Uff ...  ... 200!

TLVP
Home

Czytelnia
Booknook

Strona autora
Author’s homepage

Pliki PDF, EPUB, Mobi pod adresem:
TLVP, Google lub ScribD

Napisz do nas
e-Mail us


      Mahabharatiana
7 tom Mahabharaty

Mahabharata (po polsku):
Tom 1: Księgi I & II, ISBN 1-929865-34-1

Słowo od opowiadającego
Księga I, Adi Parva (opowieści 1-11)
  Synopsis
  Opow. 1: Rytualna masakra wężów króla Dźanamedźaja
  Opow. 2: Dynastia księżycowa
  Opow. 3: Grzech króla Mahabisy
  Opow. 4: Ziarna namiętności
  Opow. 5: Płonący pałac Pandawów
  Opow. 6: Narodziny pięknej Draupadi
  Opow. 7: Obrona przed skutkami żądzy i gniewu
  Opow. 8: Pięciu mężów Draupadi
  Opow. 9: Zdobycie władzy przez Króla Prawa
  Opow. 10: Obrona przed skłócającą erotyczną miłością
  Opow. 11: Walka z bogami o Las Khandawa
Księga II, Sabha Parva (opowieści 12-16)
  Synopsis
  Opow. 12: Budowanie Imperium Króla Prawa
  Opow. 13: Zadedykowanie ofiary koronacyjnej Krysznie
  Opow. 14: Upadek Króla Prawa
  Opow. 15: Triumf żądzy i przemocy
  Opow. 16: Zapowiedź zagłady Bharatów
  Aneks do Ks. I & II: Pierwsze pokolenia potomków Brahmy i Dakszy          
          Pobierz Tom 1 (Ks. I & II) w pliku PDF
          Pobierz Tom 1 (Ks. I & II) w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Mahabharata po polsku do kupienia:
1. Ks. I & II: Adi Parva & Sabha Parva
Amazon:  
pl de es fr it uk us
2. Ks. III: Vana Parva
Amazon:  
pl de es fr it uk us
3. Ks. IV & V: Virata Parva & Udyoga Parva
Amazon:  
pl de es fr it uk us
4. Ks. VI & VII: Bhiszma Parva & Drona Parva
Amazon:  
pl de de fr it uk us

5. Ks. VIII - XI: Karna, Śalja, Sauptika & Stree Parvas
Amazon:   
pl de  es fr it  uk us

6. Ks. XII: Santi Parva (cz. 1)
Amazon:  
pl de de fr it uk us

7. Ks. XII: Santi Parva (cz. 2 i 3: Mokszadharma Parva)
Amazon:  
pl de de fr it uk us

8. Ks. XIII: Anusasana Parva (cz. 1 i 2: 
Amazon:  
pl de de fr it uk us

Dystrybucja w Polsce: zob. Wydawnictwo LOKA.
New!oraz: zob. Amazon.pl.

Tom 2: Księga III, ISBN 1-929865-35-X

Księga III, Vana Parva (opowieści 17-38)
  Synopsis
  Opow. 17: Poszukiwanie spokoju umysłu
  Opow. 18: Wyjaśnienie nieobecności Kryszny podczas gry w kości
  Opow. 19: Powstrzymywanie gniewu i gotowość do ofiar w imię wierności Prawu
  Opow. 20: Bogowie oddają umartwiającemu się Ardżunie swoją broń i czynią z niego wojownika we własnej sprawie
  Opow. 21: Król Prawa poznaje tajemnicę gry w kości zbrojąc się do walki z Kali
  Opow. 22: Król Prawa wyrusza w pielgrzymkę do świętych brodów
  Opow. 23: O sile duchowej mędrca Agastji
  Opow. 24: O ofiarach, ołtarzach i miejscach ofiarnych
  Opow. 25: Bezkarny występek Bhimy
  Opow. 26: Ardżuna opowiada o swej walce z wrogami bogów
  Opow. 27: Król Prawa dzięki swej prawości ratuje Bhimę z uścisku głodnego węża boa
  Opow. 28: O obrotach Koła Czasu
  Opow. 29: O tym, jak bramin Utanka otrzymał od boga Wisznu dar jogi
  Opow. 30: O dharmie (Prawie), jodze i poznawaniu własnej duszy
  Opow. 31: Tajemnica znikania i odradzania się ognia
  Opow. 32: Chaos narodzin boga wojny i chorób, Skandy, który stając się dowódcą armii bogów umacnia władzę Indry i pokonuje demony asury
  Opow. 33: Durjodhana dowiaduje się, że jest bóstwem, które ma prowadzić demony asury do zwycięstwa
  Opow. 34: Draupadi ponownie pada ofiarą żądzy
  Opow. 35: O tym jak Rama uwalnia światy od terroru rakszasy Rawany
  Opow. 36: O potędze oddanej swemu mężowi żony
  Opow. 37: O prawości Karny i jego ofierze
  Opow. 38: Król Prawa zadowala boga Prawa swą łagodnością
          Pobierz Tom 2, Ks. III, Vana Parva, w pliku PDF
          Pobierz Tom 2 (Ks. III, Vana Parva) w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 3: Księgi IV & V, ISBN 1-929865-36-8

