Welcome to the Web Home of

Barbara Mikolajewska


Witamy w czytelni Barbary Mikolajewskiej


Nowości
po polsku

Mahabharata w plikach PDF, EPUB, MOBI
Uff ... 200! A tu: Bhagavad Gita Uff ... 200! A tu: Bhagavad Gita
  New!Mahabharata 271: Bóg Dharma testuje Prawość Judhiszthiry po raz trzeci
  New!Mahabharata 270: O wędrówce Pandawów do nieba
Mahabharata • Synopses: księgi  I  |   II  |   III  |   IV  |   V  |   VI  |   VII  |   VIII  |   IX  |   X  |   XI  |  XII1 |  XII2 |  XII3 | XIII1 | XIII2 | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XVIII |
NEWMahabharata jest obecnie do kupienia w Amazon.pl oraz w innych sklepach Amazon.com
Bhagavad Gita, Mahabharata, ks. VI, Bhiszma Parva, opow. 66-70 .
Anugita: postscriptum do Bhagavad Gity, Mahabharata, ks. XIV, Aśwamedha Parva, opow. 249-255 .
Synopses: Mahabharata, ksiegi I-XVIII. René Girard, Szekspir: Teatr zazdrości, TLVP, wydanie drugie poprawione, pliki PDF, MOBI, EPUB,
—obecnie również do kupienia w Amazon.pl oraz w innych sklepach Amazon.com.

Recent Additions

Photoreportage: Japanese Emas
Izumo Supplements to “Victimage in the Kojiki of Japan”:  1  |  2  |  3  |  4  |  5 
Photoreportage: Galápagos

“Good” Violence versus “Bad”: A Girardian Analysis of King Janamejaya’s Snake Sacrifice

Kojiki

Victimage in the Kojiki of Japan

   Supplements  1  |  2  |  3  |  4  |  5 

   Appendices  1  |  2  |  3 

   PDF of all the above (one 8 MB PDF file).
Bogini uwięziona w lustrze

SIPR Kojiki lecture (sparsely illustrated)

Monografie po polsku

Zjawisko wspólnoty, pliki PDF, MOBI, EPUB,
— obecnie do kupienia w Polsce Amazon.pl oraz w innych sklepach Amazon.com

Na początku na to jedno przyszło pożądanie ...: Hymny Rigwedy o stworzeniu świata, pliki HTM, PDF, MOBI, EPUB,
— obecnie do kupienia w Polsce Amazon.pl oraz w innych sklepach Amazon.com.

Monographs in English

“Good” Violence versus “Bad”: A Girardian Analysis of King Janamejaya’s Snake Sacrifice

Desire Came upon that One in the Beginning ...: Creation Hymns of the Rig Veda, PDF, MOBI, EPUB files
— or through Amazon.com.

Fotoreportaże

Japońskie Ema
Świątynie Inków
Japońskie Świątynie Shintoistyczne
Galápagos
Japońskie festiwale — (matsuri)
   Doya Doya, czyli „festiwal nagusów” (Osaka)
   Karuta Hajime, czyli „pierwsza gra w karty w nowym roku” (Kyoto)
   Kemari, czyli „pierwsza rytualna gra w piłkę” (Kyoto, Nara)
   Okera Mairi, czyli „pierwszy ogień w nowym roku” (Kyoto)
   Wakakusa-No-Yamayaki, czyli „rytualne podpalanie góry Wakakusa” (Nara)
   Shishi-mai, czyli przeganiający zło „taniec lwa” (Yasaka Jinja, Kyoto)
   Hana Matsuri, czyli „festiwal kwiatów” (miasteczko Tsuki)
   Honen-sai, czyli „festiwal płodności i urodzajności” (Tagata Jinja)
Kumari
Scenki religijne (Scenes from the religious life)
Oczami dziecka (Through the Eyes of a Child)

