TLVP

Czytelnia

Strona autora

Księga gości

Napisz do nas

Poprzedni rozdział

Spis wszystkich rozdziałów

Następny rozdział

 

Bogini uwięziona w lustrze

Oryginalny tytuł angielski: Victimage in the Kojiki of Japan

Barbara Mikolajewska współpraca: F.E.J. Linton

Copyright © 2005 by,   New Haven, CT 06511-2208 USA.
Wydanie I internetowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Uwaga! Zachowano japońską pisownie „romanji” nazw i imion japońskich.

 

 

Część I

W miejscu, w którym rozpoczął się świat

 

 

Rozdział 3

Oddawanie czci Ama-terasu

 

1. Amano-Iwato

2. Gyobo Iwaya

3. Ise

 

1. Amano-Iwato

 

       Wspominana już jaskinia Amano-Iwato, czyli Kamienne Wrota do Nieba, z której słoneczna bogini Ama-terasu została swego czasu skutecznie wywabiona i ponownie osadzona na niebie, jak i jaskinia Gyobo Iwaya, gdzie osiem setek bóstw zebrało się, aby uknuć plan wywabienia jej z jaskini, leżą niedaleko siebie po przeciwnych stronach niebiańskiej rzeki Amano-Yasugawara, w gęsto zalesionym rezerwacie, gdzie od zamierzchłych czasów znalazła dla siebie miejsce shintoistyczna świątynia Amano-Iwato Jinja. Przyjmując swą nazwę od imienia jaskini, w której schowała się Ama-terasu – i w której w związku z tym jej duch w jakiś sposób ciągle przebywa – świątynia ta zamanifestowała swój cel sprawowania opieki nad jaskinią i oddawania czci Ama-terasu. Faktycznie, świątynia ta zamiast dostarczać kwatery shintai, czyli świętemu przedmiotowi, w którym rezyduje duch kami, położonej centralnie tuż za ołtarzem w jej głównym budynku, traktuje całą jaskinię Amano-Iwato jako shintai, czyli święty przedmiot wypełniony ciągle obecnością Ama-terasu.

       Po wejściu na teren świątynny, minięciu studzienki służącej ablucjom, kolejnych torii, i granitowego posążku Tajikarao (panel 1) i po dotarciu do głównych budynków świątyni (panele 2-4), niewtajemniczony turysta-pielgrzym, zaglądając do wnętrza świątyń, nie może oprzeć się wrażeniu, że to, co widzi niezwykle przypomina wnętrze budynku Kagury-den, gdzie poprzedniego dnia oglądał przedstawienie Yokagury. Co więcej kojarzy się to ze świętą otwartą przestrzenią znajdującą się przed wejściem do jaskini Amano-Iwato, gdzie w mitycznych czasach została wykonana pierwsza kagura. We frontowej części budynku przed głównym wejściem ozdobionym rzędem kolumn (panel 2) znajduje się duża skrzynia ofiarna, do której wierni wrzucają drobne monety, mająca po swej prawej stronie ogromny bęben, podobny do tego, który akompaniował tańcom Yokagury i różdżkę puryfikującą (panel 2b). W głębi za skrzynią ofiarną na ulokowanym centralnie stole-ołtarzu, obok ofiary z jedzenia i z tyłu za gohei stoi okrągłe lustro (panel 2c, d), jakby gotowe ponownie uchwycić ducha słonecznej bogini, gdy wyjrzy z jaskini, jak to uczyniło lustro ujawnione podczas przedstawienia Yokagury wewnątrz teatralnej dekoracji-jaskini, gdy Tajikarao usunął tarasujący wejście do jaskini głaz. Podobnie wewnątrz sąsiadującego budynku innej świątyni (panel 4), gdzie panuje głęboki półmrok, niewielki promień światła widoczny w ciemności (panel 4b) okazuje się być niewielkim oknem skierowanym prawdopodobnie w kierunku jaskini Amano-Iwato, ze stojącym przed nim lustrem promieniującym światłem (panel 4c,d), robiąc wrażenie powtarzania tego, co oryginalnie wydarzyło się u stóp tej jaskini w ciemnościach i zimnie, gdy starożytni bogowie zebrali się razem, aby oglądać taniec Amë-nö-uzume i jego cudowny skutek. Cały kompleks świątynny Amano-Iwato Jinja zdaje się być jakby gotowy do powtórzenia w dowolnym momencie w formie Yokagury oglądanej przez niezbędnych widzów, całe to odległe wydarzenie, mając nadzieję na uzyskanie podobnego cudownego skutku.