Księga IV, Virata Parva (opowieści 39-44)
  Synopsis
  Opow. 39: Pandawowie przybierają nowe imiona i ukrywają się na dworze u króla Wiraty
  Opow. 40: Draupadi przynosi śmierć swemu prześladowcy Kiczace wbrew woli Króla Prawa
  Opow. 41: Kaurawowie i Trigartowie napadają na Matsję osłabioną przez śmierć Kiczaki
  Opow. 42: Kaurawowie rozpoznają Ardżunę i stają w obliczu konieczności walki z nim
  Opow. 43: Ardżuna w pojedynkę pokonuje armię Kaurawów
  Opow. 44: Oczyszczona ze skutków przemocy krew Króla Prawa jednoczy króla Wiratę z Pandawami
Księga V, Udyoga Parva (opowieści 45-62)
  Synopsis
  Opow. 45: Pandawowie i Kaurawowie przygotowują się do rozmów w sprawie podziału królestwa
  Opow. 46: O tym jak Indra utracił i odzyskał swą królewskość po zabójstwie demona Wrtry
  Opow. 47: Król Prawa mając poparcie Kryszny bezwzględnie żąda zwrotu swego królestwa
  Opow. 48: Widura wyjaśnia królowi Dhritarasztrze przyczyny jego cierpienia
  Opow. 49: Widura daremnie poucza króla Dhritarasztrę jak pozbyć się cierpienia i zapewnić rozwój swemu królestwu
  Opow. 50: O pokonywaniu śmierci poprzez odpowiednią praktykę (jogę) i łączenie się z Brahmanem
  Opow. 51: Król Dhritarasztra widzi w nadchodzącej wojnie wielką wojnę końca eonu, której chce Kryszna
  Opow. 52: Durjodhana nawołuje do wojny obwiniając o nią Krysznę, lecz lekceważąc jego boskość
  Opow. 53: Kryszna planuje udać się do Hastinapury, aby dowieść winy Durjodhany i słuszności roszczeń Króla Prawa
  Opow. 54: Kryszna żąda pokoju wolnego od fałszu i dowodzi, że to Pandawowie mówią prawdę
  Opow. 55: Bramini ostrzegają Durjodhanę przed lekceważeniem siły Kryszny
  Opow. 56: Narada ostrzega Durjodhanę przed skutkami uporu i pychy i lekceważeniem prawości innych
  Opow. 57: Kryszna ukazuje swą boską formę w odpowiedzi na wyzwanie rzucone mu przez Durjodhanę
  Opow. 58: Kunti zachęca swych synów do walki przeciw Kaurawom
  Opow. 59: Kryszna i Kunti bezskutecznie próbują przeciągnąć Karnę na stronę Pandawów informując go, że jest najstarszym Pandawą
  Opow. 60: Kryszna oznajmia, że nadszedł moment wojny i kary
  Opow. 61: Ostatni dzień przed bitwą
  Opow. 62: Bhiszma zdradza tajemnicę swej śmierci
          Pobierz Tom 3 (Ks. IV & V) w pliku PDF
          Pobierz Tom 3 (Ks. IV & V) w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
Tom 4: Księgi VI & VII, ISBN 1-929865-37-6