Mahabharata po polsku

Barbara Mikolajewska opowiada_Mahabharatę

Mahabharata w plikach PDF, EPUB, MOBI
 Słowo od opowiadającego
 Księga I, Adi Parva (w jedenastu opowieściach)
   Synopsis
   Mahabharata 1: Rytualna masakra wężów króla Dźanamedźaja
   Mahabharata 2: Dynastia księżycowa
   Mahabharata 3: Grzech króla Mahabisy
   Mahabharata 4: Ziarna namiętności
   Mahabharata 5: Płonący pałac Pandawów
   Mahabharata 6: Narodziny pięknej Draupadi
   Mahabharata 7: Obrona przed skutkami żądzy i gniewu
   Mahabharata 8: Pięciu mężów Draupadi
   Mahabharata 9: Zdobycie władzy przez Króla Prawa
   Mahabharata 10: Obrona przed skłócającą erotyczną miłością
   Mahabharata 11: Walka z bogami o las Khandawa
 Księga II, Sabha Parva (w pięciu opowieściach)
   Synopsis
   Mahabharata 12: Budowanie Imperium Króla Prawa
   Mahabharata 13: Zadedykowanie ofiary koronacyjnej Krisznie
   Mahabharata 14: Upadek Króla Prawa
   Mahabharata 15: Triumf żądzy i przemocy
   Mahabharata 16: Zapowiedź zagłady Bharatów
 Księga III, Vana Parva (opowieści 17-38)
   Synopsis
   Mahabharata 17: Poszukiwanie spokoju umysłu
   Mahabharata 18: Wyjaśnienie nieobecności Kriszny podczas gry w kości
   Mahabharata 19: Powstrzymywanie gniewu i gotowość do ofiar w imię wierności Prawu
   Mahabharata 20: Bogowie oddają umartwiającemu się Ardżunie swoją broń i czynią z niego wojownika we własnej sprawie
   Mahabharata 21: Król Prawa poznaje tajemnicę gry w kości zbrojąc się do walki z Kali
   Mahabharata 22: Król Prawa wyrusza w pielgrzymkę do świętych brodów
   Mahabharata 23: O sile duchowej mędrca Agastji
   Mahabharata 24: O ofiarach, ołtarzach i miescach ofiarnych
   Mahabharata 25: Bezkarny występek Bhimy
   Mahabharata 26: Ardżuna opowiada o swej walce z wrogami bogów
   Mahabharata 27: Król Prawa dzięki swej prawości ratuje Bhimę z uścisku głodnego węża boa
   Mahabharata 28: O obrotach Koła Czasu
   Mahabharata 29: O tym, jak bramin Utanka otrzymał od boga Wisznu dar jogi
   Mahabharata 30: O dharmie (Prawie), jodze i poznawaniu własnej duszy
   Mahabharata 31: Tajemnica znikania i odradzania się ognia
   Mahabharata 32: Chaos narodzin boga wojny i chorób, Skandy, który stając się dowódcą armii bogów umacnia władzę Indry i pokonuje demony asury
   Mahabharata 33: Durjodhana dowiaduje się, że jest bóstwem, które ma prowadzić demony asury do zwycięstwa
   Mahabharata 34: Draupadi ponownie pada ofiarą żądzy
   Mahabharata 35: O tym jak Rama uwalnia światy od terroru rakszasy Rawany
   Mahabharata 36: O potędze oddanej swemu mężowi żony
   Mahabharata 37: O prawości Karny i jego ofierze
   Mahabharata 38: Król Prawa zadowala boga Prawa swą łagodnością
 Księga IV, Virata Parva (opowieści 39-44)
   Synopsis
   Mahabharata 39: Pandawowie przybierają nowe imiona i ukrywają się na dworze u króla Wiraty
   Mahabharata 40: Draupadi przynosi śmierć swemu prześladowcy Kiczace wbrew woli Króla Prawa
   Mahabharata 41: Kaurawowie i Trigartowie napadają na Matsję osłabioną przez śmierć Kiczaki
   Mahabharata 42: Kaurawowie rozpoznają Ardżunę i stają w obliczu konieczności walki z nim
   Mahabharata 43: Ardżuna w pojedynkę pokonuje armię Kaurawów
   Mahabharata 44: Oczyszczona ze skutków przemocy krew Króla Prawa jednoczy króla Wiratę z Pandawami
 Księga V, Udyoga Parva (opowieści 45-62)
   Synopsis
   Mahabharata 45: Pandawowie i Kaurawowie przygotowują się do rozmów w sprawie podziału królestwa
   Mahabharata 46: O tym jak Indra utracił i odzyskał swą królewskość po zabójstwie demona Wrtry
   Mahabharata 47: Król Prawa mając poparcie Kryszny bezwzględnie żąda zwrotu swego królestwa
   Mahabharata 48: Widura wyjaśnia królowi Dhritarasztrze przyczyny jego cierpienia
   Mahabharata 49: Widura daremnie poucza króla Dhritarasztrę jak pozbyć się cierpienia i zapewnić rozwój swemu królestwu
   Mahabharata 50: O pokonywaniu śmierci poprzez odpowiednią praktykę (jogę) i łączenie się z Brahmanem
   Mahabharata 51: Król Dhritarasztra widzi w nadchodzącej wojnie wielką wojnę końca eonu, której chce Kryszna
   Mahabharata 52: Durjodhana nawołuje do wojny obwiniając o nią Krysznę, lecz lekceważąc jego boskość
   Mahabharata 53: Kryszna planuje udać się do Hastinapury, aby dowieść winy Durjodhany i słuszności roszczeń Króla Prawa
   Mahabharata 54: Kryszna żąda pokoju wolnego od fałszu i dowodzi, że to Pandawowie mówią prawdę
   Mahabharata 55: Bramini ostrzegają Durjodhanę przed lekceważeniem siły Kryszny
   Mahabharata 56: Narada ostrzega Durjodhanę przed skutkami uporu i pychy i lekceważeniem prawości innych
   Mahabharata 57: Kryszna ukazuje swą boską formę w odpowiedzi na wyzwanie rzucone mu przez Durjodhanę
   Mahabharata 58: Kunti zachęca swych synów do walki przeciw Kaurawom
   Mahabharata 59: Kryszna i Kunti bezskutecznie próbują przeciągnąć Karnę na stronę Pandawów informując go, że jest najstarszym Pandawą
   Mahabharata 60: Kryszna oznajmia, że nadszedł moment wojny i kary
   Mahabharata 61: Ostatni dzień przed bitwą
   Mahabharata 62: Bhiszma zdradza tajemnicę swej śmierci
 Księga VI, Bhiszma Parva (opowieści 63-76)
   Synopsis
   Mahabharata 63: Wjasa prosi Dhritarasztrę, aby nie opłakiwał rzezi swych synów, bo jest ona wyrokiem losu
   Mahabharata 64: Sandżaja opowiada Dhritarasztrze o geografii wszechświata
   Mahabharata 65: Dhritarasztra opłakuje śmiertelną ofiarę Bhiszmy
                  Bhagavad Gita, Opow. 66-70:
  Mahabharata 66: Kryszna wyjaśnia pokonanemu przez żal Ardżunie jak dzięki jodze osiągnąć spokój umysłu
  Mahabharata 67: Kryszna wyjaśnia Ardżunie jak działając z oddaniem uwolnić się od karmy i połączyć się z Brahmanem
  Mahabharata 68: Ardżuna będąc wielbicielem Kryszny poznaje w nim Najwyższą Osobę Boga—wieczne nasienie tego co istnieje
  Mahabharata 69: Kryszna naucza o związku ciała z duchem i wyzwalaniu się ducha dzięki prawdziwej wiedzy
  Mahabharata 70: Ardżuna podejmuje walkę dedykując ją Krysznie
   Mahabharata 71: Pierwszy dzień wielkiej ofiary Bharatów na polach Kurukszetry
   Mahabharata 72: Równowaga sił Ardżuny i Bhiszmy budzi obawy, że wojna nie skończy się, zanim nie zginie cały świat
   Mahabharata 73: Durjodhana próbuje skłonić Bhiszmę do zabicia Pandawów i przyniesienia mu zwycięstwa
   Mahabharata 74: Sandżaja opowiada o dalszych czterech dniach rzezi Bharatów w czasie komendantury Bhiszmy
   Mahabharata 75: Durjodhana ponownie oskarża Bhiszmę o złą wolę
   Mahabharata 76: Bhiszma upada na ziemię przeszyty setkami strzał

