Uff ...  ... > 200!

 
 
 
 
TLVP
Home
 
 
 
 
Czytelnia
Book Nook
 
 
 
 
Mahabharata 238 (po polsku)
 
 
 
 
Mahabharata 240 (po polsku)
 
 
 
 
Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
 
 
 
 
Mahabharata
Spis opowieści
 
 
 
 
“Good” Violence versus “Bad”
 
 
 
 
Hymny Rigwedy o stworzeniu świata
 
 
 
 
Napisz
do nas

Napisz do nas
Maha­bharata

Opowieść 239:

O tysiącu imion Wisznu

 

opowiada

 

Barbara Mikołajew­ska

 

na podstawie fragmentów Mahābharāta,

Anusasana Parva, Part 2, Section CXLIX,

w angielskim tłumaczeniu z sanskrytu Kisari Mohan Ganguli,

URL: http://www.sacred-texts.com​/hin​/m06​/index.htm

oraz http://www.hindu​ism​.co.za​/vishnu.htm


Wydanie I internetowe (poprawione)

Copyright © 2017, 2018 by B. Mikołajew­ska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Porada techniczna i edytorska: F.E.J. Linton

The Lintons’ Video Press
New Haven, CT
06511 USA


e-mail inquiries: tlvpress @ yahoo . com


Spis treści

 

1. Judhiszthira pyta Bhiszmę o Niego, który jest jednym Bogiem wszechświata

2. Bhiszma wychwala Wisznu, recytując jego tysiąc imion

3. Bhiszma kończy recytację i skłania Pandawów do czczenia Wisznu przez recytację jego imion

4. Słowniczek Mahabharaty
Judhiszthira rzekł: „O Bhiszma, wytłumacz nam, o kim można powiedzieć, że jest tym jednym Bogiem we wszechświecie i naszym jedynym schronieniem? ...”

Bhiszma rzekł: „O Judhiszthira, wyrecytuję teraz przed tobą tysiąc imion Jego, który we wszystkich światach zajmuje pierwsze miejsce, Tego Pana wszechświata, Wisznu. Imiona te mają wielką moc niszczenia grzechów. Wszystkie one wywodzą się z atrybutów Wasudewy, zarówno tych dobrze znanych, jak i tych nieznanych, które są recytowane przez riszich. Mając na uwadze dobro was wszystkich i całego wszechświata, wyrecytuję je przed tobą, rozpoczynając od świętej sylaby om”.

 (Mahābharāta, Anusasana Parva, Part 2, Section CXLIX)1. Judhiszthira pyta Bhiszmę o Niego, który jest jednym Bogiem wszechświata

Judhiszthira, po wysłuchaniu opowieści Bhiszmy o wydarze­niach, które miały ongiś miejsce na górze Himawat, oraz o rozmowie Śiwy z Umą na temat obowiązków widzianych w ich pełni, jak i o wszystkich tych świętych działaniach i przedmiotach, które oczyszczają człowieka z grzechów, rzekł do leżącego na łożu ze strzał seniora swojego rodu: „O Bhiszma, wytłumacz nam, o kim można powiedzieć, że jest tym jednym Bogiem we wszech­świecie i naszym jedynym schronieniem? Kim jest On, który przynosi ludziom to, co jest korzystne, gdy jest przez nich czczony i wielbiony? Która z religia jest według ciebie tą, która zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich religii? Jakie mantry dzięki ich recytowaniu uwalniają żywe istoty od obowiązku ponownych narodzin?”

Bhiszma rzekł: „O Judhiszthira, odrzucając wszystko to, co ulotne, należy zawsze wychwalać gorliwie Wasudewę, tego Pana wszech­świata i Boga bogów, który jest nieskończony i pierwszy wśród wszystkich istnień, recytując jego tysiąc imion. Od wszelkiego smutku uwolni się ten, kto oddaje cześć z oddaniem i pobożnością Jemu, który jest niezmienny, rozmyślając o Nim, głosząc Jego chwałę, bijąc przed Nim pokłony, czcząc Go ofiarami, zaiste ten, kto oddaje cześć Wisznu, który nie ma ani początku, ani końca, nie podlega znisz­czeniu, jest Najwyższym Panem wszystkich światów i sprawuje nad całym wszechświatem kontrolę. Ten Najwyższy Pan, który jest oddany braminom, zna wszystkie obowiązki i praktyki, i przynosi sławę ludziom, jest władcą wszystkich światów i Pierwotną Przyczyną wszelkiego istnienia. Recytowanie jego tysiąca imion jest według mnie najwyższą religia, Religią wszystkich religii.

Należy zawsze czcić i wychwalać Wasudewę o lotosowych oczach, recytując jego tysiąc imion. On jest najwyższą energią, najwyższym umartwieniem, najwyższym Brahmą i najwyższym obrońcą. On jest najbardziej święty z wszystkiego, co święte, najbardziej pomyślny z wszystkiego, co pomyślne. On jest Bogiem bogów. On jest wiecznym Ojcem wszystkich żywych istot. On jest Nim, z którego wypływają wszystkie żywe istoty, gdy nadchodzi, Czas Początku i w którym wszystkie żywe istoty się chowają gdy nadchodzi Czas Końca”.

2. Bhiszma wychwala Wisznu recytując jego tysiąc imion

Bhiszma kontynuował: „O Judhiszthira, wyrecytuję teraz przed tobą tysiąc imion Jego, który we wszystkich światach zajmuje pierwsze miejsce, tego Pana wszechświata Wisznu. Imiona te mają wielką moc niszczenia grzechów. Wszystkie one wywodzą się z atrybutów Wasudewy, zarówno tych dobrze znanych, jak i tych niezna­nych, które są recytowane przez riszich. Mając na uwadze dobro was wszystkich i całego wszechświata, wyrecytuję je przed tobą, rozpoczynając od świętej sylaby om:

1. om! On jest Nim, który wchodzi we wszystkie rzeczy poza samym sobą (vishvam).[1],

 

 [1] W nawiasach podano imiona-atrybuty Wisznu w sanskrycie w wersji niespolszczonej, w tzw. transliteracji naukowej.

2. On jest Nim, który przenika wszystkie przedmioty (vishnuh)

3. On jest Nim, w którego wlewa się ofiarną libację (vashat­karh).

4. On jest Nim, który jest Panem przeszłości, teraźniejszości i przeszłości  (bhuta bhavya  bhavat prabhuh).

5. On jest Nim, który jest Stwórcą i Niszczycielem wszystkich rzeczy (bhuta krit)

6. On jest Nim, który jest podporą wszystkich przedmiotów (bhuta bhrid).

7. On jest Nim, który jest Istnieniem (bhavah).

8. On jest Nim, który jest duszą wszystkich (bhutatma).

9. On jest Nim, który jest Sprawcą wszystkich rzeczy (bhuta atma).

10. On jest Nim o oczyszczonej duszy (puta atma).

11. On jest Nim, który jest Najwyższą Duszą (parama atma).

12. On jest Nim, który jest najwyższym miejscem schronienia dla wszystkich wyzwolonych osób (muktanam parama gatih).

13. On jest Nim, który jest niezmienny (avyayah).

14. On jest Nim, który jest ukryty w ciele (purushah).

15. On jest Nim, który jest świadkiem (sakshe).

16. On jest Nim, który zna ciało, gdzie mieszka (kshetragno).

17. On jest Nim, który jest niezniszczalny (akshara eva cha).

18. On jest Nim, którego umysł odpoczywa w podczas jogicz­nego abstrahowania (yogah).

19. On jest Nim, który jest nauczycielem i liderem wszystkich osób praktykujących jogę (yoga-vidam neta).

20. On jest Nim, który jest Panem zarówno Pradhany (Prakriti), jak i Puruszy (pradhana-purusheshvarah).

21. On jest Nim, który przybiera ludzką formę z głową lwa (narasimha vapuhu).

22. On jest Nim o pięknych rysach i wspaniałej broni (shriman).

23. On jest Nim o pięknych włosach (keshavah).

24. On jest Nim, który jest Najwyższym Puruszą (purusho­ttamah).

25. On jest Nim, który jest uosobieniem wszystkich przedmio­tów (sarvah).

26. On jest Nim, który jest Niszczycielem wszystkich przed­miotów (sharvah).

27. On jest Nim, który przekracza trzy atrybuty: jasności-dobra (sattwa), namiętności (radżas) i ciemności (tamas) (shivah).

28. On jest Nim, który jest nieporuszony (sthanu).

29. On jest Nim, który jest początkiem wszystkich rzeczy (bhutadih).

30. On jest Nim, który jest naczyniem, w którym toną wszyst­kie przedmioty podczas uniwersalnego rozpadu (nidhir avyayah).

31. On jest Nim, który jest niezmienny (sambhavah).

32. On jest Nim, który rodzi się mocą swej woli (bhavanah).

33. On jest Nim, który powoduje, że działania żywych istot rodzą owoce w formie szczęścia lub niedoli oraz Nim, który jest podporą dla wszystkich przedmiotów (bharta).

34. On jest Nim, który jest źródłem, z którego wypływają pierwotne elementy (prabhavah).

35. On jest Nim, który jest potężny (prabhuh).

36. On jest Nim, który ma nieograniczoną niczym władzę nad wszystkimi przedmiotami (ishvarah).

37. On jest Nim, który jest samorodny (svayambhuh).

38. On jest Nim, którzy przynosi szczęście swoim wielbicielom (shambhuh).

39. On jest Nim, który jest główną inteligencją o złotej formie w centrum słonecznego dysku (adityah).

40. On jest Nim o lotosowych oczach (pushkarakshah).

41. On jest Nim o donośnym głosie (mahasvanah).

42. On jest Nim, który nie ma ani początku, ani końca (anadi nidhanah).

43. On jest Nim, który w formie Ananty i innych dostarcza oparcia wszechświatowi (dhata).

44. On jest Nim, który rozdziela działania i ich owoce (vidhata).

45. On jest Nim, który stoi wyżej od dziadka wszechświata Brahmy (dhaturuttamah).

46. On jest Nim, który jest niezmierzony (aprameyah).

47. On jest Nim, który jest Panem zmysłów (lub: jest Nim o kręconych włosach) (hrishikesah).

48. On jest Nim, z którego pępka wypływa pierwotny Lotos (padmanabhah).

49. On jest Nim, który jest Panem wszystkich bogów (amara­prabhuh).

50. On jest Nim, który jest architektem wszechświata (vishva­karma).

51. On jest Nim, który jest mantrą (lub: jest Nim, który mani­festuje się w formie wedyjskich mantr) (manuh).

52. On jest Nim, który osłabia lub wyjaławia wszystkie przed­mioty (tvashta).

53. On jest Nim, który jest niezmierzony (sthavishthah).

54. On jest Nim, który jest starożytny i Nim, który jest trwały i niezmienny (sthaviro dhruvah).

55. On jest Nim, który jest nie do uchwycenia przez zmysły i umysł (agrahyah).

56. On jest Nim, który jest wieczny (shasvatah).

57. On jest Nim, który jest Kryszną (krishnah).

58. On jest Nim o czerwonych oczach (lohitaakshah).

59. On jest Nim, który zabija wszystkie żywe istoty, gdy nad­chodzi czas uniwersalnego zniszczenia (pratardanah).

60. On jest Nim, który jest wszechwiedzą, dzielnością i innymi podobnymi atrybutami (prabhutah).

61. On jest Nim, który rezyduje w każdej żywej istocie w trzech częściach: powyżej, pośrodku i poniżej (tri-kakub-dhama).

62. On jest Nim, który oczyszcza (pavitram).

63. On jest Nim, który jest pomyślny i na wysokościach (param mangalam).

64. On jest Nim, który ponagla żywe istoty do wszystkich ich działań (ishanah).

65. On jest Nim, który powoduje działanie życiowych odde­chów (pranadah).

66. On jest Nim, który powoduje, że żywe istoty żyją (pranah).

67. On jest Nim, który jest najstarszy (jyeshthah).

68. On jest Nim, który jest najwspanialszy (shreshthah).

69. On jest Nim, który jest Panem wszystkich żywych istot (prajapatih).

70. On jest Nim, który ma cały wszechświat w swoim żołądku (hiranya garbhah).

71. On jest Nim, który ma ziemię w swym żołądku i jest łonem, z którego wypływa świat (bhu garbhah).

72. On jest Nim, który jest Panem bogini Śri zwanej również Lakszmi (madhavah).

73. On jest Nim, który jest zabójcą demona Madhu (madhu sudanah).

74. On jest Nim, który jest wszechpotężny (ishvarah).

75. On jest Nim o wielkiej waleczności (vikrami).

76. On jest Nim, który jest uzbrojony w łuk (dhanvi).

77. On jest Nim, który ma umysł zdolny do zrozumienia treści wszystkich naukowych rozpraw (medhavi).

78. On jest Nim, który włóczy się po całym wszechświecie mając za swój pojazd Garudę (vikramah).

79. On jest Nim, który odbiera składane mu ofiary i ma moc cieszenia się nimi właściwie (kramah).

80. On jest Nim, który jest niezrównany (anuttamah).

81. On jest Nim, którego nie można zmartwić (duradharshah).

82. On jest Nim, który zna wszystkie wykonywane działania (kritagnah).

83. On jest Nim, który jest tożsamy z wszystkimi działaniami (kritih).

84. On jest Nim, który opiera się na swojej prawdziwej jaźni (atmavan).

85. On jest Nim, który jest Panem wszystkich bogów (sureshah).

86. On jest Nim, który jest dla wszystkich schronieniem (sharanam).

87. On jest Nim, który jest uosobieniem najwyższego szczęścia (sharma).

88. On jest Nim, którego nasieniem jest wszechświat (vishva­retah).

89. On jest Nim, który jest źródłem wszystkich rzeczy (praja­bhavah).

90. On jest Nim, który jest wiecznie promienisty i jasny tak jak światło dnia, które oświetla wokół wszystkie przedmioty, jest Nim, który jest dniem, gdyż budzi dżiwę ze snu niewiedzy (ahah).

