizuje cel, którego szuka.

O Kryszna, sam ten hymn jest wielką tajemnicą. Najpierw przebywał w piersi Brahmy. Brahma przekazał go Indrze, a Indra Mritju. Mritju przekazał go Rudrom, a od nich otrzymał go przebywający wówczas w regionie Brahmy riszi Tandi w nagrodę za swoje surowe umartwienia. Od niego z kolei otrzymał go bramin Śukra, a Śukra przekazał go Gautamie. Od Gautamy otrzymał go Waiwaśwata-Manu, który przekazał go Narajanie o wielkiej inteligencji i chwale, który przekazał go Jamie. Od Jamy otrzymał go riszi Nachiketa, a od niego otrzymał go mędrzec Markandeja. Markandeja ostatecznie przekazał go mnie, nagradza­jąc mnie w ten sposób za realizowanie moich przysiąg i ascezę. Ja natomiast wyrecytowałem ten nieznany innym hymn przed Tobą. Hymn ten jest drogą do nieba, uwalnia od chorób i daje długie życie. Jest w pełni zgodny z Wedami i zasługuje na najwyższą chwałę’ ”.


4. Słowniczek Mahabharaty