Księga VI, Bhiszma Parva (opowieści 63-76)
  Synopsis
                Łzy Dhritarasztry, Opow. 63-65:
  Opow. 63: Wjasa prosi Dhritarasztrę, aby nie opłakiwał rzezi swych synów, bo jest ona wyrokiem losu
  Opow. 64: Sandżaja opowiada Dhritarasztrze o geografii wszechświata
  Opow. 65: Dhritarasztra opłakuje śmiertelną ofiarę Bhiszmy
                Bhagavad Gita, Opow. 66-70:
 Opow. 66: Kryszna wyjaśnia pokonanemu przez żal Ardżunie jak dzięki jodze osiągnąć spokój umysłu
 Opow. 67: Kryszna wyjaśnia Ardżunie jak działając z oddaniem uwolnić się od karmy i połączyć się z Brahmanem
 Opow. 68: Ardżuna będąc wielbicielem Kryszny poznaje w nim Najwyższą Osobę Boga—wieczne nasienie tego co istnieje
 Opow. 69: Kryszna naucza o związku ciała z duchem i wyzwalaniu się ducha dzięki prawdziwej wiedzy
 Opow. 70: Ardżuna podejmuje walkę dedykując ją Krysznie
                Krwawe pola Kurukszetry, Opow. 71-76:
  Opow. 71: Pierwszy dzień wielkiej ofiary Bharatów na polach Kurukszetry
  Opow. 72: Równowaga sił Ardżuny i Bhiszmy budzi obawy, że wojna nie skończy się, zanim nie zginie cały świat
  Opow. 73: Durjodhana próbuje skłonić Bhiszmę do zabicia Pandawów i przyniesienia mu zwycięstwa
  Opow. 74: Sandżaja opowiada o dalszych czterech dniach rzezi Bharatów w czasie komendantury Bhiszmy
  Opow. 75: Durjodhana ponownie oskarża Bhiszmę o złą wolę
  Opow. 76: Bhiszma upada na ziemię przeszyty setkami strzał
Księga VII, Drona Parva (opowieści 77-90)
  Synopsis
  Opow. 77: Durjodhana chce wygrać wojnę biorąc Judhiszthirę do niewoli
  Opow. 78: Trigartowie odciągają Ardżunę od Judhiszthiry wyzywając go do walki
  Opow. 79: Wszyscy przeciw jednemu: śmierć Abhimanju
  Opow. 80: O nieuchronności śmierci i zdobywaniu lepszych światów          
  Opow. 81: Gniew Ardżuny
  Opow. 82: Ardżuna przedziera się przez formację Kaurawów chcąc zrealizować swą przysięgę
  Opow. 83: Satjaki sieje spustoszenie wśród Kaurawów wspomagając Ardżunę
  Opow. 84: Bhima zabija kolejnych synów króla Dhritarasztry
  Opow. 85: Ardżuna dzięki pomocy Kryszny zabija króla Dżajadrathę
  Opow. 86: Wzburzone śmiercią Dżajadrathy armie kontynuują walkę nocą
  Opow. 87: Karna traci oszczep Indry przeznaczony dla Ardżuny zabijając nim Ghatotkakę
  Opow. 88: Kłamstwo Króla Prawa i zgroza śmierci bramina Drony
  Opow. 89: Kryszna ochrania Pandawów przed gniewem syna Drony
  Opow. 90: Wjasa głosi chwałę Śiwy, który ochrania tych, co zdołali Go rozpoznać i zobaczyć
          Pobierz Tom 4 (Ks. VI & VII) w pliku PDF
        Pobierz Tom 4 (Ks. VI & VII) w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 5: Księgi VIII–XI, ISBN 1-929865-38-4