91. On jest Nim, który jest rokiem, Nim, który jest Panem Cza­su (samvatsarah).

92. On jest Nim, który jest wężem i jest nie do uchwycenia (vyalah).

93. On jest Nim, który jest ucieleśnieniem pewności (pratya­yah).

94. On jest Nim, który widzi wszystko (sarvadarshanah).

95. On jest Nim, który jest nienarodzony (ajah).

96. On jest Nim, który jest Panem wszystkich żywych istot (sarvesh­varah).

97. On jest Nim, który odnosi sukces (siddhah).

98. On jest Nim, który sam jest sukcesem (siddhih).

99. On jest Nim, który jest początkiem wszystkich rzeczy z racji bycia ich przyczyną  (sarvadih).

100. On jest Nim, który jest poza zniszczeniem (achyutah)

101. On jest Nim, który jest prawością objawiającą się w formie byka oraz w formie wielkiego dzika, który uniósł na powierzchnię zatopioną w wodach ziemię (vrishakapir).

102. On jest Nim o niezmierzonej duszy (ameyatma).

103. On jest Nim, który trzyma się z dala od wszelkiego rodza­ju wiązi (sarva yoga vinisritah).

104. On jest Nim, który wśród bogów Wasu jest Pawaką (lub: jest Nim, który zamieszkuje w swoim wielbicielu) (vasuh).

105. On jest Nim, który jest tolerancyjną duszą, wolną od gniewu, pychy i innych złych namiętności (vasumanah).

106. On jest Nim, który jest Prawdą (satyah).

107. On jest Nim, który jest sprawiedliwą duszą z racji swojej bezstronności (samatma).

108. On jest Nim, który jest niezrównany, niepowtarzalny i nie ma sobie równych (sammitah).

109. On jest Nim, który jest zawsze taki sam, będąc ponad wszelką zmianą czy modyfikacją (samah).

110. On jest Nim, który nigdy nie odmawia spełnienia życzeń swoich wielbicieli (amoghah).

111. On jest Nim, którego oczy są jak płatki lotosu (pundari­kakshah).

112. On jest Nim, którego działania zawsze cechują się prawością (lub: jest Nim, który jest zawsze zajęty spełnianiem życzeń swich wielbicieli) (vrishakarma).

113. On jest Nim, który ma formę prawości (vrishakritih).

114. On jest Nim, który niszczy wszystkie żywe istoty (lub ich ból) (rudrah).

115. On jest Nim o wielu głowach (bahushirah).

116. On jest Nim, który utrzymuje w mocy cały wszechświat (babhruh).

117. On jest Nim, który jest źródłem wszechświata (visva­yonih).

118. On jest Nim o czystej i nieskazitelnej sławie (shuchi­shravah).

119. On jest Nim, który jest nieśmiertelny (amritah).

120. On jest Nim, który jest wieczny, stały i nieusuwalny (shashvata sthanuh).

121. On jest Nim o pięknych kończynach, do którego dotarcie jest najwspanialszym celem i czynem (vararohah).

122. On jest Nim, który ma taką wiedzę, przejawiającą się w umartwieniach, że jest zdolny do zainicjowania przekształcania się Prakriti we wszechświat (mahatapah).

123. On jest Nim, który przenika wszystkie przedmioty jako ich przyczyna (sarvagah).

124. On jest Nim, który jest wszechwiedzący, który płonie nie­zmiennym światłem świadomości, oświetlającym wszystkie świat­ła (sarvavid bhanuh).

125. On jest Nim, który ma wszędzie swoje wojska w formie swoich oddanych towarzyszy (lub: jest Nim, na widok którego danawowie uciekają we wszystkich kierunkach) (vishvaksenah).

126. On jest Nim, który jest poszukiwany przez wszystkich (lub: jest Nim, który niszczy swoich wrogów) (janardanah).

127. On jest Nim, który jest jedną Wedą (vedah).

128. On jest Nim, który zna wszystkie Wedy (vedavid).

129. On jest Nim, który zna wszystkie rozgałęzienia Wed (avyangah).

130. On jest Nim, który jest odpowiednikiem wszystkich rozgałęzień Wed (vedangah).

131. On jest Nim, który decyduje o wszystkich interpretacjach Wed (vedavit).

132. On jest Nim, którego nikt nie doścignie mądrością (kavih).

133. On jest Nim, który jest Panem wszystkich światów (loka­dhyakshah).

134. On jest Nim, który jest Panem bogów (suradhyakshah).

135. On jest Nim, który nadzoruje prawość (dharma­dhyakshah).

136. On jest Nim, który jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną (lub: jest Nim, którego życie nie jest zdeterminowane przez czyny wykonane w przszłym życiu, bo przekracza Prakriti) (kritakritah).

137. On jest Nim o czterech duszach w konsekwencji swoich czterech ramion: Aniruddhy, Pradjumny, Sankarshany, Wasudewy (chaturatma).

138. On jest Nim, który jest znany w czterech formach: Aniruddhy, Pradjumny, Sankarshany, Wasudewy (chaturvyuhah).

139. On jest Nim o czterech ostrzach (kłach, rogach), gdy przybiera formę człowieka z głową lwa w celu zabicia króla asurów Hiranjakaszipu (chatur danshtrash).

140. On jest Nim, który jest czteroramienny, aby móc trzymać w dłoniach konchę, dysk, maczugę i lotos (chaturbhujah).

141. On jest Nim, który płonie blaskiem (bhrajishnuh).

142. On jest Nim, który jest dawcą jedzenia (bhojanam).

143. On jest Nim, który miłuje tych, którzy są dobrzy (bhoktaa).

144. On jest Nim, który nie może znieść i nie akceptuje niego­dziwców (lub: jest Nim, który wybacza przypadkowe grzechy swoim wielbicielom) (sahishnuh).

145. On jest Nim, który istniał, zanim zaistniał wszechświat (jagadadijah).

146. On jest Nim, który jest nieskazitelny (anaghah).

147. On jest Nim, który jest zawsze zwycięski (vijayah).

148. On jest Nim, który zwycięża samych bogów (jeta).

149. On jest Nim, który jest materialną przyczyną wszech­świata (vishvayonih).

150. On jest Nim, który wciąż na nowo zamieszkuje w przy­czynach materialnych (punarvasuh).

151. On jest Nim, który jest młodszym bratem Indry (lub: jest Nim, który przewyższa Indrę w osiągnięciach i atrybutach) (upendrah).

152. On jest Nim, który przybrał formę karła, rodząc się na ziemi z matki Aditi i ojca Kaśjapy, w celu pozbawienia asury Wali władzy nad trzema światami i oddania jej z powrotem Indrze (vamanah).

153. On jest Nim, który ma ogromną uniwersalną formę, w której ukazał się podczas ofiary Wali, aby móc przykryć ziemię, niebo i podziemie trzema krokami) (pranshuh).

154. On jest Nim, którego działania nigdy nie są bezowocne (amoghah).

155. On jest Nim, który oczyszcza tych, którzy Go czczą, słuchają lub myślą o Nim (shuchih).

156. On jest Nim, który jest odziany w najwyższą energię i siłę (orjitah).

157. On jest Nim, który przewyższa Indrę wszystkimi atrybu­tami (atindrah).

158. On jest Nim, który akceptuje wszystkich swoich wielbicieli (sangrahah).

159. On jest Nim, który jest samym stwarzaniem w konsek­wencji bycia jego przyczyną (sargah).

160. On jest Nim, który utrzymuje swoją jaźń w tej samej formie, będąc wolny od narodzin, wzrostu i śmierci (dhritatma).

161. On jest Nim, który utrzymuje wszystkie żywe istoty w ich właściwych funkcjach we wszechświecie (niyamah).

162. On jest Nim, który kontroluje serca wszystkich żywych istot (yamah).

163. On jest Nim, który powinien być znany tym, którzy pragną zdobyć to, co jest dla nich najwyższym dobrem (vedyah).

164. On jest Nim, który jest niebiańskim lekarzem w formie Dhanwantari (lub: jest Nim, który leczy z najgorszej choroby, którą są więzi wiążące człowieka z tym światem) (vaidyah).

165. On jest Nim, który jest zawsze zanurzony w jodze (sada yogi).

166. On jest Nim, który zabija wielkich asurów, aby ustanowić prawość (viraha).

167. On jest Nim, który jest Panem bogini Lakszmi, która wypłynęła z oceanu, gdy był ubijany wspólnymi siłami przez bogów i asurów (lub: jest Nim, który troszczy się o boginie dobro­bytu i nauki) (madhavah).

168. On jest Nim, który jest miodem z racji przyjemności, jaką daje tym, którym udało się poznać jego smak (madhuh).

169. On jest Nim, który przekracza zmysły (lub: jest Nim, który jest niewidoczny dla tych, którzy się od Niego odsuwają) (aindriyah.

170. On jest Nim, który ma wielką moc iluzji manifestującą się w jego wielokrotnym oczarowywaniu Mahadewy i innych bogów (mahotsahah).

171. On jest Nim, który mobilizuje ogromną energię i doko­nuje wielkich czynów (mahotsahah).

172. On jest Nim, który przewyższa wszystkich swoją mocą (mahabalah).

173. On jest Nim, który przewyższa wszystkich inteligencją (maha buddhih).

174. On jest Nim, który przewyższa wszystkich męstwem (maha viryah).

175. On jest Nim, który przewyższa wszystkich kompetencją (maha saktih).

176. On jest Nim, który ukazuje wszechświat dzieki świet­listości emanującej z swojego ciała (maha dyutih).

177. On jest Nim, którego ciała nie można poznać oczami lub: przy pomocy innych zmysłów (anirdesyavapuh).

178. On jest Nim, który posiada wszelkie piękno (sriman).

179. On jest Nim, którego duszy nie potrafią uchwycić myślą ani bogowie, ani ludzie (ameyatma).

180. On jest Nim, który przybrawszy formę wielkiego żółwia, utrzymywał na swym grzbiecie olbrzymią górę Mandarę, która służyła bogom i demonom za pałkę do ubijania wielkiego oceanu w celu wydobycia na powierzchnię wszystkich bogactw ukrytych w jego łonie (lub: jest Nim, który uniósł górę Gowardhanę w Lesie Brinda, aby ochronić mieszkańców tego świętego miejsca przed gniewem Indry, który przez wiele dni bez przerwy lał deszczem, chcąc zalać wszystko potopem) (maha dridhrik).

181. On jest Nim, który wypuszcza swoje strzały na wielką odległość, niszcząc każdą przeszkodę (maheshvasah).

182. On jest Nim, który przybrawszy formę potężnego dzika, uniósł na powierzchnię ziemię zatopioną w oceanie (mahibharta).

183. On jest Nim, na którego piersi zamieszkuje bogini dobrobytu (lub: jest Nim, który jest tożsamy z Kamą, Panem Rati) (shrinivasah).

184. On jest Nim, który jest miejscem schronienia dla wszyst­kich prawych osób (satam gatih).

185. On jest Nim, do którego nie można inaczej dotrzeć niż przez oddanie (lub: jest Nim, którego nie można powstrzymać lub zmusić do czegoś siłą) (aniruddhah).

186. On jest Nim, który jest radością bogów (lub: jest Nim, który jest uosobieniem radości w całej swojej pełni) (suranandah).

187. On jest Nim, który uratował zanurzoną w wodach ziemię (lub: jest Nim, który rozumie hymny swych wielbicieli) (govindah).

188. On jest Nim, który jest Panem wszystkich elokwentnych osób (lub: jest Nim, który rozprasza nieszczęścia wszystkich tych, którzy Go znają) (govindam patih).

189. On jest Nim, który jest pełen blasku (marichih).

190. On jest Nim, który uwalnia swych wielbicieli od cierpienia (lub: jest Nim, który przybiera formę uniwer­salnego Niszczyciela Jamy, w celu ukarania wszystkich tych, którzy przestali wykonywać swoje obowiązki (damanh).

191. On jest Nim, który przybrał formę łabędzia, aby przekazać Wedy dziadkowi wszechświata Brahmie (lub: jest Nim, który przenika do ciał wszystkich osób (hamsah).

192. On jest Nim, który ma króla ptaków Garudę za swój pojazd (suparnah).

193. On jest Nim, który jest największym z wężów, będąc tożsamy z Śeszą (Ananta), który utrzymuje na głowie całą ziemię (lub: jest Nim, który ma kaptur szyjny króla wężów za swoje łoże, gdy po rozpadzie całego wszechświata układa się do snu na nieskończonych wodach (bhujagottamah).

194. On jest Nim, którego pępek jest równie piękny jak złoto (hiranyanabhah).

195. On jest Nim, który praktykował surowe umartwienia w pustelni Badari na górze Himawat, przybrawszy formę Narajany (sutapaah).

196. On jest Nim, którego pępek przypomina lotos (lub: jest Nim, z którego pępka wypływa pierwotny Lotos, w którym narodził się dziadek wszechświata Brahma) (padmanabhah).

197. On jest Nim, który jest Panem wszystkich żywych istot (prajapatih).

198. On jest Nim, który przekracza śmierć (lub: jest Nim, który nie dopuszcza śmierci do swoich wielbicieli) (amrityuh).

199. On jest Nim, który zawsze patrzy łaskawym okiem na swoich wielbicieli (lub: jest Nim, który widzi wszystkie przed­mioty we wszechświecie) (sarvadrik).

200. On jest Nim, który niszczy wszystkie przedmioty (lub: jest Nim, który oblewa nektarem nieśmiertelności tych, którzy czczą go z całkowitym oddaniem) (simhah).

201. On jest Nim, który jest Zarządzającym wszystkich zarządzających (lub: jest Nim, który jednoczy wszystkie osoby z konsekwencjami ich działań) (sandhata).