 

Panel 1. Amano-Iwato Jinja: teren świątynny

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

f

 

a. Pierwsza torii ozdobiona świętym sznurem shimenawa zawieszonym między jej kolumnami oddzielająca symbolicznie świat sacrum od świata profanum;

b. studzienka służąca ablucjom udekorowana sznurem shimenawa;

c. jedna ze starych kamiennych latarni umieszczonych wzdłuż drogi wewnętrznej prowadzącej do budynków sanktuarium;

d. kamień przewiązany świętym sznurem;

e. granitowy posążek Tajikarao trzymającego nad głową głaz wyrwany z jaskini Amano-Iwato;

 f. informacja o przedstawieniu Yokagury.

 

Panel 2. Amano-Iwato Jinja: zewnątrz i wewnątrz pierwszej świątyni

 

a

 

b

 

c

d

 

 

a. Widok na wejście do budynku pierwszej świątyni; w centrum skrzynia ofiarna, a po prawej stronie wielki bęben;

b. zbliżenie na wielki bęben i stojącą przed nim różdżkę służącą do puryfikacji;

c. wnętrze świątyni: lustro stojące za okratowanym oknem przed którym stoi gohei wskazująca na obecność kami;

d. wnętrze świątyni: widok na cały ołtarz na którym obok wspomnianego lustra i gohei stoi ofiara jedzenia i picia, mając po swych dwóch stronach wizerunki zwierząt (prawdopodobnie shishi, mityczne zwierze nazywane strażnikiem bramy).

 

Panel 3. Amano-Iwato Jinja: zewnątrz i wewnątrz drugiej świątyni

 

a

 

b

 

 

a. Widok na drugi budynek świątyni (front), przylegający do pierwszego;

b. wnętrze świątyni: lustro i ofiarę jedzenia i picia.

 

Panel 4. Amano-Iwato Jinja: zewnątrz i wewnątrz trzeciej świątyni

 

a

 

 

b

 

 

c

 

d

 

 

a. Widok ogólny na trzeci budynek świątyni (po  lewej stronie);

b, c. widok na światło odbijające się w lustrze stojącym przy tylnej ścianie w ciemnym wnętrzu budynku;

d. zbliżenie na stojące przed oknem lustro.

 

 

2. Gyobo Iwaya

 

       Wąska leśna ścieżka wijąca się wzdłuż koryta niebiańskiej rzeki Amano-Yasugawara (panel 5) pozwala w ciągu piętnastu minut pokonać dystans między głównym kompleksem świątynnym Amano-Iwato Jinja a świętą jaskinią Gyobo Iwaya.

       W końcu po minięciu wzdłuż drogi drogowskazu wskazującego miejsce, w którym w przybliżeniu leży jaskinia Amano-Iwato niedostępna dla zwykłego turysty, przed oczami spacerującego ukazuje się wyraźny otwór drugiej jaskini, a zawieszony wszerz święty sznur shimenawa i mijane torii sygnalizują niezawodnie koniec drogi i obecność świętej jaskini Gyobo Iwaya (panel 5c). Jeszcze przed pierwszą torii jak i wewnątrz jaskini teren po obu stronach wąskiej ścieżki prowadzącej w głąb jest ozdobiony niezliczoną ilością niewielkich kopców lub wieżyczek zbudowanych z ustawionych jeden na drugim kamieni (panel 6) przynoszonych tutaj specjalnie przez wiernych, którzy w ten sposób chcą oddać cześć przybywającym w jaskini kami, i zapewnić sobie realizację swej modlitwy.

       W głębi jaskini, otoczone przez te zbudowane z kamieni wieżyczki, znajdują się dwa niewielkie charakterystyczne budynki shintoistycznej świątyni, z których jeden znajdujący się głęboko wewnątrz jaskini jest dla odwiedzającego niedostępny, podczas gdy drugi wysunięty bardziej do przodu jest wyraźnie widoczny w słabym świetle kamiennych lamp (panel 7), a w jego wnętrzu umieszczono jeszcze jedno charakterystyczne okrągłe lustro, ofiarę jedzenia i wody oraz różdżkę gohei, czyli, jak się wkrótce dowiemy, analizując Kojiki, przedmioty zebrane swego czasu przez osiem setek bóstw, którzy zebrali się w tej jaskini, aby zastanowić się nad sposobem wywabienia słonecznej bogini ze znajdującej się niedaleko stąd jaskini Amano Iwato.

