Uff ...  ... 200!

 
 
 
 
TLVP
Home
 
 
 
 
Czytelnia
Book Nook
 
 
 
 
Mahabharata 202 (po polsku)
 
 
 
 
Mahabharata 204 (po polsku)
 
 
 
 
Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
 
 
 
 
Mahabharata Spis opowieści
 
 
 
 
“Good” Violence versus “Bad”
 
 
 
 
Hymny Rigwedy o stworzeniu świata
 
 
 
 
Napisz
do nas

Napisz do nas
Maha­bharata

Opowieść 203:

O tysiącu imion Śiwy

 

opowiada

 

Barbara Mikołajew­ska

 

na podstawie fragmentów Mahābharāta,

Anusasana Parva, Part 1, Section XVII,

w angielskim tłumaczeniu z sanskrytu Kisari Mohan Ganguli,

URL: http://www.sacred-texts.com​/hin​/m06​/index.htm

oraz: http://www.gita-society.com​/section3​/siva​sahasranama​.htm ,

http://vital​coaching.com​/spirit​/shiva1000.htm


Wydanie I internetowe (poprawione)

Copyright © 2015 by B. Mikołajewska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Porada techniczna i edytorska: F.E.J. Linton

The Lintons’ Video Press
New Haven, CT
06511 USA


e-mail inquiries: tlvpress @ yahoo . com


Spis treści

 

1. Upamanju opowiada o najwyższym sposobie oddawania czci Śiwie poprzez recytowanie jego tysiąca imion

2. Upamanju oddaje cześć Śiwie recytując jego tysiąc imion

3. Upamanju mówi o wyzwalającej mocy czczenia Śiwy przez recytowanie jego tysiąca imion

4. Słowniczek Mahabharaty
Upamanju rzekł: „O Kryszna, mając ciebie za świadka sławiłem w mym hymnie Mahadewę wymieniając jego tysiąc imion-atrybutów. Któż jednakże zdołała opisać całą wielkość tego Pana wszystkiego, który zasługuje na największe uwielbienie i cześć, skoro nawet bogowie z Brahmą na czele i wielcy riszi nie potrafią tego uczynić? Wychwalałem jego wielkość wspomagany przez moje oddanie i mając na to jego zgodę. Jego wielbiciel o czystej duszy i spokojnym sercu dzięki czczeniu go poprzez recytowanie jego tysiąca imion zwiększa swą pomyślność i obdarzony jego łaską dociera do swej jaźni. Wychwalanie go w ten sposób jest najlepszą drogą prowadzącą do Brahmana. Z pomocą tego hymnu jego wielbiciel zdobywa Wyzwolenie”.

(Mahābharāta, Anusasana Parva, Part 1, Section XVII)1. Upamanju opowiada o najwyższym sposobie oddawania czci Śiwie poprzez recytowanie jego tysiąca imion

Kryszna opowiadał dalej: „O Judhiszthira, powtórzyłem tobie to, co riszi Upamanju opowiedział mi o wychwalaniu Śiwy przez mędrca o imieniu Tandi. Zadowolony z niego Śiwa ukazał się przed nim i na jego prośbę zagwarantował mu, że jego uwielbienie dla niego nigdy nie osłabnie i że będzie nauczał innych riszich właściwego sposobu oddawania mu czci. I tak też się stało. Tandi przybył niegdyś do pustelni Upamanju i opowiedział mu o wszystkim, co się wydarzyło. Mając też na uwadze jego duchowy rozwój wyrecytował przed nim tysiąc imion wychwalających Śiwę, których wiedzę zdobył dzięki łasce dziadka wszechświata, Brahmy. Recytowanie tych imion, które są znane tylko niektórym, jest najwyższym sposobem oddawania czci Mahadewie. Sam Brahma recytował ongiś ich dziesięć tysięcy, jednakże tylko tysiąc tych imion pojawia się w pismach”.

Kryszna kontynuował: „O Judhiszthira, Upamanju rzekł do mnie: ‘O Kryszna, pozwól, że oddam teraz cześć temu Bogowi, który zasługuje na cześć wszystkich żywych istot, wymieniając jego imiona sławione we wszystkich trzech światach. Niektóre z nich były recytowane przez Brahmę i riszich, niektóre pojawiają się w Wedach i angach (siedem odnóży Wed). Będąc nośnikiem Prawdy i mając moc spełniania pragnień tego, kto je recytuje, zostały wypowiedziane ku czci Mahadewy przez mędrca Tandi, który wspomagany przez swoje oddanie czerpał wiedzę z wedyjskich nauk i są recytowane ku czci Śiwy przez wszystkich tych, którzy uchodzą za wielkich i zdobyli sławę. Pozwól więc, że recytując te imiona, wypowiadane przez osoby znane ze swej prawości i przez ascetów, którzy zdobyli duchową wiedzę, będę wychwalał tego, który jest pierwszy we wszystkim, prowadzi swych wyznawców do nieba, jest zawsze gotowy do czynienia dobra na rzecz wszystkich żywych istot i niesie ze sobą pomyślność. Imiona te wypływając z regionu Brahmy dają się słyszeć wszędzie we wszechświecie. Pozwól więc, że przy pomocy tych imion będę czcił tego, który jest Najwyższym Brahmanem, jest wieczny i o którym mówią Wedy’.

Upamanju kontynuował: ‘O Kryszna, jesteś wielbicielem tego Najwyższego Boga i czcisz słynnego Bhawę stawiając go ponad innymi bogami, posłuchaj więc mej recytacji jego tysiąca imion z uwagą. Nikt nie może czcić tego Boga bez jego zgody i ja sam zdobyłem jego zgodę swym oddaniem. Nawet jogini praktykujący jogę przez setki lat nie potrafią w pełni poznać jego wielkości i mocy. Zaiste, nawet bogowie nie potrafią zrozumieć jego początku, środka i końca! Skoro tak jest, to któż potrafiłby w pełni opisać jego wszystkie atrybuty? Dzięki jego zgodzie wyrecytuję przed tobą jego tysiąc atrybutów tak jak zostały przedstawione w streszczających je słowach i znakach. Są to tylko niektóre spośród imion tego Boga obdarzonego najwyższą mądrością, którego początek jest niezamanifestowany, który przekracza narodziny i śmierć, ma wszechświat za swoją formę i jest Najwyższą Duszą.

Tak jak oczyszczone masło wlewane do ognia jest ekstraktem z zsiadłego mleka, tak te tysiąc imion, które wymienię, jest ekstraktem z dziesięciu tysięcy imion recytowanych w starożyt­nych czasach przez Brahmę. Tak jak złoto jest uzyskiwane ze skalistych gór, miód z kwiatów, oczyszczone masło (ghee) ze śmietanki (manda), tak to tysiąc imion uzyskanych z dziesięciu tysięcy imion recytowanych przez Brahmę stanowi ich esencję. Te tysiąc imion ma moc oczyszczania nawet z najstraszliwszych grzechów i posiada takie same zalety jak cztery Wedy. Duchowy aspirant powinien więc wysłuchać ich z uwagą i zapamiętać. Te dobrze wróżące imiona prowadzące do duchowego rozwoju i odstraszające rakszasów powinny być jednak przekazywane tylko temu, kto jest oddany temu wielkiemu Panu i ma dość wiary. Nie należy nigdy recytować ich przed kimś, komu brak wiary i kto nie ujarzmił swej duszy. Ten, kto ma złe intencje w stosunku do Mahadewy, który jest oryginalną przyczyną wszystkiego, Najwyższą Duszą i wielkim Panem, z całą pewnością znajdzie się w piekle razem ze swoim przodkami i potomkami.

Te tysiąc imion sławiących Mahadewę, które przed tobą wyrecytuję, ma walory jogi. Jest najwyższym przedmiotem medytacji i powinno być ustawicznie recytowane tak jak mantry. Te tysiąc imion jest ekwiwalentem wiedzy i najwyższą tajemnicą. Ten, kto je recytuje w ostatnich chwilach życia lub słucha ich recytacji, realizuje najwyższy cel. Te tysiąc imion jest świętych, dobrze wróżących, przynoszących wszelkiego rodzaju korzyści. Jest najlepszym z wszystkich możliwych przedmiotów. Dziadek wszechświata, Brahma, nucąc je w starożytnych czasach wyzna­czył im najwyższe miejsce wśród wszystkich hymnów. Od tamtego czasu ten hymn ku chwale Mahdewy należy do hymnów najwyżej cenionych przez bogów i jest uważany za króla hymnów. Skomponowany w regionie Brahmy został najpierw przekazany niebiosom, które są regionem niebian. Riszi Tandi otrzymał go z tego regionu i dlatego hymn ten jest nazywany hymnem przez niego skomponowanym. Tandi przeniósł ten hymn z niebios na ziemię. Hymn ten wychwala tego, który jest Wedą wszystkich Wed, jest najstarszy z wszystkiego, co istnieje, jest energią energii, umartwieniami umartwień; spokojem spokojnych, splendorem splendorów, samo-kontrolą samo-kontrolujących się, inteligencją inteligentnych; Bogiem bogów, riszim riszich, ofiarą ofiar, pomyślnością tego, co pomyślne, Rudrą rudrów, światłem tego, co świetliste; joginem joginów, przyczyną przyczyn, początkiem i końcem wszystkich światów, duszą wszystkich istniejących istnień i który jest określany jako Hara o niezmierzonej energii’ .

2. Upamanju oddaje cześć Śiwie recytując jego tysiąc imion

Kryszna kontynuował: „O Judhiszthira, po tych słowach Upamanju stojąc z pobożnie złożonymi dłońmi i skoncentrowa­nym umysłem wyrecytował we właściwym porządku tysiąc osiem imion-atrybutów Śiwy oddając mu w ten sposób cześć. Recytował te imiona Śiwy[1] w wielkim skupieniu poprzedzając każde z nich świętą sylabą om:

‘O Bogu bogów, niech będzie Tobie chwała!

 

 [1] W nawiasach podano imiona-atrybuty Śiwy w sanskrycie w wersji niespolszczonej, w tzw. transliteracji naukowej. Recytowanie każdego z imion jest poprzedzone sylabą om i zakończone słowem namah oznacza­jącym imię. [Przypis B.M.]

1. Jesteś wieczny i niezmienny (sthiraya).

2. Jesteś osią wszechświata (sthanave).

3. Jesteś Panem wszystkich światów (prabhave).

4. Jesteś przeraźliwy (bhimaya).

5. Jesteś tym, który we wszystkim jest pierwszy i najważ­niejszy (pravaraya).

6. Jesteś dawcą darów (varadaya).

7. Jesteś najwyższy (varaya).

8. Jesteś duszą wszystkich żywych istot (sarvatmane).

9. Jesteś rdzeniem wszystkiego (sarva vikhyataya).

10. Jesteś wszystkim (sarvasmai).

11. Jesteś tym, który robi wszystko (sarvakaraya).

12. Jesteś istnieniem (bhavaya).

13. Jesteś tym, który ma splątane włosy (jatine).

14. Jesteś tym, który ubiera się w skóry (charmine).

15. Jesteś tym, który nosi na głowie czubek jak paw wiążąc włosy w ciężki węzeł (sikhandine).

16. Jesteś tym, który ma cały wszechświat za swoje kończyny (sarvangaya).

17. Jesteś tym, który utrzymuje cały wszechświat (sarva bhavanaya).

18. Jesteś tym, który zalewa cały wszechświat potopem (haraya).

19. Jesteś tym, który ma oczy jak gazela (harinakshaya).

20. Jesteś niszczycielem wszystkich żywych istot (sarva bhuta haraya).

21. Jesteś tym, który zabawia się wszystkimi przedmiotami (prabhave).

22. Jesteś manifestowaniem się niezamanifestowanego, z czego wypływają wszystkie działania (pravritaye).

23. Jesteś pierwotnym stanem, czyli zaniechaniem działań (nivrittaye).

24. Jesteś tym, który pokonał zmysły (niyataya).

25. Jesteś wieczny (sasvataya).

26. Jesteś niezmienny (dhruvaya).

27. Jesteś tym, który mieszka na terenie krematorium (smasana vasine).

28. Jesteś tym, który ma sześć dobrze znanych atrybutów—siłę, sławę, bogactwo, piękno, wyrzeczenie, i niezależność (bhagavate).

29. Jesteś tym, który zamieszkuje przestrzeń w sercu wszyst­kich żywych istot (khacaraya).

30. Jesteś tym, zabawia się wszystkim, co posiada zmysły (gocharaya).

31. Jesteś tym, który niszczy grzeszników (ardanaya).

32. Jesteś tym, który zasługuje na cześć od wszystkich (abhivadyaya).

33. Jesteś tym, który wsławił się wieloma bohaterskimi czynami (mahakarmane).

34. Jesteś ascetą, którego bogactwem są umartwienia (tapasvine).

35. jesteś tym, który stworzył pięć «wielkich» elementów mocą swej woli (bhuta bhavanaya).

36. Jesteś tym, który ukrywa swą naturę przybierając formę szaleńca (unmattavesha prachannaya).

37. Jesteś Panem wszystkiego, co istnieje (sarva loka praja pataye).

38. Jesteś tym, którego forma nie ma granic (maharupaya).

39. Jesteś tym, który ma cały wszechświat za swoje ciało (mahakayaya).

40. Jesteś tym, który ma formę byka będącego symbolem prawości (vrisharupaya).

41. Jesteś tym, który cieszy się wielką sławą (mahayasase).

42. Jesteś wielką umysłowością (mahatmane).

43. Jesteś duszą wszystkich żywych istot (sarvabhutatmane).

44. Jesteś tym, który ma cały wszechświat za swoją formę (visvarupaya).

45. Jesteś ogromnymi ustami, które połykają cały wszechświat, gdy nadchodzi Czas Końca (mahahanave).

46. Jesteś obrońcą wszystkich światów (loka palaya).

47. Jesteś duszą głęboko ukrytą w sercu będącą niepodzielną całością wolną od wpływu ego-świadomości mającej swój początek w ignorancji (antarhitatmane).