202. On jest Nim, który sam konsumuje owoce wszystkich działań (lub: jest Nim, który przybiera formę Ramy, syna króla Daśarathy i na rozkaz swego ojca udaje się na wygnanie, gdzie zawiera umowę z Sugriwą, przywódcą małp, że w zamian za udzielenie mu pomocy w odebraniu królestwa od jego starszego brata Wali, Sugriwa pomoże mu w zabiciu demona Rawany i uwolnieniu jego żony Sity, którą ten demon rakszasa porwał i uwięził w swoim królestwie Lance) (sandhiman).

203. On jest Nim, który ma zawsze taką samą formę (lub: jest Nim, który obdarza swoich wielbicieli bezgranicznym uczuciem) (sthirah).

204. On jest Nim, który jest zawsze w ruchu (lub: jest Nim, który ma formę Kamy, który budzi się w sercu każdej żywej istoty (ajah).

205. On jest Nim, którego demony asury nie potrafią znieść (lub: jest Nim, który ma litość dla wszystkich czandalów i innych osób urodzonych w niskich kastach, które są mu oddane, jak to było wówczas, gdy urodziwszy się w formie Ramy, obdarzył swoją przyjaźnią wodza czandalów o imieniu Guha, który zamieszkiwal w kraju zwanym Śringawerapura) (durmarshanah).

206. On jest Nim, który karze niegodziwców (lub: jest Nim, który reguluje postępowanie wszystkich osób poprzez nakazy sformułowane w śruti i smriti)  (shasta).

207. On jest Nim, którego dusza ma prawdziwą wiedzę za swój przejaw (lub: jest Nim, który przybierając formę pełnego współ­czucia i innych cnot Ramy, zniszczył wroga bogów Rawanę) (visrutatma).

208. On jest Nim, który niszczy wrogów bogów ( lub: jest Nim, który zabija tych, którzy zabraniają lub utrudniają obdarowy­wanie tych, którzy na dary zasługują) (surariha).

209. On jest Nim, który jest nauczycielem wszystkich nauk i ojcem wszystkich (guruh).

210. On jest Nim, który jest nauczycielem nawet dziadka wszechświata, Brahmy (gurutamah).

211. On jest Nim, który jest miejscem zamieszkania lub spoczynku dla wszystkich żywych istot (dhama).

212. On jest Nim, który jest wolny od zanieczyszczenia fałszem i który jest dobroczyńcą tych, którzy są dobrzy (satyah).

213. On jest Nim, przed którego męstwem nie można uciec (satya parakramah).

214. On jest Nim, który nie rzuca spojrzenia na te działania, które nie zostały uświęcone i zaaprobowane w pismach (nimishah).

215. On jest Nim, który rzuca spojrzenie tylko na te działania, które zostały uświęcone i zaaprobowane w pismach (lub: jest Nim, którego oczy nigdy nie mrugają ani nie zasypiają) (animishah).

216. On jest Nim, którego zawsze zdobi girlanda zwycięstwa z niezniszczalnych kwiatów zwana waidżajanti, będąca słynną girlandą Wisznu (sragvi).

217. On jest Nim, który jest Panem mowy i jest tak hojny, że ratuje nawet najniższych wśród tych, którzy są nisko i najpodlej­szych z podłych, obdarzając ich łaską (vachaspatir-udaradhih).

218. On jest Nim, który prowadzi do Wyzwolenia tych, którzy pragną je zdobyć (lub: jest Nim, który przybiera formę potężnej ryby i przepływa wielkie wody pokrywające ziemię w czasie roz­padu świata, ciągnąc umocowaną do swoich rogów łódź i wioząc w niej Manu i innych w bezpieczne miejsce (agranih).

219. On jest Nim, który jest liderem wszystkich żywych istot (lub: jest Nim, który igra w wielkich wodach, które zalewają wszystkie przedmioty w czasie uniwersalnego rozpadu (gramanih).

220. On jest Nim, który jest w posiadaniu każdego piękna (sriman).

221. On jest Nim, którego słowa są Wedami i który ratuje Wedy od utonięcia w wodach w czasie uniwersalnego rozpadu (nyayah).

222. On jest Nim, który wypełnia we wszechświecie wszystkie funkcje (neta).

223. On jest Nim, który przybiera formę wiatru w celu skłonienia wszystkich żywych istot do działań i podejmowania wysiłku (lub: jest Nim, którego ruchy są zawsze piękne i który pragnie uwielbienia wszystkich żywych istot) (samiranah).

224. On jest Nim, który ma tysiąc głów (sahasra murdha)

225. On jest Nim, który jest duszą wszechświata i jako taki przenika wszystkie rzeczy (visvatma).

226. On jest Nim o tysiącu oczu (sahasrakshah).

227. On jest Nim o tysiącu stóp (sahasrapat).

228. On jest Nim, który powoduje mocą swej woli obracanie się koła wszechświata (avartanah).

229. On jest Nim o duszy wolnej od pragnienia, który przekracza i nie podlega warunkom wpływającym na wcieloną duszę i ograniczającym ją (nivrittatma).

230. On jest Nim, który pozostaje niewidzialny dla tych, którzy są przywiązani do tego świata (lub: jest Nim, który przykrywa oczy wszystkich ludzi opaską niewiedzy) (samvritah).

231. On jest Nim, który miażdży tych, którzy się od Niego odwracają (sampramardanah).

232. On jest Nim, który ustanowił pojawianie się kolejnych dni, w konsekwencji bycia identycznym ze słońcem (ahasamvartakah).

233. On jest Nim, który przekazuje libację laną do świętego ognia tym, dla których jest przeznaczona (lub: jest Nim, który nosi cały wszechświat w mikroskopijnej cząstce swego ciała) (vahnih).

234. On jest Nim, który jest Niszczycielem niszczącego wszystko Czasu (anilah).

235. On jest Nim, który nie ma początku (lub: jest Nim, który nie ma stałego miejsca zamieszkania) i który utrzymuje ziemię w przestrzeni, przybierając formę węża Śeszy lub dzika ratującego ją przed zatopieniem, lub dzięki temu, że ją subtelnie przenika (dharani dharah).

236. On jest Nim, który jest tak bardzo skłonny do obdarowy­wania łaską, że obdarowuje szczęściem nawet swoich wrogów takich jak Sziśupala (suprasadah).

237. On jest Nim, który jest wolny od atrybutów namiętności (radżas) i ciemności (tamas), będąc sam w sobie czystą, niezanie­czyszczoną niczym jasnością i dobrem (sattwa) (lub: jest Nim, który zrealizował wszystkie swoje pragnienia) (prasanatma).

238. On jest Nim, który wspiera wszechświat (vishvadhrik).

239. On jest Nim, który cieszy się wszechświatem (vishva­bhug).

240. On jest Nim, który manifestuje się w niekończonej mocy (vibhuh).

241. On jest Nim, który honoruje bogów, Ojców i swoich wielbicieli (satkarta).

242. On jest Nim, który jest honorowany i czczony przez tych, którzy sami są honorowani i czczeni przez innych (lub: jest Nim, którego działania są piękne i trwałe) (satkritah).

243. On jest Nim, który realizuje cele innych (lub: jest Nim, który jest dobroczyńcą innych) (saadhur).

244. On jest Nim, który podczas uniwersalnego zniszczenia chowa wszystkie przedmioty w sobie (lub: jest Nim, który niszczy wrogów swoich wielbicieli i bogów) (jahnuh).

245. On jest Nim, który ma wody za swój dom (lub: jest Nim, który jest azylem dla wszystkich żywych istot) (narayanah).

246. On jest Nim, który niszczy ignorancję wszystkich żywych istot (narah).

247. On jest Nim, którego formy są bezkresne po każdej stro­nie (asankhyeyah).

248. On jest Nim, który jest Jaźnią nieuchwytną dla umysłu przy pomocy zwykłych sposobów poznania (aprameyatma).

249. On jest Nim, który jest ponad wszystkim (vishishtah).

250. On jest Nim, który miłuje sprawiedliwych (shishtakrit).

251. On jest Nim, który oczyszcza wszystkie światy (lub: jest Nim, który jest czysty) (suchih).

252. On jest Nim, który urzeczywistnia pragnienia wszystkich żywych istot (siddharthah).

253. On jest Nim, którego życzenia są zawsze spełnione (siddhasankalpah).

254. On jest Nim, który przynosi wszystkim sukces (siddhidah).

255. On jest Nim, który zapewnia sukces tym, którzy Go o to proszą (siddhisadhanah).

256. On jest Nim, który prezyduje nad wszystkimi świętymi dniami (lub: jest Nim, który przytłacza Indrę swoimi wspaniałymi atrybutami) (vrishahi).

257. On jest Nim, który obsypuje swych wielbicieli przedmio­tami pragnień (vrishabhah).

258. On jest Nim, który trzema krokami przekracza cały wszechświat (vishnuh).

259. On jest Nim, który ofiaruje ludziom szukającym drogi do wyższych światów, drabinę zbudowaną z prawości (vrishaparva).

260. On jest Nim, który ma prawość w swoim żołądku (lub: jest Nim, który ochrania Indrę, tak jak matka ochrania dziecko w swym łonie (vrishodarah).

261. On jest Nim, który unosi ku górze swoich wielbicieli (vardhanah).

262. On jest Nim, który rozprzestrzenił się, aby stać się rozleg­łym wszechświatem (vardhamanashcha).

263. On jest Nim, który jest z dala od wszystkich rzeczy, chociaż je przenika (viviktah).

264. On jest Nim, który jest naczyniem dla oceanu śruti (shruti sagarah).

265. On jest Nim, który ma wspaniałe ramiona, zdolne do utrzymania całego wszechświata (subhujah).

266. On jest Nim, który nie został urodzony przez żadną żywą istotę (durdharah).

267. On jest Nim, z którego wypłynęły dźwięki Brahmana czyli Wedy (vagmi).

268. On jest Nim, który jest Panem wszystkich panów świata (mahendrah).

269. On jest Nim, który daje bogactwo (vasudah).

270. On jest Nim, który mieszka w swej własnej mocy (vasuh).

271. On jest Nim, który ma wiele form (naikarupah).

272. On jest Nim, którego forma jest ogromna (brihadrupah).

273. On jest Nim, który zamieszkuje we wszystkich zwierzętach w formie ofiary (sipivishtah).

274. On jest Nim, który powoduje, że wszystkie przedmioty stają się widzialne (prakas anah)

275. On jest Nim, który jest obdarzony wielką mocą, energią i splendorem (ojas tejo dyutidharah).

276. On jest Nim, który ukazuje się w widzialnej formie swym wielbicielom (prakashatma).

277. On jest Nim, który spala grzeszników ogniem swej energii (pratapanah).

278. On jest Nim, który jest bogaty w sześć przymiotów: siłę, sławę, bogactwo, piękno, wyrzeczenie i niezależność (riddhah).

279. On jest Nim, który przekazał Brahmie Wedy (spashta­aksharah).

280. On jest Nim, który ma formę samanów, style='mso-bidi-font-style: normal'>jadżusów i hymnów Rigwedy (mantras).

281. On jest Nim, który chłodzi ogień dolegliwości tego świata u swoich wielbicieli, tak jak chłodne promienie księżyca ochładzają rozgrzaną przez słońce ziemię (chandramsuh).

282. On jest Nim, który jest obdarzony równie płomienną świetlistoś­cią jak słońce (bhaskaradyutih).

283. On jest Nim, z czyjego umysłu wypłynął księżyc (amrita­mshudbhavah).

284. On jest Nim, który płonie własnym blaskiem (bhanuh).

285. On jest Nim, który żywi wszystkie żywe istoty tak jak księżyc, który ma za swój znak piękna plamę przypominającą wizerunek zająca i który żywi cały świat esencją wszystkich roślin (shasabinduh).

286. On jest Nim, który jest Panem wszystkich bogów (sure­shvarah).

287. On jest Nim, który jest wspaniałym lekarstwem na choro­bę przywiązania do ziemskich przedmiotów (aushadham).

288. On jest Nim, który jest wielką groblą wszechświata (jaga­tasetuh).

289. On jest Nim, który ma wiedzę i inne wspaniałe atrybuty oraz  moc, której nie można odeprzeć (satya dharma parakramah).

290. On jest Nim, o którego łaskę ubiegają się wszystkie żywe istoty zarówno obecnie, jak w przeszłości i  w przyszłości (bhuta bhavya bhavan nathah).

291. On jest Nim, który ratuje swoich wielbicieli, rzucając na nich łaskawe spojrzenia (pavanah).

292. On jest Nim, który uświęca nawet tych, którzy są święci (paavanah).

293. On jest Nim, który scala oddech życia w duszy (lub: jest Nim, który przybiera różne formy, aby ochraniać zarówno tych, którzy zdobyli, jak i tych, którzy nie zdobyli Wyzwolenia (analah).

294. On jest Nim, który zabija pragnienia tych, którzy zdobyli Wyzwolenie (lub: jest Nim, który powstrzymuje złe pragnienia od pojawienia się w umysłach swoich wielbicieli) (kamaha).

295. On jest Nim, który jest ojcem Kamy, zasady pragnienia lub żądzy (kamakrit).

296. On jest Nim, który jest najbardziej urzekający (kantah).

297. On jest Nim, który jest przedmiotem pragnień wszystkich żywych istot (kamah).

298. On jest Nim, który gwarantuje spełnienie pragnień (kama­pradah).

299. On jest Nim, który jest zdolny do wykonania wszystkich czynów (prabhuh).

300. On jest Nim, który wprawia w ruch wszystkie cztery jugi (yugadikrit).

301. On jest Nim, który powoduje, że koło jug ciągle się obraca (yugaavartah).

302. On jest Nim, który jest obdarzony różnego rodzaju iluzją, będącą przyczyną, z której wypływają różnego rodzaju działania charakterystyczne dla różnych jug (naikamaayah).

