Uff ...  ... 200!

 
 
 
 
TLVP
Home
 
 
 
 
Czytelnia
Book Nook
 
 
 
 
Mahabharata 206 (po polsku)
 
 
 
 
Mahabharata 208 (po polsku)
 
 
 
 
Downloaduj
Mahabharata
w formie PDF
 
 
 
 
Mahabharata Spis opowieści
 
 
 
 
“Good” Violence versus “Bad”
 
 
 
 
Hymny Rigwedy o stworzeniu świata
 
 
 
 
Napisz
do nas

Napisz do nas
Maha­bharata

Opowieść 207:

O świętych brodach (tirtha) tak jak opisał to Angiras

 

opowiada

 

Barbara Mikołajew­ska

 

na podstawie fragmentów Mahābharāta,

Anusasana Parva, Part 1, Section XXV,

w angielskim tłumaczeniu z sanskrytu Kisari Mohan Ganguli,

URL: http://www.sacred-texts.com​/hin​/m06​/index.htm


Wydanie I internetowe (poprawione)

Copyright © 2015 by B. Mikołajewska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Porada techniczna i edytorska: F.E.J. Linton

The Lintons’ Video Press
New Haven, CT
06511 USA


e-mail inquiries: tlvpress @ yahoo . comAngiras rzekł: „O Gautama, skoro o to pytasz posłuchaj, jak wyrecytuję przed tobą nazwy świętych brodów znajdujących się na ziemi i zasługi oraz nagrody, jakie przynoszą tym, którzy się w nich kąpią. Słuchaj mej recytacji z uwagą”.

(Mahābharāta, Anusasana Parva, Part 1, Section XXV) 

Judhiszthira rzekł: „O Bhiszma, twierdzi się, że podróż do świętych wód, kąpiel w nich, wsłuchiwanie się w nie i kontemplacja przynoszą ogromne zasługi. Chciałbym bardzo posłuchać twoich nauk na ten temat. Opowiedz mi, proszę, o tych świętych wodach, które istnieją na ziem”.

Bhiszma rzekł: „O Judhiszthira, w odpowiedzi na twoje pytanie powtórzę tobie listę świętych wód, którą przedstawił ongiś mędrzec Angiras w rozmowie z Gautamą. Samo wysłuchanie tej listy przynosi wielkie zasługi.

Wielki asceta Gautama praktykujący surowe przysięgi pewnego dnia zbliżył się do zamieszkującego w dżungli mędrca Angirasa o spokojnej duszy i rzekł: ‘O wielki i słynny mędrcu, chciałbym porozmawiać z tobą na temat zasług płynących z pielgrzymki do świętych wód i sanktuariów znajdujących się na ziemi, bo mam tutaj pewne wątpliwości. Powiedz mi, co zostało zarządzone w tej sprawie?’

Angiras rzekł: ‘O Gautama, skoro o to pytasz posłuchaj, jak wyrecytuję przed tobą nazwy świętych brodów znajdujących się na ziemi i zasługi oraz nagrody, jakie przynoszą tym, którzy się w nich kąpią. Słuchaj mej recytacji z uwagą.

Ten, kto poszcząc przez siedem kolejnych dni kąpie się w zawsze falujących wodach rzek Chandrabhaga i Witasta, oczyszcza się z wszystkich grzechów i zdobywa zasługi równe tym, które swą praktyką zbiera asceta.

Ten, kto kąpie się w licznych rzekach Kaszmiru wpadających do Indusu (Sindhu), rozwija dobry charakter i po opuszczeniu tego świata zdobywa niebo.

Ten, kto kąpie się w słynnych świętych miejscach, takich jak Puszkara, Prabhasa, Naimisza, Indramarga, Swarnawindu, Dewika, udaje się do nieba na niebiańskim rydwanie wychwalany przez niebiańskie apsary.

Ten, kto ze skoncentrowanym umysłem zanurza się w strumieniu Hiranjawindu oddając mu cześć i następnie kąpie się w brodach Kusesaja i Dewandra, oczyszcza się z wszystkich grzechów.

Ten, kto ze skoncentrowanym umysłem, oczyszczonym ciałem poszcząc przez trzy dni kąpie się najpierw do brodzie Indratoja w okolicy góry Gandhamadana i następnie w brodzie Karatoja w kraju o nazwie Kuranga, zdobywa zasługi równe tym, które przynosi Ofiara Konia.