 Księga VII, Drona Parva (opowieści 77-90)
   Synopsis
   Mahabharata 77: Durjodhana chce wygrać wojnę biorąc Judhiszthirę do niewoli
   Mahabharata 78: Trigartowie odciągają Ardżunę od Judhiszthiry wyzywając go do walki
   Mahabharata 79: Wszyscy przeciw jednemu: śmierć Abhimanju
   Mahabharata 80: O nieuchronności śmierci i zdobywaniu lepszych światów
   Mahabharata 81: Gniew Ardżuny
   Mahabharata 82: Ardżuna przedziera się przez formację Kaurawów chcąc zrealizować swą przysięgę
   Mahabharata 83: Satjaki sieje spustoszenie wśród Kaurawów wspomagając Ardżunę
   Mahabharata 84: Bhima zabija kolejnych synów króla Dhritarasztry
   Mahabharata 85: Ardżuna dzięki pomocy Kryszny zabija króla Dżajadrathę
   Mahabharata 86: Wzburzone śmiercią Dżajadrathy armie kontynuują walkę nocą
   Mahabharata 87: Karna traci oszczep Indry przeznaczony dla Ardżuny zabijając nim Ghatotkakę
   Mahabharata 88: Kłamstwo Króla Prawa i zgroza śmierci bramina Drony
   Mahabharata 89: Kryszna ochrania Pandawów przed gniewem syna Drony
   Mahabharata 90: Wjasa głosi chwałę Śiwy, który ochrania tych, co zdołali Go rozpoznać i zobaczyć

