TLVP

Czytelnia

Strona autora

Księga gości

Napisz do nas

Poprzedni rozdział

Spis wszystkich rozdziałów

Następny rozdział

 

Bogini uwięziona w lustrze

Oryginalny tytuł angielski: Victimage in the Kojiki of Japan

Barbara Mikolajewska współpraca: F.E.J. Linton

Copyright © 2005 by,   New Haven, CT 06511-2208 USA.
Wydanie I internetowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Uwaga! Zachowano japońską pisownie „romanji” nazw i imion japońskich.

 

 

Część I

W miejscu, w którym rozpoczął się świat

 

 

Rozdział 4:

Oddawanie czci wnukowi Ama-terasu, Ninigi

 

       Słoneczna bogini Ama-terasu jest nierozerwalnie związana z miastem Takachicho z powodu bliskiego sąsiedztwa jaskini Ama-Iwato, w której się schowała przed swym „demonicznym” bratem, i z której została ostatecznie skutecznie wywabiona. W podobny sposób jest z Takachiho związany jej wnuk Ninigi, pradziadek Jimmu, gdyż jak twierdzą Kojiki, zstępując na ziemię na rozkaz Ama-terasu, aby przejąć władzę nad ziemią z rąk ziemskiego bóstwa Opo-kuni-nusiego, dotknął po raz pierwszy ziemi na szczycie góry Takachiho, który mieszkańcy miasta Takachiho identyfikują jako jeden z dwóch bliźniaczych szczytów góry Futa-gami-yama położonej niedaleko na północ od miasta. Ogromne znaczenie, jakie ma Ninigi dla Japonii wynika nie tylko stąd, że przyniósł na ziemię lustro razem z nakazem, aby czcić je jak Ama-terasu, lecz również stąd, że rozpoczął linię swych sławnych potomków, zaczynając od swych synów Po-wori i Po-deri poprzez swego legendarnego prawnuka Jimmu, pierwszego cesarza Japonii, aż po wiele następnych generacji cesarzy Japonii, panujących aż po dziś dzień.

       Nic więc dziwnego, że shintoistyczna świątynia Kushifuru Jinja (panel 1) położona na obrzeżach miasta w parku Takama-ga-hara została poświęcona Ninigi i jego synom. Ninigi jest również tym kami, który jest przechowywany w sanktuarium świątyni Takachiho Jinja (panel 2), chociaż, jak się dowiadujemy, głównym kami tej świątyni jest jego prawnuk, straszy brat Jimmu, w którego zamku, znajdującym się według Kojików w Takachiho, Jimmu przez jakiś czas przebywał. Sam Ninigi jest więc jednym z licznych kami, których przechowuje się w tej świątyni, choć większość z nich, za wyjątkiem dwóch, jest związana z nim lub z jego prawnukiem Jimmu więzią krwi. Tych dwoje, choć niezwiązani z Ninigi więzią krwi, pozostają w ścisłym związku z jego zstępowaniem z nieba na ziemię. Są to ziemskie bóstwo Saruta-biko, które pojawiło się na niebiańskim skrzyżowaniu dokładnie w momencie, w którym Ninigi był gotów rozpocząć swe zstępowanie, oferując mu swe usługi jako przewodnika zarówno podczas zstępowania jak i później na ziemi, oraz Ame-nö-uzume, nieustraszony tancerz, która na rozkaz Ama-terasu wyszła pierwsza na niebiańskie skrzyżowanie, aby spotkać Saruta-biko, i po rozpoznaniu jego intencji, ewentualnie zachęcić Ninigi i towarzyszące mu bóstwa, do których sama należała, aby zaakceptowali jego usługi. Po zakończeniu zstępowania i przekazaniu Ningi władzy nad ziemią, Saruta-biko wyraził chęć powrotu do miejsca, z którego pochodził, i Ningi w nagrodę za jego usługi rozkazał Ame-nö-uzume, aby nie tylko mu towarzyszyła w powrocie, ale również przybrała jego nazwisko. Z powodu tego wydarzenia w świątyni Takachiho Jinja mówi się o nich, i czci się ich, jako parę małżeńską.