48. Jesteś radością płynącą z błogiego spokoju (prasadaya).

49. Jesteś tym, którego rydwan ciągną muły (haya gardabhaye).

50. Jesteś tym, który ochrania wcieloną duszę przed ponowny­mi narodzinami (pavitraya).

51. Jesteś godny podziwu i zasługujesz na cześć (mahate).

52. Jesteś tym, który przybiera formę rozmaitych ślubów i wedyjskich nakazów (niyamaya).

53. Jesteś azylem dla tych, którzy czynią różnego rodzaju śluby, włączając ślub czystości i samo-kontroli (niyamasritaya).

54. Jesteś tym, który wykonuje wszystkie działania (sarva­karmane).

55. Jesteś tym, który stworzył sam siebie (svayambhutaya).

56. Jesteś tym, który jest najstarszy i pierwszy wśród wszystkich żywych istot (adaye).

57. Jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy (adikaraya).

58. Jesteś niewyczerpywalnym skarbem (nidhaye).

59. Jesteś tym, który patrzy oczami wszystkich (sahasrakshaya).

60. Jesteś tym, który widzi wszystko (visalakshaya).

61. Jesteś somą (somaya).

62. Jesteś tym, który odziewa prawe osoby w blask świecący na firmamencie (nakshatra sadhakaya).

63. Jesteś księżycem (chandraya).

64. Jesteś Surją (suryaya).

65. Jesteś planetą Saturn (sanaya).

66. Jesteś zanikającą fazą księżyca zwaną Ketu ((ketave).

67. Jesteś wzrastającą fazą księżyca zwaną Rahu (grahaya).

68. Jesteś najbardziej kłopotliwą planetą Mangala (Mars) (graha pataye).

69. Jesteś czcigodnym Brihaspatim (Jupiter) (varaya).

70. Jesteś planetą Vudha (Merkury), synem Atriego (atraye).

71. Jesteś wielbicielem żony Atriego o imieniu Anasuja (atrya namaskartre).

72. Jesteś tym, który w gniewie zniszczył swą strzałą ofiarę Dakszy powodując, że składana ofiara uciekła przybierając formę jelenia (mriga banarpanaya).

73. Jesteś bezgrzeszny (anaghaya).

74. Jesteś tym, którego umartwienia mają moc stwarzania wszechświata (mahatapase).

75. Jesteś tym, którego umartwienia mają moc niszczenia wszechświata (ghoratapase).

76. Jesteś tym, który nie jest biedakiem, choć wygląda jak biedak (adinaya).

77. Jesteś tym, który spełnia życzenia biedaków szukających u Ciebie obrony (dinasadhakaya).

78. Jesteś tym, który tworzy rok, gdyż to Ty wprawiasz w ruch koło Czasu przybierając formę słońca i planet (samvatsarakaraya).

79. Jesteś mistycznym dźwiękiem w formie sylaby om, jak i innych świętych sylab i słów (mantraya).

80. Jesteś tym, który nadaje autorytet wszystkim działaniom ukazując się w formie Wed i innych pism (pramanaya).

81. Jesteś najwyższym umartwieniem (pramaya tapase).

82. Jesteś oddany jodze (yogine).

83. Jesteś tym, który poprzez jogiczne abstrahowanie łączy się z Brahmanem (yojyaya).

84. Jesteś najwyższym nasieniem, przyczyną przyczyn (maha bhijaya).

85. Jesteś tym, który ukazuje to, co jest niezamanifestowane w zamanifestowanej formie, w której istnieje wszechświat (maha retase).

86. Jesteś tym, który ma nieskończoną moc (mahabalaya).

87. Jesteś tym, którego nasienie jest złotem (svarnaretase).

88. Jesteś wszechwiedzący będąc wszystkimi rzeczami, jak i tym, kto je zna (sarvagnaya).

89. Jesteś nasieniem wszechświata (subijaya).

90. Jesteś nasieniem działania w formie ignorancji i pragnienia, które unoszą wcieloną duszę z jednego do innego świata (bhijavahanaya).

91. Jesteś tym, który ma dziesięć ramion (dasabahave).

92. Jesteś tym, którego oczy nie mrugają i widzą wszystko (animishaya).

93. Jesteś tym, który ma niebieską szyję od połknięcia trucizny, która wyłoniła się podczas ubijania oceanu mającego w celu zdobycie eliksiru nieśmiertelności i która mogła zniszczyć cały wszechświat (nilakantaya).

94. Jesteś mężem Umy (umapataye).

95. Jesteś wszystkimi znanymi formami pojawiającymi się we wszechświecie (viswarupaya).

96. Jesteś tym, który sam siebie stworzył (svayam sreshthaya).

97. Jesteś herosem słynnym ze swych bohaterskich czynów, jak zniszczenie trójmiasta asurów (balaviraya).

98. Jesteś bezwładną materią opisywaną przez sankhję w języku zasad rzeczywistości materialnej (tattwa) niezdolną do żadnego ruchu, zanim nie zamieszka w niej dusza (abaloganaya).

99. Jesteś twórcą tej materii (ganakartre).

100. Jesteś Panem, który włada i zarządza zasadami tej materii (ganapataye).

101. Jesteś tym, który wypełnia sobą nieskończoną przestrzeń mając ją za swe ubranie (digvasase).

102. Jesteś żądzą (kamaya).

103. Jesteś tym, który zna wszystkie mantry (mantravide).

104. Jesteś personifikacją filozoficznej prawdy o naturze duszy i jej odmienności od tego, co jest nie-duszą (paramaya mantraya).

105. Jesteś przyczyną wszechświata, ponieważ wszystko co istnieje, wypływa z Twojej duszy (sarva bhava karaya).

106. Jesteś niezamanifestowanym Brahmanem, który chowa w sobie wszystko to, co przestaje istnieć (haraya).

107. Jesteś tym, który w dłoni trzyma naczynie na wodę (kamandalu dharaya).

108. Jesteś tym, który trzyma w dłoni łuk (dhanvine).

109. Jesteś tym, który trzyma w dłoni strzały (bana hastaya).

110. Jesteś tym, który trzyma  w dłoni czaszkę (kapalavate).

111. Jesteś uzbrojony w piorun (asanaye).

112. Jesteś bronią zwaną szakti, który zabija setki (sataghnine).

113. Jesteś uzbrojony w  miecz (khadgine).

114. Jesteś uzbrojony w topór wojenny Pattisi (pattisine).

115. Jesteś uzbrojony w swój trójząb zwany Sula (ayudhine).

116. Jesteś tym, który jest godny czci i podziwu (mahate).

117. Jesteś tym, który trzyma w dłoni czerpak do wlewania do ognia ofiarnego masła (sruvahastaya).

118. Jesteś tym, którego forma jest piękna (surupaya).

119. Jesteś tym, który ma w sobie niewyczerpaną energię (tejase).

120. Jesteś źródłem światła dla wszystkich tych, którzy są Tobie oddani (tejaskaraya nidhaye).

121. Jesteś tym, który nosi na głowie turban (ushnishine).

122. Jest tym, którego twarz jest piękna (suvaktraya).

123. Jesteś pełen splendoru i mocy (udagraya).

124. Jesteś pokorny i skromny (vinataya).

125. Jesteś niezmiernie wysoki (dirghaya).

126. Jesteś tym, mocą którego umysł jest zdolny do poznawa­nia za pomocą zmysłów (harikesaya).

127. Jesteś największym z nauczycieli (suthirthaya).

128. Jesteś Najwyższym Brahmanem będącym stanem czystej i nieskończonej błogości (krishnaya).

129. Jesteś tym, który przybrał formę szakala, aby podnieść na duchu młodego bramina, który obrażony przez pewnego waiśję był gotów popełnić samobójstwo (srugalarupaya).

130. Jesteś tym, którego cele natychmiast się realizują bez czekania na moc płynącą z umartwień (siddarthaya).

131. Jesteś tym, który goli głowę, aby żyć jak święty żebrak (mundaya).

132. Jesteś tym, który działa na rzecz dobra wszystkich żywych istot (sarva subam karaya).

133. Jesteś nienarodzony (ajaya).

134. Jesteś tym, który ma niezliczoną ilość form (bahurupaya).

135. Jesteś tym, który odziewa się we wszelkiego rodzaju aro­maty (gandha dharine).

136. Jesteś tym, który dostarczył wsparcia rzece Ganges, gdy po raz pierwszy zeszła z nieba na ziemię (kapardine).

137. Jesteś brahmacarinem, który nigdy nie złamał przysięgi czystości (urdhva retase).

138. Jesteś tym, który słynie ze swej zdolności do powstrzymy­wania nasienia (urdhva lingaya).

139. Jesteś tym, który kładzie się tylko na plecach z twarzą zwróconą ku górze (urdhwa sayine).

140. Jesteś tym, który zamieszkuje w przestrzeni (nabha sthalaya).

141. Jesteś tym, który ma potargane włosy (trijatine).

142. Jesteś tym, który przykrywa ciało korą (chiravasase).

143. Jesteś Rudrą z racji swej gwałtowności (rudraya).

144. Jesteś dowódcą armii (senapataye).

145. Jesteś tym, który przenika wszystko (vibhave).

146. Jesteś tym, który przybiera formę bogów podróżujących w czasie dnia (ahas charaya).

147. Jesteś tym, który przybiera formę bogów wędrujących nocą (naktam charaya).

148. Jesteś tym, który wybucha gwałtownym gniewem (tigmamanyave).

149. Jesteś oślepiającą świetlistością zrodzoną ze studiowania Wed i umartwień (suvarchasaya).

150. Jesteś zabójcą potężnego asury, który przybrał formę wściekłego słonia z zamiarem zniszczenia świętego miasta Waranasi (gajaghne).

151. Jesteś zabójcą dajtjów, którzy stali się ciemiężycielami całego wszechświata (daityaghne).

152. Jesteś Czasem (Kala), który jest uniwersalnym niszczycielem (kalaya).

153. Jesteś najwyższym zarządcą wszechświata (lokadhatre).

154. Jesteś skarbnicą wielkich zalet (guna karaya).

155. Jesteś tym, który przybiera formę lwa i tygrysa (simha sardula rupaya).

156. Jesteś tym, który odziewa się w skórę słonia (ardra charma ambaravrtaya).

157. Jesteś joginem, który oszukuje Czas przekra­czając jego nieodparty wpływ (kala yogine).

158. Jesteś oryginalnym dźwiękiem, który niezamanifestowany spoczywa ukryty w łonie przestrzeni (maha nadaya).

159. Jesteś urzeczywistnieniem wszystkich życzeń (sarva kamaya).

160. Jesteś tym, który jest czczony na cztery sposoby, jako bycie w obudzonym stanie świadomości (wiśwanara), bycie w śniącym stanie świadomości (taidżasa), bycie w pozbawionym snów stanie świadomości (pradżna) oraz jako bycie w stanie medytacji sensu stricte (siva-dhjana) (chatush pathaya).

161. Jesteś tym, który włóczy się po nocach (nisa charaya).

162. Jesteś tym, który przebywa w towarzystwie zmarłych (preta charine).

163. Jesteś tym, który przebywa w towarzystwie duchów i upiorów (bhuta charine).

164. Jesteś tym, który stoi nawet ponad Indrą i bogami (maheswaraya).

165. Jesteś tym, który mnoży się nieskończenie przybierając formy wszystkich istniejących i nieistniejących przedmiotów (bahu bhutaya).

166. Jesteś tym, na którym bazuje Mahat, jak i wszystkie inne niezliczone kombinacje pięciu «wielkich» elementów (bahu dharaya).

167. Jesteś pierwotną ignorancją lub ciemnością (tamas) znaną pod imieniem Rahu (svarbhanave).

168. Jesteś bezmierny i stąd nieskończony (amitaya).

169. Jesteś najwyższym celem do osiągnięcia (gataye).

170. Jesteś tym, który kocha taniec (nrtya priyaya).

171. Jesteś  tym, który zawsze tańczy (nitya nartaya).

172. Jesteś tym, który powoduje, że wszystko tańczy (nartakaya).

173. Jesteś przyjacielem wszechświata (sarvalalasaya).

174. Jesteś przeraźliwy (ghoraya).

175. Jesteś tym, który swymi surowymi umartwieniami potrafi stworzyć i zniszczyć wszechświat (maha tapase).

176. Jesteś tym, który związuje wszystkie żywe istoty łańcuchami swej iluzji (pasaya).

177. Jesteś tym, który jest ponad zniszczeniem (nityaya).

178. Jesteś tym, który mieszka na górze Kailasa (giri ruhaya).

179. Jesteś tym, który przekracza wszystkie więzi i tak jak firmament jest do niczego nieprzywiązany (nabhase).

180. Jesteś tym, który ma tysiąc ramion (sahasra hastaya).

181. Jesteś zwycięstwem (vijayaya).

182. Jesteś wytrwałością, która prowadzi do  sukcesu i zwycię­stwa (vyavasayaya).

183. Jesteś pozbawiony lenistwa i skłonności do opóźniania działania (atandritaya).

184. Jesteś nieustraszony (adarshanaya).

185. Jesteś tym, który budzi przerażenie w niegodziwcach (darshanatmane).

186. Jesteś tym, który niszczy ofiarę wykonywaną z myślą o korzyściach (yajnaghne).

187. Jesteś niszczycielem boga miłości i żądzy Kamy (kama nasakaya).

188. Jesteś tym, który zniszczył ofiarę Dakszy (daksha yagapaharaye.

189. Jesteś cierpliwy (susahaya).

190. Jesteś bezstronny (madhyamaya).

191. Jesteś straszliwie gwałtowny i okradasz wszystkie żywe istoty z ich energii (tejopaharine).

192. Jesteś zabójcą tych, którzy napuchli od siły i pychy (asury Wala (balaghne).

193. Jesteś zawsze radosny (mudhitaya).

194. Jesteś bogactwem pożądanym przez wszystkich (arthaya).

195. Jesteś niepokonany (ajitaya).

196. Jesteś tym, który nie ma nikogo ponad sobą (avaraya).

197. Jesteś tym, który wydaje z siebie ryk głęboki jak ocean (gambhira ghoshaya).

198. Jesteś tym, który w swej formie przestrzeni jest tak głęboki, że nikt nie potrafi tej głębi zmierzyć (gambhiraya).

199. Jesteś tym, który ma potężnych towarzyszy i jeździ na byku, którego mocy i potęgi nikt nigdy nie potrafił zmierzyć (gambhira bala vahanaya).