 Księga VIII, Karna Parva (opowieści 91-97)
   Synopsis
   Mahabharata 91: Karna zostaje naczelnym dowódcą Kaurawów
   Mahabharata 92: Śalja zostaje woźnicą rydwanu Karny
   Mahabharata 93: Śalja swą mową osłabia heroicznego ducha Karny
   Mahabharata 94: Karna upokarza Judhiszthirę darowując mu życie
   Mahabharata 95: Kryszna ochrania Judhiszthirę i Ardżunę przed grzechem bratobójstwa
   Mahabharata 96: Bhima realizuje swą przysięgę i pije krew Duhśasany
   Mahabharata 97: Zachęcany przez Krysznę Ardżuna zabija Karnę nie wiedząc, że jest on jego najstarszym bratem
 Księga IX, Śalja Parva (opowieści 98-103)
   Synopsis
   Mahabharata 98: Śmierć Śalji
   Mahabharata 99: Chaos i rzeź po śmierci Śalji
   Mahabharata 100: Durjodhana ukrywa się w jeziorze Dwaipajana
   Mahabharata 101: Pielgrzymka Balaramy do świętych brodów Saraswati
   Mahabharata 102: Śmierć Durjodhany
   Mahabharata 103: Gorzki smak wygranej
 Księga X, Sauptika Parva (opowieści 104-105)
   Synopsis
   Mahabharata 104: Nocna masakra w obozie Pandawów
   Mahabharata 105: Kryszna ochrania dynastię Bharatów przed wygaśnięciem
 Księga XI, Stree Parva (opowieści 106-108)
   Synopsis
   Mahabharata 106: Mędrcy swymi mowami próbują uciszyć ból Dhritarasztry
   Mahabharata 107: Dhritarasztra i Gandhari hamują swój gniew na widok zwycięskich Pandawów
   Mahabharata 108: Lament kobiet, klątwa Gandhari i przeraźliwe wyznanie Kunti
 Księga XII, Santi Parva, część 1 (opowieści 109-143)
   Synopsis
                Wahania Judhiszthiry, Opow. 109-114:
   Mahabharata 109: Król Prawa opłakuje sekret Kunti i swój grzech bratobójstwa
   Mahabharata 110: Król Prawa szuka pokuty za swe grzechy w żebraczym stylu życia
   Mahabharata 111: Wjasa poucza Króla Prawa, że podjęcie władzy jest jego obowiązkiem
   Mahabharata 112: Wjasa poucza Króla Prawa, że obowiązkiem króla jest działanie
   Mahabharata 113: Wjasa poucza Króla Prawa o grzesznych działaniach i pokucie
   Mahabharata 114: Namaszczenie Króla Prawa na króla Hastinapury
                Nauki Bhiszmy: Prawo (dharma) Królów, Opow. 115-131:
   Mahabharata 115: Kryszna prosi umierającego Bhiszmę o przekazanie Królowi Prawa swej wiedzy
   Mahabharata 116: Bhiszma rozpoczyna swe nauki o Prawie (dharmie) uprawomocnione autorytetem Kryszny
   Mahabharata 117: O „nauce o rządzie” (Dandaniti) Brahmy i początku władzy królewskiej
   Mahabharata 118: O obowiązkach czterech kast, czterech trybach życia i ochranianiu ich przez Prawo Królów
   Mahabharata 119: O nadrzędności Prawa Królów w stosunku do innego Prawa
   Mahabharata 120: O związku między prawością króla, stanem królestwa i eonem
   Mahabharata 121: O współpracy wojowników i braminów w zarządzaniu królestwem
   Mahabharata 122: O kapłanach, ministrach i doradcach króla
   Mahabharata 123: O stolicy, gospodarce, podatkach i skarbcu
   Mahabharata 124: O królu jako uosobieniu Prawa (dharmy)
   Mahabharata 125: O tym, kiedy przemoc staje się „dobrą” przemocą
   Mahabharata 126: O zasadach zwiększania szans na zwycięstwo
   Mahabharata 127: O granicy nieuczciwości jako strategii pokonywania wroga
   Mahabharata 128: O prawości w sytuacji, gdy Prawda przybiera wygląd fałszu
   Mahabharata 129: O konieczności kontroli własnych uczuć przy doborze ministrów
   Mahabharata 130: O znaczeniu kary i wymiaru sprawiedliwości
   Mahabharata 131: O trzech celach życiowych: Prawie, Zysku i Przyjemności
                Prawo (dharma) w sytuacji katastrofy, Opow. 132-143:
   Mahabharata 132: O pryncypiach w sytuacji katastrofy
   Mahabharata 133: O negocjacjach z wrogiem i granicy zaufania
   Mahabharata 134: O naukach mędrca Bharadwadży
   Mahabharata 135: O tym jak mędrzec Wiśwamitra spożył nieczyste mięso nie popełniając grzechu
   Mahabharata 136: O tym jak prawy gołąb udzielając ochrony okrutnemu ptasznikowi zmienił jego serce
   Mahabharata 137: O tym jak Dżamanedźaja dzięki łasce mędrca Indroty oczyścił się z grzechu nieświadomego zabójstwa bramina
