Uff ...  ... > 200!

 
 
 
 
TLVP
Home
 
 
 
 
Czytelnia
Book Nook
 
 
 
 
Mahabharata 241 (po polsku)
 
 
 
 
Mahabharata 243 (po polsku)
 
 
 
 
Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
 
 
 
 
Mahabharata
Spis opowieści
 
 
 
 
“Good” Violence versus “Bad”
 
 
 
 
Hymny Rigwedy o stworzeniu świata
 
 
 
 
Napisz
do nas

Napisz do nas
Maha­bharata

Opowieść 242:

O wielkości Kryszny

 

opowiada

 

Barbara Mikołajew­ska

 

na podstawie fragmentów Mahābharāta,

Anusasana Parva, Part 2, Section CLVIII,

w angielskim tłumaczeniu z sanskrytu Kisari Mohan Ganguli,

URL: http://www.sacred-texts.com​/hin​/m06​/index.htm


Wydanie I internetowe (poprawione)

Copyright © 2017 by B. Mikołajew­ska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Porada techniczna i edytorska: F.E.J. Linton

The Lintons’ Video Press
New Haven, CT
06511 USA


e-mail inquiries: tlvpress @ yahoo . comBhiszma rzekł: „O Judhiszthira, niech Kriszna wyjaśni tobie to, co nie zostało jeszcze wyjaśnione. Wiem, kim naprawdę jest Kryszna i jaka jest jego sięgająca starożytności moc. On jest bezgraniczną duszą i gdy prawość upada, jest Nim, który rodzi się na ziemi i ponownie ustanawia autorytet Prawa”.

(Mahābharāta, Anusasana Parva, Part 2, Section CLVIII) 

Judhiszthira rzekł: „O Bhiszma, słyniesz z tego, że zawsze oddajesz cześć braminom. Jakiego spodziewasz się owocu? Czym jest ta pomyślność płynąca z oddawania im czci? Wytłumacz nam to, proszę”.

Bhiszma rzekł: „O Judhiszthira, niech obecny tutaj przy moim łożu ze strzał Kryszna o wielkiej inteligencji odpowie na twoje pytania. Niech on ci wyjaśni, jaki rodzaj pomyślności zdobywa ten, kto oddaje cześć braminom. Moje siły, słuch, mowa, oczy, umysł i rozumienie są dziś zamglone. Myślę, że już niedługo porzucę ciało. Słońce zdaje się poruszać po niebie zbyt wolno. Wyjaśniłem już tobie obowiązki braminów, kszatrijów (wojowników), waiśjów i szudrów tak, jak zostało to opisane w Puranach. Niech Kriszna wyjaśni tobie wszystko to, co nie zostało jeszcze wyjaśnione. Wiem, kim naprawdę jest Kryszna i jaka jest jego sięgająca starożytności moc. On jest bezgraniczną duszą i gdy prawość upada, jest Nim, który rodzi się na ziemi i ponownie ustanawia autorytet Prawa”.

Bhiszma kontynuował, wychwalając potęgę Kryszny:

O Judhiszthira, Kryszna jest Nim, który stworzył ziemię, przestworza i niebo. Zaiste, jest Nim, z którego ciała wypłynęła ziemia.

On jest Nim o wielkiej mocy, istniejącym od początku Czasu, który przybrał formę wielkiego dzika i uniósł na powierzchnię wód zanurzoną w nich ziemię.

On jest Nim, który stworzył góry i wszystkie kierunki. Niebo i firmament są mu podporządkowane. On jest Nim, z którego wypływa całe stwarzanie.

On jest Nim, który stworzył starożytny wszechświat. To z Jego pępka wyłonił się Lotos, w którym pojawił się samoistny Brahma o niezmierzonej energii i rozproszył tę straszliwą ciem­ność, która przenikała pierwotny ocean.

On jest Nim, który podczas kritajugi istnieje na ziemi w formie dharmy (prawości), podczas tretajugi w formie wiedzy, podczas dwaparajugi w formie mocy, a podczas kalijugi w formie adharmy (niepra­wości).

On jest Nim, który w starożytnych czasach zabił dajtjów.

On jest Nim, który będąc starożytnym bogiem, stał się impera­torem.

On jest Nim, który w formie imperatora Walina rządził asurami.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszystkich obecnych i przyszłych żywych istot.