200. Jesteś drzewem świata, którego korzenie sięgają ku górze, a gałęzie ku dołowi (nyagrodha rupaya).

201. Jesteś drzewem banianowym pośrodku wód zalewających cały wszechświat, pod którym znajduje schronienie nieśmiertelny mędrzec Markandeja (nyagrodhaya).

202. Jesteś tym, który śpi na liściu drzewa banianowego (vrksha karna sthitaya).

203. Jesteś tym, który obdarza współczuciem swych wielbicieli przybierając formy Hari, Hara, Ganeszy, ognia, wiatru, jak i inne (vibhave).

204. Jesteś tym, który ma niezwykle ostre zęby zdolne do zmiażdżenia i połknięcia niezliczonej ilości światów (sutikshna dasanaya).

205. Jesteś tym, którego forma jest ogromnych rozmiarów (mahakayaya).

206. Jesteś tym, który ma ogromne usta zdolne do połknięcia jednym haustem całego wszechświata (mahananaya).

207. Jesteś tym, który podczas bitwy przegania oddziały dajtjów we wszystkich kierunkach (vishvak senaya).

208. Jesteś tym, który usuwa zło (haraye).

209. Jesteś uosobieniem ofiary (yajnaya).

210. Jesteś tym, który ma byka za swego wierzchowca, jak i za ozdobę na swym bitewnym proporcu (samyuga pida vahanaya).

211. Jesteś tym, który ma formę płonącego ognia (thikshna tapaya).

212. Jesteś Surją, którego rydwan ciągną zielone ogiery (haryasvaya).

213. Jesteś przyjacielem wcielonej duszy (sahayaya).

214. Jesteś tym, który wie doskonale, kiedy powinny zostać wykonane określone religijne działania (karma kalavide).

215. Jesteś tym, którego Wisznu zadowolił swym oddaniem pragnąc zdobyć swój słynny dysk (vishnu prasaditaya).

216. Jesteś ofiarą będąc w formie Wisznu (yajnaya).

217. Jesteś oceanem (samudraya).

218. Jesteś głową klaczy, która chowa się w ocenie plując bezustannie ogniem i wypijając słoną wodę jak masło ofiarne (badavamukhaya).  

219. Jesteś wiatrem, przyjacielem Agni (hutasana sahayaya).

220. Jesteś duszą spokojną jak ocean w bezwietrzny dzień (prasantatmane).

221. Jesteś Agnim, który wypija oczyszczone masło ofiarne wlewane do ognia przy akompaniamencie recytowanych mantr (hutasanaya).

222. Jesteś tym, który ma splendor ognistych płomieni (ugra tejase).

223. Jesteś tym, którego blask rozszerza się na nieskończony wszechświat (mahatejase).

224. Jesteś zawsze bardzo zręczny w bitwie ((janyaya).

225. Jesteś tym, który doskonale wie, kiedy należy podjąć walkę, aby zwyciężyć (vijaya kala vide).

226. Jesteś nauką o ruchu ciał niebieskich (jyotishamayanaya).

227. Jesteś tym, który ma formę sukcesu i właściwej realizacji celów (siddhaye).

228. Jesteś tym, którego ciało jest Czasem, ponieważ nigdy nie ulega zniszczeniu (sarva vigrahaya).

229. Jesteś gospodarzem, który nosi kępkę włosów na głowie (sikhine).

230. Jesteś golącym głowę świętym żebrakiem (mundine).

231. Jesteś ascetą i mieszkańcem lasu o splątanych włosach (jatine).

232. Jesteś tym, którego wyróżniają ogniste płomienie, gdyż świetlista droga, którą kroczą osoby prawe, jest z Tobą tożsama (jvaline).

233. Jesteś tym, który pojawia się na firmamencie serca każdej osoby (murtijaya).

234. Jesteś tym, który wkracza do głowy każdej żywej osoby (murdhagaya).

235. Jesteś silny (baline).

236. Jesteś tym, który trzyma w dłoni bambusowy flet (vainavine).

237. Jesteś tym, który trzyma w dłoni mały bęben (panavine).

238. Jesteś tym, który trzyma w dłoni czynele (taline).

239. Jesteś tym, który nosi drewniane naczynie na łuskane ziarno (khaline).

240. Jesteś Najwyższym Bogiem, który przykrywa Czas iluzją boga umarłych Jamy (kalakatamkataya).

241. Jesteś astrologiem, którego rozumienie jest zawsze nastawione na ruch koła Czasu, które jest zrobione z ciał niebieskich na firmamencie (nakshatra vigrahamataye).

242. Jesteś wcieloną duszą uwiązaną wśród przedmiotów będących rezultatem działania trzech atrybutów: jasności-dobra (sattwa), namiętności (radżas) i ciemności (tamas) (guna buddhaye).

243. Jesteś tym, z którym łączą się wszystkie ulegające rozpadowi przedmioty (layaya).

244. Jesteś niezmienny i niewzruszony i nie ma w Tobie nic, co podlegałoby zmianie lub jakiejkolwiek mutacji (agamaya).

245. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (prajapataye).

246. Jesteś tym, który swymi ramionami obejmuje cały rozległy wszechświat (visvabahave).

247. Jesteś tym, który ukazuje się w niezliczonej liczbie form, które są zaledwie cząstkami Ciebie (vibhagaya).

248. Jesteś tym, który przenika wszystko (sarvagaya).

249. Jesteś tym, który nie ma ust, gdyż nie czerpie przyjem­ności z przedmiotów, które stwarza (amukhaya).

250. Jesteś tym, który uwalnia żywe istoty z więzów tego świata (vimochanaya).

251. Jesteś tym, który jest łatwo dostępny (susaranaya).

252. Jesteś tym, który ukazuje się w złotej kolczudze (hiranya kavachodbhavaya).

253. Jesteś tym, który ukazuje się w formie fallicznego symbolu lingi (medhrajaya).

254. Jesteś tym, który włóczy się po lesie w poszukiwaniu ptaków i zwierząt (balacharine).

255. Jesteś tym, który włóczy się po całej ziemi (mahi charine).

256. Jesteś wszechobecny (srutaya).

257. Jesteś tym, który znajduje przyjemność w grzmiącym dźwięku wytwarzanym przez wszystkie muzyczne instrumenty w trzech światach (sarva turya vinodine).

258. Jesteś tym, który ma wszystkie żywe istoty za swych krewnych (sarva todya parigrahaya).

259. Jesteś tożsamy z potężnym wężem Śeszą (vyala rupaya).

260. Jesteś tym, który mieszka w jaskiniach górskich tak jak Dżaigiszawaja lub inny jogin (guha vasine).

261. Jesteś tym, który przybiera formę dowódcy armii bogów Guhy (Skandy) (guhaya).

262. Jesteś tym, którego zdobią girlandy z kwiatów (maline).

263. Jesteś, tym, który cieszy się przyjemnością płynącą z posiadania ziemskich przedmiotów (tarangavide).

264. Jesteś tym, który dał żywym istotom trzy fazy istnienia: narodziny, życie i śmierć (tridasaya).

265. Jesteś tym, który dostarcza oparcia wszystkiemu, co istnieje w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (trikala dhruke).

266. Jesteś tym, który uwalnia żywe istoty od skutków działań wykonanych zarówno w przeszłym, jak i obecnym życiu oraz od więzi ignorancji i pragnienia (karma sarva bandha vimochanaya).

267. Jesteś tym, który ujarzmia królów asurów (asurendranam bandhanaya).

268. Jesteś tym, który niszczy wrogów w walce (yudhi shatru vinasanaya).

269. Jesteś tym, do którego można dotrzeć tylko ścieżką wiedzy (sankhya prasadaya).

270. Jesteś tym, który narodził się w formie starożytnego mędrca o imieniu Durwasas (durvasase).

271. Jesteś tym, którego poszukują wszystkie prawe osoby (sarva sadhu nishevitaya).

272. Jesteś tym, który powoduje zniszczenie nawet Brahmy i innych bogów (prasakandanaya).

273. Jesteś tym, który sprawiedliwie przydziela każdej osobie odpowiednią cząstkę radości i smutku, którą zebrała swymi przeszłymi działaniami (vibhagajnaya).

274. Jesteś bez porównania (atulyaya).

275. Jesteś tym, który rozdziela wśród bogów należną każdemu część ofiary (yajna bhaga vidhe).

276. Jesteś obecny w każdym miejscu (sarva vasaya).

277. Jesteś tym, który wędruje wszędzie (sarvacharine).

278. Jesteś tym, który nie nosi ubrań, bo jest wszędzie (durvasase).

279. Jesteś Wasawą (Indra) (vasavaya).

280. Jesteś nieśmiertelny (amaraya).

281. Jesteś tożsamy z górą Himawat (haimaya).

282. Jesteś twórcą czystego złota (hemakaraya).

283. Jesteś tym, który nie działa (nishkarmaya).

284. Jesteś tym, który utrzymuje wszystko w mocy (sarva dharine).

285. Jesteś tym, który stoi najwyżej wśród wszystkich tych, którzy dostarczają wszechświatowi oparcia (darottamaya).

286. Jesteś tym, który ma czerwone oczy (lohitakshaya).

287. Jesteś tym, którego zdolność widzenia rozciąga się na cały nieskończony wszechświat (mahakshaya).

288. Jesteś tym, którego rydwan zawsze przynosi zwycięstwo (vijayakshaya).

289. Jesteś tym, który ma ogromne kompetencje (visaradaya).

290. Jesteś tym, który akceptuje swych wielbicieli (sangrahaya).

291. Jesteś tym, który ogranicza i kontroluje swe zmysły (nigrahaya).

292. Jesteś tym, który działa (kartre).

293. Jesteś tym, którego ubranie ma osnowę i wątek zrobione z wężów (sarpa chiranivasanaya).

294. Jesteś najwyższym wśród niebian (mukhyaya).

295. Jesteś najniższym wśród niebian (amukhyaya).

296. Jesteś tym, który ma proporcjonalnie zbudowane ciało (dehaya).

297. Jesteś tym, którego muzycznym instrumentem jest bęben kahala (kahalaye).

298. Jesteś tym, który spełnia wszystkie pragnienia (sarva kamadaya).

299. Jesteś tym, który zawsze w każdym momencie czasu obsypuje łaską (sarva kala prasadaya).

300. Jesteś tym, który zawsze używa swej mocy z korzyścią dla innych (subalaya).

301. Jesteś tym, który jest silny i piękny jak Balarama, starszy brat Kryszny (bala rupa dhrite).

302. Jesteś tym, który jako najwyższy z celów zdobywanych przez żywe istoty zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich pożądanych przedmiotów (sarva kama varaya).

303. Jesteś tym, który daje wszystko (sarvadaya).

304. Jesteś tym, którego twarz skierowuje się we wszystkich kierunkach (sarvato mukhaya).

305. Jesteś tym, z którego wypłynęły rozmaite żywe istoty, choć mówi się, że wszystkie formy wypłynęły z przestrzeni lub są modyfikacjami tego pierwotnego elementu (akasa nirvirupaya).

306. Jesteś tym, który zdaje się wpadać w sidła zwane ciałem, którym rządzi pragnienie i ignorancja (nipatine).

307. Jesteś tym, który zdaje się być bezradny nie mogąc przekroczyć smutku, który jest atrybutem ciała (avasaya).

308. Jesteś tym, który mieszka na firmamencie serca tak jak ptak na niebie (khagaya).

309. Jesteś tym, którego forma jest przeraźliwa (roudra rupaya).

310. Jesteś słonecznymi promieniami (amsave).

311. Jesteś słońcem (adityaya).

312. Jesteś tym, który posiada nieliczoną ilość promieni (bahurasmaye).

313. Jesteś odziany w oślepiający blask (suvarchisine).

314. Jesteś tym, który ma szybkość wiatru (vasuvegaya).

315. Jesteś szybszy od wiatru (mahavegaya).

316. Jesteś tym, który ma szybkość umysłu (manovegaya).

317. Jesteś tym, który zaciemniony przez ignorancję zabawia się przedmiotami (nisacharaya).

318. Jesteś tym, który zamieszkuje w każdym ciele (sarva vasine).

319. Jesteś tym, który zamieszkuje w pomyślności będąc jej towarzyszem (sriyavasine).

320. Jesteś tym, który przekazuje wiedzę i instrukcje (upadesakaraya).

321. Jesteś tym, który udziela instrukcji w zupełnej ciszy (akaraya).

322. Jesteś tym, który uczynił ślub milczenia (munaye).

323. Jesteś tym, który z pomocą jogi przekracza ciało i widzi duszę (atmaniralokaya).

324. Jesteś tym, który jest należycie wielbiony (sambhagnaya).

325. Jesteś tym, który obdarowuje bogactwem, które bóg bogactwa czerpie od Ciebie (sahasradaya).

326. Jesteś królem ptaków Garudą (pakshine).

327. Jesteś przyjacielem udzielającym pomocy (paksharupaya).

328. Jesteś tym o ogromnej jasności, który ma splendor tysiąca słońc (atidiptaya).

329. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (visamptaye).

330. Jesteś tym, który pobudza żądze (unmadaya).

331. Jesteś bogiem żądzy i pragnienia (madanaya).

332. Jesteś tym, który przybiera formę pięknej kobiety pożądanej przez wszystkich (kamaya).

333. Jesteś drzewem świata (asvatthaya).

334. Jesteś Panem bogactwa (arthakaraya).

335. Jesteś tym, który obdarowuje sławą (yasase).

336. Jesteś tym, który przydziela żywym istotom owoce ich przeszłych działań w formie szczęścia lub niedoli (vamadevaya).