303. On jest Nim, który jest największym żarłokiem, gdyż na koniec każdej kalpy połyka wszystkie przedmioty (mahasanah).

304. On jest Nim, który jest nie do uchwycenia przez tych, którzy nie są Jego wielbicielami (adrisyah).

305. On jest Nim, który manifestuje się jako niezmierzony (vyakta rupah).

306. On jest Nim, który pokonuje tysiące wrogów bogów (sahasrajit).

307. On jest Nim, który pokonuje niezliczonych wrogów (anantajit).

308. On jest Nim, którego pragną nawet dziadek wszechświata Brahma i Rudra (lub: jest Nim, który jest czczony ofiarą) (ishtah).

309. On jest Nim, który jest stawiany ponad wszystkich (vishi­shtah).

310. On jest Nim, którego poszukują ci, którzy są mądrzy i prawi (shishta-ishtah).

311. On jest Nim, który w formie Kryszny zdobi swoje nakry­cie głowy pawimi piórami (shikhandi).

312. On jest Nim, który otumania wszystkie żywe istoty swoją iluzją (nahushah).

313. On jest Nim, który oblewa łaską wszystkich swoich wiel­bicieli (vrishah).

314. On jest Nim, który wypełnia grzeszników gniewem (krodhaha)

315. On jest Nim, który jest wykonawcą wszystkich działań (krodhakritkarta).

316. On jest Nim, który trzyma wszechświat na swoich ramio­nach (vishvabahuh).

317. On jest Nim, który dostarcza oparcia ziemi (mahidharah).

318. On jest Nim, który przekracza sześć dobrze znanych modyfikacji: początku, narodzin, wzrostu, dojrzałości, słabnięcia i rozpadu (achyutuh).

319. On jest Nim, który swymi uczynkami zdobył wielką sławę (prathitah).

320. On jest Nim, który będąc przenikającą wszystko duszą, powoduje, że wszystkich żywe istoty żyją (pranah).

321. On jest Nim, który daje życie (pranadah).

322. On jest Nim, który w formie karła jest młodszym bratem Wasawy (Indry) (vasavanujah).

323. On jest Nim, który jest naczyniem wszystkich wód we wszechświecie (apam nidhih).

324. On jest Nim, który odziewa wszystkie żywe istoty w ciało, będąc materialną przyczyną wszystkiego (adhishthanam).

325. On jest Nim, który będąc ponad błądzeniem, nigdy nie jest nierozważny (apramattah).

326. On jest Nim, który bazuje na swej sławie (pratishthitah).

327. On jest Nim, który płynie w formie boskiego nektaru (lub: jest Nim, który wysusza wszystkie pzedmioty) (skandah).

328. On jest Nim, który podtrzymuje ścieżkę prawości (skanda dharah).

329. On jest Nim, który unosi ciężar wszechświata (dhuryah).

330. On jest Nim, który spełnia prośby tych, którzy o coś proszą (varadah).

331. On jest Nim, który powoduje wianie wiatru (vayu vahanah).

332. On jest Nim, który jest synem Wasudewy (lub: jest Nim, który przykrywa wszechświat swymi iluzjami i bawi się nimi) (vasudevah).

333. On jest Nim, który jest obdarzony niezwykłym blaskiem (brihat bhaanuh).

334. On jest Nim, który jest stwarzającą przyczyną bogów (adidevah).

335. On jest Nim, który niszczy wszystkie wrogie miasta (purandarah).

336. On jest Nim, który przekracza wszelki smutek (ashokah).

337. On jest Nim, który przeprowadza nas bezpiecznie przez ocean życia i tego świata (taranah).

338. On jest Nim, który uwalnia serca swoich wielbicieli od lęku przed ponownymi narodzinami (tarah).

339. On jest Nim, który ma bezgraniczną odwagę i męstwo (shurah).

340. On jest Nim, który należy do potomstwa rodu Śury, który był ojcem Wasudewy, którego syn jest Wasudewą (shaurih).

341. On jest Nim, który jest Panem wszystkich żywych istot (janeshvarah).

342. On jest Nim, który jest skłonny do ukazywania wszystkim swojej łaski (anukulah).

343. On jest Nim, który rodził się na ziemi setkę razy, aby uratować tych, którzy są prawi, zniszczyć niegodziwców i ustano­wić prawość (shatavartah).

344. On jest Nim, który trzyma w jednej ze swych dłoni lotos (padmi).

345. On jest Nim, którego oczy są jak płatki lotosu (padma­nibhekshanah).

346. On jest Nim, z którego pępka wypływa pierwotny Lotos (lub:  jest Nim, który siedzi na Lotosie) (padmanabhah).

347. On jest Nim, który jest obdarzony oczami przypomina­jącymi płatki lotosu (arvindakshah).

348. On jest Nim, który jest czczony przez swych wielbicieli jako ten, który siedzi w lotosie ich serc (padmagarbhah).

349. On jest Nim, który mocą swojej iluzji przyjmuje formę wcielonej duszy (sharirabhrit).

350. On jest Nim, który jest obdarzony wszelkiego rodzaju mocą (maharddhih).

351. On jest Nim, który rośnie w formie pięciu pierwot­nych elementów (riddhah).

352. On jest Nim, który jest starożytną duszą (vriddhatma).

353. On jest Nim, który jest obdarzony ogromnymi oczami (mahakshah).

354. On jest Nim, który ma Garudę na proporcu na swoim rydwanie (garudadhvajah).

355. On jest Nim, który jest niezrównany (atulah).

356. On jest Nim, który jest Sarabhą, ośmionogą bestią potęż­niejszą od lwa (sharabhah).

357. On jest Nim, który budzi w niegodziwcach przerażenie (bhimah).

358. On jest Nim, który wie o wszystkim co było, jest i będzie (samayagnah).

359. On jest Nim, który przybierając formy bogów, akceptuje ghee lane do ognia ofiarnego (havir harih).

360. On jest Nim, który jest znany poprzez wszystkie rodzaje dowodów (sarva lakshana lakshanyah).

361. On jest Nim, na którego piersi zawsze zasiada bogini pomyślności (lakshmivan).

362. On jest Nim, który zwycięża w każdej bitwie (samiti­njayah).

363. On jest Nim, który jest ponad zniszczeniem (viksharah).

364. On jest Nim, który przybiera formę w kolorze czerwonym, (lub: jest Nim, który wybucha gniewem przeciw wrogom swych wielbicieli) (rohitah).

365. On jest Nim, którego poszukują ludzie prawi (margah).

366. On jest Nim, który jest u korzeni wszystkich rzeczy (hetuh).

367. On jest Nim, który ma wokół brzucha znak od sznurka, którym wiązała go w dzieciństwie Jaśoda (damodarah).

368. On jest Nim, który znosi lub wybacza wszystkie urazy (sahah).

369. On jest Nim, który podtrzymuje ziemię w formie jej gór (mahidharah).

370. On jest Nim, który wśród wszystkich przedmiotów czci zajmuje pierwsze miejsce (maha bhagah).

371. On jest Nim, który charakteryzuje się wielką szybkością (vegavan).

372. On jest Nim, który połyka ogromne ilości jedzenia (amita shanah).

373. On jest Nim, który spowodował, że rozpoczęło się stwa­rzanie (udbhavah).

374. On jest Nim, który wprawia w ruch zarówno Prakriti, jak i Puruszę (kshobhanah).

375. On jest Nim, który rozsiewa wokół blask (lub: jest Nim, który cieszy się zabawą) (devah).

376. On jest Nim, który ma wielką moc w swoim żołądku (shri garbhah).

377. On jest Nim, który jest Panem wszystkiego (paramesh­varah).

378. On jest Nim, który jest materią, z której wszechświat jest zrobiony (karanam).

379. On jest Nim, który jest przyczyną lub czynnikiem spraw­czym, który stworzył wszechświat (karanam).

380. On jest Nim, który jest od wszystkich rzeczy niezależny (karta).

381. On jest Nim, który zarządził we wszechświecie różnorod­ność (vikarta).

382. On jest Nim, którego nie można zrozumieć (gahanah).

383. On jest Nim, który pod zasłoną iluzji czyni siebie niewi­dzialnym (guhah).

384. On jest Nim, który jest czystą świadomością (czit), pozba­wioną wszelkich atrybutów (vyavasayah).

385. On jest Nim, na którym wszystko spoczywa (vyavastha­nah).

386. On jest Nim, w którym podczas uniwersalnego zniszcze­nia zamieszkują wszystkie przedmioty (sansthanah).

387. On jest Nim, który daje pierwsze miejsce swoim wielbi­cielom (sthanadah).

388. On jest Nim, który jest wieczny (dhruvah).

389. On jest Nim, który ma największą moc (pararddhih).

390. On jest Nim, który jest wychwalany w wedancie (param­aspashtah).

391. On jest Nim, który jest nasycony (tushtah).

392. On jest Nim, który jest zawsze pełnią (pushtah).

393. On jest Nim, który jest zawsze pełnią i którego spojrzenie jest pomyślne (shubhekshanah).

394. On jest Nim, który wypełnia wszystkich joginów zach­wytem (raamah).

395. On jest Nim, który jest końcem dla wszystkich żywych istot, gdyż to w Nim w czasie uniwersalnego rozpadu chowają się wszystkie przedmioty (viramah).

396. On jest Nim, który jest najpełniejszą ścieżką (virajah).

397. On jest Nim, który w formie wcielonej duszy prowadzi do Wyzwolenia (margah).

398. On jest Nim, który jest dla wcielonej duszy przewodnikiem prowadzącym do Wyzwolenia (neyah).

399. On jest Nim, który prowadzi wcieloną duszę do Wyzwo­lenia (nayah).

400. On jest Nim, który sam nie ma przewodnika (anayah).

401. On jest Nim, który jest odziany w wielką siłę (virah).

402. On jest Nim, który wśród wszystkich istot o wielkiej sile jest najpotężniejszy (shaktimataam shreshtha).

403. On jest Nim, który utrzymuje wszystko w mocy (dharmo).

404. On jest Nim, który wśród wszystkim osób znających obo­wiązki i religię zajmuje pierwsze miejsce (dharma viduttamah).

405. On jest Nim, który podczas stwarzania łączy razem odosobnione elementy, formując z nich przedmioty (vaikunthah).

406. On jest Nim, który zamieszkuje we wszystkich ciałach (purushah).

407. On jest Nim, który w formie znawcy pola (kszetra-dżiny) skłania wszystkie żywe istoty do działania (pranah).

408. On jest Nim, który stwarza na nowo wszystkie żywe istoty po zniszczeniu ich podczas uniwersalnego rozpadu (pranadah).

409. On jest Nim, któremu każdy się kłania z wielką czcią (pranavah).

410. On jest Nim, który rozszerza się na cały wszechświat (prithuh).

411. On jest Nim, który ma pierwotne złote jajo, które wszyst­ko poprzedza, za swój żołądek (tak jak kobieta macicę) (hiranya­garbhah).

412. On jest Nim, który niszczy wrogów bogów (shatrughnah).

413. On jest Nim, którzy przykrywa wszystkie przedmioty, będąc materialną przyczyną, z której one wypływają (vyaptah).

414. On jest Nim, który rozsiewa wokół zapach słodkich per­fum (vaayuh).

415. On jest Nim, który lekceważy zmysłowe przyjemności (adho­kshajah)

416. On jest Nim, który jest tożsamy z porami roku (rhituh).

417. On jest Nim, który przez samo ukazanie się spełnia naj­większe pragnienie wszystkich swoich wielbicieli (sudarshanah).

418. On jest Nim, który osłabia wszystkie żywe istoty (kalah).

419. On jest Nim, który zamieszkuje na firmamencie serca, bazując na swej chwale i potędze (parameshthi).

420. On jest Nim, którego obecność jest wszędzie rozpoznawa­na (parigrahah).

421. On jest Nim, który budzi we wszystkich strach (ugrah).

422. On jest Nim, w którym zamieszkują wszystkie żywe istoty (samvatsarah).

423. On jest Nim, który jest zręczny w realizowaniu wszys­tkich działań (dakshah).

424. On jest Nim, który będąc ucieleśnieniem Wyzwolenia, jest odpoczynkiem dla wszystkich żywych istot (vishramah).

425. On jest Nim, który jest obdarzony większymi kompeten­cjami niż inne żywe istoty (vishva-dakshinah).

426. On jest Nim, w którym mieści się cały wszechświat (vistarah).

427. On jest Nim, który jest nieruchomy i w którym wszystko spoczywa na zawsze (sthavarah sthanuh).

428. On jest Nim, który jest celem dowodzenia (pramanam)

429. On jest Nim, który jest niezniszczalnym i niezmiennym nasieniem (bijamavyayam).

430. On jest Nim, który będąc szczęściem, jest poszukiwany przez wszystkich (arthah).

431. On jest Nim, który nie ma żadnych pragnień, bo wszystkie Jego pragnienia zostały spełnione (anarthah).

432. On jest Nim, który jest wielką przyczyną obejmującą cały wszechświat (maha koshah).

433. On jest Nim, który ma wszystkie przedmioty, aby móc się nimi cieszyć (maha bhogah).

434. On jest Nim, który ma wszelkie bogactwo w celu zdobycia wszystkich przedmiotów pragnień (maha dhanah).

435. On jest Nim, który jest ponad rozpaczą (anirvinnah).

436. On jest Nim, który istnieje w formie wyrzeczenia (stha­vishthah.

437. On jest Nim, który jest nienarodzony (abhuh).

438. On jest Nim, który jest filarem, do którego jest uwiązana prawość (dharma yupah).

439. On jest Nim, który jest wielkim ucieleśnieniem ofiary (maha makhah).

440. On jest Nim, który będąc gwiazdą polarną w konstelacji Sisumara (Mała Niedźwiedzica), jest piastą gwieździstego koła, które obraca się na firmamencie (nakshatranemih).

441. On jest Nim, który wśród konstelacji jest księżycem (nakshatri).

442. On jest Nim, który jest zdolny do wykonania każdego wyczynu (kshamah).

443. On jest Nim, który wówczas gdy znikają wszystkie rzeczy, przebywa w swej duszy (kshaama ).

444. On jest Nim, który żywi pragnienie stwarzania (sami­hanah).

445. On jest Nim, który jest ucieleśnieniem wszystkich ofiar (yagnah).

446. On jest Nim, który jest wielbiony we wszystkich ofiarach i religijnych rytach (ijyah).

447. On jest Nim, który wśród bogów obecnych podczas rytualnych ofiar czynionych przez ludzi jest najbardziej godny czci (mahejyah).