   Mahabharata 138: O „uczonych” mowach sępa i szakala i prawdziwej potędze Śiwy
   Mahabharata 139: O tym jak drzewo Śalmali ukarało się za swą pychę
   Mahabharata 140: O grzechu, pokucie, ignorancji, trzynastu wadach, zjadliwości, samo-kontroli, umartwieniach, Prawdzie i ochronie braminów
   Mahabharata 141: O narodzinach miecza
   Mahabharata 142: O wiecznym potępieniu dla niewdzięcznego przyjaciela
   Mahabharata 143: Pochwała Wyzwolenia (mokszy)
 Księga XII, Santi Parva, część 2: Prawo (dharma) mokszy (opowieści 144-180)
   Synopsis
   Mahabharata 144: O ścieżce wiedzy i szukaniu Wyzwolenia (mokszy)
   Mahabharata 145: O nagłym olśnieniu
   Mahabharata 146: O pięciu „wielkich” elementach (Mahabhuta), życiu i Duszy
   Mahabharata 147: O stworzeniu żywych istot przez Brahmę i wprowadzeniu w ruch koła istnienia poruszanego przez prawo karmy
   Mahabharata 148: O naturze materialnej Prakriti działającej poprzez zmysły, umysł, rozumienie i wcielonej duszy
   Mahabharata 149: O ścieżce recytatora i jej owocach
   Mahabharata 150: O wiedzy duchowej osiąganej dzięki jodze prowadzącej do Wyzwolenia
   Mahabharata 151: O stanie umysłu prowadzącym do poznania Brahmana
   Mahabharata 152: O Krysznie—Najwyższej Osobie i Twórczej Zasadzie wszechświata
   Mahabharata 153: O uwalnianiu się od ułudy ego-świadomości (ahamkara)
   Mahabharata 154: O tym, co trzeba wiedzieć o Brahmanie, Puruszy, Prakriti i potędze jogi
   Mahabharata 155: O odrębności (dualizmie) ciała i duszy i naturze Wyzwolenia
   Mahabharata 156: O tym, jak wiedza i samo-kontrola pomagają w zachowaniu spokoju umysłu pomimo nieszczęścia
   Mahabharata 157: O zmienności tego świata, oznakach pomyślności i niepomyślności i najwyższej ścieżce prawości
   Mahabharata 158: O cykliczności w historii wszechświata
   Mahabharata 159: O rzece Czasu i tratwie wiedzy zbudowanej z Wed i jogi
   Mahabharata 160: O charakterze poznania (wiedzy), które prowadzi do Wyzwolenia
   Mahabharata 161: O zdobywaniu Wyzwolenia bez łamania wedyjskich nakazów działania
   Mahabharata 162: O odkrywaniu duszy wśród procesów mentalnych zrodzonych z połączenia duszy z ciałem (Adhjatma)
   Mahabharata 163: O przekraczaniu świata zmysłów i przedmiotów stworzonego przez Prakriti
   Mahabharata 164: O narodzinach Śmierci i jej sprawiedliwości
   Mahabharata 165: O wątpliwościach Judhiszthiry, co do tego, czym się kierować, aby nie zejść ze ścieżki prawości
   Mahabharata 166: O nonviolence jako najwyższej i uniwersalnej ścieżce prawości
   Mahabharata 167: O postępowaniu w sytuacji, gdy okrutny akt jest zarówno nakazany jak i zakazany
   Mahabharata 168: O dyskusji Kapili z Sjumaraśmim na temat ścieżki wiedzy i działania w świetle wedyjskich nakazów
   Mahabharata 169: O prawości jako największym darze od bogów
   Mahabharata 170: O drodze jednostki do grzechu, prawości, wyrzeczenia i Wyzwolenia
   Mahabharata 171: O tym, jak asura Wrtra osiągnął Wyzwolenie
   Mahabharata 172: O walce Indry z Wrtrą i narodzinach Gorączki z przeraźliwej energii Śiwy
   Mahabharata 173: O tym, jak Daksza uciszył gniew Śiwy wymieniając jego tysiąc osiem imion i uratował swój rytuał
   Mahabharata 174: O duszy i jej powiązaniu z ciałem i jego atrybutami
   Mahabharata 175: O Wyzwoleniu jako środku obrony przed nieszczęściem i śmiercią
   Mahabharata 176: O dobroczynnym charakterze prawości
   Mahabharata 177: O zbawiennym charakterze umartwień, wiedzy i jogi
   Mahabharata 178: O tym, jak bramin Uśanas zyskał imię Śukra
   Mahabharata 179: O zaletach samo-kontroli i ujarzmiania umysłu
   Mahabharata 180: O różnicy między Sankhją i jogą i potędze jogi
 Księga XII, Santi Parva, część 3 (opowieści 181-197)
   Synopsis
   Mahabharata 181: O doktrynie sankhji i jej potędze
   Mahabharata 182: O różnicy między tym, co niezniszczalne (akszara) i co zniszczalne (kszara)