337. Jesteś wielkoduszny (vamaya).

338. Jesteś najstarszy z wszystkiego sięgając czasów, gdy nie było jeszcze niczego (prache).

339. Jesteś zdolny do przykrycia jednym śladem swej stopy wszystkich trzech światów (dakshinaya).

340. Jesteś karłem Wamaną, w którego wcielił się Wisznu, w celu odebrania demonowi Wali władzy i oddania jej z powrotem w Indrze (vamanaya).

341. Jesteś joginem, który tak jak Sanat-Kumara zrealizował najwyższy cel (siddhayogine).

342. Jesteś największym wśród riszich (maharshaye).

343. Jesteś tym, który zawsze realizuje swe życzenia tak jak Wriszawa i Dattatreja (siddharthaya).

344. Jesteś tym, który nakłada wymagania na Siddhów (siddha sadhakaya).

345. Jesteś tym, który przybiera formę świętego żebraka (bhikshave).

346. Jesteś tym, którego zdobią symbole żebraczego trybu życia (bhikshu rupaya).

347. Jesteś tym, który przekracza symbole żebraczego trybu życia (vipanaya).

348. Jesteś o miękkim sercu (mrdave).

349. Jesteś wolny od namiętności i nie ma dla Ciebie różnicy między pochwałą i poniżaniem (avyayaya).

350. Jesteś tym, który jest nazywany dowódcą niebiańskiej armii (mahasenaya).

351. Jesteś Wiśakhą (jedna z czterech form Skandy), który wyłonił się z ciała boga wojny Skandy, gdy Indra rzucił w niego swym piorunem (visakhaya).

352. Jesteś tym, który zna wszystkie sześćdziesiąt części wszechświata (shashtibhagaya).

353. Jesteś Panem zmysłów, które funkcjonują pod Twoim przewodnictwem (gavam pataye).

354. Jesteś tym, który jest uzbrojony w piorun (vajrahastaya).

355. Jesteś bezmierny (vishkambhine).

356. Jesteś tym, który łamie szeregi dajtjów podczas bitwy (chamustambhanaya).

357. Jesteś tym, który porusza się na rydwanie zataczając koła i niszcząc w ten sposób wroga powraca zwycięski (vritta avritta karaya).

358. Jesteś tym, który znając Brahmana zna największą głębię oceanu świata (talaya).

359. Jesteś tym, który jest nazywany Madhu, od imienia króla który był założycielem rodu Jadawów, w którym narodził się Kryszna (madhave).

360. Jesteś tym, którego oczy mają kolor miodu (madhuka lochanaya).

361. Jesteś tym, który narodził się jako nauczyciel bogów Brihaspati (vachaspataye).

362. Jesteś tym, który podczas ofiary wykonuje te same działania, co Adhyaryus, kapłan wlewający libację do ognia i nucący wersy z Jadżurwedy [Alternatywne tłumaczenie: Jesteś tym, który spopularyzował gałąź wedyjskiej wiedzy vajasana.] (vajasanaya).

363. Jesteś tym, który jest czczony przez ludzi we wszystkich trybach życia (nityamasrita pujitaya).

364. Jesteś oddany Brahmanowi (brahmacharine).

365. Jesteś tym, który wędruje przez ludzkie osiedla w formie świętego żebraka (lokacharie).

366. Jesteś tym, który przenika wszystkie żywe istoty (sarva charine).

367. Jesteś tym, który zna drogę prowadzącą do Prawdy (vichara vide).

368. Jesteś tym, który zna i prowadzi wszystkie serca (isanaya).

369. Jesteś tym, który rozprzestrzenia się na cały wszechświat (isvaraya).

370. Jesteś tym, który gromadzi i przechowuje wszystkie dobre i złe uczynki wykonane przez żywe istoty, aby przydzielać im później owoc ich działań (kalaya).

371. Jesteś tym, który istnieje nadal podczas nocy następującej po rozpadzie wszechświata (nisacharine).

372. Jesteś obrońcą uzbrojonym w łuk Pinaka (pinakabhrte).

373. Jesteś tym, który zamieszkuje nawet w dajtjach, przeciw którym kierujesz swe strzały (nimittasthata).

374. Jesteś zasadą prowadzącą do Wyzwolenia (nimittaya).

375. Jesteś skarbnicą wiedzy (nandaye).

376. Jesteś tym, który przynosi pomyślność (nandikaraya).

377. Jesteś potężną małpą Hanumanem, który wspomagał Wisznu, gdy narodził się na ziemi w formie Ramy, w walce z demonem o imieniu Rawana (haraye).

378. Jesteś Panem duchów i upiorów łącznie z bykiem Nandi, których masz za swoich towarzyszy (nandisvaraya).

379. Jesteś każdym z tych duchów i upiorów (nandine).

380. Jesteś tym, który przynosi radość wszystkim żywym istotom (nandanaya).

381. Jesteś tym, który zarówno wzmacnia, jak i odbiera radość żywym istotom (nandivardhanaya).

382. Jesteś tym, który daje i odbiera suwerenność i pomyślność nawet tak potężnym istotom jak Indra (bhagaharine).

383. Jesteś tym, który w formie Jamy zabiera życie (nihantre).

384. Jesteś tym, który rezyduje w sześćdziesięciu czterech Kalach (kalaya).

385. Jesteś ogromny (brahmane).

386. Jesteś Ojcem ojców (pitamahaya).

387. Jesteś dziadkiem wszechświata Brahmą o czterech głowach (chaturmukhaya).

388. Jesteś najwyższym fallicznym znakiem (linga) czczonym zarówno przez bogów, jak i asurów (mahalingaya).

389. Jesteś tym, który ma piękne i miłe atrybuty (charu lingaya).

390. Jesteś tym, który w formie lingi jest symbolem sprawującym nadzór nad rozmaitością tendencji do działania i zaniechania działania (lingadhyakshaya).

391. Jesteś Panem wszystkich bogów (suradhyakshaya).

392. Jesteś Panem jogi (yogadhyakshaya).

393. Jesteś tym, na którym opierają się wszystkie jugi (eony), gdyż to dzięki Tobie trwają i zmieniają się w regularnych cyklach (yugavahaya).

394. Jesteś Panem nasion, gdyż jesteś tym, który przydziela dobre i złe owoce działania (bijadhyakshaya).

395. Jesteś pierwotną przyczyną tych nasion (bijakartre).

396. Jesteś tym, który działa zgodnie z nakazami pism zaczynając od tych, które dotyczą duszy (adhyatmanugataya).

397. Jesteś tym, w którym mieszka potęga i inne atrybuty (balaya).

398. Jesteś Mahabharatą i innymi kronikami podobnego rodzaju (itihasya).

399. Jesteś rozprawami nazywanymi mimansa dyskutującymi zgodność rytualnej tradycji z Upaniszadami (sakalpaya).

400. Jesteś mędrcem Gautamą, twórcą dialektyki (gautamaya).

401 Jesteś autorem wielkiej rozprawy o gramatyce wywodzącej swą nazwę od księżyca (nisakaraya).

402. Jesteś tym, który karze swych wrogów (dambhaya).

403. Jesteś tym, którego nikt nie może pokonać (adambhaya).

404. Jesteś drogi dla tych, którzy uwolnili się od pychy (vaidambhaya).

405. Jesteś tym, który spełnia życzenia swoich wielbicieli (vasyaya).

406. Jesteś tym, który ma zdolność do podporządkowania sobie innych (vasakaraya).

407. Jesteś tym, który wywołuje kłótnie asurów z bogami (kalaye).

408. Jesteś tym, który stworzył czternaście światów (loka kartre).

409. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (pasupataye).

410. Jesteś tym, który stworzył pięć «wielkich» elementów (mahakartre).

411. Jesteś nieprzywiązany do niczego i dlatego nie czerpiesz z niczego przyjemności (anoushadhaya).

412. Jesteś tym, który nie podlega procesowi psucia się i niszczenia (aksharaya).

413. Jesteś nieporównywalnym z niczym Brahmanem (paramaya brahmane).

414. Jesteś dumny ze swej potęgi (balavate).

415. Jesteś Śakrą (Indra) (sakraya).

416. Jesteś karą wymierzaną przestępcom, o której mówią roz­prawy o moralności (nityai).

417. Jesteś tym, który przynosi społeczeństwu tyranię w rezul­tacie nadużycia władzy (anityai).

418. Jesteś czystą duszą (suddhatmane).

419. Jesteś nieskazitelny będąc ponad wszelkiego rodzaju błędy (suddhaya).

420. Jesteś godny uwielbienia (manyaya).

421. Jesteś światem, który ustawicznie ukazuje się i znika (gatagataya).

422. Jesteś tym, którego łaska jest najwyższej miary (bahu prasadaya).

423. Jesteś tym, który przynosi dobre sny (susvapanaya).

424. Jesteś lustrem, w którym odbija się wszechświat (darpanaya).

425. Jesteś tym, który ujarzmił wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wrogów (amitrajite).

426. Jesteś Stwórcą Wed, których język jest boski (vedakaraya).

427. Jesteś źródłem deklaracji zawartych w Tantrach i Puranach, jak i tych, które ucieleśniły się w ludzkim języku (mantrakaraya).

428. Jesteś ekspertem w każdym rzemiośle (vidushe).

429. Jesteś tym, który niszczy wroga w bitwie (samara mardanaya).

430. Jesteś tym, który zamieszkuje w przeraźliwych chmurach pojawiających się w momencie uniwersalnego rozpadu (maha mega nivasine).