448. On jest Nim, który jest uosobieniem wszystkich rytów, w których ofiaruje się zwierzęta zgodnie z nakazami (kratuh).

449. On jest Nim, który jest wielbiony przez ludzi przed każdym posiłkiem (satram).

450. On jest Nim, który jest azylem dla wszystkich tych, którzy szukają Wyzwolenia (sataam gatih).

451. On jest Nim, który widzi wszystkie czyny, które zostały wykonywane lub zaniedbywane przez żywe istoty (sarvadarshi).

452. On jest Nim, którego dusza przekracza wszystkie atrybuty (vimuktatma).

453. On jest Nim, który ma wszechwiedzę (sarvagnah).

454. On jest Nim, który jest identyczny z wiedzą, która jest nienabyta, nieograniczona i zdolna do osiągnięcia wszystkiego (gnanamuttamam).

455. On jest Nim, który realizuje wspaniałe śluby, wśród których głównym jest gwarantowanie łaski temu, który z czystym sercem o nią prosi (suvratah).

456. On jest Nim, którego twarz jest zawsze pełna radości (sumukhah).

457. On jest Nim, który jest niezwykle subtelny (sukshmah).

458. On jest Nim, który wypowiada najprzyjemniejsze dźwięki, którymi są dźwięki Wed lub muzyki fletu (sughoshah).

459. On jest Nim, który obdarowuje szczęściem swoich wiel­bicieli (sukhadah).

460. On jest Nim, który daje innym dobro, nie oczekując nic w zamian (suhrit).

461. On jest Nim, który przynosi żywym istotom radość (manoharah).

462. On jest Nim, który pokonał gniew (jita krodhah).

463. On jest Nim, który ma potężną broń, przy pomocy której z łatwością zabija najpotężniejszych asurów (virabahu).

464. On jest Nim, który niszczy niegodziwców (vidaranah).

465. On jest Nim, który powoduje, że osoby, które nie poznały duszy, pozostają uśpione w głębokim śnie jego iluzji (svapanah).

466. On jest Nim, który bazuje tylko na sobie, będąc w pełni niezależny od wszystkich osób i przedmiotów (svavashah).

467. On jest Nim, który wypełnia sobą cały wszechświat (vyapi).

468. On jest Nim, który istnieje w nieskończonej ilości form (naikatma).

469. On jest Nim, który jest zaangażowany w niezliczoną ilość zadań (naika karma krit).

470. On jest Nim, który żyje we wszystkim (vatsarah).

471. On jest Nim, który obdarza uczuciem swoich wielbicieli (vatsalah).

472. On jest Nim, który jest uniwersalnym ojcem, dla którego wszystkie żywe istoty we wszechświecie są jak wypływające z Niego cielątka (ratnagarbhah).

473. On jest Nim, który przybierając formę ogromnego oceanu, trzyma w żołądku wszystkie skarby i klejnoty (ratnagarbhah).

474. On jest Nim, który jest Panem wszystkich bogactw (dha­neshvarah).

475. On jest Nim, który jest obrońcą sprawiedliwych (dharma­gup).

476. On jest Nim, który realizuje wszystkie nakazy prawości (dharmakrit).

477. On jest Nim, który jest bazą prawości (dharmi).

478. On jest Nim, który jest zawsze obecny (sat).

479. On jest Nim, który będąc wszechświatem, jest nieistniejący, gdyż zamanifestowany świat wynika zaledwie z iluzji (asat).

480. On jest Nim, który w formie wszechświata jest zniszczal­ny (ksharam).

481. On jest Nim, który jako czysta świadomość (czit) jest niezniszczalny (aksharam).

482. On jest Nim, który w formie wcielonej duszy (dżiwa) jest pozbawiony prawdziwej wiedzy (avignata).

483. On jest Nim, który w formie słońca odziewa się w tysiąc promieni (sahasra-anshuh).

484. On jest Nim, który rozkazuje nawet tak potężnym istotom jak Śesza i Garuda (vidhata).

485. On jest Nim, który stworzył wszystkie święte pisma (kritalakshanah).

486. On jest Nim, który istnieje w formie słońca jako centrum niezliczonych promieni światła (gabhastinemih).

487. On jest Nim, który zamieszkuje we wszystkich żywych istotach (sattvasthah).

488. On jest Nim o wielkiej waleczności (simhah).

489. On jest Nim, który jest Panem Jamy i innych o podobnej mocy (bhuta-maheshvarah).

490. On jest Nim, który jest najstarszym z bogów, istniejącym od samego początku (adidevah).

491. On jest Nim, który istnieje w swej własnej chwale, odrzucając wszystkie warunki (maha devah).

492. On jest Nim, który jest Panem nawet wszystkich bogów (deveshah).

493. On jest Nim, który włada nawet Indrą będącym oparciem dla bogów (deva bhrid guruh).

494. On jest Nim, który przekracza narodziny i śmierć (uttarah).

495. On jest Nim, który w formie Kryszny ochrania i opiekuje się krowami (gopatih).

496. On jest Nim, który żywi wszystkie stworzenia (gopta).

497. On jest Nim, do którego można zbliżyć się jedynie dzięki wiedzy (gnanagamyah).

498. On jest Nim, który jest starożytny (puratanah).

499. On jest Nim, który utrzymuje w istnieniu elementy, które tworzą ciało (sharira bhuta bhri).

500. On jest Nim, który w formie wcielonej duszy zarówno cieszy się dobrobytem, jak i cierpi biedę (bhokta).

501. On jest Nim, który przybrał formę wielkiego dzika (lub: jest Nim, który w formie Ramy był Panem wielkiego małpiego króla) (kapindrah).

502. On jest Nim, który podczas swojej wielkiej ofiary rozdał ogromne dary (bhuri dakshinah).

503. On jest Nim, który pije somę podczas każdej ofiary (somapah).

504. On jest Nim, który pije nektar nieśmiertelności (amrita­pah).

505. On jest Nim, który w formie Somy (księżyca) żywi wszystkie zioła i rośliny (somah).

506. On jest Nim, który w jednej chwili pokonuje nawet niezliczonych wrogów (purujit).

507. On jest Nim o kosmicznej formie, który zajmuje pierw­sze miejsce wśród wszystkich istniejących bogów (puru-sattamah).

508. On jest Nim, który karze (vinayah).

509. On jest Nim, który zwycięża wszystkich (jayah).

510. On jest Nim, którego nie można zbić z tropu, gdy realizuje swoje cele (satya-sandhah).

511. On jest Nim, który zasługuje na dary (dasharhah).

512. On jest Nim, który daje żywym istotom to, czego im bra­kuje i ochrania to, co zdobyły (sattvatam-patih).

513. On jest Nim, który ochrania życiowe oddechy (jivah).

514. On jest Nim, który widzi wszystko to, co stworzył bez­pośrednio i nigdy nie widzi czegoś poza swoją jaźnią (vinayita sakshi).

515. On jest Nim, który daje Wyzwolenie (mukundah).

516. On jest Nim, który swymi trzema krokami przykrył ziemię, niebo i podziemne (amitavikramah).

517. On jest Nim, który jest naczyniem dla wszystkich wód (ambho nidhih).

518. On jest Nim, który zatapia całą przestrzeń, Czas i wszyst­kie przedmioty (anantatma).

519. On jest Nim, który po uniwersalnym rozpadzie wszech­świata leży na powierzchni bezbrzeżnych wód (mahodadhishayah).

520. On jest Nim, który powoduje zniszczenie wszystkich przedmiotów (antakah).

521. On jest Nim, który się nie rodzi (ajah).

522. On jest Nim, który jest godny największego podziwu (maharhah).

523. On jest Nim, który manifestuje się w swojej własnej natu­rze (svabhavyah).

524. On jest Nim, który pokonuje wrogów, którymi są gniew i inne złe namiętności (jitamitrah).

525. On jest Nim, który wprawia w zachwyt tych, którzy nad nim medytują (pramodanah).

526. On jest Nim, który jest radością (anandah).

527. On jest Nim, który wypełnia innych radością (nandanah).

528. On jest Nim, w którym przebywają wszystkie przyczy­ny radości (nandah).

529. On jest Nim, który ma Prawdę i inne cnoty za swoje oznaki (satyadharma).

530. On jest Nim, który zostawił ślad stopy we wszystkich trzech światach (trivikramah).

531. On jest Nim, który jest pierwszym wśród riszich znają­cych wszystkie Wedy i jest tożsamy z Kapilą (maharshih kapila charyah).

532. On jest Nim, który jest znawcą wszechświata (kritagnah).

533. On jest Nim, który jest Panem ziemi (medinipatih).

534. On jest Nim o trzech stopach (tripadah).

535. On jest Nim, który jest strażnikiem wszystkich bogów (tridashadhyakshah).

536. On jest Nim, który przybrał formę wielkiej ryby o dużych rogach w celu uratowaniu Manu, który w okresie wielkiego potopu płynął po wodach łodzią uwiązaną do jej rogów (maha shringah).

537. On jest Nim, który powoduje, że wykonawcy czynów konsumują ich owoce i oczyszcza ich w ten sposób ze skutków działań (lub: jest Nim, który niszczy samego Niszczyciela) (kritantakrit).

538. On jest Nim o formie wielkiego dzika (maha varahah).

539. On jest Nim, który jest rozumiany z pomocą wedanty (govindah).

540. On jest Nim, który ma wspaniałe wojsko w formie swoich wielbicieli (sushenah).

541. On jest Nim w złotej zbroi (kanakangadi).

542. On jest Nim, który jest ukryty i staje się wiedzą jedynie z pomocą Upaniszad (guhyah).

543. On jest Nim, który tkwi głęboko we wiedzy i mocy (gabhirah).

544. On jest Nim, do którego trudno dotrzeć (gahanah).

545. On jest Nim, który przekracza zarówno słowo, jak i myśl (guptah).

546. On jest Nim, który jest uzbrojony w swój dysk i maczugę (chakra gada dharah).

547. On jest Nim, który jest Zarządzającym (vedhah).

548. On jest Nim, który jest przyczyną wszechświata (svangah).

549. On jest Nim, którego nigdy nikt nie pokonał (jitah).

550. On jest Nim, który jest riszim Wjasą (krishnah).

551. On jest Nim, który jest wieczny, będąc ponad zniszcze­niem (dridhah).

552. On jest Nim, który niszczy wszystkie przedmioty, będąc sam ponad wszelkim psuciem się (sankarshano chyutah).

553. On jest Nim, który jest Panem wód Waruną (varunah).

554. On jest Nim, który w formie Wasiszty lub Agastji jest synem Waruny (varunah).

555. On jest Nim, który jest równie nieruchomy jak drzewo (vrikshah).

556. On jest Nim, który manifestuje się w swej prawdziwej formie w lotosie serca (pushkara kshah).

557. On jest Nim, który wszystko stwarza, utrzymuje i niszczy decyzją umysłu (maha manah).

558. On jest Nim, który posiada sześć atrybutów: siłę, sławę, bogactwo, piękno, wyrzeczenie i niezależność (bhagavan).

559. On jest Nim, który niszczy te sześć atrybutów (bhagaha).

560. On jest Nim, który jest szczęściem, gdyż jest wypełniony wszelkiego rodzaju pomyślnością (anandi).

561. On jest Nim o imieniu Waidżajanta, którego zdobi zwy­cięska girlanda (vanamali).

562. On jest Nim, który jest uzbrojonym w sochę Balaramą (halayudhah).

563. On jest Nim, który narodził się z łona Aditi, przybierając formę karła, który zabił demona Wali (adityah).

564. On jest Nim, który jest obdarzony słoneczną świetlistością (jyotir adityah).

565. On jest Nim, którzy jest ponad wszystkie pary przeci­wieństw (sahishnu).

566. On jest Nim, który jest największym schronieniem dla wszystkich przedmiotów (gatisattamah)

567. On jest Nim, który jest uzbrojony w najwspanialszy łuk Sarangę (sudhanva).

568. On jest Nim, który w formie Paraśuramy dzięki swej waleczności zdobył swój wojenny topór (khanda parashuh).

569. On jest Nim, który jest gwałtowny (darunah).

570. On jest Nim, który obdarowuje wszystkimi przedmiotami pragnień (dravina pradah).

571. On jest Nim, który podczas ofiarnego rytu Wali był tak wysoki, że głową dotykał nieba (divah sprik).

572. On jest Nim, który jest riszim Wjasą rozpowszechniającym Wedy, dzięki czemu jego wizja rozciąga się na cały wszech­świat, będąc (sarva drik vyasah).

573. On jest Nim, który jest Panem mowy i wszelkiego uczenia się i Nim, który pojawił się na świecie bez pośrednictwa organów seksualnych (vachaspatir ayonijah).

574. On jest Nim, który jest sławiony w trzech najważniejszych samanach (trisama).

575. On jest Nim, który jest recytatorem samanów (samagah).

576. On jest Nim, który jest Samawedą (sama).

577. On jest Nim, który będąc uosobieniem wyrzeczenia, jest wygaśnięciem wszystkich ziems­kich więzi (nirvanam).

578. On jest Nim, który jest lekarstwem (bheshajam).

579. On jest Nim, który jest lekarzem (bhishak).

580. On jest Nim, który zarządził czwarty tryb życia zwany wyrzeczeniem, aby umożliwić żywym istotom zdobycie Wyzwole­nia (sannyasa krit).