Księga VIII, Karna Parva (opowieści 91-97)
  Synopsis
  Opow. 91: Karna zostaje naczelnym dowódcą Kaurawów
  Opow. 92: Śalja zostaje woźnicą rydwanu Karny
  Opow. 93: Śalja swą mową osłabia heroicznego ducha Karny
  Opow. 94: Karna upokarza Judhiszthirę darowując mu życie
  Opow. 95: Kryszna ochrania Judhiszthirę i Ardżunę przed grzechem bratobójstwa
  Opow. 96: Bhima realizuje swą przysięgę i pije krew Duhśasany
  Opow. 97: Zachęcany przez Krysznę Ardżuna zabija Karnę nie wiedząc, że jest on jego najstarszym bratem
Księga IX, Śalja Parva (opowieści 98-103)
  Synopsis
  Opow. 98: Śmierć Śalji
  Opow. 99: Chaos i rzeź po śmierci Śalji
  Opow. 100: Durjodhana ukrywa się w jeziorze Dwaipajana
  Opow. 101: Pielgrzymka Balaramy do świętych brodów Saraswati
  Opow. 102: Śmierć Durjodhany
  Opow. 103: Gorzki smak wygranej
Księga X, Sauptika Parva (opowieści 104-105)
  Synopsis
  Opow. 104: Nocna masakra w obozie Pandawów
  Opow. 105: Kryszna ochrania dynastię Bharatów przed wygaśnięciem
Księga XI, Stree Parva (opowieści 106-108)
  Synopsis
  Opow. 106: Mędrcy swymi mowami próbują uciszyć ból Dhritarasztry
  Opow. 107: Dhritarasztra i Gandhari hamują swój gniew na widok zwycięskich Pandawów
  Opow. 108: Lament kobiet, klątwa Gandhari i przeraźliwe wyznanie Kunti
          Pobierz Tom 5 (Ks. VIII–XI) w pliku PDF
        Pobierz Tom 5 (Ks. VIII–XI) w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 6: Księga XII, cz. 1, ISBN 1-929865-39-2

Księga XII, Santi Parva, część 1 (opowieści 109-143)
  Synopsis
                Wahania Judhiszthiry, Opow. 109-114:
  Opow. 109: Król Prawa opłakuje sekret Kunti i swój grzech bratobójstwa
  Opow. 110: Król Prawa szuka pokuty za swe grzechy w żebraczym stylu życia
  Opow. 111: Wjasa poucza Króla Prawa, że podjęcie władzy jest jego obowiązkiem
  Opow. 112: Wjasa poucza Króla Prawa, że obowiązkiem króla jest działanie
  Opow. 113: Wjasa poucza Króla Prawa o grzesznych działaniach i pokucie
  Opow. 114: Namaszczenie Króla Prawa na króla Hastinapury
                Nauki Bhiszmy: Prawo (dharma) Królów, Opow. 115-131:
  Opow. 115: Kryszna prosi umierającego Bhiszmę o przekazanie Królowi Prawa swej wiedzy
  Opow. 116: Bhiszma rozpoczyna swe nauki o Prawie (dharmie) uprawomocnione autorytetem Kryszny
  Opow. 117: O „nauce o rządzie” (Dandaniti) Brahmy i początku władzy królewskiej
  Opow. 118: O obowiązkach czterech kast, czterech trybach życia i ochranianiu ich przez Prawo Królów
  Opow. 119: O nadrzędności Prawa Królów w stosunku do innego Prawa
  Opow. 120: O związku między prawością króla, stanem królestwa i eonem
  Opow. 121: O współpracy wojowników i braminów w zarządzaniu królestwem
  Opow. 122: O kapłanach, ministrach i doradcach króla
  Opow. 123: O stolicy, gospodarce, podatkach i skarbcu
  Opow. 124: O królu jako uosobieniu Prawa (dharmy)
  Opow. 125: O tym, kiedy przemoc staje się „dobrą” przemocą
  Opow. 126: O zasadach zwiększania szans na zwycięstwo
  Opow. 127: O granicy nieuczciwości jako strategii pokonywania wroga
  Opow. 128: O prawości w sytuacji, gdy Prawda przybiera wygląd fałszu
  Opow. 129: O konieczności kontroli własnych uczuć przy doborze ministrów
  Opow. 130: O znaczeniu kary i wymiaru sprawiedliwości
  Opow. 131: O trzech celach życiowych: Prawie, Zysku i Przyjemności
                Prawo (dharma) w sytuacji katastrofy, Opow. 132-143:
  Opow. 132: O pryncypiach w sytuacji katastrofy
  Opow. 133: O negocjacjach z wrogiem i granicy zaufania
  Opow. 134: O naukach mędrca Bharadwadży
  Opow. 135: O tym jak mędrzec Wiśwamitra spożył nieczyste mięso nie popełniając grzechu
  Opow. 136: O tym jak prawy gołąb udzielając ochrony okrutnemu ptasznikowi zmienił jego serce
  Opow. 137: O tym jak Dżamanedźaja dzięki łasce mędrca Indroty oczyścił się z grzechu nieświadomego zabójstwa bramina
  Opow. 138: O „uczonych” mowach sępa i szakala i prawdziwej potędze Śiwy
  Opow. 139: O tym jak drzewo Śalmali ukarało się za swą pychę
  Opow. 140: O grzechu, pokucie, ignorancji, trzynastu wadach, zjadliwości, samo-kontroli, umartwieniach, Prawdzie i ochronie braminów
  Opow. 141: O narodzinach miecza
  Opow. 142: O wiecznym potępieniu dla niewdzięcznego przyjaciela
  Opow. 143: Pochwała Wyzwolenia (mokszy)
          Pobierz Tom 6, Ks. XII, Santi Parva, cz. 1, w pliku PDF
        Tom 6, Ks. XII Santi Parva, cz. 1, w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 7: Księga XII, cz. 2-3, Mokszadharma Parva (O drodze do Wyzwolenia), ISBN 1-929865-40-6