431. Jesteś tym, który ukazuje się w przeraźliwej formie przynosząc powszechne zniszczenie (maha ghoraya).

432. Jesteś tym, który odnosi sukces w podporządkowaniu sobie wszystkich żywych istot i wszystkich przedmiotów (vasine).

433. Jesteś wielkim Niszczycielem (karaya).

434. Jesteś ogniem o ogromnej energii (agnijvalaya).

435. Jesteś potężniejszy od ognia (maha jvalaya).

436. Jesteś ogniem Czasu Końca, który konsumuje wszystko (atidhumraya).

437. Jesteś tym, którego można zadowolić libacją laną do ognia ofiarnego (hutaya).

438. Jesteś libacją laną do ognia ofiarnego, której towarzyszy recytacja świętych mantr (havishe).

439. Jesteś tym, który w formie boga Prawa rozdziela owoce zebrane dobrymi i złymi działaniami (vrushanaya).

440. Jesteś tym, który obdarowuje błogością (sankaraya).

441. Jesteś zawsze pełen blasku (nityam varchasvine).

442. Jesteś ogniem przykrytym dymem (dhumaketanaya).

443. Jesteś w kolorze szmaragdu (nilaya).

444. Jesteś zawsze obecny w symbolu lingi (angalubhdhaya).

445. Jesteś źródłem błogosławieństwa (shobhanaya).

446. Jesteś tym, którego nic nie może zatrzymać w podążaniu za  swymi celami (niravagrahaya).

447. Jesteś tym, który zawiera się w swej jaźni (svastidaya).

448. Jesteś najwyższym błogosławionym stanem bycia (svasti­bhavaya).

449. Jesteś tym, który ma swój udział w ofierze (bhagine).

450. Jesteś tym, który przydziela bogom ich udziały w ofierze (bhagakaraya).

451. Jesteś tym, który oblewa innych swą łaską (laghave).

452. Jesteś odłączony od wszystkich przedmiotów (utsangaya).

453. Jesteś tym, który ma najpotężniejsze kończyny (maha ngaya).

454. Jesteś tym, który chowa w sobie cały wszechświat po jego zniszczeniu (maha garbha parayanaya).

455. Jesteś w ciemnym kolorycie (krishna varnaya).

456. Jesteś w żółtym kolorycie (suvarnaya).

457. Jesteś zmysłami wszystkich żywych istot (sarva dehinam indriyaya).

458. Jesteś tym, który ma ogromne stopy (maha padaya).

459. Jesteś tym, który ma ogromne dłonie (maha hastata).

460. Jesteś tym, który ma ogromne ciało (maha kayaya).

461. Jesteś odziany w sięgającą szeroko sławę (maha yasase).

462. Jesteś tym, który ma ogromną głowę (maha murdhne).

463. Jesteś tym, który jest ogromnych rozmiarów (maha matraya).

464. Jesteś tym, którego atrybutem jest wielka przenikliwość (maha netraya).

465. Jesteś miejscem, gdzie mieszka ciemność i ignorancja (nisalayaya).

466. Jesteś Niszczycielem niszczyciela (maha ntakaya).

467. Jesteś tym, który ma ogromne uczy (maha karnaya).

468. Jesteś tym, który ma bezkresne wargi (mahoshtaya).

469. Jesteś tym, który ma ogromne szczęki (maha hanave).

470. Jesteś tym, który ma ogromny nos (maha nasaya).

471. Jesteś tym, który ma ogromny kark (maha kambave).

472. Jesteś tym, który ma ogromny grzbiet (maha grivaya).

473. Jesteś tym, który zrywa więzy ciała (osiąga Wyzwolenie) i żyje na terenie krematorium (smasana bhaje).

474. Jesteś tym, który ma ogromną klatkę piersiową (maha vakshase).

475. Jesteś tym, który ma szeroką pierś (mahoraskaya).

476. Jesteś wcieloną duszą zamieszkującą we wszystkich żywych istotach (antaratmane).

477. Jesteś tym, który trzyma na kolanach jelenia (mrigalayaya).

478. Jesteś tym, na którym wiszą niezliczone światy tak jak owoce na drzewie (lambanaya).

479. Jesteś tym, który podczas uniwersalnego rozpadu szeroko otwiera usta, aby połknąć wszechświat (lambitoshtaya).

480. Jesteś tym, który ma wielką moc iluzji (maha mayaya).

481. Jesteś mlecznym oceanem (payonidhaye).

482. Jesteś tym, który ma ogromne zęby (maha dantaya).

483. Jesteś tym, który ma ogromne kły (maha damshtraya).

484. Jesteś tym, który ma ogromny język (maha jihwaya).

485. Jesteś tym, który ma ogromne usta (maha mukhaya).

486. Jesteś tym, który (w formie człowieka-lwa) ma ogromne pazury  (maha nakhaya).

487. Jesteś tym, który (w formie wielkiego dzika) ma ogromną zjeżoną sierść (maha romaya).

488. Jesteś tym, który ma włosy związane na czubku głowy w ciężki węzeł (maha kesaya).

489. Jesteś tym, który ma zmierzwione włosy (maha jataya).

490. Jesteś zawsze wesoły (prasannaya).

491. Jesteś uosobieniem miłości i łaski (prasadaya).

492. Jesteś tym, który jest wiarą i mądrością (pratyayaya).

493. Jesteś tym, który w czasie bitwy ma górę Meru za swój łuk (giri sadhanaya).

494. Jesteś tym, który darzy miłością wszystkie żywe istoty tak jak rodzice swe potomstwo (snehanaya).

495. Jesteś tym, który nie żywi żadnych uczuć (asnehanaya).

496. Jesteś niepokonany (ajitaya).

497. Jesteś wielkim mędrcem niezmiernie oddanym milczącej jogicznej kontemplacji (maha munaye).

498. Jesteś tym, który ma formę drzewa świata Aśwattha (vrkshakaraya).

499. Jesteś tym Najwyższym Bogiem, którego istnienia dowodzi drzewo świata Aśwattha (vrikshaketave).

500. Jesteś nienasycony tak jak ogień (analaya).

501. Jesteś tym, który ma wiatr za swój rydwan przenosząc się z miejsca na miejsce jak ogień (vayu vahanaya).

502. Jesteś tym, który wędruje po pagórkach i wzgórzach (gandaline).

503. Jesteś tym, który zamieszkuje na górze Meru (meru dhamne).

504. Jesteś Panem bogów (devaditi pataye).

505. Jesteś tym, który ma Atharwawedę za głowę (atharva sirshaya).

506. Jesteś tym, który ma hymny Samawedy za swoje usta (samasyaya).

507. Jesteś tym, który ma tysiące hymnów Rigwedy za swoje niezliczone oczy (riksahasramitekshanaya).

508. Jesteś tym, który ma hymny Jadżurwedy za swoje stopy i dłonie (yaju pada bhujaya).

509. Jesteś Upaniszadami (guhyaya).

510. Jesteś całym ciałem rytuałów opisywanych w pismach (prakasaya).

511. Jesteś wszystkim, co jest ruchome (jangamaya).

512. Jesteś tym, który nigdy nie pozostawia modlitw bez odpowiedzi (amogharthaya).

513. Jesteś zawsze skłonny do łaski (prasadaya).

514. Jesteś tym, który jest łatwy do osiągnięcia (abhigamyaya).

515. Jesteś tym, który ma piękną formę (sudarsanaya).

516. Jesteś tym, który przybiera formę dobra czynionego na rzecz kogoś innego (upakaraya).

517. Jesteś tym, który jest wszystkim drogi (priyaya).

518. Jesteś tym, który zawsze ukazuje się swym wielbicielom (sarvaya).

519. Jesteś złotem i innymi metalami szlachetnymi, które wszyscy wysoko cenią (kanakaya).

520. Jesteś tym, którego jasność jest jak wypolerowane złoto (kanchanacchavaye).

521. Jesteś pępkiem wszechświata (nabhaye).

522. Jesteś tym, który sprawia, że rosną owoce ofiary zbierane przez tych, którzy czczą Cię ofiarą. (nandikaraya).

523. Jesteś tą formą wiary i oddania, którą prawa osoba ma w stosunku do ofiary (bhavaya).

524. Jesteś budowniczym wszechświata (pushkara sthapataye).

525. Jesteś nieporuszony jak góra (sthiraya).

526. Jesteś dwunastoma stadiami życia, przez które przechodzi żywa istota od narodzin do śmierci, gdzie stadium jedenastym jest zdobycie nieba, a dwunastym Wyzwolenie (dvadasaya).

527. Jesteś tym, który powoduje lęk (trasanaya).

528. Jesteś tym, który jest początkiem wszystkich rzeczy (adyaya).

529. Jesteś religijną praktyką jednoczącą wcieloną duszę z Najwyższym Brahmanem (yajnaya).

530. Jesteś tym, do którego można dotrzeć poprzez religijną praktykę (yajnasamahitaya).

531. Jesteś niezamanifestowany (naktaya).

532. Jesteś bogiem Kali, który rządzi czwartą jugą (kalijugą), tożsamym z żądzą, gniewem, zachłannością i złymi namiętnoś­ciami (kalaye).

533. Jesteś wiecznym Czasem (kalaya).

534. Jesteś gwiezdną konstelacją w formie żółwia (Wielka Niedźwiedzica) (makaraya).

535. Jesteś tym, który jest czczony przez samego Niszczyciela o imieniu Kala (kala pujitaya).

536. Jesteś tym, który żyje wśród towarzyszy zwanych ganami (saganaya).

537. Jesteś tym, który przyjmuje wielbicieli do grona swych towarzyszy (ganakaraya).

538. Jesteś tym, który ma Brahmę za woźnicę (bhutavahana sarathaye).

539. Jesteś tym, który śpi na świętym popiele (bhasma sayaya).

540. Jesteś tym, który ochrania wszechświat za pomocą świętego popiołu (basmagoptre).

541. Jesteś tym, którego ciało jest zrobione z oczyszczającego grzechy popiołu (bhasmabhutaya).

542. Jesteś drzewem, które zapewnia spełnienie wszystkich życzeń (tarave).

543. Jesteś tym, który przybiera formę swych towarzyszy (ganaya).

544. Jesteś obrońcą czternastu regionów (lokapalaya).

545. Jesteś tym, który przekracza te regiony (alokaya).

546. Jesteś pełnią nie podlegającą procesowi niszczenia (mahatmane).

547. Jesteś tym, który jest czczony przez wszystkie żywe istoty (sarva pujitaya).

548. Jesteś w białym kolorycie będąc czysty i nieskazitelny (suklaya).

549. Jesteś tym, którego ciało, mowa i umysł są nieskazitelne (trisuklaya).

550. Jesteś tym, który zdobył czystość istnienia zwaną Wyzwoleniem (sampanaya).

551. Jesteś tym, którego nie może zabrudzić żadna nieczystość (suchaye).

552. Jesteś tym, do którego dotarli najwięksi nauczyciele starożytności (bhuta nishevitaya).

553. Jesteś tym, który zamieszkuje w prawości i wszystkich czterech trybach życia (asramasthaya).

554. Jesteś prawością, która przybiera formę rytów i ofiar (kriyavasthaya).

555. Jesteś tym, który ma formę umiejętności należących do niebiańskiego architekta wszechświata (visvakarma mataye).

556. Jesteś tym, który jest czczony jako pierwotna forma wszechświata (varaya).

557. Jesteś tym, który ma ogromne ramiona (visala shakaya).

558. Jesteś tym, którego usta są w miedzianym kolorze (tamorshtaya).

559. Jesteś tym, który ma formę oceanu (ambujalaya).

560. Jesteś niezwykle stabilny i nieruchomy przybierając formę gór i wzgórz (sunischalaya).

561. Jesteś mędrcem Kapilą (kapilaya).

562. Jesteś w kolorze brązowym (kapisaya).

563. Jesteś wszystkimi odcieniami, które zmieszane razem dają kolor biały (suklaya).

564. Jesteś określonym okresem życia (ayushe).

565. Jesteś starożytny (paraya).

566. Jesteś świeżej daty (aparaya).

567. Jesteś tym, który przybiera formę niebiańskiego muzyka gandharwy (gandharvaya).

568. Jesteś matką bogów w formie Aditi i matką wszystkich rzeczy w formie ziemi (aditaye).

569. Jesteś królem ptaków Garudą, synem Winaty i mędrca Kaśjapy (tarkshyaya).

570. Jesteś tym, do którego można z łatwością dotrzeć (suvijneyaya).

571. Jesteś tym, którego mowa jest wspaniała i przyjemna (susaradaya).

572. Jesteś tym, który jest uzbrojony w wojenny topór (para svadhayudhaya).

573. Jesteś tym, który szuka zwycięstwa (devya).

574. Jesteś tym, który pomaga wielbicielom w zrealizowaniu ich planów (anukarine).

575. Jesteś wspaniałym przyjacielem (subandhavaya).

576. Jesteś tym, który nosi instrument muzyczny zwany wina zrobiony z dwóch pustych tykw (tumbha veenaya).

577. Jesteś tym, który podczas uniwersalnego rozpadu wybucha strasznym gniewem (mahakrodhaya).

578. Jesteś tym, który ma potomstwo stojące wyżej od ludzi i bogów, jak Wisznu i Brahma (urdhvaretase).

579. Jesteś tym, który po uniwersalnym rozpadzie przybiera formę Wisznu leżącego na wodach (jalesayaya).

580. Jesteś tym, który pożera wszystko z wielką dzikością (ugraya).

581. Jesteś tym, który płodzi potomstwo (vamsakaraya).

582. Jesteś tym, który przybiera formę bambusowego fletu (vamsaya).

583. Jesteś grzmiącym dźwiękiem bambusowego fletu (vamsa nadaya).

584. Jesteś bezgrzeszny (aninditaya).

585. Jesteś tym, który ma ciało o pięknych kończynach (sarvanga rupaya).

586. Jesteś tym, który stworzył świat wypełniając go iluzją (mayavine).

587. Jesteś dobry dla innych nie oczekując odpłaty (suhrudaya).

588. Jesteś tym, który przybiera formę wiatru (anilaya).

589. Jesteś tym, który przybiera formę ognia (analaya).

590. Jesteś łańcuchami, które wiążą wcieloną duszę z tym światem (bandhanaya).

591. Jesteś Stwórcą tych łańcuchów (bandhakartre).

592. Jesteś tym, który zrywa te łańcuchy życia (subandhana vimochanaya).

593. Jesteś tym, który zamieszkuje u dajtjów, którzy są wrogami wszystkich rytuałów ofiarnych (sayajnaraye).

594. Jesteś tym, który zamieszkuje u tych, którzy zaniechali wszystkich działań (sakamaraye).

595. Jesteś tym, który ma ostre siekacze (mahadamshtraya).

596. Jesteś tym, który ma  potężną broń (mahayudhaya).

597. Jesteś tym, który jest obrażany na różne sposoby (bahudha ninditaya).

598. Jesteś tym, który pozbawił rozumu riszich w Lesie Daruka (sarvaya).

599. Jesteś tym, który przynosi dobro nawet swoim krytykom, jak ci riszi w Lesie Daruka (samkaraya).

600. Jesteś tym, który rozwiewa wszystkie lęki i wątpliwości i po ich rozwianiu obdarowuje Wyzwoleniem (sankaraya).

601. Jesteś tym, który nic nie posiada na własność, nawet ubrania przykrywającego ciało (adhanaya).

602. Jesteś Panem niebian (amaresaya).

603. Jesteś największym z wszystkich bogów, którego czci zarówno Indra, jak i ci, którzy stoją od niego wyżej (mahadevaya).

604. Jesteś przedmiotem czci nawet dla Wisznu (viswadevaya).

605. Jesteś zabójcą wrogów bogów (surarighne).

606. Jesteś tym, który w formie wielkiego węża Śeszy zamieszkuje w podziemnych regionach (ahirbudhnyaya).

607. Jesteś tym, który jest niewidzialny, ale którego można zrozumieć tak jak wiatr, który choć niewidzialny jest odczuwany przez każde ciało (anilabhaya).

608. Jesteś tym, którego wiedza sięga do korzeni wszystkiego i który zna wszystkie rzeczy łącznie z tymi, które mają charakter wewnętrzny (chekitanaya).

609. Jesteś ugotowanym ryżem ofiarowanym bogom (havishe).

610. Jesteś tym, który wśród jedenastu rudrów nosi imię Adżaikapat (ajaikapadaya).

611. Jesteś suwerenem całego wszechświata (kapaline).

612. Jesteś tym, który przybiera formę wszystkich wcielonych dusz przykrywając się trzema atrybutami: sattwą, radżas i tamas (trishankave).

613. Jesteś tym, który nie podlega wpływowi tych trzech atrybutów (ajitaya).

614. Jesteś tym, który przekracza te trzy atrybuty i jest stanem czystego bycia, którego nie można opisać z pomocą języka (sivaya).

615. Jesteś księciem lekarzy o imieniu Dhanwantari (danvantarye).

616. Jesteś kometą na niebie, gdyż sprowadzasz nieszczęście na grzeszników (dhumaketave).

617. Jesteś dowódcą boskiej armii Skandą (skandaya).

618. Jesteś królem jakszów Kuberą, który jest Twoim nieod­łącznym towarzyszem i Panem bogactwa (vaisravanaya).

619. Jesteś Dhatrim (dhathre).

620. Jesteś Indrą (sakraya).

621. Jesteś Wisznu (vishnave).

622. Jesteś Mitrą (mitraya).

623. Jesteś niebiańskim rzemieślnikiem Twasztrim (tvashtre).

624. Jesteś gwiazdą polarną zwaną Dhruwa (dhruvaya).

625. Jesteś tym, który utrzymuje wszystkie rzeczy w istnieniu (dharaya).

626. Jesteś tym, który wśród bogów wasu jest nazywany Prabhawą (prabhavaya).

627. Jesteś wiatrem zdolnym do poruszania się wszędzie (sarvagaya vayave).

628. Jesteś Arjamanem (aryamne).

629. Jesteś Sawitrim (savitre).

630. Jesteś Rawim (ravaye).

631. Jesteś starożytnym królem o wielkiej sławie o imieniu Uszangu (ushangave).

632. Jesteś tym, który ochrania wszystkie żywe istoty na różne sposoby (vidhatre).

633. Jesteś Mandhatri z racji swej zdolności do zadowalania wszystkich żywych istot (mandhatre).

634. Jesteś źródłem, z którego wypływają wszystkie żywe istoty (bhutabhavanaya).

635. Jesteś tym, który istnieje w rozmaitych formach (vibhave).

636. Jesteś tym, który powoduje istnienie różnych kolorów we wszechświecie (varna vibhavine).

637. Jesteś tym, który podtrzymuje wszystkie pragnienia i atrybuty, gdyż z Ciebie one wypływają (sarva kama gunavahaya).

638. Jesteś tym, z którego pępka wyrasta pierwotny Lotos (padmanabhaya).

639. Jesteś tym, w którego łonie znajduje się niezliczona mnogość żywych istot (mahagarbhaya).

640. Jesteś tym, którego twarz jest piękna jak księżyc (chandra vaktraya).

641. Jesteś wiatrem (anilaya).

642. Jesteś ogniem (analaya).

643. Jesteś tym, który ma ogromną moc (balavate).

644. Jesteś tym, który zdobył spokój duszy (upasantaya).

645. Jesteś najstarszy (puranaya).

646. Jesteś tym, którego można poznać dzięki prawości (punyachanchave).

647. Jesteś tym, który przybiera formę bogini pomyślności Lakszmi (aiyay).

648. Jesteś Stwórcą pola działania (Kurukszetra), gdzie żywe istoty oddają cześć Najwyższemu Bogu (kurukartre).

649. Jesteś tym, który żyje na tym polu działania (kuru vasine).

650. Jesteś duszą tego pola działania (kuru bhutaya).

651. Jesteś tym, który inspiruje i ożywia atrybut suwerenności, jak i inne przymioty (gunaushadhaya).

652. Jesteś tym miejscem, w którym wszystko przebywa, gdyż zgodnie z deklaracjami pism masz naturę tej świadomości, która ujawnia się podczas głębokiego, pozbawionego marzeń sennych snu (sarvasayaya).