581. On jest Nim, który chcąc dać swym wielbicielom spokój duszy, powoduje, że uwalniają się od namiętności (shamah).

582. On jest Nim, który będąc całkowicie odłączony od ziem­skich przedmiotów, jest w pełni nasycony (shaantah).

583. On jest Nim, który jest schronieniem dla oddania (nishtha).

584. On jest Nim, który jest spokojem duszy (shantih).

585. On jest Nim, który jest najwyższym celem zwanym Narajaną lub inaczej Wyzwoleniem  (parayanam).

586. On jest Nim o pięknych kończynach (shubhaangah).

587. On jest Nim, który daje spokój duszy (shantidah).

588. On jest Nim, który jest Stwórcą (srashta).

589. On jest Nim, który zabawia się radośnie na łonie ziemi (kumudah).

590. On jest Nim, który po rozpadzie świata leży zanurzony w jodze na ciele króla wężów Śeszy (kuvaleshayah).

591. On jest Nim, który jest dobroczyńcą krów (lub: jest Nim, który przybrał ludzką formę, aby uwolnić ziemię od ciężaru za­mieszkującej ją populacji) (gohitah).

592. On jest Nim, który jest Panem wszechświata (gopatih).

593. On jest Nim, który jest obrońcą wszechświata (gopta).

594. On jest Nim, który ma oczy jak byk (vrishabhakshah).

595. On jest Nim, który troszczy się z miłością o Prawo (vrisha priyah).

596. On jest Nim, który jest wielkim herosem (anivarti).

597. On jest Nim, którego dusza wycofała się ze wszystkich więzi (nivritta atma).

598. On jest Nim, który w okresie uniwersalnego rozpadu zmniejsza wszechświat do subtelnej formy (sankshepta).

599. On jest Nim, który przynosi dobro swoim cierpiącym wielbicielom (kshemakrit).

600. On jest Nim, którego imię oczyszcza z grzechów, jak tylko zostaje usłyszane (shivah).

601. On jest Nim, który ma pomyślny znak wiru na piesi (shri­vatsa vakshah).

602. On jest Nim, w którym zawsze mieszka bogini pomyśl­ności (shri vasah).

603. On jest Nim, który został wybrany przez boginię pomyśl­ności Lakszmi na męża (shri-patih).

604. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród istot obdarzonych pomyślnością (shrimatam varah).

605. On jest Nim, który przynosi pomyślność swoim wielbicie­lom (shridah).

606. On jest Nim, który jest Panem pomyślności (shrishah).

607. On jest Nim, który zawsze żyje wśród tych, którzy są obdarzeni pomyślnością (shri nivasah).

608. On jest Nim, który jest naczyniem dla wszelkiego rodzaju pomyślności (shri nidhih).

609. On jest Nim, który obdarowuje pomyślnością ludzi pra­wych uczynków według miary ich prawości (shri vibhavanah).

610. On jest Nim, który trzyma boginię pomyślności na swej piersi (shri dharah).

611. On jest Nim, który obdarowuje pomyślnością tych, którzy słuchają o Nim, wychwalają Go i medytują nad Nim (shri karah).

612. On jest Nim, który jest uosobieniem tego stanu, który obrazuje osiągnięcie niedościgłego szczęścia (shreyah).

613. On jest Nim, który ma w posiadaniu wszelkie rodzaje piękna (shriman).

614. On jest Nim, który jest azylem dla trzech światów (loka traya ashrayah).

615. On jest Nim, który ma piękne oczy (svakshah).

616. On jest Nim, który ma piękne kończyny (svangah).

617. On jest Nim, który jest w posiadaniu setki źródeł rozkoszy (shatanandah).

618. On jest Nim, który obrazuje najwyższą rozkosz (nandih).

619. On jest Nim, który jest Panem wszystkich ciał niebieskich, utrzymując je wszystkie na swoich miejscach na orbicie (jyotir ganeshvarah).

620. On jest Nim, który opanował swoją duszę (vijitatma).

621. On jest Nim, którego dusza nie jest we władzy żadnej wyższej istoty (vidheyatma).

622. On jest Nim, którego czyny są zawsze piękne (sat kirtih).

623. On jest Nim, który nie ma wątpliwości, gdyż widzi cały wszechświat jak na dłoni tak jak kamienny dysk amlaka (chhinna sanshayah).

624. On jest Nim, który jest ponad wszystkimi stworzeniami (udirnah).

625. On jest Nim, którego wizja rozciąga się we wszystkich kierunkach (sarvatah chakshuh).

626. On jest Nim, który nie ma żadnego Pana (anishah).

627. On jest Nim, który zawsze przekracza wszelkie zmiany (shashvata sthira).

628. On jest Nim, który w formie Ramy musiał spać na nagiej ziemi (bhushayah).

629. On jest Nim, który zdobi ziemię swoimi inkarnacjami (bhushanah).

630. On jest Nim, który jest jaźnią mocy (bhutih).

631. On jest Nim, który przekracza wszelki smutek (vishokah).

632. On jest Nim, który rozprasza smutek swoich wielbicieli, jak tylko o Nim pomyślą (shoka nashanah).

633. On jest Nim, który jest w posiadaniu blasku (archishman).

634. On jest Nim, który jest czczony przez wszystkich (archi­tah).

635. On jest Nim, który jest kumbhą (naczyniem na wodę noszonym przez świętych ascetów), gdyż w Nim rezydują wszyst­kie przedmioty i cały wszechświat (kumbhah).

636. On jest Nim o czystej duszy (vishuddha atma).

637. On jest Nim, który oczyszcza wszystkich, gdy tylko o Nim usłyszą (vishodhanah).

638. On jest Nim, który jest wolny i niepohamowany (anirud­hah).

639. On jest Nim, którego rydwan nigdy nie ucieka przed walką (apratirathah).

640. On jest Nim, który jest w posiadaniu wielkiego bogactwa (pradyumnah).

641. On jest Nim, którego zalet nie można zmierzyć (amita vikramah).

642. On jest Nim, który jest zabójcą asury o imieniu Kalanemi (w innym wcieleniu Kansa) (kalaneminiha).

643. On jest Nim, który jest herosem (virah).

644. On jest Nim, który narodził się w rodzie Śury (shaurih).

645. On jest Nim, który jest Panem wszystkich bogów (shura­janeshvar).

646. On jest Nim, który jest duszą wszystkich trzech światów (triloka atma).

647. On jest Nim, który jest Panem wszystkich trzech światów (triloka ishah).

648. On jest Nim, który ma księżycowe i słoneczne promienie za swoje włosy (keshavah).

649. On jest Nim, który jest zabójcą asury Keśi (keshiha).

650. On jest Nim, który podczas uniwersalnego rozpadu nisz­czy wszystkie przedmioty (harih).

651. On jest Nim, u kogo szuka się spełnienia wszystkich prag­nień (kamadevah).

652. On jest Nim, który spełnia pragnienia wszystkich (kama palah).

653. On jest Nim, który ma pragnienia (kami).

654. On jest Nim o pięknej formie (kantah).

655. On jest Nim, który ma pełną wiedzę śruti i smriti (krita­gamah).

656. On jest Nim, który ma formę nie do opisania przez atry­buty (anirdeshya vapuh).

657. On jest Nim, który przenika wszystko (vishnuh).

658. On jest Nim o promieniach, których jasność zalewa niebo (virah).

659. On jest Nim, który jest nieskończony (anantah).

660. On jest Nim, który w formie Ardżuny lub Nary zdobył ogromne bogactwo, podbijając sąsiedzkie królestwa (dhananjayah).

661. On jest Nim, który jest głównym przedmiotem i celem bezgłośnej recytacji, ofiary, Wed i wszystkich działań religijnych (brahmanyah).

662. On jest Nim, który stworzył umartwienia i inne reli­gijne praktyki (brahmakrit).

663. On jest Nim, który ma formę Brahmy (brahmaa).

664. On jest Nim, który jest największy, niezmierzony i przeni­kający wszystko (brahma).

665. On jest Nim, który mnoży umartwienia (brahma vivar­dhanah).

666. On jest Nim, który zna Najwyższego Ducha (brahma vid).

667. On jest Nim, który ma formę bramina (brahmanah).

668. On jest Nim, który ma Brahmę za swoje kończyny (brahmi).

669. On jest Nim, który zna wszystkie Wedy i każdą rzecz we wszechświecie (brahma gnah).

670. On jest Nim, który jest zawsze przyjazny dla braminów, którzy są również przyjaźni wobec niego (brahmana priyah).

671. On jest Nim, którego stopy pokrywają wielką przestrzeń (maha kramah).

672. On jest Nim, którego czyny są wielkie (maha karma).

673. On jest Nim, który jest w posiadaniu wielkiej energii (maha teja).

674. On jest Nim, który jest tożsamy z Wasukim, królem wę­żów (mahoragah).

675. On jest Nim, który jest wielkm ofiarowaniem ego (maha kratuh).

676. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich ofiar (maha yajva).

677. On jest Nim, który jest dżapą (bezgłośną recytacją), będącą pierwszą wśród ofiar (maha yagnah).

678. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród darów ofiarnych składanych w rytach ofiarnych. (maha havih).

679. On jest Nim, który jest przez wszystkich wychwalany (stavyah).

680. On jest Nim, który kocha być wychwalanym przez swoich wielbicieli (stava priyah).

681. On jest Nim, który sam jest hymnami ku swej czci wypowiadanymi przez Jego wielbicieli (stotram).

682. On jest Nim, który jest samym aktem wychwalania (stutih).

683. On jest Nim, który jest osobą, która wychwala (stota).

684. On jest Nim, który lubi walczyć z wszystkim, co jest złem (rana priyah).

685. On jest Nim, który jest wypełniony każdego rodzaju sza­cunkiem (purnah).

686. On jest Nim, który wypełnia innych wszelkiego rodzaju dostatkiem (purayita).

687. On jest Nim, który niszczy wszystkie grzechy, gdy jest pamiętany (punyah).

688. On jest Nim, który jest sławiony jako święty, którego działania są zawsze prawe (punya kirtih).

689. On jest Nim, który przekracza choroby (anamayah).

690. On jest Nim, który jest obdarzony chyżością umysłu (manojavah).

691. On jest Nim, który jest twórcą i głosicielem wszelkiego rodzaju uczenia się (tirthakarah).

692. On jest Nim, którego życiowe nasienie jest złotem (vasu­retah).

693. On jest Nim, który jest dawcą bogactwa, będąc tożsamy z Kuberą, który jest Panem bogactwa (vasurpradah).

694. On jest Nim, który odbiera asurom całe ich bogactwo (vasupradah).

695. On jest Nim, który jest synem Wasudewy (vasudevah).

696. On jest Nim, w którym zamieszkują wszystkie stworzenia (vasuh).

697. On jest Nim, którego umysł zamieszkuje we wszystkich rzeczach, będąc z nimi tożsamy (vasumanah).

698. On jest Nim, który jest oblacją i oczyszcza z grzechów wszystkich tych, którzy szukają u Niego obrony (havih).

699. On jest Nim, który jest osiągalny dla osób prawych (sadgatih).

700. On jest Nim, którego działania są zawsze dobre (sat kritih).

701. On jest Nim, który jest jedyną istotą we wszechświecie (satkritih).

702. On jest Nim, który manifestuje się w różnych formach (sad bhutih).

703. On jest Nim, który jest azylem dla wszystkich tych, którzy znają Prawdę (sat parayanah).

704. On jest Nim, który ma w swoich oddziałach największych herosów takich jak Hanuman (shura seno).

705. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród Jadawów (yadushreshthah).

706. On jest Nim, który jest miejscem zamieszkania dla osób prawych (sannivasah).

707. On jest Nim, który igra radośnie w lesie Wrindawan nad brzegiem Jamuny (suyamunah).

708. On jest Nim, w którym zamieszkują wszystkie stworzone rzeczy (bhuta vasah).

709. On jest Nim, który zalewa cały wszechświat swoją mają (iluzją) (vasu devah).

710. On jest Nim, z którym wszystkie żywe istoty się łączą i gdzie osiągają Wyzwolenie (sarvasu nilayah).

711. On jest Nim, którego głód nie jest nigdy zaspokojony (analah).

712. On jest Nim, który niszczy pychę innych (darpaha).

713. On jest Nim, który wypełnia tych, którzy są prawi, słuszną dumą (darpadah).

714. On jest Nim, który pęcznieje radością (driptah).

715. On jest Nim, którym nie można zawładnąć (durdharah).

716. On jest Nim, którego nikt nigdy nie pokonał (a-para-jitah).

717. On jest Nim o uniwersalnej formie (vishvamurtih).

718. On jest Nim o olbrzymiej formie (maha murtih).

719. On jest Nim, którego forma płonie energią i blaskiem (dipta murtih).

720. On jest Nim, który w rzeczywistości nie ma formy, prze­nika wszystko i nic Go nie ogranicza (a-murtiman).

721. On jest Nim, który ma różnorodne formy (aneka murtih).

722. On jest Nim, który jest niezamanifestowany (avyaktah).

723. On jest Nim, który ma setkę form (shata murtih).

724. On jest Nim, który ma setkę twarzy (shatananah).

725. On jest Nim, który jest jeden (ekah).

726. On jest Nim, który dzięki iluzji staje się mnogi (naikah).

727. On jest Nim, który ma naturę ofiary sawa, czyli ofiary wyciskania somy (savah).

728. On jest Nim, który jest wypełniony błogością (kah).

729. On jest Nim, który jest jednym wielkim tematem dociekań (yat).

730. On jest Nim, który jest tym wszystkim (yat).

731. On jest Nim, który jest zwany Tym (tat).

732. On jest Nim, który jest najwyższym schronieniem (padam anuttamam).

733. On jest Nim, który zamyka wcieloną duszę w material­nych przyczynach (loka bandhuh).

734. On jest Nim, który jest przez wszystkich pożądany (loka nathah).

735. On jest Nim, który narodził się w rodzie demona Madhu (madhavah).

735. On jest Nim, który jest niezwykle czuły dla swoich wiel­bicieli (bhakta-vatsalah).

737. On jest Nim o złotej karnacji (suvarnavarnah).

738. On jest Nim o kończynach w złotym odcieniu (hemangah).

739. On jest Nim o pięknych kończynach (varangah).

740. On jest Nim, którego osoba jest ozdobiona naramien­nikami wykonanymi z pasty sandałowej (chandanangadi).

741. On jest Nim, który jest zabójcą herosów (viraha).

742. On jest Nim, który nie ma sobie równych (vishamah).

743. On jest Nim, który z racji nieposiadania atrybutów pozostaje zaszyfrowaną tajemnicą (shunyah).

744. On jest Nim, który w rezultacie swego bycia pełnią nie potrzebuje błogosławieństw (dhritashih).

745. On jest Nim, który nigdy nie odchyla się od swojej natury, mocy i wiedzy (achalah).

746. On jest Nim, który porusza się w formie wiatru (chalah).

747. On jest Nim, który nigdy nie utożsamia się z czyś, co nie jest duszą (amani).

748. On jest Nim, który honoruje swych wielbicieli (manadah).

749. On jest Nim, który jest przez wszystkich honorowany (manyah).

750. On jest Nim, który jest Panem trzech światów (lokasvami).

751. On jest Nim, który dostarcza oparcia trzem światom (triloka dhrik).

752. On jest Nim, który ma inteligencję i pamięć zdolną do utrzymania w umyśle treści wszystkich rozpraw (sumedhah).

753. On jest Nim, który narodził się z ofiary (medha jah).

754. On jest Nim, który jest wart najwyższej czci (dhanyah).

755. On jest Nim, którego inteligencja i pamięć nigdy nie są bezowocne (satyamedha).

756. On jest Nim, który daje stabilność ziemi (dharadharah).

757. On jest Nim, który w formie słońca oblewa ciepłem zie­mię (tejovrishah).

758. On jest Nim o pięknych kończynach (dhyutidharah).

759. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród tych, którzy noszą broń (sarva shastra bhritam varah).