On jest Nim, który jest obrońcą wszechświata obarczonego nasieniem zniszczenia.

On jest Nim, który wówczas, gdy zanika autorytet Prawa, rodzi się wśród ludzi lub bogów i bazując na Prawie, ochrania zarówno wyższe, jak i niższe światy, oszczędzając tych, którzy na to zasługują i zabijając asurów.

On jest Nim, który jest zarówno dobrymi i złymi uczynkami, jak i tym, na czym one bazują.

On jest Nim, który jest tymi wszystkimi czynami, które były, są i będą wykonane.

On jest Nim, który jest zarówno demonem Rahu, jak i Somą, Indrą i Wiśwakarmanem.

On jest Nim o uniwersalnej formie.

On jest Nim, który jest zarówno Stwórcą, jak i Niszczycielem wszechświata.

On jest Nim, którego bronią jest lanca (trójząb) Śula.

On jest Nim o ludzkiej formie.

On jest Nim o przeraźliwej formie.

On jest Nim, który jest przez wszystkich wychwalany z racji swoich uczynków.

On jest Nim, któremu zawsze towarzyszą setki gandharwów, apsar i bogów.

On jest Nim, który jest wychwalany nawet przez rakszasów.

On jest Nim, który powoduje wzrost bogactwa.

On ten Nim, który zawsze zwycięża.

On jest Nim, który jest sławiony w rytach ofiarnych.

On jest Nim, który jest sławiony w hymnie Rathantara przez śpiewaków Samawedy.

On jest Nim, którego bramini sławią w wedyjskich mantrach.

On jest Nim, dla którego ofiarni kapłani leją do ognia oczyszczone masło.

On jest Nim, który był wychwalany przez bogów z Indrą na czele, gdy uniósł górę Gawardhana, aby ochronić stado krów przed nieustającym deszczem, którym rozgniewany Indra oblewał ziemię.

On jest Nim, który jest dobroczyńcą wszystkich żywych istot.

On jest Nim, który wszedł do starożytnej jaskini i zobaczył z tego miejsca owiany tajemnicą prapoczątek wszechświata.

On jest Nim, który powoduje dyskomfort dajtjów i danawów oraz ich wielbicieli.

On jest Nim, któremu ludzie dedykują różne rodzaje jedzenia.

On jest Nim, któremu wojownicy w czasie bitwy dedykują swoje rydwany.

On jest Nim, który jest wieczny, dzięki któremu istnieją ziemia, niebo, przestrzeń między nimi oraz wszystkie inne rzeczy.

On jest Nim, który powoduje, że nasienie Mitry i Waruny wpada do słoja, skąd wypływa riszi Wasiszta.

On jest Nim, który jest bogiem wiatru.

On jest Nim, który jest Aświnami.

On jest Nim, który jest pierwszym z bogów.

On jest Nim, który jest słońcem o tysiącu promieni.

On jest Nim, który ujarzmia asurów.

On jest Nim, który przykrywa światy swoimi trzema krokami.

On jest Nim, który jest duszą bogów, ludzi i Ojców.

On jest Nim, który jest ofiarą wykonywaną przez tych, którzy znają ryty ofiarne.

On jest Nim, który każdego dnia pojawia się na horyzoncie w formie słońca.

On jest Nim, który dzieli Czas na noc i dzień.

On jest Nim, który przez jedno półrocze porusza się w kierunku północnym, a przez drugie w kierunku południowym.

On jest Nim, który emanuje promieniami w górę, w dół i w poprzek, oświetlając ziemię.

On jest Nim, którego wielbią znający Wedy bramini.

On jest Nim, od którego słońce bierze swój blask.

On jest Nim, który z miesiąca na miesiąc jest uświęcany w rytach ofiarnych.

On jest Nim, którego imię jest recytowane przez odrodzone duchowo osoby we wszystkich rodzajach ofiar.

On jest Nim, który dostarcza oparcia trzem światom, tak jak koło roku o trzech piastach ciągnięte przez siedem koni (tj. jak rydwan boga słońca).

On jest Nim, który jest obdarzony wielką energią i przenikając wszystkie przedmioty, sam jeden dostarcza oparcia trzem światom.