Ten, kto kąpie się w brodach Gangadwara, Kusawarta, Wilwaka i Kankhala w górach Nila, oczyszcza się z grzechów i zdobywa niebo.

Ten, kto pokonując swój gniew, praktykując brahmacarję, szukając Prawdy i współczując wszystkim żywym istotom kąpie się w jeziorze Dżalaparda, zbiera zasługi równe tym, które przynosi Ofiara Konia.

Ten, kto praktykując ascezę przez jeden miesiąc kąpie się w miejscu zwanym Bhagirati-Ganga, skąd wypływa święta rzeka Ganges kierując się ku północny, gdzie niebo, ziemia i regiony podziemne łączą się ze sobą i gdzie przebywa Śiwa, nabywa zdolności widzenia bogów.

Ten, kto w jednym z trzech miejsc—Saptaganga, Triganga i Indramarga—wykonuje rytuał lania wody ku czci jednego z Ojców, zdobywa za swe pożywienie eliksir nieśmiertelności.

Ten, kto po oczyszczeniu swego ciała i umysłu poprzez wykonywanie codziennie rytuału agnihotra i poszczenie przez jeden miesiąc wykąpie się brodzie Mahasrana, w ciągu miesiąca osiąga duchowy sukces.

Ten, kto po trzydniowym poście i oczyszczeniu umysłu z wszystkich złych namiętności wykąpie się w jeziorze Bhrigu Kunda, oczyszcza się nawet z grzechu zabójstwa bramina.

Ten, kto kąpie się w świętym brodzie Kanjakupa i wykonuje ablucje w wodach Walaka błyszczy chwałą i cieszy się sławą nawet wśród bogów.

Ten, kto kąpie się w brodzie Dewika i w jeziorze Sundarika, jak i w świętym miejscu zwanym Aświni, w swym następnym wcieleniu zdobywa piękną formę.

Ten, kto kąpie się w wodach Mahaganga i Krittikangaraka, oczyszcza się z grzechów i zdobywa niebo.

Ten, kto kąpie się w brodach Waimanika i Kinkinika, nabiera zdolności poruszania się gdziekolwiek zechce mocą swej woli i po śmierci udaje się do regionu zamieszkałego przez niebiańskie nimfy apsary, które oddają mu cześć.

Ten, kto po pokonaniu swego gniewu i praktykowaniu przez określony okres czasu ślubów brahmacarina wykąpie się w rzece Wipasa przepływającej przez święte miejsce zwane Kalika, uwalnia się od obowiązku ponownych narodzin.

Ten, kto wykąpie się w miejscu, które jest święte dla Krittików, odda cześć Ojcom ofiarując wodę i zadowoli Mahadewę, oczyści swe ciało i umysł z grzechów i zdobędzie niebo.

Ten, kto oczyściwszy swe ciało i umysł i poszcząc przez trzy dni wykąpie się w brodzie Mahapura, uwolni się od lęku przed czworonożnymi, dwunożnymi i beznogimi zwierzętami.

Ten, kto kąpie się z oczyszczonym ciałem i umysłem w Lesie Dewadaru po spędzeniu tam siedmiu nocy i oddaniu czci Ojcom w rycie lania wody, po śmierci zdobywa region należący do bogów.

Ten, kto kąpie się w wodach wodospadów Dronasarmapada, Sarastamwa i Kusastambha, zdobywa region należący do niebiańskich nimf apsar, które będą oddawać mu cześć i usługiwać.

Ten, kto kąpie się w brodach Citrakuta i Dżanasthana i w wodach Mandakini praktykując ascezę, w swym przyszłym wcieleniu zdobywa królestwo.

Ten, kto zamieszkując przez dwa tygodnie w pustelni znanej pod nazwą Samja kąpie się w znajdujących się tam świętych wodach, nabiera zdolności znikania mocą swej woli i doświadcza szczęścia właściwego dla niebiańskich muzyków gandharwów.

Ten, kto udaje się z czystym sercem do świętego brodu Kauśiki i przebywa tam poszcząc trzy dni, po śmierci udaje się do regionu gandharwów.