760. On jest Nim, który przyjmuje dary w formie kwiatów i liści od swoich wielbicieli (pragrahah).

761. On jest Nim, który tłumi wszystkie swoje namiętności i miażdży swoich wrogów (nigrahah).

762. On jest Nim, który za nikim nie podąża (vyagrah).

763. On jest Nim, który przybiera formę o czterech rogach (naika shringah).

764. On jest Nim, który jest starszym bratem Gady (gadagrajah).

765. On jest Nim, który zawsze występuje w czterech formach: w kolejnych jugach pojawia się w kolorze białym, czerwo­nym, żółtym i czarnym; w każdej jednostce istnieje jako obu­dzony, śniący, pogrążony w głębokim śnie i jako czysta jaźń; w mikrokosmosie istnieje jako ten, w którego ciele jest cały wszechświat (Wirat) oraz jako ciało ‘grube’ (Hiranjagarbha), subtelne (Iśwara) i kazualne (Para-atman) (chatur murtih).

766. On jest Nim, który jest czteroramienny (chatur bahuh).

767. On jest Nim, z którego wypływa czterech Puruszów: zamieszkujący w ciele każdej żywej istoty, w wedyjskich mantrach, w Wedach i jako Wielki Purusza) (chatur vyuhah).

768. On jest Nim, który jest azylem dla czterech trybów życia i czterech kast (chatur gatih).

769. On jest Nim, który ma cztery dusze: umysł, rozumienie, świadomość i pamięć (chatur atma).

770. On jest Nim, z którego wypływają cztery cele życiowe: Prawo, Bogactwo, Przyjemność i Wyzwolenie (chatur bhavah).

771. On jest Nim, który jest biegły w czterech Wedach (chatur veda vid).

772. On jest Nim, który manifestuje tylko część swojej mocy (ekapat).

773. On jest Nim, który wprowadził w ruch obracające się bez przerwy koło świata (samavartah).

774. On jest Nim, którego dusza jest odłączona od ziemskich przywiązań (nivrittatma).

775. On jest Nim, którego nie można pokonać (durjayah).

776. On jest Nim, którego nie można przekroczyć (durati kramah).

777. On jest Nim, który jest niezmiernie trudny do osiągnięcia (dur labhah).

778. On jest Nim, do którego trudno się zbliżyć (dur gamah).

779. On jest Nim, do którego jest trudny dostęp (dur gah).

780. On jest Nim, którego trudno przyprowadzić do serca nawet z pomocą jogi (dur-aavasah).

781. On jest Nim, który zabija nawet najpotężniejszych wro­gów wśród danawów (dur ariha).

782. On jest Nim, który ma piękne kończyny (shubhangah).

783. On jest Nim, który ma w sobie esencję wszystkich rzeczy we wszechświecie (lokasarangah).

784. On jest Nim, który posiada najpiękniejszą osnowę i wątek do tkania układu włókien w tkaninie wszechświata (sutantuh).

785. On jest Nim, który tka tkaninę wszechświata z wiecznie rozszerzającą się osnową i wątkiem (tantu vardhanah).

786. On jest Nim, którego działania są wykonywane przez Indrę (indrakarma).

787. On jest Nim, którego czyny są wielkie (maha karma).

788. On jest Nim, który nie pozostawia czynów niewykona­nych (krita karma).

789. On jest Nim, który w całości stworzył Wedy i wszystkie pisma (kritagamah).

790. On jest Nim o wysokim urodzeniu (udbhavah).

791. On jest Nim, który jest niezwykle przystojny (sundarah).

792. On jest Nim o litościwym sercu (sundah).

793. On jest Nim, który ma cenne klejnoty w swoim pępku (ratnanabhah).

794. On jest Nim, który ma pełną wiedzę za swoje oczy (sulochanah).

795. On jest Nim, który jest godny uwielbienia ze strony Brahmy i innych, którzy zajmują najwyższe miejsce we wszech­świecie (arkah).

796. On jest Nim, który jest dawcą jedzenia (vajasanah).

797. On jest Nim, który podczas uniwersalnego rozpadu odziewa się w rogi (shringi).

798. On jest Nim, który zawsze w najbardziej zadziwiający sposób ujarzmia swoich wrogów (jayantah).

799. On jest Nim, który zna wszystkie rzeczy i który zwycięża tych, którzy mają nieodpartą moc (sarvavid jayi).

800. On jest Nim, którego kończyny są jak złoto (suvarna binduh).

801. On jest Nim, którego nie zdoła poruszyć gniew, awersja, czy też żądza (akshobhyah).

802. On jest Nim, który jest Panem wszystkich tych, którzy są mistrzami mowy (sarva vagishvareshvarah).

803. On jest Nim, który jest jak najgłębsze jezioro (maha hradah).

804. On jest Nim, który jest jak najgłębszy dół (maha gartah).

805. On jest Nim, który jest ponad wpływem Czasu (maha bhutah).

806. On jest Nim, w którym są ulokowane pierwotne elementy (maha nidhih).

807. On jest Nim, który zadowala ziemię (kumudah).

808. On jest Nim, który przyznaje owoce równie przyjemne jak kwiaty kunda (jasminum pubescens) (kundarah).

809. On jest Nim, który w formie Paraśuramy obdarował Kaśjapę ziemią (lub: jest Nim, który jest równie piękny i atrak­cyjny jak kwiaty kunda) (kundah).

810. On jest Nim, który wygasza trzy rodzaje nieszczęść wymienianych przez sankhję, tak jak deszczowe chmury chłodzą rozpalaną słońcem ziemię ulewą (parjanyah).

811. On jest Nim, który oczyszcza wszystkie żywe istoty (pavanah).

812. On jest Nim, którego nikt nie ponagla (anilah).

813. On jest Nim, który pije nektar bogów (amritanshah).

814. On jest Nim, którego ciało nie umiera (amrita vapuh).

815. On jest Nim, który ma wszechwiedzę (sarvagnah).

816. On jest Nim, który ma twarz i oczy skierowane w każdym kierunku (sarvato mukhah).

817. On jest Nim, którego łatwo zdobyć dzięki ofiarowywaniu kwiatów i liści (sulabhah).

818. On jest Nim, który realizuje surowe przysięgi (su­vratah).

819. On jest Nim, który zdobywa sukces dzięki samemu sobie (siddhah).

820. On jest Nim, który jest zawsze zwycięski (shatrujit).

821. On jest Nim, który spala swych wrogów (shatru­tapanah).

822. On jest Nim, który wiecznie rośnie i jest wysoki jak drzewo banianowe zwane również świętym drzewem figowym (ficus religiosa), które wyrasta ponad wszystkie inne drzewa (nyagrodhah).

823. On jest Nim, który jest świętym drzewem figowym (dum­barah).

824. On jest Nim, który jest ficus religiosa (lub: jest Nim, który choć jest wszystkimi niezniszczalnymi formami, które istnie­ją, jest zniszczalny, będąc wszystkimi zniszczalnymi formami we wszechświecie) (ashvatthah).

825. On jest Nim, który jest zabójcą demona i wielkiego zapaś­nika Czanury z Andhry (chanurandhra nishu danah).

826. On jest Nim o tysiącu promieni (sahasra archih).

827. On jest Nim, który ma siedem języków (sapta jihvah).

828. On jest Nim, który będąc tożsamy z bogiem ognia, ma siedem płomieni (sapta edhaah).

829. On jest Nim, którego rydwan ciągnie siedem ogierów (lub: jest Nim, który ma ogiery zwane Septa) (sapta vaahanah).

830. On jest Nim, który jest bez formy (amurtih).

831. On jest Nim, który jest bez grzechu (anaghah).

832. On jest Nim, który jest niepojęty (achintyah).

833. On jest Nim, który rozprasza niepokój (bhaya krit).

834. On jest Nim, który niszczy każdy lęk (bhayanashanah).

835. On jest Nim, który jest bardzo mały (anuhbrihat).

836. On jest Nim, który jest ogromny (brihat).

837. On jest Nim, który jest wychudzony (krishah).

838. On jest Nim, który jest gruby (sthulah).

839. On jest Nim, który jest odziany w atrybuty (gunabhrit).

840. On jest Nim, który przekracza atrybuty (nirgunah).

841. On jest Nim, który jest Tym Najwyższym (mahan).

842. On jest Nim, który jest nieuchwytny (adhritah).

843. On jest Nim, który manifestuje się, aby stać się uchwytny dla swoich wielbicieli (svadhritah).

844. On jest Nim o doskonałej twarzy (svasyah).

845. On jest Nim, którego potomkami są ludzie z zachodnich regionów (lub: jest Nim, który jest najstarszy) (prag vanshah).

846. On jest Nim, który stwarza świata z pięciu pierwotnych elementów (vansha vardhanah).

847. On jest Nim, który w formie Ananty utzymuje w swych splotach wielki ciężar ziemi (bhara bhrit).

848. On jest Nim, o którym mówią Wedy (kathitah).

849. On jest Nim, który jest oddany jodze (yogi).

850. On jest Nim, który jest Panem joginów (yogishah).

851. On jest Nim, który spełnia wszystkie życzenia (sarva kamadah).

852. On jest Nim, który zapewnia azyl wszystkim tym, którzy go szukają (ashramah).

853. On jest Nim, który skłania joginów do wznowienia praktyki jogi po ich powrocie z nieba na ziemię (shramanah).

854. On jest Nim, który obdarza joginów siłą nawet wtedy, gdy wyczerpali swoje zasługi (kshamah).

855. On jest Nim, który jest drzewem świata i ma wielkie liście będące Wedami (suparno).

856. On jest Nim, który powoduje wianie wiatrów (vayu vahanah).

857. On jest Nim, który w formie Ramy jest uzbrojony w łuk (dhanurdharah).

858. On jest Nim, który zna naukę o broni (dhanur­vedah).

859. On jest Nim, który jest berłem sprawiedliwości (dandah).

860. On jest Nim, który wymierza karę (damayita).

861. On jest Nim, który wykonuje wszystkie wyroki (damah).

862. On jest Nim, którego nikt nigdy nie pokonał (aparajitah).

863. On jest Nim, który jest kompetentny we wszystkich dzia­łaniach (sarvasah).

864. On jest Nim, który przydziela wszystkim właściwe obo­wiązki (aniyanta).

865. On jest Nim, który nie ma nad sobą nikogo, kto nakłania go do pracy (aniyamah).

866. On jest Nim, który nie podlega władzy boga umarłych Jamy (ayamah).

867. On jest Nim, który jest obdarzony heroizmem i męstwem (sattvavan).

868. On jest Nim, którego atrybutem jest sattwa (jasność-dobro) (sattvikah).

869. On jest Nim, który jest tożsamy z Prawdą (satyah).

870. On jest Nim, który jest oddany Prawdzie i prawości (satya dharma parayanah).

871. On jest Nim, którego poszukują ci, którzy pragną zdobyć Wyzwolenie (lub: jest Nim, w którym podczas uniwersalnego rozpadu chowa się cały wszechświat) (abhiprayah).