653. Jesteś tym, który otrzymuje należną mu część w ofierze rozkładanej na trawie dhabha (darbhacharine)

654. Jesteś Panem wszystkich żywych istot odzianych w życiowe oddechy (sarvesham praninam pataye).

655. Jesteś Bogiem bogów (deva devaya).

656. Jesteś tym, który nie szuka przyjemności (sukhasktaya).

657. Jesteś tym, co rzeczywiste (sat) w formie przyczyny (sate).

658. Jesteś tym, co nierzeczywiste (asat) w formie skutku (asate).

659. Jesteś tym, który ma w sobie to, co jest we wszystkich rzeczach najlepsze (srava ratna vide).

660. Jesteś tym, który mieszka na górze Kailasa (kailsa giri vasine).

661. Jesteś tym, który często odwiedza górę Himawat (himavat giri samsrayaya).

662. Jesteś tym, który porywa i unosi wszystko za sobą jak potężny nurt, który wyrywa drzewa z korzeniami (kulaharine).

663. Jesteś tym, który stworzył święty bród Puszkarę, jak i inne wielkie jeziora i zbiorniki wodne (kulakartre).

664. Jesteś tym, który ma wszechwiedzę (bahuvidyaya).

665. Jesteś tym, który rozdaje błogosławieństwa bez ograni­czeń (bahu pradaya).

666. Jesteś kupcem, który dla wygody ludzi troszczy się o wymianę dóbr między różnymi krajami (vanijaya).

667. Jesteś niebiańskim cieślą (vardhakine).

668. Jesteś drzewem świata, które dostarcza drewna użytego do budowy Twojego wojennego topora (vrkshaya).

669. Jesteś drzewem o nazwie Wakula (vakulaya).

670. Jesteś drzewem sandałowym (chandanaya).

671. Jesteś niepomyślnym drzewem Pala (chadhaya).

672. Jesteś tym, który ma bardzo silny kark (saragrivaya).

673. Jesteś tym, który ma szerokie ramiona (maha jatrave).

674. Jesteś wzburzony, choć niezmienny w swym działaniu i zdolnościach (alolaya).

675. Jesteś wszystkimi podstawowymi ziołami i roślinami oraz ich produktem w formie ryżu i innych zbóż (mahoushadhaya).

676. Jesteś tym, który gwarantuje innym sukces w realizowa­niu celów, na które nastawili swe serce (siddharthakarine).

677. Jesteś poprawnymi wnioskami płynącymi zarówno z Wed, jak i z gramatyki (siddhartha chando vyakaranottaraya).

678. Jesteś tym, który ma głos jak lew (simhanadaya).

679. Jesteś tym, który ma zęby jak lew (simhadamstraya).

680. Jesteś tym, który kroczy jak lew (simhagaya).

681. Jesteś tym, który podróżuje na grzbiecie lwa będącego pojazdem jego małżonki (simhavahanya).

682. Jesteś tym, który jest nazywany duszą tego, co rzeczywiste (prabhavatmane).

683. Jesteś tym, który ma Czas (Kala) będący niszczycielem wszechświata za talerz, z którego je (jagat kala sthalaya).

684. Jesteś tym, który jest zawsze zaangażowany w szukanie tego, co jest dobre dla wszechświata (lokahitaya).

685. Jesteś tym, który broni wszystkie żywe istoty przed nieszczęściem i prowadzi je ku błogości Wyzwolenia (tarave).

686. Jesteś ptakiem nazywanym Saranga (sarangaya).

687. Jesteś młodym łabędziem (nava chakrangaya).

688. Jesteś tym, który jest przedstawiany z głową ozdobioną czubem jak u pawia (ketumaline).

689. Jesteś tym, który ochrania miejsca, gdzie zbierają się mędrcy, aby wymierzać sprawiedliwość (sabhavanaya).

690. Jesteś domem dla wszystkich żywych istot (bhutalaya).

691. Jesteś tym, który miłuje wszystkie stworzenia (bhuta pataye).

692. Jesteś dniem i nocą, które są elementami składowymi wieczności (ahoratraya).

693. Jesteś tym, który nie błądzi i stąd nie podlega krytyce (aninditaya).

694. Jesteś tym, który utrzymuje wszystkie stworzenia w istnieniu (sarvabhutanam vahitre).

695. Jesteś schronieniem dla wszystkich żywych istot (nilaya).

696. Jesteś nienarodzony (vibhave).

697. Jesteś istniejący (bhavaya).

698. Jesteś zawsze i we wszystkim szczodry (amoghaya).

699. Jesteś tym, który osiągnął najwyższe stadia jogi: dharana, dhjana, samadhi (samyataya).

700. Jesteś ogierem Ukkaihśrawasem, który wyłonił się z ubijanego mlecznego oceanu (asvaya).

701. Jesteś dawcą jedzenia (bhojanaya).

702. Jesteś tym, który podtrzymuje życiowe oddechy żywych istot (prana dharanaya).

703. Jesteś tym, który jest cierpliwy (dritimate).

704. Jesteś tym, który jest inteligentny (matimate).

705. Jesteś obdarzony mocą i zręcznością (dakshaya).

706. Jesteś przez wszystkich czczony (satkritya).

707. Jesteś tym, który rozdziela owoce prawości i grzechu (yugadhipaya).

708. Jesteś tym, który zabawia się i zarządza zmysłami (gopalaya).

709. Jesteś Panem wszystkich ciał niebieskich święcących na niebie (gopataye).

710. Jesteś wszystkimi zbiorami przedmiotów (gramaya).

711. Jesteś tym, którego szaty są zrobione ze skóry bydlęcej (gocharma vasanaya).

712. Jesteś tym, który rozwiewa smutek swych wielbicieli (haraye).

713. Jesteś tym, który ma złotą broń (hiranya bahave).

714. Jesteś tym, który ochrania ciała joginów, którzy szukają dojścia do swej jaźni (pravesinam guhapalaya).

715. Jesteś tym, który całkowicie zniszczył wrogów w formie namiętności będąc wzorem dla swych wielbicieli (prakrishtaraye).

716. Jesteś tym, którego radość jest ogromna (mahaharshaya).

717. Jesteś tym, który pokonał nieodpartego boga żądzy, (jitakamaya).

718. Jesteś tym, który ujarzmił swoje zmysły (jithendriyaya).

719. Jesteś tym, który na muzycznej skali jest nutą ga (gandharaya).

720. Jesteś tym, który ma wspaniały dom na górze Kailasa (suvasaya).

721. Jesteś tym, który jest głęboko zanurzony w umartwieniach (tapassaktaya).

722. Jesteś tym, który ma formę radości i zadowolenia (rataye).

723. Jesteś tym, który jest nazywany niezmiernym i nieskończonym (naraya).

724. Jesteś tym, ku czci którego zostały skomponowane najprzedniejsze hymny (maha gitaya).

725. Jesteś tym, który w tańcu wykonuje ogromne kroki i skoki (maha nrtyaya).

726. Jesteś tym, który jest czczony przez rozmaite grupy niebiańskich nimf apsar (apsara gana sevitaya).

727. Jesteś tym, który ma ogromny proporzec ze znakiem byka (maha ketave).

728. Jesteś górą Meru (maha dhatave).

729. Jesteś tym, który włóczy się po szczytach górskich i górach (naikasanucharaya).

730. Jesteś tak szybki, że nie można cię złapać (chalaya).

731. Jesteś tym, którego można poznać poprzez nauczyciela, chociaż nie można opisać Cię słowami (avedaniyaya).

732. Jesteś instrukcjami, które nauczyciel przekazuje uczniowi (adeshaya).

733. Jesteś tym, który może odczuwać wszystkie przyjemne zapachy równocześnie (sarva gandha sukhavahaya).

734. Jesteś bramami prowadzącymi do miast i pałaców (toranaya).

735. Jesteś fosami i rowami otaczającymi obwarowane miasta przynoszącymi im zwycięstwo (taranaya).

736. Jesteś wiatrem (vataya).

737. Jesteś obwarowanymi miastami otoczonymi przez mury i fosy (paridhine).

738. Jesteś królem ptaków Garudą (patikhecharaya).

739. Jesteś tym, który rozmnaża stwarzanie poprzez połączenie przeciwnych płci (samyogaya vardhanaya).

740. Jesteś wśród wszystkich pierwszy pod względem cnót i wiedzy (vrddhaya).

741. Jesteś nawet ponad tym, który jest pierwszy pod względem cnót i wiedzy (ativrddhaya).

742. Jesteś tym, który przekracza wszystkie cnoty i wiedzę (gunadhikaya).

743. Jesteś wieczny i niezmienny, zależny wyłącznie od siebie (nityamatma sahayaya).

744. Jesteś Panem i obrońcą bogów i asurów (devasurapataye).

745. Jesteś Panem i obrońcą wszystkich stworzeń (pataye).

746. Jesteś tym, który nosi kolczugę (yuktaya).

747. Jesteś tym, którego broń jest zdolna zniszczyć wroga (yukta bahave).

748. Jesteś przedmiotem uwielbienia nawet dla tego, który jest nazywany w niebie Suparwan (divi suparvano devaya).

749. Jesteś tym, który daje żywym istotom moc znoszenia wszystkiego bez ulegania zniszczeniu (ashadhaya).

750. Jesteś tym, który sam potrafi znieść wszystko (sushadhaya).

751. Jesteś stały i stabilny (dhruvaya).

752. Jesteś biały i czysty, niczym niesplamiony i bez skazy (harinaya).

753. Jesteś tym, który jest uzbrojony w trójząb zdolny do zniszczenia wszystkiego (haraya).

754. Jesteś tym, który przydziela formy tym, którzy krążą bez przerwy w kole narodzin i śmierci (avartamanebhyovapushe).

755. Jesteś tym, który jest wart więcej niż bogactwo (vasu sreshthaya).

756. Jesteś dobrym postępowaniem lub drogą prawych (mahapathaya).

757. Jesteś tym, który po namyśle i bez gniewu urwał Brahmie jedną z jego głów (shiroharine vimarsaya).

758. Jesteś tym, który nosi dobrze wróżące znaki, o których mowa w naukach o wróżeniu (chiromancja) i frenologii oraz innych gałęziach wiedzy traktujących fizyczne cechy za wskaźnik mentalnych osobliwości (sarva lakshana lakshitaya).

759. Jesteś jak oś rydwanu, który jest metaforą ciała (akshaya rathayogine).

760. Jesteś tym, który istnieje w każdym przedmiocie jako przenikająca wszystkie przedmioty dusza (sarva yogine).

761. Jesteś obdarzony ogromną siłą będąc herosem herosów (mahabalaya).

762. Jesteś Wedami (samamnayaya).

763. Jesteś wszystkimi innymi świętymi pismami, jak smriti, eposy (Itihasy), Purany (asamamnayaya).

764. Jesteś bogiem każdego świętego miejsca (thirthadevaya).

765. Jesteś tym, który ma ziemię za swój rydwan (maharathya).

766. Jesteś bezwolnymi elementami tworzącymi budulec wszystkich żywych istot (nirjivaya).

767. Jesteś tym, który daje życie każdej kombinacji tych bezwolnych elementów (jivanaya)

768. Jesteś świętą sylabą om i innymi mantrami, które mają moc ożywiania martwej materii (mantraya).

769. Jesteś tym, którego oczy rzucają pomyślne spojrzenia (shubhakshaya).

770. Jesteś tym, który jest ekstremalnie niemiły i niszczy wszystkie przedmioty (bahukarkasaya).

771. Jesteś tym, który ma niezliczone cenne atrybuty i własności (ratnaprabhutaya).

772. Jesteś tym, który ma czerwonawy koloryt (ratnangaya).

773. Jesteś tym, który stworzył bezkresne oceany i liczne jeziora dla zaspokojenia swego pragnienia (maha rnavanipanavide).

774. Jesteś korzeniami drzewa świata (mulaya).

775. Jesteś niezmiernie piękny i rozsiewasz wokół blask o niezrównanej wspaniałości (vishalaya).

776. Jesteś eliksirem nieśmiertelności (amrutaya).

777. Jesteś uchwytny dla swych wielbicieli pozostając niewidzialny dla innych (vyaktavyaktaya).

778. Jesteś oceanem umartwień będąc wielkim joginem (taponidhaye).

779. Jesteś tym, który prowadzi swych wielbicieli do najwyż­szego poziomu istnienia (arohanaya).

780. Jesteś tym, który już zdobył najwyższy poziom istnienia (athirohaya).

781. Jesteś tym, który charakteryzuje się czystością działań i obrzędów ochraniając dobre postępowanie (shiladharine).

782. Jesteś tym, który zdobył wielką sławę swą prawością i postępowaniem (mahayasase).

783. Jesteś ozdobą armii z racji bycia uosobieniem męstwa i odwagi (senakalpaya).

784. Jesteś tym, którego zdobią niebiańskie ozdoby (maha kalpaya).

785. Jesteś jogą (yogaya).

786. Jesteś tym, z którego wypływa wieczny Czas, którego miarami są jugi i kalpy (yugakaraya).

787. Jesteś tym, który wykonując dwa kroki przykrył sobą niebo i ziemię i zażądał przestrzeni na wykonanie trzeciego kroku (haraye).