Ten, kto kąpie się w brodzie Gandhataraka i mieszka tam przez miesiąc powstrzymując się od jedzenia i picia, nabywa zdolności znikania mocą woli i po upływie dwudziestu jeden dni udaje się do nieba.

Ten, kto kąpie się w jeziorze Matanga, w przeciągu jednej nocy zdobywa duchowy sukces.

Ten, kto kąpie się w świętych miejscach, takich jak Analamwa, Andhaka, Naimisza, Swarga kontrolując zmysły i czcząc Ojców rytem lania wody, nabywa zasługi równe tym, które przynosi złożenie w ofierze człowieka.

Ten, kto kąpie się w wodach Gangabrady, Gangesu i Jamuny, jak i w górach Kalandżara lub w miejscu zwanym Utpalawana i przez miesiąc czci Ojców rytem lania wody, nabywa zasługi równe tym, które płyną z Ofiary Konia.

Ten, kto kąpie się w wodach jeziora Szaszti, zbiera zasługi większe od tych, które przynosi dar z jedzenia.

Ten, kto kontrolując swą duszę i praktykując przez jakiś czas surowe przysięgi kąpie się w miesiącu magha (styczeń/luty) w miejscu zwanym Prajaga, gdzie Jamuna łączy się z Gangesem i gdzie w tym miesiącu przebywa trzydzieści milionów i dziesięć tysięcy świętych wód, oczyszcza się z wszystkich grzechów i zdobywa niebo.

Ten, kto kąpie się w tym brodzie, który jest święty dla marutusów i który jest miejscem schronienia dla Ojców, i który jest znany pod nazwą Wiwaswata, oczyszcza się z wszystkich grzechów i staje się czysty i święty, jak ten bród.

Ten, kto udaje się do miejsc Brahmasaras i Bhagirathi i kąpie się tam codziennie przez cały miesiąc poszcząc i czcząc Ojców oblacją, po śmierci zdobywa region Somy (księżyca).

Ten, kto kąpie się w wodach Utpataka i następnie Asztawakra w ciągu dwunastu dni poszcząc i ofiarując wodę Ojcom każdego dnia, zdobywa zasługi równe tym, które przynosi Ofiara Konia.

Ten, kto kąpie się w górskich strumieniach Asmaprisztha, Nirawinda i Kraunczapudi, oczyszcza się z grzechu zabójstwa bramina. I tak, jak kąpiel w pierwszym z wymienionych miejsc oczyszcza z jednego grzechu zabójstwa bramina, kąpiel w drugim z dwóch grzechów, a w trzecim z trzech.

Ten, kto kąpie się w brodzie Kalawinga, zdobywa dużą ilość wody do użycia w swym następnym wcieleniu.

Ten, kto kąpie się w mieście Agni, nabywa zasługi pozwalające mu podczas kolejnego wcielenia na długie życie w mieście córki Agni.

Ten, kto kąpie się w rzece Wisala w Karawirapura i czci Ojców rytem lania wody oraz jeden raz kąpie się również w miejscu zwanym Dewahrada, błyszcząc chwałą staje się tożsamy z Brahmą.

Ten, kto kąpie się w świętych brodach Punarawarta-nanda i w Maha-nanda kontrolując swe zmysły i praktykując miłosierdzie dla wszystkich żywych istot, udaje po śmierci do ogrodów Indry zwanych Nandana czczony tam przez apsary z różnych plemion.

Ten, kto w miesiącu karttika (październik/listopad) podczas pełni księżyca kąpie się w brodzie Urwasi na rzece Lohitja, zdobywa zasługi równe tym, które przynosi ofiara zwana pundarika.

Ten, kto poszcząc przez dwanaście dni kąpie w brodzie Ramahrada i wykonuje rytuał lania wody ku czci Ojców w rzece Wipasa, oczyszcza się z wszystkich grzechów.

Ten, kto poszcząc przez miesiąc kąpie się z oczyszczonym sercem w świętym miejscu zwanym Mahahrada, realizuje ten sam cel, co mędrzec Dżamadagni.

Ten, kto oddany Prawdzie i miłosierdziu dla wszystkich żywych istot kąpie się w gorących wodach brodu Windhja, zdobywa ascetyczny sukces w ciągu jednego miesiąca.