872. On jest Nim, który zasługuje na wszystkie dary od swoich wielbicieli (priyarhah).

873. On jest Nim, który zasługuje na wielbienie Go hymnami, kwiatami i innymi sposobami oddawania czci (arhah).

874. On jest Nim, który przynosi wszystkim dobro (priya krit).

875. On jest Nim, który przynosi wszystkim radość (priti vardhanah).

876. On jest Nim, którego ślad prowadzi przez firmament (vihayasagatih).

877. On jest Nim, który płonie swoją własną jasnością (jyotih).

878. On jest Nim, który jest obdarzony wielkim pięknem (su ruchih).

879. On jest Nim, który spożywa dary wlewane do ofiarnego ognia (huta bhuk).

880. On jest Nim, który mieszka wszędzie i jest obdarzony najwyższą mocą (vibhuh).

881. On jest Nim, który w formie słońca wypija z ziemi całą wilgoć (ravih).

882. On jest Nim, który ma różne pragnienia (virochanah).

883. On jest Nim, który tworzy wszystkie przedmioty (suryah).

884. On jest Nim, który jest rodzicem wszechświata (savita).

885. On jest Nim, który ma słońce za swe oko (ravi lochanah).

886. On jest Nim, który jest nieskończony (anantah).

887. On jest Nim, który przyjmuje wszystkie ofiary (hutbhuk).

888. On jest Nim, który czerpie przyjemność z Prakriti w for­mie umysłu (bhokta).

889. On jest Nim, który jest dawcą szczęścia (sukhadah).

890. On jest Nim, który z myślą o ochronie prawości i ludzi prawych wielokrotnie rodzi się na ziemi (naikajah).

891. On jest Nim, który jest pierworodnym wśród wszystkich istniejących rzeczy (agra jah).

892. On jest Nim, który mając spełnione wszystkie swoje życzenia, przekracza rozpacz (anirvinnah).

893. On jest Nim, który wybacza ludziom prawym, gdy błądzą (sada marshi).

894. On jest Nim, który jest fundamentem, na którym opiera się wszechświat (loka adhishthanam).

895. On jest Nim, który jest najwspanialszy (adbhutah).

896. On jest Nim, który istniał od początku Czasu (sanat).

897. On jest Nim, który istniał przed narodzinami dziadka wszechświata Brahmy i wszystkich innych (sanatanatamah).

898. On jest Nim o śniadej karnacji (lub: jest Nim, który oświetla wszystkie istniejące przedmioty swoimi promieniami (kapilah).

899. On jest Nim, który przybiera formę wielkiego dzika (kapih).

900. On jest Nim, który istnieje nawet po rozpadzie wszystkich przedmiotów (avyayah).

901. On jest Nim, który jest dawcą wszelkich błogosławieństw (svasti dah).

902. On jest Nim, który stworzył błogosławieństwa (svasti krit).

903. On jest Nim, który jest rozpoznawany we wszystkich bło­gosławieństwach (svasti).

904. On jest Nim, który cieszy się błogosławieństwami (svasti bhuk).

905. On jest Nim, który jest zdolny do obsypywania wszystkich błogosła­wieństwami (svasti dakshinah).

906. On jest Nim, w którym nie ma gniewu (araudrah).

907. On jest Nim, który w formie Śeszy leży bez ruchu w swych zwojach (lub: jest Nim z uszami ozdobionymi kolczykami) (kundali).

908. On jest Nim, który jest uzbrojony w dysk (chakri).

909. On jest Nim, który jest obdarzony męstwem (vikrami).

910. On jest Nim, który sprawuje swoją władzę poprzez śruti i smriti (urjita shasanah).

911. On jest Nim, którego nie można opisać przy pomocy słów (shabdatigah).

912. On jest Nim, którego wedanta próbuje opisać za pomocą mowy (shabdasahah).

913. On jest Nim, który tak jak rosa przynosi ulgę tym, którzy są dotknięci przez trzy rodzaje smutku (shishirah).

914. On jest Nim, który zamieszkuje  we wszystkich ciałach obdarzony zdolnością rozpraszania ciemności (sharvari karah).

915. On jest Nim, w którym nie ma okrucieństwa (akrurah).

916. On jest Nim, który jest zdolny do wykonania wszystkich czynów w myśli, mowie i uczynku (peshalah).

917. On jest Nim, który potrafi wykonać wszystkie działania w najkrótszym czasie (dakshah).

918. On jest Nim, który niszczy niegodziwców (dakshinah).

919. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród wybaczających (kshaminam varah).

920. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród osób obdarzonych wiedzą (vidvattamah).

921. On jest Nim, którzy przekracza wszelki lęk (vitabhayah).

922. On jest Nim, którego imiona, słuchane lub recytowane, prowadzą osobę do prawości (punya shravana kirtanah).

923. On jest Nim, który ratuje ludzi prawych ze wzburzonego oceanu tego świata (uttaranoah).

924. On jest Nim, który niszczy niegodziwców (dushkritiha).

925. On jest Nim, który jest prawością (punyah).

926. On jest Nim, który uwalnia od złych snów (duhsvapna nashanah).

927. On jest Nim, który niszczy wszystkie grzeszne drogi, pro­wadząc swoich wielbicieli ku Wyzwoleniu (viraha).

928. On jest Nim, który ochrania wszechświat przebywając w atrybucie sattwy (rakshanah).

929. On jest Nim, który kroczy drogą dobra (santah).

930. On jest Nim, który jest życiem (jivanah).

931. On jest Nim, który istnieje, przykrywając sobą cały wszechświat (paryavasthitah).

932. On jest Nim o nieskończonej ilości form (anantarupah).

933. On jest Nim, który jest obdarzony bezgraniczną pomyśl­nością (anantashrih).

934. On jest Nim, który opanował gniew (jitamanyuh).

935. On jest Nim, który niszczy lęk ludzi prawych (bhaya­pahah).

936. On jest Nim, który przydziela owoce zdolnym do uczuć istotom według ich myśli i działań (chaturashrah).

937. On jest Nim, który jest bezgraniczną duszą (gabhiratma).

938. On jest Nim, który przydziela każdemu owoce, na które zasłużył swoimi czynami (vidishah).

939. On jest Nim, który ustanawia różne nakazy dla bogów i ludzi (vyadishah).

940. On jest Nim, który łączy właściwy owoc z każdym działaniem (dishah).

941. On jest Nim, który nie ma początku (anadih).

942. On jest Nim, który jest naczyniem zarówno dla wszyst­kich przyczyn, jak i ziemi.

943. On jest Nim, który ma boginię pomyślności zawsze po swojej stronie (lakshmih).

944. On jest Nim, który wśród hero­sów zajmuje pierwsze miejsce (suvirah).

945. On, jest Nim, który zdobi ramiona pięknymi naramienni­kami (ruchirangadah).

946. On jest Nim, który stwarza wszystkie żywe istoty (jananah).

947. On jest Nim, który jest oryginalną przyczyną narodzin wszystkich stworzeń (janajanmadih).

948. On jest Nim, który budzi przerażenie we wszystkich nie­godziwych asurach (bhimah).

949. On jest Nim, który jest obdarzony wielką walecznością (bhima parakramah).

950. On jest Nim, który jest naczyniem i miejscem zamieszki­wania dla pięciu pierwotnych elementów (adharanilayah).

951. On jest Nim, który połyka wszystkie żywe istoty podczas uniwersalnego rozpadu wszechświata (adhata).

952. On jest Nim, którego uśmiech jest równie przyjemny jak widok kwiatów (lub: jest Nim, którego uśmiech jest jak kwiaty) (pushpahasah).

953. On jest Nim, który jest zawsze obudzony (prajagarah).

954. On jest Nim, który stoi na czele wszystkich żywych istot (urdhvagah).

955. On jest Nim, na którego postępowanie składają się te działania, które wykonują osoby prawe (satpathacharah).

956. On jest Nim, który przywraca zmarłych do życia, jak to się stało w przypadku Parikszita i innych (pranadah).

957. On jest Nim, który jest pierwotną sylabą om (pranavah).

958. On jest Nim, który zarządził wszystkie prawe działania (panah).

959. On jest Nim, który ujawnia prawdę o Najwyższej Duszy (pramanam).

960. On jest Nim, który jest miejscem zamieszkania dla życio­wych oddechów i zmysłów (prananilayah).

961. On jest Nim, który jest jedzeniem, które utrzymuje przy życiu żywe istoty (prana bhrit).

962. On jest Nim, który powoduje, że wszystkie żywe istoty żyją za pomocą życiowego oddechu prana (prana jivanah).

963. On jest Nim, który stanowi główny przedmiot każdego systemu filozofii (tattvam).

964. On jest Nim, który ma pełną wiedzę o tym, co rzeczywiste, czyli o pierwotnej i zasadniczej naturze Jaźni, która jest Jego boską naturą (tattvavid).

965. On jest Nim, który jest jedyną Jaźnią wszechświata (ek­atma).

966. On jest Nim, który przekracza narodziny, zgrzybiałość i śmierć (janma mrityu jara atigah).

967. On jest Nim, który ratuje wszechświat przy pomocy świętych sylab bhuh, bhuvah, swah i innych wypowiadanych podczas rytu lania do ognia oczyszczonego masła (bhur bhuvah svas taruh).

968. On jest Nim, który jest Wielkim Wybawcą (tarah).

969. On jest Nim, który jest Panem wszystkiego (savita).

970. On jest Nim, który jest Panem nawet dziadka wszech­świata Brahmy (pra pitamahah).

971. On jest Nim, który ma formę rytualnej ofiary (yagnah).

972. On jest Nim, który jest Panem wszystkich ofiar, będąc tym wielkim bogiem, który jest w nich czczony (yagna patih).

973. On jest Nim, który jest ofiarnikiem (yajva).

974. On jest Nim, który ma ofiary za swoje kończyny (yagna­ngah).

975. On jest Nim, który jest fundamentem wszystkich ofiar (yagna vahanah).

976. On jest Nim, który ochrania ofiary (yagna bhrit).

977. On jest Nim, który stworzył ofiary (yagnakrit).

978. On jest Nim, który zajmuje pierwsze miejsce wśród wyko­nawców ofiar (yagni).

979. On jest Nim, który cieszy się nagrodami wszystkich ofiar (yagnabhuk).

980. On jest Nim, który powoduje spełnienie się wszystkich ofiar (yagna sadhanah).

981. On jest Nim, który spełnia wszystkie ofiary, akceptując libację  na ich zakończenie (yagnantakrit).

982. On jest Nim, który jest tożsamy z ofiarami, które są wyko­nywane bez pragnienia owocu (yagna guhyam).

983. On jest Nim, który jest jedzeniem utrzymującym przy życiu wszystkie żywe istoty (annam).

984. On jest również Nim, który je to jedzenie (annadah).

985. On jest Nim, który sam jest przyczyną swojego istnienia (atma yonih).

986. On jest Nim, który jest samorodny (svayam jatah).

987. On jest Nim, który przenika nieprzenikalną ziemię i udaje się do podziemi, aby zabić asurę Hiranjakszę i innych (vai khanah).

988. On jest Nim, który nuci samany (sama gayanah).

989. On jest Nim, który jest radością dla swej matki Dewaki (devaki nandanah).

990. On jest Nim, który jest Stwórcą wszystkiego (srashta).

991. On jest Nim, który jest Panem ziemi (kshitishah).

992. On jest Nim, który jest niszczycielem grzechów swoich wielbicieli (srashta).

993. On jest Nim, który trzyma w dłoni konchę Pańcadżanja (sankha bhrit).

994. On jest Nim, który nosi miecz wiedzy i iluzji (nandaki).

995. On jest Nim, który powoduje, że koło jug się obraca (chakri).

996. On jest Nim, który odziewa się w ego-świadomość i zmysły (sharnga dhanva).

997. On jest Nim, który jest obdarzony buławą najpełniejszego rozumienia (gadaa dharah).

998. On jest Nim, który ma koło rydwanu (dysk) za swoją broń (rathanga panir).

999. On jest Nim, którego nie można zmienić (akshobhyah).

1000. On jest Nim, który jest uzbrojony we wszystkie rodzaje broni (sarva praharanayudhah)”.

3. Bhiszma kończy recytację i skłania Pandawów do czczenia Wisznu przez recytację jego imion

Bhiszma, kończąc swoją recytację, rzekł: „O Judhiszthira, wyre­cytowałem przed tobą wszystkie tysiąc imion Wisznu, którego chwałę należy zawsze głosić. Ten, kto słucha tych imion każdego dnia lub sam je recytuje, nie doświadczy żadnego zła zarówno za życia, jak i po śmierci, i uwolni się od lęku przed ponownymi narodzinami, zgrzybiałością, chorobą i śmiercią. Ten, kto z odda­niem i wiarą recytuje ten hymn ku czci Wasudewy, zdobędzie szczęście duszy, zdolność do wybaczania, pomyślność, inteligencję, pamięć i sławę. Wszyscy ci prawi ludzie, którzy są oddani temu pierwszemu z wszystkich istnień, uwolnią się od gniewu, zazdrości, zachłanności i niegodziwego rozumienia.

Cały firmament ze słońcem, księżycem, gwiazdami, nieboskło­nem i wszystkimi kierunkami jest wspierany i utrzymywany na miejscu dzięki waleczności potężnego Wasudewy. Cały ruchomy i nieruchomy wszechświat razem z bogami, asurami, gandharwami, jakszami i rakszasami jest we władzy Kryszny. Zmysły, umysł, rozumienie, życie, energia, siła i pamięć mają Wasudewę za swoją duszę. Zaiste, ciało nazywane polem (kszetra) i zamieszkująca je inteligentna dusza zwana znawcą pola (kszetra-dżina), mają również za swoją duszę Wasudewę.

O religijnej praktyce mówi się, że należy do najważniejszych tematów, o których mowa w pismach. Bazą prawości jest religijna praktyka. O wiecznym Wasudewie mówi się, że jest Panem prawości. Riszi, Ojcowie, bogowie, pięć pierwot­nych elementów, metale, cały ruchomy i nieruchomy wszechświat wypływa z Narajany. Joga, sankhja, wiedza, technika, Wedy i inne pisma oraz całe uczenie się wypływają z Dżanarddany (Kryszny).

Wisznu jest jednym wielkim elementem lub substancją, która rozłożyła się na wielorakie formy. On, dusza wszystkich rzeczy, przykrywając sobą wszystkie trzy światy, cieszy się nimi wszystkimi. Jego chwała nie zna granic. On jest Nim, który cieszy się całym wszechświatem, będąc jego najwyższym Panem. Hymn, który przed tobą wyrecytowałem, skomponowany przez Wjasę, głosi chwałę Wisznu i powinien być recytowany zarówno przez tego, kto szuka szczęścia, jak i tego, kto dąży do najwyższego celu, którym jest Wyzwolenie. Ci, którzy czczą i wielbią tego Pana wszechświata o oczach równie pięknych jak płatki lotosu, tego Boga o wielkiej świetlistości, który jest nienarodzony, niezniszczalny i który jest przyczyną wszech­świata, nigdy nie poniosą klęski”.


4. Słowniczek Mahabharaty