   Mahabharata 183: O Puruszy odkrywającym swą odmienność od Prakriti i jedność z Najwyższą Duszą
   Mahabharata 184: O tym jak Jadżnawalkja nauczał sankhji i jogi króla Daiwarati
   Mahabharata 185: O Brahmanie rezydującym w Niezamanifestowanym manifestującym się w formie wszechświata
   Mahabharata 186: O możliwości Wyzwolenia w domowym trybie życia
   Mahabharata 187: O narodzinach syna Wjasy Śuki i jego drodze do Wyzwolenia
   Mahabharata 188: O Narajanie, Białej Wyspie i ofierze króla Uparikary
   Mahabharata 189: O tym, jak Narada poznaje Narajanę w jego manifestacjach, ale nie w jego własnej naturze
   Mahabharata 190: O rozporządzeniach Narajany w odniesieniu do religii działania (pravritti) i kontemplacji (nivritti)
   Mahabharata 191: O imionach Najwyższego Boga
   Mahabharata 192: O zlewaniu się Agni (ognia) i Somy (nektaru życia) w jedną substancję przenikającą cały wszechświat
   Mahabharata 193: O oddawaniu czci Narajanie i jego wielbicielu Naradzie
   Mahabharata 194: O Narajanie w formie z głową konia
   Mahabharata 195: O religii oddania i jej historii od najdawniejszych czasów
   Mahabharata 196: O tym, czy Purusza jest jeden, czy też jest ich wielu
   Mahabharata 197: O tym, jak bramin Dharmaranja dzięki rozmowie z mądrym Nagą odkrywa swoją drogę do Wyzwolenia
 Księga XIII, Anusasana Parva, część 1 (opowieści 198-210)
   Synopsis
   Mahabharata 198: O przyczynie zła wynikłego z czyjegoś działania
   Mahabharata 199: O wysiłku jednostki, przeznaczeniu i rezultatach działania
   Mahabharata 200: O działaniach i ich owocach
   Mahabharata 201: O wielkości i mocy Śiwy
   Mahabharata 202: O tym, jak riszi Tandi wychwalał Śiwę
   Mahabharata 203: O tysiącu imion Śiwy
   Mahabharata 204: O tym, jak Śiwa nagradza swych wielbicieli
   Mahabharata 205: O charakterze małżeńskiej wspólnoty
   Mahabharata 206: O obdarowanych i obdarowujących
   Mahabharata 207: O świętych brodach (tirtha) tak jak opisał to Angiras
   Mahabharata 208: O świętości wód Gangesu
   Mahabharata 209: O możliwości zdobycia statusu bramina przez osobę z innej kasty
   Mahabharata 210: O ochranianiu żywych istot, prawości i służeniu braminom
 Księga XIII, Anusasana Parva, część 2 (opowieści 211-245)
   Synopsis
   Mahabharata 211: O naturze kobiet
   Mahabharata 212: O zasadach doboru małżonków i nabywaniu statusu męża i żony
   Mahabharata 213: O zasadach rządzących dziedziczeniem majątku i przynależnością kastową
   Mahabharata 214: O naturze współczucia i wartości daru, jakim jest krowa
   Mahabharata 215: O odległych wydarzeniach, dzięki którym Wiśwamitra mógł zdobyć status bramina, a Paraśurama bramina-wojownika
   Mahabharata 216: O ścieżce dobroczynności
   Mahabharata 217: O niebiańskim regionie krów Goloka
   Mahabharata 218: O świętości krów i należnej im czci
   Mahabharata 219: O pochodzeniu złota, jego naturze i oczyszczającej mocy daru złota
   Mahabharata 220: O Agnim, który jest wszystkimi bogami w jednym i złocie będącym jego substytutem
   Mahabharata 221: O rytuale ku czci zmarłych przodków śraddha
   Mahabharata 222: O prawdziwej naturze religijnych umartwień
   Mahabharata 223: O tym, jak Indra ochrania siedmiu riszich przed rakszinią Jatudhani
   Mahabharata 224: O darze parasola i sandałów
   Mahabharata 225: O ofiarowaniu kwiatów, światła, kadzidełek i pierwszej porcji jedzenia
   Mahabharata 226: O oczyszczaniu się z grzechów i zdobywaniu nieba pobożnymi czynami
   Mahabharata 227: O tym, jak zapewnić sobie długie życie
   Mahabharata 228: O poście jako najwyższej formie religijnych umartwień
   Mahabharata 229: O reinkarnacji i religii nieranienia i współczucia (ahimsa)
   Mahabharata 230: O religii nieranienia, ofiarowaniu zwierząt i jedzeniu mięsa
   Mahabharata 231: O tym, jak Wjasa poucza robaka, że nie śmierci powinien się bać, lecz nieprawości
   Mahabharata 232: O darze Maitreji
   Mahabharata 233: O szukaniu pojednania