On jest Nim, który jest słońcem rozpraszającym ciemność.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszystkiego.

On jest Nim, który jest zawsze sprawcą.

On jest Nim, który leżąc wśród słomy i suchej trawy w formie Agni, zaspokoił swój głód Lasem Khandawa.

On jest Nim, który będąc zdolny do poruszania się wszędzie mocą woli, ujarzmił rakszasów i ich wielbicieli, wlewając ich w formie libacji do płonącego ognia.

On jest Nim, który jest tym pierwszym koniem, od którego wywodzą się wszystkie białe ogiery

On jest Nim, który obdarował Ardżunę białymi ogierami.

On jest Nim, który stworzył wszystkie ogiery.

On jest Nim, którego rydwan reprezentuje ludzkie życie na tym świecie lub ten świat.

On jest Nim, który jest jarzmem wprowadzającym ten rydwan w ruch.

On jest Nim, którego rydwan ma trzy koła reprezentujące trzy atrybuty (sattwę, tamas i radżas) i wykonuje trzy ruchy (w górę, w dół i w poprzek) reprezentujące wyższe, niższe lub pośrednie urodzenie w wyniku wykonanych działań.

On jest Nim, którego rydwan jest ciągniony przez cztery ogiery reprezentujące Czas, przeznaczenie, wolę bogów i własną wolę.

On jest Nim, którego rydwan ma trzy piasty (białą, czarną i mieszaną) reprezentujące dobre, złe i mieszane uczynki.

On jest Nim, który jest azylem dla pięciu ‘wielkich’ elementów.

On jest Nim, który zawiera w sobie ziemię, niebo i przestrzeń między nimi bez poczucia, że są jego własnością.

On jest Nim, który stworzył lasy i góry.

On jest Nim, który sparaliżował Indrę, gdy przekroczył wody, pragnąc Go zranić swoim piorunem.

On jest Nim, którego Indra wychwala podczas wielkich ofiar.

On jest Nim, który, jak to głoszą bramini, jest wychwalany w tysiącu hymnów Rigwedy.

On jest Nim, który był tym jedynym zdolnym do goszczenia w swoim domu mędrca Durwasasa o wielkiej energii.

On jest Nim, o którym mówi się, że jest tym jedynym i starożytnym mędrcem.

On jest Nim, który jest Stwórcą wszechświata.

On jest Nim, który stwarza wszystko ze swej własnej natury.

On jest Nim, który przewyższa wszystkich bogów i ich naucza.

On jest Nim, który skrupulatnie realizuje wszystkie starożytne nakazy.

On jest Nim, który jest Wiśwakseną, z którego wypływają wszystkie przedmioty przyjemności, wszystko to, co jest zawarte w Wedach i wszystkie owoce pożądane na tym świecie.

On jest Nim, który jest białymi promieniami światła widzia­nymi we wszystkich trzech światach.

On jest trzema światami.

On jest trzema strażnikami światów w trzech światach.

On jest trzema ofiarnymi ogniami.

On jest trzema sposobami wypowiadania stwierdzeń.

On jest Nim, który jest łącznie wszystkimi bogami.

On jest rokiem.

On jest porami roku.

On jest dwutygodniowymi cyklami księżycowego miesiąca.

On jest dniem.

On jest nocą.

On jest miarami Czasu, takimi jak kala, kasztha, matra, muhurta, lawa, kszana.

On jest Nim zwanym Wiśwakseną, który jest w tym wszystkim.

On jest Nim zwanym Wiśwakseną, z którego wypływają księżyc, słońce, planety, konstelacje, gwiazdy, księżycowe domy (dwadzieścia osiem sektorów ekliptyki księżyca), pełnia księ­życa i koniunkcje różnych konstelacji.

On jest Nim, z którego wypływają Rudrowie, Aditjowie, siedmiu starożytnych mędrców, Wasu, Aświnowie, Sadhjowie, Wiśwadewy, Marutusi, jak sam Pradżapati i matka bogów Aditi.

On jest Nim, który przybiera formę wiatru i porusza wszechświatem.

On jest Nim, który przybiera formę ognia i spala wszechświat.

On jest Nim, który ma wszechświat za swoją formę.

On jest Nim, który przybierając formę wody, moczy i zatapia wszystko.