Ten, kto poszcząc przez dwa tygodnie kąpie się w świętych brodach Narmada i Surparaka, w swym następnym życiu urodzi się w rodzinie królewskiej.

Ten, kto kontrolując swe zmysły udaje się do świętego brodu Dżamwumarga, zdobywa ascetyczny sukces w przeciągu jednego dnia i nocy.

Ten, kto odziany w łachmany żywiąc się jedynie ziołami udaje się z pielgrzymką do Czandalikasrama i kąpie się w brodzie zwanym Kokamukha, zdobywa dziesięć panien o wielkiej urodzie za żony.

Ten, kto zamieszkuje w okolicy świętego brodu pod nazwą Kanjahrada, po śmierci udaje się do regionu szczęśliwości należącego do bogów pomijając królestwo boga umarłych Jamy.

Ten, kto podczas nowiu z opanowanymi zmysłami kąpie się w świętym brodzie o nazwie Prabhasa, zdobywa duchowy sukces i nieśmiertelność.

Ten, kto kąpie się w brodzie Udżdżanaka, który znajduje się w pustelni syna Arstiseny, a następnie w brodzie, który znajduje się w pustelni Pinga, oczyszcza się z wszystkich grzechów.

Ten, kto pości przez trzy dni i kąpie się w świętym brodzie znanym pod nazwą Kulja, nabywa zasługi równe tym, które przynosi Ofiara Konia.

Ten, kto pości jeden dzień i kąpie się w brodzie Pindaraka, już następnego ranka staje się czysty i zdobywa zasługi równe tym, które przynosi rytuał ofiarny agnisztoma.

Ten, kto udaje się z pielgrzymką do świętego miejsca zwanego Brahmasira w Lesie Dharmaranja, oczyszcza się z grzechów i zdobywa zasługi równe tym, które przynosi rytuał ofiarny pundarika.

Ten, kto uwolniwszy się od wszystkich pragnień kąpie się w świętych wodach w górach Mainaka i mieszka tam przez miesiąc modląc się rano i wieczorem, zdobywa zasługi równe tym, które przynoszą wszystkie ryty ofiarne.

Ten, kto po dotarciu do brodów Kalolaka, Nandikunda i Uttaramanasa, udaje się dalej do miejsca, które jest odległe od każdego z nich o setkę jodżanów, oczyszcza się z grzechu zabicia wroga.

Ten, kto zdoła ujrzeć wizerunek Nandiswary, oczyszcza się z grzechów.

Ten, kto kąpie się w świętym brodzie Swarga­marga, po śmierci zdobywa regiony Brahmy.

Ten, kto po poznaniu w pełni Wed i uznaniu życia na tym świecie za wyjątkowo nietrwałe udaje się z pielgrzymką na świętą górę Himawat—która jest królem gór, ojcem Parwati, teściem Śiwy, kopalnią klejnotów i miejscem zamieszkania dla Siddhów—i po oddaniu czci bogom i ascetom powstrzymując się od jedzenia i picia zgodnie z nakazami pism uwolni duszę z ciała, zdobywa duchowy sukces i udaje się do regionów Brahmy’ ”.

Bhiszma zakończył swe opowiadanie mówiąc: „O Judhiszthira, powtórzyłem tobie to, co wielki mędrzec Angiras powiedział ongiś Gautamie na temat świętych wód znajdujących się na ziemi oraz nagród i zasług gromadzonych dzięki kąpieli w nich. Angiras otrzymał tą wiedzę o od Kaśjapy. Nie istnieje nic, co byłoby nie do zdobycia dla osoby, która zamieszkując w jakimś świętym miejscu opanowała swoją żądzę i gniew. Sami bogowie powinni kąpać się w tych świętych brodach mających moc oczyszczania z grzechów również bogów. Mędrcy uważają, że samo recytowanie jak i słuchanie tej rozmowy oczyszcza z grzechów i prowadzi do nieba oraz zapewnia ponowne narodziny w dobrej rodzinie, jak i zachowanie pamięci przeszłego życia. Temat ten jest jednak wielką tajemnicą i rozmowa na ten temat powinna ograniczyć się do braminów i tych prawych osób, które poszukują tego, co jest dla nich najlepsze.”.


Słowniczek Mahabharaty