   Mahabharata 234: O reli­gijnych miste­riach
   Mahabharata 235: O regułach dotyczących akceptowania daru jedzenia
   Mahabharata 236: O energii Wisznu i Śiwy
   Mahabharata 237: O rozmowie Śiwy z Umą na temat rozmaitych reguł religijnego postępowania
   Mahabharata 238: O wielkości Wasudewy
   Mahabharata 239: O tysiącu imion Wisznu
   Mahabharata 240: O mantrze zarządzonej przez Sawitri
   Mahabharata 241: O tym, jak król Kartawirja uwolnił się od swej pychy
   Mahabharata 242: O wielkości Kryszny
   Mahabharata 243: O gniewnym riszim Durwasasie, inkarnacji Rudry
   Mahabharata 244: Ostatnie nauki Bhiszmy
   Mahabharata 245: Bhiszma wstępuje do nieba
 Księga XIV Aśwamedha Parva (opowieści 246-260)
   Synopsis
                Poszukiwanie ukojenia, Opow. 246-248:
   Mahabharata 246: Judhiszthira szuka środków do walki z poczuciem winy i żalem wynikłymi z wojny z Kaurawami
   Mahabharata 247: Wjasa opowiada o wielkiej ofierze króla Marutty
   Mahabharata 248: Kryszna poucza Judhiszthirę, że teraz nadszedł czas na samotną walkę z wrogiem w umyśle
                Postscriptum do Bhagavad Gity (Anugita), Opow. 249-255:
   Mahabharata 249: O tajemnicy Najwyższego Brahmana
   Mahabharata 250: O ofierze, którą jogin składa w swym umyśle
   Mahabharata 251: O ścieżce wiedzy prowadzącej do Wyzwolenia
   Mahabharata 252: O Brahmanie zamieszkującym w ciele i procesie stwarzania (adhjatma)
   Mahabharata 253: O jednostkowej duszy i iluzji zrodzonej z ciała
   Mahabharata 254: O pobożności będącej drogą do uwalniania się od działania jakości natury i poznawania jaźni
   Mahabharata 255: O docieraniu do Brahmana po uwolnieniu się dzięki jodze od wpływu istnień będących ekspansjami Prakriti
                Ofiara Konia Króla Prawa, Opow. 256-260:
   Mahabharata 256: Kryszna wyjaśnia ascecie Utance, dlaczego nie mógł zmusić Kaurawów do pokoju
   Mahabharata 257: Kryszna przywraca do życia Parikszita
   Mahabharata 258: Ardżuna, podążając za ofiarnym koniem, zmusza żądnych rewanżu królów do uznania zwierzchnictwa Króla Prawa
   Mahabharata 259: Król Prawa spełnia do końca swą Ofiarę Konia, unikając rzezi
   Mahabharata 260: O nagłym pojawieniu się mangusty krytykującej ofiarę Króla Prawa
 Księga XV Asramavasika Parva (opowieści 261-265)
   Synopsis
   Mahabharata 261: Dhritarasztra prosi Judhiszthirę o zgodę na opuszczenie królestwa i udanie się do lasu
   Mahabharata 262: Dhritarasztra, mając wybaczenie Pandawów i akceptację obywateli, wykonuje ryty śraddha i udaje się do lasu razem z Gandhari, Kunti, Widurą i Sandżają
   Mahabharata 263: Widura łączy się z Judhiszthirą
   Mahabharata 264: Wjasa mocą swej ascezy ukazuje Bharatom poległych wojowników
   Mahabharata 265: Dhritarasztra, Gandhari i Kunti  giną w pożarze lasu
 Księga XVI Mausala Parva (opowieści 266-269)
   Synopsis
   Mahabharata 266: O wojnie domowej i rzezi Jadawów
   Mahabharata 267: Śmierć Kryszny i Balaramy
   Mahabharata 268: Dwarakę zalewają wody oceanu
   Mahabharata 269: Wjasa wyjaśnia, że samozagłada Jadawów była wyrokiem losu zaakceptowanym przez Krysznę
 Księga XVII Mahaprasthanika Parva (opowieść 270)
   Synopsis
   Mahabharata 270: O wędrówce Pandawów do nieba
 Księga XVIII Swargarohanika Parva (opowieśc 271)
  NEW Synopsis
   New! Mahabharata 271: Bóg Dharma testuje Prawość Judhiszthiry po raz trzeci
Posłowie
        . . . ciąg dalszy nastąpi . . . Harivansa, Genealogia Hari, oryginalny aneks do Mahabharaty
 Słowniczek: Kto jest kim w Mahabharacie
 Aneks 1 (do Ks. I & II): Pierwsze pokolenia potomków Brahmy i Dakszy
 Aneks 2 (do Ks. XII, cz. 2): Stwarzanie wszechświata: Brahman, Purusza i Prakriti
 Aneks 3 (do Ks. XII, cz. 2-3): Ewolucja Prakriti
  Bhagavad Gita, Mahabharata, ks. VI, Bhiszma Parva, opow. 66-70 .
  Anugita: postscriptum do Bhagavad Gity, Mahabharata, ks. XIV, Aśwamedha Parva, opow. 249-255 .
  Synopses: Mahabharata, ksiegi I-XVIII.