788. Jesteś tym, który przybiera formę prawości, grzeszności i formę pośrednią między prawością i grzesznością tak jak kolejne jugi (yuga rupaya).

789. Jesteś wielki i nie masz granic (maha rupaya).

790. Jesteś tym, który zabił potężnego asurę, który ruszył w kierunku świętego miejsca Waranasi przybierając formę rozjuszo­nego potężnego słonia (mahanaga hanaya).

791. Jesteś tym, który przybiera formę śmierci (vadhaya).

792. Jesteś tym, który spełnia życzenia żywych istot w stopniu odpowiednim do zebranych zasług (nyaya nirvapanaya).

793. Jesteś ostatecznym celem (padaya).

794. Jesteś tym, który zna wszystko to, co jest poza zasięgiem zmysłów (panditaya).

795. Jesteś niezmienny i znasz wszystkie zasady rzeczywis­tości materialnej (achalopamaya).

796. Jesteś tym, który nieustannie błyszczy pięknem (bahu malaya).

797. Jesteś tym, który nosi na szyi girlandę sięgającą aż do stóp (maha malaya).

798. Jesteś Hara, który ma księżyc za swoje piękne oko (sasine harasulocanaya).

799. Jesteś słonym oceanem rozciągającym się na ogromną przestrzeń (vistaraya lavanaya kupaya).

800. Jesteś pierwszymi trzema jugami: kritajugą, tretajugą, dwaparajugą (triyugaya).

801. Jesteś tym, którego pojawienie się zawsze przynosi innym korzyść (saphalodayaya).

802. Jesteś tym, który ma troje oczu symbolizujących pisma, nauczyciela i medytacje (trilochanaya).

803. Jesteś niezmiernie subtelny będąc subtelną formą pierwotnych elementów (vishannangaya).

804. Jesteś tym, którego uszy są znudzone noszeniem ozdobio­nych klejnotami kolczyków (manividdhaya).

805. Jesteś tym, który nosi włosy związane w ciężki węzeł (jatadharaya).

806. Jesteś znakiem w sanskryckim alfabecie, który wskazuje na nosowy dźwięk (bindave).

807. Jesteś znakiem w sanskryckim alfabecie, który wskazuje przydechowe (zasysane) H (visargaya).

808. Jesteś tym, którego twarz jest doskonała (sumukhaya).

809. Jesteś strzałą wypuszczaną z łuku przez wojownika z intencją zniszczenia wroga (saraya).

810. Jesteś wszelką bronią używaną przez wojowników (sarvayudhaya).

811. Jesteś obdarzony cierpliwością pozwalającą na zniesienie wszystkiego (sahaya).

812. Jesteś wiedzą, która powstaje z zatrzymania fizycznych i mentalnych funkcji (nivedanaya).

813. Jesteś tym, który po zatrzymaniu fizycznych i mentalnych funkcji ujawnia się jako Prawda (sukhajataya).

814. Jesteś dźwiękiem ga, który powstaje w regionie Gandhara i jest niezwykle słodki dla ucha (sugandharaya).

815. Jesteś uzbrojony w potężny łuk Pinaka (mahadhanushe).

816. Jesteś tym, który w okresie uniwersalnego zniszczenia zachowuje pamięć przeszłych narodzin (gandhapaline bhagavate).

817. Jesteś tym, z którego po zniszczeniu wszechświata wypły­wają ponownie wszystkie działania (sarvakarmanam utthanaya).

818. Jesteś wiatrem, który zaczyna wiać w okresie uniwersal­nego rozpadu i jest zdolny do ubijania całego wszechświata tak jak pałka w dłoniach mleczarza ubija mleko w celu uzyskania masła (mandhanaya bahulavayave).

819. Jesteś pełnią (sakalaya).

820. Jesteś tym, który widzi wszystko (sarva lochanaya.

821. Jesteś dźwiękiem uzyskiwanym poprzez uderzanie w dłonie (talastalaya).

822. Jesteś tym, którego dłoń służy do trzymania jedzenia lub jako naczynie z jedzeniem (karastaline).

823. Jesteś tym, który ma ciało twarde jak diament (urdhva samhananaya).

824. Jesteś nadzwyczajnie wielki (mahate).

825. Jesteś tym, który przynosi ulgę jak chroniący przed słońcem parasol (chatraya).

826. Jesteś tym, który ma wspaniały chroniący przed słońcem parasol (suchattraya).

827. Jesteś dobrze znany, jako ten który jest tożsamy z wszystkimi żywymi istotami (vikhyata lokaya).

828. Jesteś tym, który ma dyscyplinę we wszystkim (sarvasrayaya kramaya).

829. Jesteś tym, który ma ogoloną głowę (mundaya).

830. Jesteś tym, który przybiera bardzo złą i przeraźliwą formę (virupaya).

831. Jesteś tym, który ma nieskończoną ilość form stając się wszystkimi przedmiotami we wszechświecie (vikrutaya).

832. Jesteś tym, który trzyma w dłoni lakę będącą symbolem świętego żebraka (dandine).

833. Jesteś tym który trzyma w dłoni naczynie na wodę (kundine).

834. Jesteś tym, do którego nie można dotrzeć poprzez religijne działania (vikurvanaya).

835. Jesteś lwem (haryakshaya).

836. Jesteś wszystkimi kierunkami przestrzeni (kakubhaya).

837. Jesteś królem bogów (vajrine).

838. Jesteś tym, który ma setkę języków (satajihvaya).

839. Jesteś tym, który ma tysiąc stóp (sahasrapade).

840. Jesteś tym, który ma tysiąc głów (sahasra murdhne).

841. Jesteś Panem niebian i jesteś zrobiony z wszystkich bogów (devendraya sarvadeva mayaya).

842. Jesteś wielkim mistrzem lub nauczycielem (gurave).

843. Jesteś tym, który ma tysiąc ramion (sahasrabahave).

844. Jesteś zdolny do spełnienia każdego życzenia (sarva ngaya).

845. Jesteś tym, u którego każdy szuka obrony (saranyaya).

846. Jesteś Stwórcą wszystkich światów (sarva lokakrte).

847. Jesteś wielkim czyścicielem z każdego rodzaju grzechu przybierając formę świętych miejsc i wód (pavitraya).

848. Jesteś tym, do którego należy potrójna mantra bija-shakthi-keelakam (trikakude mantraya).

849. Jesteś najmłodszym synem Aditi i Kaśjapy, karłem o imieniu Upendra, który pozbawił władzy nad światami asurę Wali i oddał ją z powrotem Indrze (kanishthaya).

850. Jesteś w kolorycie zarówno czarnym, jak i opalonym przybierając formę znaną jako Hari-Hara (krishna pingalaya).

851. Jesteś tym, który zrobił dla bramina jego cienką bambusową rózgę sprawiedliwości w formie przekleństwa (brahmadanda vinirmatre).

852. Jesteś uzbrojony w śmiertelną broń zwaną sathagni, pasa i szakti (sataghni pasa shaktimate).

853. Jesteś tym, który narodził się w pierwotnym Lotosie (padmagarbhaya).

854. Jesteś tym, który jest obdarzony ogromnym łonem (maha garbhaya).

855. Jesteś tym, który ma Wedy w swoim łonie (brahma garbhaya).

856. Jesteś tym, który unosi się na nieskończonym bezmiarze wód zalewających cały wszechświat po jego zniszczeniu (jalodbhavaya).

857. Jesteś odziany w promienie światła (gabhastaye).

858. Jesteś tym, który stworzył Wedy (brhamakrte).

859. Jesteś tym, który studiuje Wedy ((brahmine).

860. Jesteś tym, który zna znaczenie Wed (brhamavide).

861. Jesteś oddany Wedom (brahmanaya).

862. Jesteś schronieniem dla wszystkich osób oddanych Wedom (gataye).

863. Jesteś tym, który ma nieskończoną ilość form (ananta rupaya).

864. Jesteś tym, który ma niezliczoną ilość ciał (naikatmane).

865. Jesteś obdarzony nieodpartą walecznością (svayambhuva tigmatejase).

866. Jesteś duszą lub tym, co przekracza trzy uniwersalne atrybuty: sattwa, radżas, tamas (urdhvagatmane).

867. Jesteś Panem wszystkich żywych istot (pasupataye).

868. Jesteś obdarzony szybkością wiatru (vataramhaya).

869. Jesteś obdarzony szybkością umysłu (manojavaya).

870. Jesteś zawsze pomazany pastą sandałową (chandanine).

871. Jesteś nieskończony jak łodyga pierwotnego Lotosu (padmanalagraya).

872. Jesteś tym, który swoją klątwą spowodował upadek niebiańskiej krowy Surabhi z najwyższego niebiańskiego regionu do podrzędnego ziemskiego regionu (surabhyuttaranaya).

873. Jesteś tym Brahmą, który nie potrafił zobaczyć Twojego końca (naraya).

874. Jesteś tym, którego zdobi girlanda z kwiatów karnikara (karnikara mahasrgvigne).

875. Jesteś tym, którego głowę zdobi diadem wybijany niebieskimi klejnotami (nilamaulaye).

876. Jesteś tym, który nosi łuk Pinaka (pinakadhrte).

877. Jesteś Panem nauki o Brahmanie (umapataye).

878. Jesteś tym, który z pomocą nauki o Brahmanie ujarzmił swe zmysły (umakantaya).

879. Jesteś tym, który nosi boginię Gangę (rzekę Ganges) na głowie (jahnavidhrte).

880. Jesteś mężem Umy, córki góry Himawat (umadhavaya).

881. Jesteś potężny przybierając formę wielkiego dzika, który uniósł w górę zatopioną ziemię (varaya varahaya).

882. Jesteś obrońcą ziemi przybierającym różne formy (varadaya).

883. Jesteś godny uwielbienia (varenyaya).

884. Jesteś pierwotnym Byciem o końskiej głowie recytującym Wedy grzmiącym głosem (sumahasvanaya).

885. Jesteś tym, którego łaska jest wielka (mahaprasadaya).

886. Jesteś tym, który ujarzmia (damanaya).

887. Jesteś tym, który zniszczył wszystkich wrogów w formie namiętności (satrughne).

888. Jesteś w jednej połowie w kolorze białym, a w drugiej w kolorze opalonym (svetapingalaya).

889. Jesteś tym, który ma ciało w kolorze złota (pitatmane).

890. Jesteś tym, który jest czystą radością będąc ponad pięcio­ma warstwami—cielesną, energetyczną, umysłową, intelektualną, ekstazy—które przykrywają wcieloną duszę (paramatmane).

891. Jesteś kontrolującą się duszą (prayatatmane).

892. Jesteś podstawą (twórczą zasadą) manifestującego się wszechświata (pradhanadhrte).

893. Jesteś tym, którego twarz zwraca się we wszystkich kierunkach (sarvaparsva mukhaya).

894. Jesteś tym, który ma troje oczu w formie słońca, księżyca i ognia (trayakshaya).

895. Jesteś tym, który przewyższa wszystkie żywe istoty w konsekwencji swej prawości, która jest bezmierna (dharma sadharana varaya).

896. Jesteś duszą wszystkich ruchomych i nieruchomych stworzeń (characharatmane).

897. Jesteś tak subtelny, że nie można cię uchwycić myślą (sukshmatmane).

898. Jesteś tym, który obdarowuje nieśmiertelnością w formie Wyzwolenia będącą owocem prawych działań wykonywanych bez poszukiwania owocu (amrtaya govrushesvaraya).

899. Jesteś nauczycielem nawet tych, którzy są Bogami bogów (sadyarshaye).

900. Jesteś synem Aditi o imieniu Wasu (vasuradityaya).

901. Jesteś księżycem, który jest odziany w niezliczone promienie światła, stwarza wszechświat i jest somą wypijaną podczas ofiary (vivasvate savitamritaya).

902. Jesteś Wjasą, autorem Puran i innych świętych eposów (vyasaya).

903. Jesteś kreacją umysłu Wjasy będąc identyczny z Puranami i innymi świętymi eposami zarówno w pełnej, jak i skróconej wersji (sargaya susamkshepaya vistaraya).

904. Jesteś sumą wszystkich wcielonych dusz (paryayo naraya).

905. Jesteś porami roku (ritave).

906. Jesteś rokiem (samvatsaraya).

907. Jesteś miesiącem (masaya).

908. Jesteś dwutygodniowym cyklem księżyca (pakshaya).

909. Jesteś tymi świętymi dniami, które zakańczają te okresy (samkhya samapanaya).

910. Jesteś miarą czasu zwaną kala (kalabhyo).

911. Jesteś miarą czasu zwaną kaszthą (kashthabhyo).

912. Jesteś miarami czasu zwanymi lawami (lavebhyo).

913. Jesteś miarami czasu zwanymi  matrami (matrabhyo).

914. Jesteś jedną trzynastą częścią dnia zwaną muhurta (muhurtaha kshapabhyo).

915. Jesteś miarą czasu zwaną kszana (kshanebhyo).

916. Jesteś ziemią, na której stoi drzewo wszechświata (viswa kshetraya).

917. Jesteś nasieniem wszystkich żywych istot (praja bijaya).

918. Jesteś zasadą (tattwa) nazywaną Mahat (lingaya).

919. Jesteś kiełkiem wcielonej duszy będąc tą formą świadomości, która następuje po wyłonieniu się tego, co jest nazywane Mahat (adyaya nirgamaya).