 

Panel 5. Droga wiodąca do jaskini Gyobo Iwaya.

 

a

 

b

 

c

 

 

a. Niebiańska rzeka Ama-no-Yasugawara;

b. niebiański most;

c. ogólny widok na jaskinię Gyobo Iwaya.

 

Panel 6. Kamienne wieżyczki wewnątrz jaskini Gyobo Iwaya.

 

a

 

b

 

c

 

 

a. Widok na torii;

b. ścieżka prowadząca w głąb jaskini;

c. wieżyczki zrobione z drobnych kamieni.

 

Panel 7. Wewnątrz jaskini Gyobo Iwaya.

 

a

 

b

 

c

 

 

a. Latarnia;

b. sanktuarium wewnątrz jaskini;

c. widok na lustro stojące za kratą tuż przed sanktuarium.

 

 

3. Ise

 

       W tym miejscu należy wyjaśnić, że choć lustra, które napotkaliśmy podczas przedstawienia Yokagury i wewnątrz świątyń Amano-Iwato i Gyobo Iwaya pozostają w jakimś związku ze słoneczną boginią Ama-terasu i z oryginalnym lustrem, które swego czasu zostało wyprodukowane na rozkaz ośmiu setek bóstw przez „niebiańską-tnącą-kamień boginię” (Isi-köri-dome-nö-mikötö), i w którym został uwięziony duch Ama-terasu, to jednak nie oddaje się im specjalnej czci, i traktuje się je jedynie jako dekorację. Inaczej ma się sprawa z oryginalnym lustrem, które posiada wszystkie duchowe atrybuty słonecznej bogini, i służy jako jej ziemska duchowa kopia, którą sama bogini powierzyła swemu wnukowi Ninigi, łącznie z dwoma innymi cesarskimi regaliami, gdy rozkazała mu, aby zstąpił na ziemię w celu objęcia nad nią rządów. Wszystkie trzy cesarskie regalia miały legitymizować jego prawo do władzy nad ziemią, a lustro miał czcić tak jak czci samą Ama-terasu.

       Zwierciadło to, przebywające razem z Ninigi w jego pałacu, zostało w końcu przekazane jego prawnukowi Jimmu, gdy wyruszył on z wyspy Kyushu na wyspę Honshu, aby zostać pierwszym cesarzem Japonii z linii Yamatö, i następnie było przechowywane w sanktuarium w cesarskim pałacu, gdzie kolejni cesarze kontynuowali wykonywanie świętych rytów zgodnie z nakazem, który Ama-terasu dała swemu wnukowi Ningi. Niektóre z tych rytów musiały być wykonane osobiście przez cesarza, który pełnił rolę najwyższego kapłana i pośrednika między Ama-terasu a swymi podwładnymi. Każdy kolejny cesarz otrzymywał również swą cesarską władzę bezpośrednio od samej słonecznej bogini poprzez wykonanie specjalnego rytu osadzenia na tronie.

       Jednakże, jak głosi legenda, na początku pierwszego wieku naszej ery słoneczna bogini zamanifestowała swą wolę, aby przenieść lustro, w którym rezyduje i całą religijną praktykę z nim związaną z cesarskiego pałacu do Wielkiej Świątyni zbudowanej w Ise (panel 8), i umieścić je w najświętszym sanktuarium shintoistycznej świątyni Naikū (panel 8d), gdzie przebywa do dziś. Jest ono tak święte i chronione przed zanieczyszczeniem, że zwykły pielgrzym nie może przejść nawet przez bramę jego zewnętrznego ogrodzenia, a cóż dopiero spojrzeć na lustro dozorowane bezpośrednio jedynie przez boginię „bogatą-w-żywność-księżniczkę” (Töyö-ukë-bime-nö-kamï), która przebywa w najświętszym sanktuarium znajdującej się niedaleko bliźniaczej shintoistycznej świątyni Gekū (panel 8e).

 

Panel 8. Wielka Świątynia w Ise

 

a

 

b

c

 

d

 

e

 

a. Ise: studzienka służąca ablucjom;

b. torii;

c. shintoistyczna kapłanka oferująca pielgrzymom sake;

d. noworoczni pielgrzymi przed zewnętrzną bramą świątyni Naikū;

e. noworoczni pielgrzymi przed zewnętrzną bramą świątyni Gekū.