Conference Presentations

Abstract for “Good” Violence versus “Bad” (Calcutta, Jan. 2004)

Abstract for ... the Tetralemma Conundrums (Bangalore, Dec. 2003; Calcutta, Jan. 2004)

Abstract for ... “Triples vs. Theories” as YAYLE (Sydney, July 2005)

PDF Handout and HTML Slides for Samuel Eilenberg Centenary Conference (Warsaw, 22-26 July 2013)

Seoul ICM-2014 talk slides (PDF) and Comix (PDF as well)

Picture Books

The Live Art Series

Adventures of Marysia (Przygody Marysi):

   At the Playground

   Going Out for Ice Cream

   Nad jeziorem

   Uśmiech (Mar)Tuni

   Pierwsze kroki (Mar)Tuni

   Marysia pozuje

This is Us:

   Facing Off

   Symposium: Celebrating ^with^ Saunders (Coimbra, 1999.07.18-24)

Travels with GCT:

   Moroccan Home-Hosted Dinner

Other Links

TLVP (The Lintons’ Video Press)

   About TLVP

   Our Book Nook (Virtual Library)

   TLVP Czytelnia (albo Book Nook)

   B. Mikolajewska’s Google Pages Home


The-Insight.com – a Spirituality Web Directory
Bookland Bar Codes - About ISBN barcode generation

Valid HTML 4.01 Transitional First posted: 05 Dec 2003. Last modified: 09 Jan 2023. All rights reserved.
Equally optimized for Firefox, Netscape, Opera, Safari, Chrome, IE, Vivaldi, et al