Księga XII, Santi Parva, część 2 (opowieści 144-180)
  Synopsis
  Opow. 144: O ścieżce wiedzy i szukaniu Wyzwolenia (mokszy)
  Opow. 145: O nagłym olśnieniu
  Opow. 146: O pięciu „wielkich” elementach (mahabhuta), życiu i Duszy
  Opow. 147: O stworzeniu żywych istot przez Brahmę i wprowadzeniu w ruch koła istnienia poruszanego przez prawo karmy
  Opow. 148: O naturze materialnej Prakriti działającej poprzez zmysły, umysł, rozumienie i wcielonej duszy
  Opow. 149: O ścieżce recytatora i jej owocach
  Opow. 150: O wiedzy duchowej osiąganej dzięki jodze prowadzącej do Wyzwolenia
  Opow. 151: O stanie umysłu prowadzącym do poznania Brahmana
  Opow. 152: O Krysznie—Najwyższej Osobie i Twórczej Zasadzie wszechświata
  Opow. 153: O uwalnianiu się od ułudy ego-świadomości (ahamkara)
  Opow. 154: O tym, co trzeba wiedzieć o Brahmanie, Puruszy, Prakriti i potędze jogi
  Opow. 155: O odrębności (dualizmie) ciała i duszy i naturze Wyzwolenia
  Opow. 156: O tym, jak wiedza i samo-kontrola pomagają w zachowaniu spokoju umysłu pomimo nieszczęścia
  Opow. 157: O zmienności tego świata, oznakach pomyślności i niepomyślności i najwyższej ścieżce prawości
  Opow. 158: O cykliczności w historii wszechświata
  Opow. 159: O rzece Czasu i tratwie wiedzy zbudowanej z Wed i jogi
  Opow. 160: O charakterze poznania (wiedzy), które prowadzi do Wyzwolenia
  Opow. 161: O zdobywaniu Wyzwolenia bez łamania wedyjskich nakazów działania
  Opow. 162: O odkrywaniu duszy wśród procesów mentalnych zrodzonych z połączenia duszy z ciałem (adhjatma)
  Opow. 163: O przekraczaniu świata zmysłów i przedmiotów stworzonego przez Prakriti
  Opow. 164: O narodzinach Śmierci i jej sprawiedliwości
  Opow. 165: O wątpliwościach Judhiszthiry, co do tego, czym się kierować, aby nie zejść ze ścieżki prawości
  Opow. 166: O nieranieniu (ahimsa) jako najwyższej i uniwersalnej ścieżce prawości
  Opow. 167: O postępowaniu w sytuacji, gdy okrutny akt jest zarówno nakazany jak i zakazany
  Opow. 168: O dyskusji Kapili z Sjumaraśmim na temat ścieżki wiedzy i działania w świetle wedyjskich nakazów
  Opow. 169: O prawości jako największym darze od bogów
  Opow. 170: O drodze jednostki do grzechu, prawości, wyrzeczenia i Wyzwolenia
  Opow. 171: O tym, jak asura Wrtra osiągnął Wyzwolenie
  Opow. 172: O walce Indry z Wrtrą i narodzinach Gorączki z przeraźliwej energii Śiwy