       Na północny-zachód od Takachiho-miasta znajduje się wulkaniczna góra Aso, u której stóp leży shintoistyczna świątynia Aso Jinja, gdzie w sanktuarium świątyni przechowywany jest zarówno jeden z synów Jimmu, jak i jego wnukowie oraz wspominane już kolektywne bóstwo zwane „osiem setek bóstw”. Z kolei na południe od miasta znajdują się kopce-grobowce zwane Saito Baru, z których jeden należy do Ninigi.

       Grób mitycznego cesarza Jimmu nie znajduje się jednak na wyspie Kyushu, lecz Honshu, niedaleko od starożytnego miasta Nara, w centrum miasta Kashihara, gdzie również pod koniec dziewiętnastego wieku zbudowano poświęconą mu świątynię Kashihara Jinja, chcąc wyraźnie oddawać mu cześć w sanktuarium znajdującym się w niewielkiej odległości od miejsca, w którym rzekomo spoczywa. Nie jest to jednak jedyna świątynia mu poświęcona, gdyż jak się dowiadujemy, mityczny cesarz Jimmu jest również przechowywany w sanktuarium świątyni Miyazaki Jinja w samej stolicy prefektury Miyazaki.

       Jak widać, cała wschodnia wyżynna część wyspy Kyushu jest przesiąknięta pozostałościami prehistorycznego okresu, w którym rozpoczął się świat. Co więcej, jak się dowiadujemy, na wyspie Kyushu istnieje jeszcze inne Takachiho. Nazwę tę bowiem nosi nie tylko miasto, ale również pas górski położony w sporej odległości od miasta Takachiho na północny-zachód od miasta Miyazaki, które samo leży jakieś osiemdziesiąt kilometrów na południe od Nobeoki, sąsiadując z prefekturą Kagoshima. Mieszkańcy górskiego pasma Takachiho są równie silnie przekonani, jak mieszkańcy miasta Takachiho, że Ninigi zstąpił na ziemię na szczyt jednej z gór w ich okolicy, niedaleko góry Kirishima, gdzie znajduje się shintoistyczna świątynia Kirishima Jinja (panel 3). W tych górach przebywa równiż duch Po-wori-nö-mikötö, najmłodszego syna Ninigi, i ojca Jimmu, który zgodnie z legendą miał niegdyś w tych górach swój pałac.

       Jak to zobaczymy w następnych rozdziałach, Takachiho Yokagura w swej pełnej formie trzydziestu czterech tańców jest oddawaniem czci wszystkim wymienionym mitycznym bohaterom i nie tylko nim. Następny rozdział poświęcimy zarysowaniu szerszej perspektywy, w której należy oglądać wspomniane przez nas bóstwa, ich działania i oddawanie im czci. Omówimy czym są Kojiki, kami i na czym polega shintoistyczna praktyka religijna.

 

Panel 1. Różne święte miejsca w parku Takamaga-hara,:

 

a

 

b

 

c

d

 

e

 

f

 

 

a. budynek shintoistycznej świątyni Kushifuru Jinja;

b. torii;

c. niewielka shintoistyczna świątynia;

d-f. sznur shimenawa przed wejściem do niewielkiej świątyni (d),

otaczający wielkie drzewo cedrowe (e),

zawieszony między dwoma drzewami (f).

 

Panel 2. Takachiho Jinja

 

a

 

b

c

 

d

e

 

f

 

g

h

 

a. Pierwsza torii;

b. budynek shintoistycznej świątyni Takachiho Jinja;

c. Kagura-den, gdzie wykonywane jest przedstawienie Yokagury;

d. niewielka świątynia między dwoma drzewami cedrowymi;

e-h. ema, czyli drewniane deseczki ilustrowane między innymi scenkami z Yokagury, na których wierni piszą swe prośby do kami

 

Panel 3. Kirishima Jinja

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

f

 

g

 

h

 

 

a. Schody prowadzące na szczyt wzgórza, gdzie znajduje się kompleks zabudowań shintoistycznej świątyni Kirishima Jinja;

b torii;

c. studzienka służąca ablucjom;

d. druga torii z widokiem na główny budynek świątyni;

e. wejście do głównego budynku świątyni;

f widok na główny budynek świątyni;

g. wnętrze świątyni;

h. różdżka puryfikująca przed wejście do jednego z budynków świątynnych.