920. Jesteś tym co rzeczywiste (sate).

921. Jesteś Prawdą ukrytą za tym, co nierzeczywiste (asate).

922 Jesteś tym, co zamanifestowane i dostępne dla zmysłów (vyaktaya).

923. Jesteś tym, co niedostępne dla zmysłów (avyaktaya).

924. Jesteś ojcem (pitre).

925. Jesteś matką (matre).

926. Jesteś dziadkiem (pitamahaya).

927. Jesteś bramą do nieba będąc tożsamy z umartwieniami (svargadvaraya).

928. Jesteś bramą do prokreacji żywych istot będąc tożsamy z żądzą (prajadvaraya).

929. Jesteś bramą do Wyzwolenia będąc tożsamy z brakiem żądzy (mokshadvaraya).

930. Jesteś tymi religijnymi działaniami, które prowadzą do nieba (trivishtapaya).

931. Jesteś wyzwolonym istnieniem wolnym od przywiązania i istnienia jako odrębna jednostka (nirvanaya).

932. Jesteś tym, który daje radość żywym istotom (hladanaya).

933. Jesteś regionem Brahmy, który jest regionem Prawdy, gdzie udają się ci, który są najbardziej prawi (brahmalokaya).

934. Jesteś tym, który przewyższa nawet region Prawdy (parayai gatyai).

935. Jesteś tym, który stworzył zarówno bogów, jak i asurów (devasura vinirmatre).

936. Jesteś tym, który jest schronieniem zarówno dla bogów, jak i asurów (devasura parayanaya).

937. Jesteś Brihaspatim i Śukrą będąc nauczycielem zarówno bogów, jak i asurów (devasura gurave).

938. Jesteś boski i zwycięski (devaya).

939. Jesteś tym, który jest czczony zarówno przez bogów, jak i asurów (devasura namaskrtaya).

940. Jesteś tym, który prowadzi bogów i asurów tak jak jeździec prowadzi słonia (devasura mahamatraya).

941. Jesteś schronieniem dla wszystkich bogów i asurów (devasura ganasrayaya).

942. Jesteś zarówno Indrą, jak i Wiroczaną będąc władcą zarówno bogów, jak i asurów (devasura ganadhyakshaya).

943. Jesteś tym, który podczas bitwy jest zarówno Skandą, jak i Keśim będąc dowódcą zarówno bogów, jak i asurów (devasura ganagrnyai).

944. Jesteś tym, który przekracza zmysły i świeci własnym światłem będąc Bogiem bogów (devatidevaya).

945. Jesteś tym, który przybiera formę Narady i innych nie­biańskich riszich (devarshaye).

946. Jesteś tym, który w formie Brahmy i Rudry daje dary zarówno bogom, jak i asurom (devasuravarapradaya).

947. Jesteś tym, który rządzi sercami zarówno bogów, jak i asurów (devasureswaraya).

948. Jesteś tym, który chowa w sobie cały wszechświat (visvaya).

949. Jesteś schronieniem nawet dla tego, który rządzi sercami bogów i asurów (devasuramahesvaraya).

950. Jesteś tym, którego ciało jest zrobione z wszystkich bogów—ogień jest Twoją głową, a słońce i księżyc Twoimi oczami (sarva devamayaya).

951. Jesteś Najwyższym Bycia i nad Tobą nie ma nikogo wyższego uchwytnego myślą (achintyaya).

952. Jesteś tym, który jest duszą bogów (devatatmane).

953. Jesteś tym, który wypłynął sam z siebie (atmasambavaya).

954. Jesteś tym, który ukazuje się niszcząc ignorancję (udbhide).

955. Jesteś tym, który odmierza wszystkie trzy światy trzema krokami (trivikramaya).

956. Jesteś tym, który ma wielką wiedzę i umiejętności (vaidyaya).

957. Jesteś nieskazitelny (virajaya).

958. Jesteś wolny od atrybutu namiętności, czyli radżas (nirajaya).

959. Jesteś tym, który jest ponad zniszczeniem (amaraya).

960. Jesteś tym, na cześć którego należy nucić hymny (idyaya).

961. Jesteś Panem tego niepowstrzymanego słonia, którym jest Czas (hast ishvaraya).

962. Jesteś tym, który przybiera formę Pana tygrysów czczo­nego w kraju Kalingów (vyaghraya).

963. Jesteś tym, który z racji swego męstwa jest nazywany lwem wśród bogów (devasimhaya).

964. Jesteś tym, który zajmuje najwyższe miejsce wśród ludzi (nararishabhaya).

965. Jesteś tym, który jest obdarzony wielką mądrością (vibhudhaya).

966. Jesteś tym, który pierwszy bierze należną mu część w rytuale ofiarnym (agravaraya).

967. Jesteś nieuchwytny (sukshmaya).

968. Jesteś całkowitą sumą wszystkich bogów (sarvadevaya).

969. Jesteś uosobieniem umartwień (tapo mayaya).

970. Jesteś bardzo uważny (suyuktaya).

971. Jesteś dobrze wróżący i pomyślny (shibhanaya).

972. Jesteś uzbrojony w piorun (vajrine).

973. Jesteś źródłem, z którego pochodzi broń-włócznia zwana prasa (prasanam prabhavaya).

974. Jesteś tym, do którego wielbiciele docierają różnymi drogami (avyayaya).

975. Jesteś dowódcą niebiańskiej armii zwanym Guha lub Skanda (guhaya).

976. Jesteś najdalej sięgającą  granicą szczęśliwości (kantaya).

977. Jesteś tożsamy ze stwarzaniem (nijaya sargaya).

978. Jesteś tym, który dając ludziom Wyzwolenie ratuje ich przed śmiercią (pavitraya).

979. Jesteś czyścicielem wszystkich, łącznie z Brahmą (sarva pavanaya).

980. Jesteś tym, który przybiera formę byków i innych rogatych zwierząt (srngine).

981. Jesteś tym, który lubi przebywać na szczytach górskich (srngapriyaya).

982. Jesteś planetą Sani (Saturn) (babhruve).

983. Jesteś królem królów (rajarajaya).

984. Jesteś doskonałą bezbłędnością (niramayaya).

985. Jesteś tym, który inspiruje radość (abhiramaya).

986. Jesteś wszystkimi niebianami wziętymi razem (sura ganaya).

987. Jesteś zanikiem wszystkich rzeczy (viramaya).

988. Jesteś wszystkimi obowiązkami należącymi do czterech trybów życia (sarva sadhanaya).

989. Jesteś tym, który ma na czole trzecie oko (lalatakshaya).

990. Jesteś tym, który zabawia się wszechświatem (viswa devaya).

991. Jesteś tym, który ma formę jelenia (harinaya).

992. Jesteś tym, który jest wyposażony w energię płynącą z wiedzy i umartwień (brahma varchasaya).

993. Jesteś Panem wszystkich nieruchomych przedmiotów w formie gór Himawat i Meru (sthavaranam pataye).

994. Jesteś tym, który ujarzmił swe zmysły poprzez różne reguły i śluby (niyamendriya vardhanaya).

995. Jesteś tym, który zrealizował wszystkie swoje cele (siddharthaya).

996. Jesteś tożsamy z Wyzwoleniem (siddhabhutarthata).

997. Jesteś odmienny od tego, któremu oddajemy cześć (achintyaya).

998. Jesteś tym, który uczynił Prawdę swoim niezawodnym kredo (satya vrataya).

999. Jesteś o czystym sercu (suchaye).

1000. Jesteś tym, który zarządza wszystkimi przysięgami i postami będąc tym, który decyduje o ich owocach (vratadhipaya).

1001. Jesteś Najwyższym Byciem w formie czwartego stanu świadomości zwanego turija (parasmai).

1002. Jesteś Brahmanem (brahmane).

1003. Jesteś najwyższym schronieniem dla swych wielbicieli (bhaktanam paramayai gataye).

1004. Jesteś tym, który przekracza wszelkie więzi (vimuktaya).

1005. Jesteś tym, który nie ma ciała (mukthatejase).

1006. Jesteś odziany we wszelkiego rodzaju pomyślność (sreemate).

1007. Jesteś tym, który zwiększa pomyślność swoich wielbi­cieli (srivardhanaya).

1008. Jesteś tym, który będąc wszechświatem przechodzi nieustannie zmiany (jagate)’.

Upamanju zakończył swój hymn mówiąc:

‘O Bogu w formie ziemi (Sarva),

O Bogu w formie wody (Bhava),

O Bogu w formie ognia (Rudra),

O Bogu w formie wiatru (Ugra),

O Bogu w formie przestrzeni (Bhima),

O Bogu w formie duszy (Paśupata),

O Bogu w formie słońca (Iśana),

O Bogu w formie księżyca (Mahate),

niech będzie Tobie chwała!’ 

3. Upamanju mówi o wyzwalającej mocy czczenia Śiwy przez recytowanie jego tysiąca imion

Kryszna rzekł: „O Judhiszthira, w taki to sposób riszi Upamanju wychwalał Śiwę recytując jego tysiąc imion w kolejności uwzględniającej ich znaczenie. Gdy zakończył swą pieśń ku jego chwale rzekł: ‘O Kryszna, mając ciebie za świadka sławiłem w mym hymnie Mahadewę wymieniając jego tysiąc imion-atrybutów. Któż jednakże  zdołała opisać całą wielkość tego Pana wszystkiego, który zasługuje na największe uwielbienie i cześć, skoro nawet bogowie z Brahmą na czele i wielcy riszi nie potrafią tego uczynić? Wychwalałem jego wielkość wspomagany przez moje oddanie i mając na to jego zgodę. Jego wielbiciel o czystej duszy i spokojnym sercu dzięki czczeniu go poprzez recytowanie jego tysiąca imion zwiększa swą pomyślność i obdarzony jego łaską dociera do swej jaźni. Wychwalanie go w ten sposób jest najlepszą drogą prowadzącą do Brahmana. Z pomocą tego hymnu jego wielbiciel zdobywa Wyzwolenie.

Wszyscy wielcy riszi i bogowie czczą tego Najwyższego Boga recytując ten hymn. Mahadewa wychwalany w ten sposób przez osoby o opanowanej duszy jest z nich zadowolony. Ten słynny bóg jest zawsze miłosierny dla swych wielbicieli. Sam wszechmocny, obdarowuje tych, którzy go czczą Wyzwoleniem. Dlatego też ci najlepsi wśród ludzi, którzy mają dość wiary i oddania, słuchają z nabożeństwem recytacji tysiąca imion tego wiecznego i Najwyż­szego Boga wykonywanej przez innych i sami wychwalają go w obecności innych. Rodząc się ponownie na ziemi wielbią go bez przerwy w myśli, mowie i uczynku, leżąc, siedząc, śpiąc, nie śpiąc, otwierając i zamykając oczy, i w ten sposób zdobywają szacunek innych, jak i ogromną satysfakcję i wielką radość. Gdy żywe istoty oczyszczą się z wszystkich grzechów w czasie milionów kolejnych narodzin w różnych porządkach istnienia, z ich serc wypływa pełne oddanie Mahadewie. Takie całkowite i wyłączne oddanie Bhawie, który jest oryginalną przyczyną wszechświata, wypływa z serca osoby, która poznała wszystkie sposoby oddawania mu czci, tylko dzięki wyrokowi dobrego losu. Takie nieskalane i czyste oddanie Rudrze, które jest wyłączne i nie do odparcia, jest rzadkie nawet wśród bogów i dla ludzi niedostępne. W sercu człowieka może pojawić się tylko dzięki łasce Rudry prowadząc do realizacji najwyższego celu. Ten słynny Bóg jest bowiem zawsze skłonny do rozszerzenia swej łaski na tych, którzy szukają go z pokorą oddając mu się całym sercem i uwalnia ich od obowiązku ponownych narodzin, podczas gdy inni bogowie z lęku przed osłabieniem swojej mocy starają się często unieważnić lub przerwać praktykowane przez ludzi umartwienia nasyłając na nich pokusę w formie pięknej apsary’.

Upamanju kontynuował: ‘O Kryszna, jak już mówiłem, riszi Tandi o spokojnej duszy, przypominający swym splendorem samego Indrę, wychwalał tego słynnego Pana wszystkich istnieją­cych i nieistniejących rzeczy, tego wielkiego Boga odzianego w zwierzęce skóry recytując jego tysiąc imion. Zaiste, Brahma nucił też ten hymn w obecności Śiwy. Ty sam znasz Brahmana i jesteś oddany wszystkim tym, którzy go znają, rozumiesz więc to, o czym mówię. Mówię o tym, co oczyszcza i zmywa wszystkie grzechy, prowadzi do jogi, Wyzwolenia, nieba i nasycenia. Ten, kto recytuje ten hymn z całkowitym oddaniem Mahadewie, osiąga najwyższy cel realizowany przez wyznawców sankhji. Ten kto recytuje ten hymn przez rok każdego dnia z całkowitym oddaniem, zrealizuje cel, którego szuka.

O Kryszna, sam ten hymn jest wielką tajemnicą. Najpierw przebywał w piersi Brahmy. Brahma przekazał go Indrze, a Indra Mritju. Mritju przekazał go rudrom, a od nich otrzymał go przebywający wówczas w regionie Brahmy riszi Tandi w nagrodę za swoje surowe umartwienia. Od niego z kolei otrzymał go bramin Śukra, a Śukra przekazał go Gautamie. Od Gautamy otrzymał go Waiwaśwata-Manu, który przekazał go Narajanie o wielkiej inteligencji i chwale, który przekazał go Jamie. Od Jamy otrzymał go riszi Nachiketa, a od niego otrzymał go mędrzec Markandeja. Markandeja ostatecznie przekazał go mnie nagradza­jąc mnie w ten sposób za realizowanie moich przysiąg i ascezę. Ja natomiast wyrecytowałem ten nieznany innym hymn przed Tobą. Hymn ten jest drogą do nieba, uwalnia od chorób i daje długie życie. Jest w pełni zgodny z Wedami i zasługuje na najwyższą pochwałę’ ”.


4. Słowniczek Mahabharaty