  Opow. 173: O tym, jak Daksza uciszył gniew Śiwy wymieniając jego tysiąc osiem imion i uratował swój rytuał
  Opow. 174: O duszy i jej powiązaniu z ciałem i jego atrybutami
  Opow. 175: O Wyzwoleniu jako środku obrony przed nieszczęściem i śmiercią
  Opow. 176: O dobroczynnym charakterze prawości
  Opow. 177: O zbawiennym charakterze umartwień, wiedzy i jogi
  Opow. 178: O tym, jak bramin Uśanas zyskał imię Śukra
  Opow. 179: O zaletach samo-kontroli i ujarzmiania umysłu
  Opow. 180: O różnicy między sankhją i jogą i potędze jogi
  Aneks do Ks. XII, cz. 2: Stwarzanie wszechświata: Brahman, Purusza i Prakriti
Księga XII, Santi Parva, część 3 (opowieści 181-197)
  Synopsis
  Opow. 181: O doktrynie sankhji i jej potędze
  Opow. 182: O różnicy między tym, co niezniszczalne (akszara) i co zniszczalne (kszara)
  Opow. 183: O Puruszy odkrywającym swą odmienność od Prakriti i jedność z Najwyższą Duszą
  Opow. 184: O tym jak Jadżnawalkja nauczał sankhji i jogi króla Daiwarati
  Opow. 185: O Brahmanie rezydującym w Niezamanifestowanym manifestującym się w formie wszechświata
  Opow. 186: O możliwości Wyzwolenia w domowym trybie życia
  Opow. 187: O narodzinach syna Wjasy Śuki i jego drodze do Wyzwolenia
  Opow. 188: O Narajanie, Białej Wyspie i ofierze króla Uparikary
  Opow. 189: O tym, jak Narada poznaje Narajanę w jego manifestacjach, ale nie w jego własnej naturze
  Opow. 190: O rozporządzeniach Narajany w odniesieniu do religii działania (pravritti) i kontemplacji (nivritti)
  Opow. 191: O imionach Najwyższego Boga
  Opow. 192: O zlewaniu się Agni (ognia) i Somy (nektaru życia) w jedną substancję przenikającą cały wszechświat
  Opow. 193: O oddawaniu czci Narajanie i jego wielbicielu Naradzie
  Opow. 194: O Narajanie w formie z głową konia
  Opow. 195: O religii oddania i jej historii od najdawniejszych czasów
  Opow. 196: O tym, czy Purusza jest jeden, czy też jest ich wielu
  Opow. 197: O tym, jak bramin Dharmaranja dzięki rozmowie z mądrym Nagą odkrywa swoją drogę do Wyzwolenia
  Aneks do Ks. XII, cz. 2-3: Ewolucja Prakriti
          Pobierz Tom 7, Ks. XII (Santi Parva), cz. 2 i 3: Mokszadharma, w pliku PDF
        Tom 7, Ks. XII (Santi Parva), cz. 2 i 3: Mokszadharma, w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 8: Księga XIII-cz. 1 i 2 , ISBN 1-929865-41-4