On jest Nim, który przybierając formę Brahmy, stwarza i ożywia wszystkie żywe istoty.

On jest Nim, który choć sam jest Wedami, studiuje Wedy.

On jest Nim, który choć sam jest wszystkimi nakazami, sam je wszystkie realizuje.

On jest Nim, który jest Prawem (dharmą) i Wedami.

On jest Nim, który jest siłą rządzącą wszechświatem.

On jest Nim, który jest całym ruchomym i nieruchomym wszechświatem.

On jest Nim, który manifestuje się w formie najwyższego światła

On jest Nim, który ma wszechświat za swoją formę i manifestuje się w płomiennej świetlistości.

On jest Nim, który będąc oryginalnym źródłem duszy żywych istot, najpierw stworzył wody, a następnie wszystko inne.

On jest Nim, który jest Wisznu.

On jest Nim, który jest duszą całego wszechświata.

On jest Nim, który jest źródłem wszystkich pór roku.

On jest Nim, który jest chmurami, błyskawicami i wszystkim innym.

On jest Nim, który jest słoniem Airawata i wszystkimi innymi ruchomymi i nieruchomymi istotami we wszechświecie”.

Bhiszma kontynuował: „O Judhiszthira, to Kryszna, którego wychwalam, który jest miejscem zamieszkania dla wszechświata i który przekracza wszystkie atrybuty, jest Wasudewą (Najwyższą Osobą Boga). Gdy przybiera formę wcielonej duszy (dżiwy) jest zwany Sankarshana. Następnie przekształca się w Pradjumnę i w końcu staje się Aniruddhą. W ten sposób Kryszna o wielkiej duszy, mając samego siebie za swoje źródło, manifestuje się w poczwórnej formie. Pragnąc stworzyć wszechświat z pięciu pierwotnych elementów, przystąpił do realizacji tego zadania i spowodował, że wszechświat ukształtował się w formie pięciu rodzajów ożywionej egzystencji: bogów, asurów, ludzi, bestii i ptaków. Następnie po nadaniu wszechświatowi formy stworzył pięć pierwotnych elementów: ziemię, wiatr, przestworza, światło i wodę. Po stworzeniu z nich wszystkich nieruchomych i ruchomych przedmiotów, podzielił je na cztery gatunki: żyworodne, jajorodne, rośliny i narodzone z brudu. Następnie stworzył żyzną ziemię i zasiał na niej pięć rodzajów nasion w formie czterech wymienionych gatunków żywych istot oraz działań, które determinują wszystkie stany istnienia. Następnie stworzył firmament w celu oblewania ziemi obfitym deszczem”.

Bhiszma zakończył, mówiąc: „O Judhiszthira, to Kryszna jest Nim, który jest sam dla siebie źródłem. On jest Nim, który stworzył cały wszechświat, sspowodował zaistnienie wszystkich przedmiotów własną mocą, stworzył bogów, asurów, ludzi, riszich, Ojców i wszystkie inne żywe istoty. Ten Pan wszystkich istot, gdy zapragnął stwarzania, stworzył cały świat życia. Dowiedz się, że wszystko to, co dobre i złe, ruchome i nieruchome wypłynęło z Niego jednego, który jest Wiśwakseną. Wszystko, co istniało, istnieje i zaistnieje, wszystko to jest Kesawą (Kryszną). Kryszna jest również śmiercią, która obezwładnia wszystkie żywe istoty, gdy ich czas pobytu na ziemi się kończy. On jest Nim, który jest wieczny i który utrzymuje autorytet Prawa (dharmy). Wszystko, co istniało w przeszłości i co jest jeszcze nieznane, jest Wiśwakseną. Wszystko, co jest szlachetne i chwalebne we wszechświecie, zaiste całe dobro i zło, które istnieje, wszystko to jest Kesawą, który jest niepojęty. Stąd też absurdem jest myślenie, że istnieje coś, co przewyższa Kesawę. On jest Tym i nawet więcej niż To.  On jest Narajaną. On jest Tym, co najwyższe, niezmienne i trwałe. On jest wieczną i niezmienną przyczyną zarówno całego ruchomego i nieruchomego wszech­świata z jego początkiem, środkiem i końcem, jak i wszystkich istot, które rodzą się na jego życzenie”.


Słowniczek Mahabharaty