Księga XIII, Anusasana Parva, część 1 (opowieści 198-210)
  Synopsis
  Opow. 198: O przyczynie zła wynikłego z czyjegoś działania
  Opow. 199: O wysiłku jednostki, przeznaczeniu i rezultatach działania
  Opow. 200: O działaniach i ich owocach
  Opow. 201: O wielkości i mocy Śiwy
  Opow. 202: O tym, jak riszi Tandi wychwalał Śiwę
  Opow. 203: O tysiącu imion Śiwy
  Opow. 204: O tym, jak Śiwa nagradza swych wielbicieli
  Opow. 205: O charakterze małżeńskiej wspólnoty
  Opow. 206: O obdarowanych i obdarowujących
  Opow. 207: O świętych brodach (tirtha) tak jak opisał to Angiras
  Opow. 208: O świętości wód Gangesu
  Opow. 209: O możliwości zdobycia statusu bramina przez osobę z innej kasty
  Opow. 210: O ochranianiu żywych istot, prawości i służeniu braminom
Księga XIII,  Anusasana Parva, część 2 (opowieści 211-245)
  Synopsis
  Opow. 211: O naturze kobiet
  Opow. 212: O zasadach doboru małżonków i nabywaniu statusu męża i żony
  Opow. 213: O zasadach rządzących dziedziczeniem majątku i przynależnością kastową
  Opow. 214: O naturze współczucia i wartości daru, jakim jest krowa
  Opow. 215: O odległych wydarzeniach, dzięki którym Wiśwamitra mógł zdobyć status bramina, a Paraśurama bramina-wojownika
  Opow. 216: O ścieżce dobroczynności
  Opow. 217: O niebiańskim regionie krów Goloka
  Opow. 218: O świętości krów i należnej im czci
  Opow. 219: O pochodzeniu złota, jego naturze i oczyszczającej mocy daru złota
  Opow. 220: O Agnim, który jest wszystkimi bogami w jednym i o złocie będącym jego substytutem
  Opow. 221: O rytuale ku czci zmarłych przodków śraddha
  Opow. 222: O prawdziwej naturze religijnych umartwień
  Opow. 223: O tym, jak Indra ochrania siedmiu riszich przed rakszinią Jatudhani
  Opow. 224: O darze parasola i sandałów
  Opow. 225: O ofiarowaniu kwiatów, światła, kadzidełek i pierwszej porcji jedzenia
  Opow. 226: O oczyszczaniu się z grzechów i zdobywaniu nieba pobożnymi czynami
  Opow. 227: O tym, jak zapewnić sobie długie życie
  Opow. 228: O poście jako najwyższej formie religijnych umartwień
  Opow. 229: O reinkarnacji i religii nieranienia i współczucia (ahimsa)
  Opow. 230: O religii nieranienia, ofiarowaniu zwierząt i jedzeniu mięsa
  Opow. 231: O tym, jak Wjasa poucza robaka, że nie śmierci powinien się bać, lecz nieprawości
  Opow. 232: O darze Maitreji
  Opow. 233: O szukaniu pojednania
  Opow. 234: O religijnych misteriach
  Opow. 235: O regułach dotyczących akceptowania daru jedzenia
  Opow. 236: O energii Wisznu i Śiwy
  Opow. 237: O rozmowie Śiwy z Umą na temat rozmaitych reguł religijnego postępowania
  Opow. 238: O wielkości Wasudewy
  Opow. 239: O tysiącu imion Wisznu
  Opow. 240: O mantrze zarządzonej przez Sawitri
  Opow. 241: O tym, jak król Kartawirja uwolnił się od swej pychy
  Opow. 242: O wielkości Kryszny
  Opow. 243: O gniewnym riszim Durwasasie, inkarnacji Rudry
  Opow. 244: Ostatnie nauki Bhiszmy
  Opow. 245: Bhiszma wstępuje do nieba
          Pobierz Tom 8, Ks. XIII Anusasana Parva, cz. 1 i 2 w pliku PDF
        Tom 8, Ks. XIII Anusasana Parva, cz. 1 i 2 w pliku MOBI lub EPUB
New!Do kupienia Amazon.pl.
 
Tom 9: Księga XIV-XVIII, ISBN 1-929865-42-2

Księga XIV,  Aśwamedha Parva (opowieści 246-260)
  Synopsis
                Poszukiwanie ukojenia, Opow. 246-248:
  Opow. 246: Judhiszthira szuka środków do walki z poczuciem winy i żalem wynikłymi z wojny z Kaurawami
  Opow. 247: Wjasa opowiada o wielkiej ofierze króla Marutty
  Opow. 248: Kryszna poucza Judhiszthirę, że teraz nadszedł czas na samotną walkę z wrogiem w umyśle
                Postscriptum do Bhagavad Gity (Anugita), Opow. 249-255:
  Opow. 249: O tajemnicy Najwyższego Brahmana
  Opow. 250: O ofierze, którą jogin składa w swym umyśle
  Opow. 251: O ścieżce wiedzy prowadzącej do Wyzwolenia
  Opow. 252: O Brahmanie zamieszkującym w ciele i procesie stwarzania (adhjatma)
  Opow. 253: O jednostkowej duszy i iluzji zrodzonej z ciała
  Opow. 254: O pobożności będącej drogą do uwalniania się od działania jakości natury i poznawania jaźni
  Opow. 255: O docieraniu do Brahmana po uwolnieniu się dzięki jodze od wpływu istnień będących ekspansjami Prakriti
                Ofiara Konia Króla Prawa, Opow. 256-260:
  Opow. 256: Kryszna wyjaśnia ascecie Utance, dlaczego nie mógł zmusić Kaurawów do pokoju
  Opow. 257: Kryszna przywraca do życia Parikszita
  Opow. 258: Ardżuna, podążając za ofiarnym koniem, zmusza żądnych rewanżu królów do uznania zwierzchnictwa Króla Prawa
  Opow. 259: Król Prawa spełnia do końca swą Ofiarę Konia, unikając rzezi
  Opow. 260: O nagłym pojawieniu się mangusty krytykującej ofiarę Króla Prawa
Księga XV,  Asramavasika Parva, (opowieści 261-265)
  Synopsis
  Opow. 261: Dhritarasztra prosi Judhiszthirę o zgodę na opuszczenie królestwa i udanie się do lasu
  Opow. 262: Dhritarasztra, mając wybaczenie Pandawów i akceptację obywateli, wykonuje ryty śraddha i udaje się do lasu razem z Gandhari, Kunti, Widurą i Sandżają
  Opow. 263: Widura łączy się z Judhiszthirą
  Opow. 264: Wjasa mocą swej ascezy ukazuje Bharatom poległych wojowników
  Opow. 265: Dhritarasztra, Gandhari i Kunti  giną w pożarze lasu
Księga XVI,  Mausala Parva, (opowieści 266-269)
  Synopsis
  Opow. 266: O wojnie domowej i rzezi Jadawów
  Opow. 267: Śmierć Kryszny i Balaramy
  Opow. 268: Dwarakę zalewają wody oceanu
  Opow. 269: Wjasa wyjaśnia, że samozagłada Jadawów była wyrokiem losu zaakceptowanym przez Krysznę
Księga XVII,  Mahaprasthanika Parva, (opowieść 270)
  Synopsis
  Opow. 270: O wędrówce Pandawów do nieba
Księga XVIII,  Swargarohanika Parva, (opowieść 271)
  New! Synopsis
  New! Opow. 271: Bóg Dharma testuje Prawość Judhiszthiry po raz trzeci
Posłowie
 
              ciąg dalszy . . . nastąpi . . . Harivansa (Genealogia Hari): oryginalny aneks do Mahabharaty

Słowniczek - Mahabharata (Księgi I‑II ; III ; IV‑V ; VI‑VII ; VIII‑XI ; XII ; XIII XIV-XVIII

New!Synopses - Mahabharata, księgi I-XVIII (plik PDF)
 
Aneks 1: Pierwsze pokolenia potomków Brahmy i Dakszy
Aneks 2: Stwarzanie wszechświata: Brahman, Purusza i Prakriti
Aneks 3: Ewolucja Prakriti
New! Bhagavad Gita: opow. 66-70, ks. VI, Bhiszma Parva
New! Postscriptum do Bhagavad Gity (Anugita): opow. 249-255, ks. XIV, Aśwamedha Parva

Critical Analysis of a Mahabharata fragment (in English):
“Good” Violence versus “Bad”: A Girardian Analysis of King Janamejaya’s Snake Sacrifice and Allied Events

Valid HTML 4.01 Transitional First posted: 20 Feb 2004. Last updated: 09 Jan 2023.